din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1409 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru

Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru

  Publicat: 27 May 2007       1316 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Taxa de timbru

Hotarare prin care instanta rezolva unele probleme ridicate in cursul judecatii,
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Pagube, stricaciuni produse in contul cuiva ca urmare a unor evenimente neprevazute (incendiu, inundatie etc.).
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Prevazut in cap. I, t. II, C. proc.en., partea speciala, colectiv de judecatori constituit pentru solutionarea cauzelor care i s-au repartizat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica care a suferit prin fapta penala o vatamare fizica, morala sau materiala si nu participa ca parte in procesul penal.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reglementate in sectiunea I, cap. II, t. II, C. proc. pen., partea speciala;
28. I. Incheiere prin care s-a solutionat cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru. Cai de atac.II. Contencios administrativ. Legea aplicabila situatiilor tranzitorii.I. Potrivit art.18 (3) din Legea 146/1997, incheierea prin care se solutioneaza cererea de reexaminare a taxei judiciare de timbru este irevocabila.II. Potrivit art.27 din noua lege a contenciosului administrativ, cauzele aflate pe rolul instantelor la data intrarii in vigoare a legii vor continua sa fie judecate potrivit legii aplicabile in momentul sesizarii instantei.Sectia comerciala si contencios administrativ - Decizia civila nr.1963/26 septembrie 2005.Reclamantul R.I. a solicitat in contradictoriu cu paratul Consiliul Local Cisnadie sa fie obligat paratul sa raspunda la cererile sale, cu numerele 5282/2004 depusa la Consiliul Judetean Sibiu si 7258/2004 depusa la Primaria orasului Cisnadie, fara sa se indeparteze de la continutul intrebarilor si problemelor ridicate, obligarea paratului la plata sumei de 10.000.000 lei daune morale pentru faptul de a nu raspunde in termenul legal de 30 de zile, obligarea paratului sa raspunda in termenul legal cererilor sale, precum si la plata cheltuielilor de judecata .Tribunalul Sibiu-sectia comerciala si de contencios administrativ prin sentinta civila nr.525/10 mai 2005 a respins actiunea formulata de reclamant.Instanta a retinut ca cererile adresate autoritatilor administrative de catre reclamant sunt datate la 30 august 2004 si 9 septembrie 2004, data la care erau aplicabile prevederile Legii nr.29/1990, potrivit careia cel ce se considera vatamat in drepturile sale recunoscute de lege printr-un act administrativ si nu este multumit de raspunsul dat reclamatiei sale in cadrul procedurii prealabile sau daca organul administrativ nu raspunde in termen de 30 de zile, poate sesiza tribunalul in termen de 30 de zile de la primirea raspunsului, dar nu mai tarziu de un an. Instanta a considerat ca fata de momentul introducerii actiunii, 14 februarie 2005, actiunea reclamantului este tardiv formulata. S-a considerat ca in cauza nu sunt aplicabile prevederile Legii nr.554/2004 privind termenul de sesizare al instantei de un an, deoarece potrivit art.15 din Constitutie, legea noua nu retroactiveaza.Impotriva acestei sentinte, cat si impotriva incheierii sedintei Camerei de Consiliu din data de 28.03.2005 a Tribunalului Sibiu, reclamantul a formulat recurs.Acesta sustine ca in mod gresit a fost obligat la plata taxei judiciare de timbru deoarece cererea sa este scutita de plata taxei de timbru si chiar si in urma reexaminarii, cererea de scutire a fost respinsa. Reclamantul mai solicita casarea sentintei atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante, deoarece in mod gresit, i-a fost respinsa actiunea prin admiterea exceptiei tardivitatii, legea aplicabila fiind aceea de la data sesizarii instantei si anume Legea nr.554/2004. Astfel, cererea sa a fost adresata instantei in termenul de 6 luni prevazut de lege.In drept s-au invocat dispozitiile art.299, 303, 274, 304, 3041 Cod procedura civila.Recursul a fost timbrat cu suma de 3,40 lei RON si 3.000 lei ROL.Examinand incheierea si sentinta atacata sunt aspectul motivelor de recurs formulate, Curtea constata urmatoarele:I. Asupra recursului formulat impotriva incheierii sedintei publice din data de 28.03.2005 privind timbrajul cererii.Tribunalul Sibiu prin incheierea din data de 1 martie 2005 a pus in vedere reclamantului sa timbreze actiunea in contencios administrativ cu suma de 37.000 lei taxa de timbru pentru capatul I al cererii, 366.000 lei taxa judiciara de timbru pentru capatul II al cererii si 33.000 lei timbru judiciar pentru ambele capete de cerere . Reclamantul a formulat cerere de reexaminare, solutionata de un alt complet de judecata prin respingerea acesteia. Incheierea poarta mentiunea irevocabil. Cu toate acestea reclamantul a declarat recurs. Intr-adevar, potrivit art.18 (3) din Legea nr.146/1997, incheierea prin care se solutioneaza cererea de reexaminare este irevocabila. In consecinta, recursul reclamantului este inadmisibil.II. Asupra motivelor de recurs ce privesc sentinta atacata:Reclamantul a adresat cererile sale autoritatilor administrative locale la data de 30 august 2004 si respectiv 9 septembrie 2004, iar actiunea in contencios administrativ a inaintat-o Tribunalului Sibiu la data de 14 februarie 2005 cand erau in vigoare dispozitiile Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ.Noua lege a contenciosului administrativ reglementeaza prin articolul 27 situatiile tranzitorii ce pot aparea prin aplicarea in timp a celor doua legi, cea veche si cea noua. Astfel, de la data intrarii in vigoare a noii legi, 7 ianuarie 2005 se va aplica legea in vigoare de la momentul sesizarii instantei, in functie de fiecare cauza in parte .In consecinta, spetei, sub aspect procedural, ii sunt aplicabile prevederile art.11 din noua lege care stabileste un termen de 6 luni inauntrul caruia persoana vatamata printr-un act administrativ individual se poate adresa instantei, calculat de la data primirii raspunsului la plangerea prealabila sau de la data comunicarii refuzului nejustificat de rezolvare a cererii sau de la data expirarii termenului legal de solutionare a cererii.Fata de data la care reclamantul a primit raspunsul la adresele sale, 8.09.2004 si data cand a depus cererea la instanta de judecata, 14 februarie 2005, sunt aplicabile prevederile art. 11 din Legea nr.554/2004 care stabileste termenul de sesizare al instantei intr-un termen de prescriptie de 6 luni.In cauza nu este vorba de retroactivitatea legii, ci o situatie tranzitorie reglementata expres de noua lege in caz de conflict in timp a celor doua legi.Fata de aceste considerente exceptia tardivitatii cererii retinute de instanta de fond este neintemeiata.In consecinta fata de dispozitiile art.3041, 312 (5) din Codul de procedura civila, se va admite recursul formulat, se va casa hotararea atacata si se va trimite cauza spre rejudecare aceleiasi instante care va solutiona cauza pe fond si, desigur va rezolva si eventualele exceptii ce vor fi ridicate in fata instantei.Pronuntata de: Curtea de Apel Alba Iulia-sectia comerciala Decizie 1963 (26.09.2005)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...