din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1850 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Fiscal » Taxe vamale. Mijloc de transport aflat in regim de admitere temporara. Donatie. Regim vamal aplicabil.

Taxe vamale. Mijloc de transport aflat in regim de admitere temporara. Donatie. Regim vamal aplicabil.

  Publicat: 12 Jun 2007       1477 citiri        Secţiunea: Drept Fiscal  


Legea nr.141/1997
H.G. nr.626/1997

Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Act normativ care cuprinde principii si reglementari de baza ale regimului vamal.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Suma platita unei persoane, fizice sau juridice (mandatar) pentru intermedierea unor activitati comerciale, bancare, bursiere etc.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Schimbarea, prin efectuarea unui act de donatie, a destinatiei mijloacelor de transport aflate in regim de admitere temporara - fara plata drepturilor de import si fara formalitati de vamuire - atrage schimbarea regimului vamal aplicabil, astfel incat se datoreaza taxe vamale, comision si accize, in conformitate cu prevederile art.141 din Legea nr.141/1997 privind Codul vamal al Romaniei.

Nota: H.G. nr.626/1997 a fost abrogata prin art.2 din H.G. nr.1114/2001.

Prin actiunea inregistrata la data de 15 martie 2001, reclamanta F.S. a solicitat anularea actului constatator nr. 189 din 6 aprilie 2000 intocmit de Biroul Vamal Resita, a deciziei nr. 64 din 19 iunie 2000 emisa de Directia Regionala Vamala Timisoara si a deciziei nr. 2496 din 10 octombrie 2000 emisa de Directia Generala a Vamilor si constatarea ca nu are calitatea de debitoare a obligatiilor stabilite prin actul constatator contestat.
In motivarea actiunii, reclamanta arata ca i-a fost donat un autoturism marca VW Jeta de catre un cetatean austriac si ca nelegal a fost obligata sa plateasca suma de 16.343.506 lei cu titlu de taxe vamale, comisioane si accize si suma de 21.182.848 lei cu titlu de majorari de intarziere, cu toate ca acest bun nu a fost introdus in circuitul civil, fiind destinat unei persoane juridice nonprofit.
Mai arata ca, in cazul in care se datoreaza taxe vamale si celelalte sume pretinse, obligatia platii acestora revenea persoanei care a introdus autoturismul in tara.
Curtea de Apel Timisoara � Sectia comerciala si de contencios administrativ, prin sentinta civila nr.392 din 16 octombrie 2001, a admis actiunea, anuland actele contestate.
Recursul declarat de Directia Regionala Vamala Interjudeteana Timisoara, in numele si pentru Directia Generala a Vamilor, a fost admis prin decizia nr.3161 din 14 octombrie 2002 pronuntata de Curtea Suprema de Justitie � Sectia de contencios administrativ, prin care s-a casat sentinta recurata si s-a trimis cauza aceleiasi instante spre rejudecare, retinandu-se ca litigiul nu a fost solutionat si in contradictoriu cu Biroul Vamal Resita, emitentul actului constatator atacat.
Rejudecand cauza, Curtea de Apel Timisoara � Sectia comerciala si de contencios administrativ, prin sentinta civila nr.3/P.I. din 13 ianuarie 2004 a admis actiunea precizata, in sensul ca a anulat actul constatator si cele doua decizii contestate cu privire la obligarea reclamantei la plata sumei de 37.526.354 lei reprezentand taxe vamale si majorari de intarziere.
Instanta retine ca actul constatator si actele administrative jurisdictionale au fost emise ca urmare a unei interpretari gresite a dispozitiilor legale in materie, autoturismul fiind importat in regim de scutire de la plata taxelor vamale, conform art. 5 din O.G. nr.26/1993, el fiind deja proprietatea reclamantei la momentul introducerii in tara si nici nu a fost instrainat ulterior.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs Directia Regionala Vamala Timisoara, in numele si pentru Autoritatea Nationala a Vamilor, in temeiul art.304 pct. 9 C.proc.civ..
Un prim motiv de recurs priveste tardivitatea introducerii actiunii, recurenta sustinand ca reclamanta a introdus actiunea peste termenul legal de 30 de zile de la data comunicarii deciziei emise de Directia Generala a Vamilor.
In ce priveste fondul cauzei, arata ca autoturismul a fost introdus in tara la o data anterioara depunerii declaratiei vamale, cand nu s-a solicitat nici un fel de regim vamal si ca, ulterior stabilirii regimului de admitere temporara autoturismul a fost donat reclamantei, cu documente intocmite in Romania.
Sustine ca prin schimbarea destinatiei autoturismului introdus in tara in regim de admitere temporara ia nastere datoria vamala conform art. 141 din Legea nr. 141/1997 si cum titularul declaratiei vamale care a solicitat regimul vamal de import este reclamanta, aceasta este considerata ca debitor al datoriei vamale, eventual in solidar cu donatorul.
Analizand motivele de recurs invocate, prin prisma probelor administrate in cauza si a dispozitiilor legale aplicabile, instanta retine urmatoarele:
In ce priveste tardivitatea introducerii actiunii, exceptie invocata de recurenta, se retine ca instanta de fond a apreciat corect ca este neintemeiata, deoarece actiunea s-a depus la instanta in interiorul termenului legal de 30 de zile de la data inregistrarii deciziei Directiei Generale a Vamilor la intimata, termen prevazut de art. 5 din Legea nr. 28/1990.
Pe fondul cauzei, recursul este intemeiat.
Astfel, se retine ca cetateanul austriac G.M. a intrat in Romania cu autoturismul marca Volkswagen 19 E, an fabricatie 1986, fara sa solicite acordarea vreunui regim vamal pentru autoturism, fiind considerat ca turist si din acest motiv nu a fost impus la plata taxelor vamale pentru autoturismul respectiv.
Dupa introducerea autoturismului in tara, acesta l-a donat intimatei la 14 aprilie 1998, asa cum rezulta din actul de donatie autentificat sub nr. 1350 de catre Biroul Notarului public S.A..
Ulterior reprezentantul intimatei s-a prezentat la Biroul Vamal Resita, unde a dat declaratia vamala de import din 15 aprilie 1998 si in care a mentionat ca autoturismul l-a primit prin donatie de la G.M..
Conform prevederilor art.19 din anexa nr.6 la H.G. nr.626/1997, �Mijloacele de transport si remorcile acestora, inmatriculate in strainatate, pot fi introduse temporar in Romania, fara garantarea drepturilor de import si fara formalitatile vamale, daca apartin persoanelor cu domiciliul in strainatate sosite in tara ca turisti�.
Dar, pentru astfel de autoturisme nu se pot intocmi ulterior acte prin care sa se schimbe destinatia, art. 284 alin.(2) Regulamentul de aplicare a Codului vamal al Romaniei, aprobat prin H.G. nr.626/1997, prevazand ca mijloacele de transport aflate in regim de admitere temporara, cum este cazul in speta, nu pot fi date in comodat, gajate sau cedate unei persoane fizice sau juridice domiciliate sau cu resedinta in Romania.
Art. 286 lit.c) din acelasi Regulament prevede ca, pentru scutirea de la plata taxelor vamale, autoturismul sa fie inmatriculat in afara teritoriului Romaniei, pe numele unei persoane din afara acestui teritoriu sau daca nu este inmatriculat in strainatate sa apartina unei persoane stabilita in strainatate.
Cum autoturismul a fost introdus in tara de cetateanul strain, care avea calitatea de turist, el a fost admis in regim de admitere temporara, fara plata drepturilor de import si fara formalitati de vamuire.
Insa, ulterior, s-a schimbat destinatia autoturismului, el fiind donat intimatei, astfel ca din acest motiv apare datoria vamala, conform prevederilor art.141 din Legea nr. 141/1997, urmare a schimbarii regimului vamal.
Ca atare, corect a stabilit organul vamal, prin actul constatator nr.189 din 6 aprilie 2000, taxe vamale, comision si accize pentru autoturism in suma de 16.643.222 lei, din care s-a achitat suma de 299.716 lei, ramanand de plata suma de 16.343.506 lei.
De asemenea, pentru neplata la timp a acestei datorii s-au calculat majorari de intarziere in suma de 21.182.848 lei.
Contestatiile formulate de intimata impotriva acestei impuneri au fost respinse justificat prin decizia nr. 64 din 19 iunie 2000 emisa de Directia Regionala Vamala Timisoara si prin decizia nr. 2496 din 10 octombrie 2000 emisa de Directia Generala a Vamilor.
Recursul a fost admis.Pronuntata de: Decizia nr.1554 din 10 martie 2005, I.C.C.J., Sectia de contencios administrativ si fiscal


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...