din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2017 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comunitar » O lege italiana din 1990 prevede ca taxele vamale si alte impuneri percepute in aplicarea dispozitiilor nationale incompatibile cu dreptul comunitar,

O lege italiana din 1990 prevede ca taxele vamale si alte impuneri percepute in aplicarea dispozitiilor nationale incompatibile cu dreptul comunitar,

  Publicat: 01 Jun 2007       1481 citiri        Secţiunea: Drept Comunitar  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Taxele vamale sunt un impozit indirect care apar ca urmare a interventiei statului in comertul international.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
(Bankruptcy) Stare de insolvabilitate a unei persoane fizice sau juridice; cu alte cuvinte, incapacitatea acesteia de a-si plati datoriile.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Presupunere facuta de legiuitor sau judecator prin considerarea unui fapt ca existent, dedus din existenta altui fapt, vecin si conex.
Suma de bani acordata cu anticipatie de catre o persoana pentru procurarea unui bun, executarea unei lucrari sau pentru prestarea unui serviciu.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana fizica sau juridica obligata prin lege sa plateasca impozit.
Mod de reorganizare a persoanei juridice,
Mod de reorganizare a persoanei juridice.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Situatia de fapt
O lege italiana din 1990 prevede ca taxele vamale si alte impuneri percepute in aplicarea dispozitiilor nationale incompatibile cu dreptul comunitar, sunt rambursate numai in ipoteza in care nu au repercusiuni/implicatii asupra altor subiecte de drept .
Comisia a aratat ca administratia italiana si unele instante din acest stat (in speta Curtea de Casatie) utilizeaza aceasta dispozitie pentru a se opune rambursarii impozitelor percepute folosind prezumtia repercusiunii/implicatiilor asupra tertilor.
Astfel, Curtea de Casatie italiana considera dovedita repercusiunea asupra tertilor pentru simplul motiv ca solicitantul este o societate comerciala, adaugand uneori motive ca: societatea nu este in faliment si ca taxa a fost perceputa de-a lungul anilor pe ansamblul teritoriului national, fara a exista contestatii.
Comisia a subliniat de asemenea ca anumite instante nationale italiene resping cererile de rambursare pentru ca solicitantul nu a prezentat documentele contabile, iar autoritatile administrative considera ca lipsa contabilizarii taxelor in conturile de activ ale societatii ca avansuri catre Trezoreria Publica reprezinta proba ca aceste taxe au avut �repercusiuni asupra tertilor�.
In opinia Comisiei o asemenea interpretare a dispozitiilor legii din 1990 face ca rambursarea taxelor si impozitelor sa fie practic imposibila sau foarte dificila si contrara dreptului comunitar.

Dreptul aplicabil
Articolul 10 TCE � principiul necesitatii asigurarii indeplinirii intocmai a obligatiilor decurgand din Tratate si masurile adoptate de institutiile comunitare:
�Statele membre vor lua masurile necesare, generale sau particulare, pentru a asigura indeplinirea obligatiilor nascute din Tratat sau rezultand din actiuni intreprinse de institutii ale Comunitatii. Ele vor facilita atingerea scopurilor Comuniitatii. Ele se vor abtine de la orice masura care ar impiedica atingerea obiectivelor prezentului Tratat�.

Solutia si principiile degajate de CJCE
Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene reaminteste principiul in conformitate cu care poate fi stabilita incalcarea dreptului comunitar de catre un stat chiar daca aceasta rezulta din acte ale unei institutii independente din punct de vedere constitutional (conform cazului Comisia c. Belgia, 1970) � cum ar fi instantele judecatoresti sau autoritatile administrative independente.
Curtea de Justitie constata ca, desi textul legislativ in cauza este neutru fata de exigentele dreptului comunitar, semnificatia sa trebuie determinata in functie de interpretarile date de jurisdictiile nationale.
Dupa cum arata hotararea CJCE, rationamentul Curtii de Casatie a Italiei se sprijina pe ideea repercusiunile/implicatiile asupra tertilor rezulta din faptul ca impozitele indirecte sunt regasite in sirul de vanzari dintre operatorii economici. Cu toate acestea, CJCE considera ca acest fapt nu poate fi considerat decat o premisa care nu poate constitui un element determinant in examenul cererilor de rambursare a taxelor indirecte contrare dreptului comunitar.
Lipsa documentelor contabile cerute de catre administratie in termenul lor legal de conservare, poate fi luata in considerare pentru a demonstra ca aceste taxe au avut repercusiuni asupra tertilor, dar nu este suficienta nici pentru a prezuma aceasta repercusiune, nici pentru a transfera sarcina probei solicitantului pentru a rasturna aceasta prezumtie. In cazul in care administratia ar cere aceste documente contabile dupa expirarea termenului legal de conservare a acestor documente, dreptul de a primi inapoi taxele varsate ar fi foarte dificil de exercitat.
Faptul de a nu inscrie in registrele contabile ale intreprinderii, inca din anul in care au fost varsate, impozitele nedatorate sub forma unui avans la Trezoreria Publica, nu poate fi considerat dovada a repercusiunii asupra tertilor, pentru ca astfel s-ar considera ca subiectul de drept respectiv poate estima imediat ca poate contesta decizia de impunere, iar legea din 1990 prevede un termen de cativa ani in care poate introduce cererea de rambursare. In plus, o asemenea inscriere in documentele contabile se poate dovedi contrara principiilor unei contabilitati regulate, tinand seama de dificultatea obtinerii rambursarii.
Din aceste motive Curtea a hotarat ca Italia nu si-a indeplinit obligatiile in virtutea Tratatului instituind Comunitatea Europeana.

Evaluare
Din examinarea acestui caz ar rezulta doua implicatii, cu importanta inclusiv pentru partea romana:

a) In primul rand, este necesar sa se tina cont de faptul ca raspunderea statului in dreptul comunitar pentru incalcarea unor obligatii decurgand din Tratatele institutive sau din masuri comunitare rezulta nu numai din existenta unui act normativ intern care incalca dreptul comunitar, ci si din interpretarea � de catre instantele nationale sau autoritatile competente � a unor texte de lege �neutre�, astfel incat efectul acestei interpretari sa fie contrar obiectivelor Uniunii Europene.

b) In al doilea rand, este necesara examinarea legislatiei romane relevante in materia rambursarii taxelor si impozitelor percepute in mod nejustificat.
Astfel, prin Codul fiscal � Legea nr. 571/2003, este reglementata rambursarea �pierderilor fiscale�. In temeiul articolului 26 din Cod, �pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit, se recupereaza din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi. Recuperarea pierderilor se va efectua in ordinea inregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit prevederilor legale in vigoare din anul inregistrarii acestora�. Totodata, alineatul (2) al acestui articol reglementeaza situatia incetarii existentei unui contribuabil. Astfel, se prevede ca pierderea fiscala inregistrata de contribuabilii care isi inceteaza existenta prin divizare sau fuziune nu se recupereaza de catre contribuabilii nou-infiintati sau de catre cei care preiau patrimoniul societatii absorbite, dupa caz.
Prin urmare, constatam ca legislatia romana nu reglementeaza expres posibilitatea rambursarii directe a pierderilor fiscale, ci numai prin intermediul �recuperarii din profiturile impozabile in urmatorii 5 ani�. In acelasi timp, recuperarea acestor pierderi fiscale apare imposibila in cazul modificarii personalitatii juridice a unei intreprinderi.
Apreciem utila, in acest sens, informarea Ministerului Finantelor Publice cu privire la hotararea C.J.C.E., in scopul de a se tine cont de aceasta la elaborarea legislatiei procesuale fiscale subsecvente Codului fiscal.Pronuntata de: Cazul: Comisia Comunitatilor Europene c. Italia, 9 decembrie 2003


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocati

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...