din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2673 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala » Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385 ind. 6 alin. (2) din Codul de procedura penala

Exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385 ind. 6 alin. (2) din Codul de procedura penala

  Publicat: 22 Nov 2007       2123 citiri        Secţiunea: Decizii ale Curtii Constitutionale in materie Penala  


Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului penal.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Decizia nr. 349 din 21 septembrie 2004 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385 ind. 6 alin. (2) din Codul de procedura penala publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 952 din 18 octombrie 2004

Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Asezata in sectiunea I, cap.II, t.I, C. proc. pen., partea generala ,
Act prevazut de lege, prin care un organ de stat este informat si abilitat sa desfasoare o anumita activitate
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta de a judeca a instantelor judecatoresti sau a organelor care au competenta de a judeca pricini de aceeasi categorie.

[...]
Prin Incheierea din 4 mai 2004, pronuntata in Dosarul nr. 3.809/P/2003, Curtea de Apel Oradea a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 385 ind. 6 din Codul de procedura penala, exceptie ridicata, prin avocat, de Lenuta Borza in cauza ce are ca obiect judecarea unui recurs penal.
In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca alin. (2) al art. 385 ind. 6 din Codul de procedura penala este restrictiv fata de alin. (3) al aceluiasi articol si �instituie un tratament inegal prin privarea recurentului de dreptul la un proces echitabil, lasand in afara controlului legalitatii hotararii aspecte care nu au fost invocate de parti, care nu au fost sesizate, care nu au fost luate in considerare de catre instanta de judecata, in mod nelegal, sau care nu au corespondent in prevederile art. 385 ind. 9 din Codul de procedura penala�.

Considera ca in situatia in care prima instanta si instanta de apel in mod nejustificat au respins cererea de probatiune in aparare, iar in recurs nu se mai pot administra probe, contrar prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, partea nu beneficiaza de un proces echitabil.
Curtea de Apel Oradea considera ca exceptia ridicata este intemeiata, intrucat �nu se poate accepta, fara a se incalca dreptul la un proces echitabil, ca in competenta instantei de recurs sa nu se prevada aceleasi atributii de control judiciar, indiferent daca actiunea penala este supusa si apelului sau numai recursului�.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate, iar in conformitate cu art. 18 ind. 1 din Legea 35/1997, cu modificarile ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului.

Guvernul considera ca exceptia este neintemeiata. In acest sens arata ca, �in ipoteza prevazuta la art. 385 ind. 6 alin. (2) din Codul de procedura penala, legiuitorul a restrans sfera controlului jurisdictional la elementele de nelegalitate expres prevazute de lege, tocmai in considerarea efectului devolutiv al apelului�.
Avocatul Poporului apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate a art. 385 ind. 6 nu este intemeiata, deoarece acest text de legenu opreste partile interesate de a apela la instantele judecatoresti, de a fi aparate si de a se prevala de toate garantiile procesuale care conditioneaza, intr-o societate democratica, desfasurarea unui proces echitabil�.

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului si Avocatului Poporului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, republicata, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 146 lit. d) din Constitutie, republicata, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 si 29 din Legea 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 385 ind. 6 alin. (2) din Codul de procedura penala, conform carora �Instanta de recurs examineaza cauza numai in limitele motivelor de casare prevazute in art. 385 ind. 9�.

In opinia autorului exceptiei dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 21 alin. (3) din Constitutie, republicata, potrivit carora �Partile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil�.

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea retine ca, potrivit art. 126 alin. (2) din Constitutie, republicata, �Competenta instantelor judecatoresti si procedura de judecata sunt prevazute numai prin lege�.

Analizand dispozitiile art. 385 ind. 6 recursului, precum si limitele acestuia, tinand seama de doua situatii distincte, prevazute in alin. (2), cand hotararea penala a fost supusa apelului, iar prin recurs se ataca decizia pronuntata in apel, situatie in care instanta de recurs poate examina cauza numai in limitele motivelor prevazute de art. 385 ind. 9, si in alin. (3), cand hotararea primei instante, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel, situatie in care recursul are efect devolutiv, ca si apelul, iar �instanta este obligata ca, in afara temeiurilor invocate si cererilor formulate de recurent, sa examineze intreaga cauza sub toate aspectele�.

Reglementarea diferita se justifica prin deosebirile esentiale existente intre cele doua situatii avute in vedere de legiuitor. In prima situatie, in urma exercitarii caii de atac a apelului, cauza a fost, integral si sub toate aspectele legalitatii si temeiniciei solutiei pronuntate de prima instanta, examinata de o instanta de control judiciar, la un grad de jurisdictie superior. Recursul, fiind a doua cale ordinara de atac, ce urmeaza a fi solutionata la cel de-al treilea grad de jurisdictie, poate fi exercitat pentru motive de casare concret si limitativ determinate, care vizeaza legalitatea deciziei pronuntate in apel.

Curtea retine ca art. 385 ind. 9 din Codul de procedura penala prevede 22 de motive de casare care pot fi invocate prin recurs si dintre care majoritatea trebuie verificate de instanta de recurs si din oficiu, chiar daca nu au fost invocate de recurent. Aceste motive pot fi invocate cu privire la solutionarea atat a laturii penale, cat si a laturii civile a procesului penal.

Dispozitiile procedurale referitoare la judecarea procesului penal in cele trei grade de jurisdictie sunt de natura sa asigure desfasurarea unui proces echitabil. In legatura cu aceste dispozitii legale nu se ridica probleme legate de constitutionalitate, ci doar probleme legate de corecta aplicare a lor.
[...]Pronuntata de: Curtea Constitutionala


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...