din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Imobil preluat in mod abuziv de stat. Contestatie impotriva deciziei primariei prin care se acorda masuri reparatorii prin echivalent.

Imobil preluat in mod abuziv de stat. Contestatie impotriva deciziei primariei prin care se acorda masuri reparatorii prin echivalent.

  Publicat: 25 May 2007       1371 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Drept real principal, avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatile administratiei publice centrale si locale, alte institutii publice de interes national, judetean si local.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Cerere de interventie a persoanei juridice care exercita, in baza HG nr. 15/2004, un drept de administrare asupra imobilului. Dobandirea calitatii de unitate detinatoare dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Trecerea in proprietatea de stat a unor bunuri apartinand altor titulari.
Roman Cristian-Constantin - membru al Parlamentului Romaniei.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
NATURA 2000 (Obiectiv de tip NATURA 2000)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate procedurala prevazuta de lege, prin care, in cursul judecatii, o terta persoana este introdusa in cauza,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Drept real principal, avand ca obiect bunurile din domeniul public si ca titulari regiile autonome, prefecturile, autoritatile administratiei publice centrale si locale, alte institutii publice de interes national, judetean si local.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Legea 10 din 2001. Entitatea cu personalitate juridica care exercita, in numele statului, dreptul de proprietate publica/privata cu privire la un bun ce face obiectul legii (minister, primarie, prefectura sau orice alta institutie publica)
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.


Legea nr. 10/2001: art. 21 alin. (2), art. 23 alin. (1), art. 26 alin. (1).

Potrivit art. 26 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 primaria are obligatia, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii, sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice persoanei indreptatite elementele de identificare ale acesteia, si nu de a emite dispozitie motivata potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din lege.
Aceasta obligatie nu subzista in cazul in care persoana juridica ce se considera unitate detinatoare in sensul prevazut de art. 21 alin (2) din Legea nr. 10/2001, a dobandit aceasta calitate dupa intrarea in vigoare a Legii, cu atat mai mult cu cat, in litigiile privind dreptul de proprietate, Statul Roman � pe numele caruia este intabulat in cartea funciara imobilul din speta � este reprezentat de unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia este situat imobilul.Prin notificare formulata in conditiile art. 21 din Legea nr. 10/2001, H.I. a solicitat Consiliului Local al comunei Ghioroc, judetul Arad, restituirea in natura a imobilului situat in comuna Ghioroc, sat Minis, judetul Arad, inscris in CF nr. 565 Minis sub nr.top. 1433 � 1434 � 1632 preluat prin expropriere de Statul Roman .
Primarul comunei Ghioroc a emis dispozitia nr. 6 din 13 ianuarie 2004, prin care a respins cererea de restituire in natura cu motivarea ca terenul viticol in suprafata de 2,85 ha a fost restituit in natura in temeiul legilor fondului funciar, iar solicitantul nu a facut dovada dreptului de proprietate de la data preluarii abuzive asupra constructiilor pretinse.
H.I. a formulat contestatie impotriva dispozitiei de mai sus solicitand anularea acesteia si restituirea imobilului in natura .
In proces a intervenit in nume propriu Statiunea de Cercetare � Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie Minis solicitand, pe de o parte, respingerea contestatiei formulate de catre H.I., iar pe de alta parte anularea dispozitiei emise de catre primar, sustinand ca este reala detinatoare a imobilului in litigiu, astfel ca dispozitia a fost emisa de o autoritate necompetenta a solutiona cererea de restituire in natura .
Prin sentinta civila nr. 763 din 14 decembrie 2004 Tribunalul Arad � Sectia civila a admis contestatia, a anulat dispozitia emisa de primar, a dispus restituirea in natura catre contestator a imobilului teren si constructii si a respins cererea de interventie .
Apelul declarat de catre intervenienta a fost respins ca nefondat prin decizia civila nr. 1095 din 4 mai 2005 pronuntata de Curtea de Apel Timisoara. Sectia civila.
Instantele au statuat in sensul ca intervenienta nu are calitate de unitate detinatoare in sensul legii, instanta de apel detaliind asemenea constatare prin retinerea potrivit careia intervenienta exercita numai un drept de administrare asupra imobilului conferit prin HG nr. 15/2004, insa actul normativ a fost emis dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 10/2001 cu incalcarea prevederilor art. 20 alin. 1 din lege, avand ca obiect un imobil retrocedabil si indisponibilizat, contravenind si dispozitiilor art. 6 din Legea nr. 213/1998 intrucat imobilul a fost preluat de stat in anul 1949 de la contestator pe baza criteriului discriminator al etniei germane a fostului proprietar, preluarea fiind astfel facuta fara titlu valabil.
Intervenienta a declarat recurs sustinand ca hotararea instantei de apel a fost data cu incalcarea legii prin neobservarea dispozitiilor art. 21 alin. 1 si art. 23 alin. 2 din Legea nr. 10/2001 incidente fata de calitatea intervenientei de detinatoare a imobilului la data notificarii, precum si ca urmare a nepronuntarii instantei de apel asupra unui mijloc de aparare constand in prevederile art. 11 din Legea nr. 213/1998 potrivit carora bunurile din domeniul public al statului nu pot fi instrainate si nici urmarite silit.
Pentru aceste sustineri, intervenienta a cerut admiterea recursului, casarea hotararilor pronuntate in cauza si a se dispune solutionarea notificarii facute de contestator de catre intervenienta cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 10/2001.
Recursul nu este fondat.
Instanta de apel a statuat corect ca intervenienta a facut numai dovada ca detine imobilul in litigiu in temeiul HG nr. 15/2004.
De altfel, din inscrisurile depuse de intervenienta, in special adresa nr. 10 din 27 ianuarie 2004 a Academiei de Stiinte Agricole si Silvice, rezulta ca imobilul s-a aflat in administrarea sa incepand cu anul 2002.
Asadar, la data intrarii in vigoare a Legii nr. 10/2001 (14 februarie 2001) si la data notificarii primariei potrivit acestei legi, intervenienta nu avea calitate de unitate detinatoare in sensul art. 21 alin. (1) din lege.
Ca urmare, primaria nu avea obligatia prevazuta prin art. 26 alin. (2) din Legea nr. 10/2001 ca, in termen de 30 de zile de la primirea notificarii sa identifice unitatea detinatoare si sa comunice persoanei indreptatite elementele de identificare ale acesteia, ci numai obligatia de a emite dispozitie motivata potrivit prevederilor art. 23 alin. (1) din lege, cu atat mai mult cu cat, in litigiile privind dreptul de proprietate, Statul Roman � pe numele caruia este intabulat in cartea funciara imobilul din speta � este reprezentat de unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia este situat imobilul.
In concluzie, instanta de apel nu a incalcat dispozitiile legale enuntate pe calea recursului, ci dimpotriva a solutionat apelul in concordanta cu acestea, recursul fiind astfel nefondat.Pronuntata de: I.C.C.J., Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 10 din 5 ianuarie 2006.


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...