din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1327 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.

Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.

  Publicat: 21 Jun 2007       3606 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Plan urbanistic zonal. Refuz de eliberare a certificatului de urbanism. Drept de proprietate incalcat.Legea nr. 554/2004 � art. 1 alin. 1Este vatamator refuzul eliberarii certificatului de urbanism sau bazat pe existenta unui plan urbanistic zonal in masura in care p�r�tul nu a dispus exproprierea terenului proprietatea reclamantului.Curtea de Apel Timisoara, Sectia comerciala si de contencios administrativ, decizia civila nr. 528/R din 14 septembrie 2006Prin sentinta civila nr. 191 din 29 martie 2006, pronuntata in docarul nr. 8921/CA/2005, Tribunalul Timis a respins actiunea in contencios administrativ formulata de reclamanta societate comerciala impotriva p�r�tului Primarul municipiului T. ca neintemeiata, cererea av�nd ca obiect obligarea p�r�tului la eliberarea certificatului de urbanism pentru extindere imobil proprietatea sa.In motivare s-a retinut ca p�r�tul a eliberat Certificatul de urbanism nr. 5181/04.11.2004 in care s-a precizat la pct.3 �regimul tehnic� ca in conformitate cu PUZ aprobat prin H.C.L. nr. 50/1999 terenul in cauza este afectat de sistematizarea zonei.Din hotar�rea nr. 50/23.02.1999 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Calea Urseni � Calea Buziasului Timisoara, reiese conform art. 1 ca s-a aprobat Planul Urbanistic Zonal, Calea Urseni � Calea Buziasului Timisoara, conform Proiectului nr. 8/1998 ce face parte integranta din hotar�re, hotar�re ce nu a fost atacata de reclamanta.In cauza a declarat recurs reclamanta si prin decizia civila nr. 528/R din 14 septembrie 2006, pronuntata in dosarul nr. 2817/59/2006, Curtea de Apel Timisoara a admis recursul, a modificat sentinta si a admis actiunea, cu cheltuieli de judecata, cu aplicarea art. 304 pct. 9 C. pr. civ.Instanta de recurs a retinut ca este necontestat de catre nici una din parti ca reclamanta este proprietara imobilului situat din litigiu, iar p�r�tul Primarul municipiului T. nu-i poate refuza nejustificat acesteia exercitarea, in conditiile legii a dreptului sau de proprietate .Imprejurarea ca exista un Plan Urbanistic Zonal aprobat si ca se urmareste sistematizarea zonei in care este situat imobilul, este lipsita de orice relevanta c�ta vreme p�r�tul nu a continuat demersurile in vederea exproprierii imobilului pentru cauza de utilitate publica, conform prevederilor Legii nr. 33/1994, dupa o justa si prealabila despagubire, numai in acest fel asigur�ndu-se o protectie efectiva a dreptului de proprietate .A accepta contrariul ar insemna ca titularul dreptului de proprietate al unui imobil ar putea fi impiedicat sine die sa exercite atributele dreptului sau numai pentru ca autoritatile locale, intr-un viitor incert, au in proiect o posibila sistematizare a unei anumite zone a municipiului Timisoara. In acest context este de retinut faptul ca Planul Urbanistic Zonal a fost aprobat inca din anul 1999, fara insa a urma demersuri concrete, potrivit Legii nr. 33/1994.Asa fiind, este evident ca reclamanta, prin refuzul p�r�tului de a-i elibera certificatul de urbanism solicitat, a fost vatamata in dreptul sau de proprietate, in sensul art. 1 din Legea nr. 554/2004, sub aspectul obligarii Primarului Municipiului T. de a elibera acest act actiunea reclamantei fiind fondata, ar fi trebuit admisa de prima instanta.Pronuntata de: Curtea de Apel Timisoara Decizie 528/R (14.09.2006)


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...