din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2403 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Competenta teritoriala in cazul actiunii in anularea deciziei emise de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor

Competenta teritoriala in cazul actiunii in anularea deciziei emise de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor

  Publicat: 21 Nov 2015       2965 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Litigiul, avand ca obiect anularea deciziei de invalidare emisa de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor este de competenta (teritoriala si materiala) a Tribunalului Bucuresti in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii emitente, in acord cu dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constatare si declarare ca nevalabile a anumitor acte procedurale (ex. poprirea) sau a unor alegeri de membri in organele reprezentative ale statului sau ale agentilor economico-sociali (societati comerciale, asociatii etc.).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti la data de 12.05.2014, reclamantul L.I. a solicitat, in temeiul dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 165/2013, in contradictoriu cu paratele Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor si Autoritatea Nationala pentru Restituirea Proprietatilor, anularea deciziei de invalidare nr. 492 din 27.02.2014 a Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor si obligarea paratei la validarea masurii de acordare a despagubirilor in dosarul nr. x/2006, stabilite prin Hotararea Comisiei Judetene Salaj din 07.06.2002 de aprobare a propunerii Comisiei Locale Girbou privind inscrierea suprafetei de 1,97 ha, reconstituit dupa autorul L.N., conform anexei 40 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 1172/2001.


Prin sentinta nr. 1200 din 26.09.2014, Tribunalul Bucuresti, Sectia a III-a civila a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Salaj, Sectia civila.


Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Bucuresti a retinut ca potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediul entitatii,in termen de 30 de zile de la data comunicarii.


Tribunalul Bucuresti a mai retinut ca, avand in vedere ca acest text de lege nu transeaza cu claritate notiunea de "entitate", raportat si la locul situarii imobilului (obiectul contestatiei constituind evaluarea imobilului), competenta de solutionare a cauzei apartine Tribunalului Salaj, administrarea de probatorii fiind mai facila de catre aceasta instanta.


Aceasta intrucat sediul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor constituie un element mai putin important, care nu este in masura a atrage competenta teritoriala de judecare a cauzei, aceasta institutie avand atributii exclusiv in vederea finalizarii dosarelor de restituire, astfel cum sunt prevazute de art. 25 alin. (5) si (6) din Legea nr. 165/2013, dupa ce entitatile investite cu solutionarea notificarilor au transat aspectele esentiale in solutionarea acestora.


Prin sentinta nr. 77 din 15.01.2015, Tribunalul Salaj, Sectia civila a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti, a constatat ivit conflictul negativ de competenta si a inaintat dosarul catre Inalta Curte de Casatie si Justitie in vederea solutionarii conflictului negativ de competenta .


Pentru a se pronunta astfel, Tribunalul Salaj a retinut ca entitatea la care face referire prevederea cuprinsa in art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nu poate fi alta decat entitatea emitenta a deciziei contestate de catre reclamant, respectiv, Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, cu sediul in Bucuresti, situatie fata de care competenta teritoriala in judecarea cererii de anulare a unei decizii emise de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor revine sectiei civile din cadrul Tribunalului Bucuresti.


Inalta Curte, competenta sa solutioneze conflictul conform art. 133 pct. 2 raportat la art. 135 alin. (1) C.proc.civ., a stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului Bucuresti, pentru argumentele ce succed:


Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului Bucuresti, la data de 12.05.2014, reclamantul L.I. a solicitat, in temeiul dispozitiilor art. 35 din Legea nr. 165/2013, anularea deciziei de invalidare nr. 492 din 27.02.2014 a Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor si obligarea paratei la validarea masurii de acordare a despagubirilor in dosarul nr. x/2006, stabilite prin Hotararea Comisiei Judetene Salaj din 07.06.2002 de aprobare a propunerii Comisiei Locale Girbou privind inscrierea suprafetei de 1,97 ha, reconstituit dupa autorul L.N., conform anexei 40 din Regulamentul aprobat prin HG nr. 1172/2001.


Potrivit art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013, ce constituie temeiul juridic al cererii introductive de instanta, "deciziile emise cu respectarea prevederilor art. 33 si 34 pot fi atacate de persoana care se considera indreptatita la sectia civila a tribunalului in a carui circumscriptie se aflasediul entitatii,in termen de 30 de zile de la data comunicarii".


Instantele aflate in conflict analizeaza din perspective diferite notiunea de "entitate"folosita de legiuitor in continutul textului legal anterior citat, insa, avand in vedere ca obiectul cererii de chemare in judecata il constituie anularea deciziei de invalidare nr. 492 din 27.02.2014 emisa de Comisia Nationala pentru Compensarea Imobilelor, rezulta cu evidenta ca, in cazul de fata, entitatea la care se refera dispozitiile art. 35 alin. (1) din Legea nr. 165/2013 nu poate fi alta decat cea care a avut si calitatea de emitenta a deciziei a carei anulare se solicita in prezenta procedura, motiv pentru care, in acord cu prevederile aceleiasi norme legale, litigiul de fata este de competenta (teritoriala si materiala) a tribunalului in a carui circumscriptie se afla sediulentitatii emitente.


Cum sediul Comisiei Nationale pentru Compensarea Imobilelor se afla in Bucuresti, respectiv in raza teritoriala a Tribunalului Bucuresti, competenta de solutionare a cauzei a fost stabilita in favoarea acestei instante.
Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 494 din 18 februarie 2015


Citeşte mai multe despre:    ICCJ    drept procesual civil    competenta teritoriala    conflict de competenta    declinare de competenta    decizie de invalidare    Legea nr. 165/2013    Codul de procedura civila
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Transmitere fictiva a partilor sociale in scopul sustragerii de la urmarirea penala
Pronuntaţă de: R O M A N I A INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE Sectia Penala Decizia nr. 433/RC/2021

Venituri care nu intra in categoria �veniturilor din alte surse� si care sunt supuse platii contributiei de asigurari sociale de sanatate
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 506/20.09.2018 a Curtii de Apel Galati

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Personalul didactic auxiliar si cel de conducere raspund disciplinar conform Legii educatiei nationale nr. 1/2011, iar nu in baza dispozitiilor Codului muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 1045 din 28 noiembrie 2019, pronuntata de Curtea de Apel Suceava, Sectia I civila

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Stabilirea salariului la nivelul maxim aflat in plata prin raportare la indemnizatiile de care beneficiaza personalul cu atributii in domeniul asistentei sociale
Pronuntaţă de: Decizia nr. 484/9 martie 2018 a Curtii de Apel Galati

Validarea deciziilor acordarea de despagubiri privind acordarea de despagubiri pentru bunurile abandonate in Bulgaria de catre persoanele refugiat in baza Tratatului dintre Romania Bulgaria
Pronuntaţă de: Decizia nr. 420/27 februarie 2018 a Curtii de Apel Galati

Refuzul angajatorului de a-i elibera adeverinta fostului salariat timp de 2 ani
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 132/15.03.2018 a Curtii de Apel Galati

Expropriere de fapt. Conditii si efecte. �Asteptare legitima� de recuperare a unei investitii, in sensul jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 241/24.06.2020

Drept procesual civil. Efectul devolutiv al apelului reglementat de Codul de procedura civila
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia civila, Decizia civila nr. 342/1.07.2020Articole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

Eroarea judiciara, eroarea de judecata si erorile materiale in procesul civil
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Instanta competenta in cererile privind drepturile salariale ale magistratilor
Sursa: Irina Maria Diculescu

Conditionarea perimarii executarii silite de actiunile executorului judecatoresc � aspecte de constitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

Raspunderea comitentului (angajatorului) pentru fapta prepusului (salariatului) in cazul accidentelor de munca. Jurisprudenta si doctrina relevante
Sursa: Irina Maria Diculescu

Constitutionalitatea dispozitiilor privind salarizarea la acelasi nivel pentru activitate desfasurata in aceleasi conditii a personalului platit din fonduri publice
Sursa: Irina Maria Diculescu