din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3549 de useri online
Materiale juridice despre ICCJ (407)


    Legislatie   OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor privind prestatii de asigurari sociale
  Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor privind prestatii de asigurari sociale Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 559 din 14 iunie 2024.
   Data aparitiei: 17 Iunie 2024

    Stiri   ICCJ (RIL): Termenul de preaviz incepe sa curga din ziua urmatoare comunicarii notificarii de preaviz si se implineste in ultima zi a termenului
  In sedinta din 20 mai 2024, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, a admis recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului, pronuntand Decizia nr. 8/2024.
   Data aparitiei: 20 Mai 2024

    Stiri   ICCJ: Termenul din Legea 50/1991 stabilit in procesul-verbal de constatare a contraventiei este unul de recomandare
  In sedinta din 28 iunie 2021, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru solutionarea recursului in interesul legii, legal constituit in fiecare dintre cauze, a pronuntat Decizia nr. 10 in dosarul nr.800/1/2021.
   Data aparitiei: 01 Iulie 2021

    Jurisprudenta   Constatarea existentei raporturilor de munca in lipsa unui Contract individual de munca
  Prin cererea inregistrata la aceasta instanta reclamantul D. a. in contradictoriu cu parata A si parata B a solicitat obligarea acestora la plata drepturilor banesti restante, cat si a daunelor morale ce reies din prejudiciile cauzate de intarzierea constanta a platii salariilor cuvenite conform contractelor de munca si pontajelor aflate in contabilitatea paratelor.
   Data aparitiei: 17 Martie 2021

    Jurisprudenta   Anulare decizie de incetare a contractului individual de munca prin acordul partilor. Lipsa consimtamantului salariatului.
  Pe rol judecarea cauzei litigii de munca privind pe contestatorul B. B. b. si pe intimata S.C. J.C&G S. R. L, avand ca obiect contestatie decizie de sanctionare Decizia nr. 14/31.03.2020. Dezbaterile in fond asupra cauzei au avut loc in sedinta din data de 27.10.2020 si au fost consemnate in incheierea de sedinta de la acea data, care face parte integranta din prezenta sentinta, cand avand nevoie de timp pentru deliberare, instanta a amanat pronuntarea asupra cauzei la data de 10.11.2020, cand deliberand a pronuntat urmatoarea solutie.
   Data aparitiei: 15 Martie 2021

    Stiri   ICCJ: Actele procedurale depuse prin fax sau email dupa terminarea programului instantei sunt depuse in termen
  In sedinta din 22 iunie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila a pronuntat urmatoarea solutie Decizia nr. 45 in dosarul nr. 951/1/2020
   Data aparitiei: 24 Iunie 2020

    Stiri   Aplicatia de �Dosar electronic� devine operationala si pentru Sectia de contencios administrativ si fiscal a ICCJ
  Incepand cu data de 02.06.2020, aplicatia de �Dosar electronic� devine operationala si pentru Sectia de contencios administrativ si fiscal, cu trei luni in avans fata de calendarul estimat initial.
   Data aparitiei: 06 Iunie 2020

    Stiri   ICCJ: Hotararea pronuntata in prima instanta in procesele si cererile care decurg din executarea contractelor administrative se ataca cu recurs
  In sedinta din 18 mai 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, legal constituit in fiecare dintre cauze, a solutionat trei sesizari in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronuntata Decizia nr. 40 in dosarul nr.696/1/2020
   Data aparitiei: 25 Mai 2020

    Stiri   ICCJ: Titular unei intreprinderi individuale poate avea calitatea de functionar public
  In sedinta din 7 mai 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, legal constituit in cauza, a solutionat o sesizare in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronuntata Decizia nr. 13 in dosarul nr.481/1/2020
   Data aparitiei: 13 Mai 2020

    Stiri   ICCJ: Veniturile la Fondul pentru mediu nu constituie obligatie fiscala
  In sedinta din 6 aprilie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie penala, legal constituit in cauza, a solutionat o sesizare in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, fiind pronuntata urmatoarea solutie:
   Data aparitiei: 08 Aprilie 2020

    Stiri   ICCJ a decis suspendarea activitatii de lucru cu publicul
  Inalta Curte de Casatie si Justitie informeaza opinia publica cu privire la faptul ca, prin Ordinul nr.91/12.03.2020 al presedintelui ICCJ, s-a decis suspendarea activitatii de lucru cu publicul, precum si suspendarea accesului persoanelor care nu fac parte din personalul instantei supreme in sediile acesteia, ambele masuri fiind esentialmente temporare si urmand a fi aplicate in perioada 16.03.2020-16.04.2020.
   Data aparitiei: 14 Martie 2020

    Jurisprudenta   Sumele destinate platii drepturilor salariale, aflate in conturi deschise la unitatile de trezorerie si societati bancare, nu pot face obiectul executarii silite prin poprire
  Decizia nr. 1/2020 privind examinarea recursului in interesul legii formulat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ce face obiectul Dosarului nr. 2.236/1/2019
   Data aparitiei: 07 Martie 2020

    Stiri   ICCJ: Procedura ordonantei presedintiale nu este admisibila in materia suspendarii executarii unei garantii de buna executie aferente unui contract de achizitie publica
  In sedinta din 2 martie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, legal constituit in fiecare dintre cauze, a solutionat noua sesizari in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronuntat Decizia nr. 27 in dosarul nr. 1980/1/2019.
   Data aparitiei: 03 Martie 2020

    Stiri   ICCJ: Instrainarea dreptului la despagubire unor terte persoane. Dreptul la masuri reparatorii in echivalent revine al instrainatorului
  In sedinta din 2 martie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, legal constituit in fiecare dintre cauze, a solutionat noua sesizari in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronuntat Decizia nr. 30 in dosarul nr. 2198/1/2019
   Data aparitiei: 03 Martie 2020

    Stiri   ICCJ: Despagubirea stabilita in procedura prevazuta de Legea nr. 255/2010, prin hotarare judecatoreasca definitiva, nu este compatibila cu acordarea de daune moratorii
  In sedinta din 2 martie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, legal constituit in fiecare dintre cauze, a solutionat noua sesizari in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronuntat Decizia nr. 31 in dosarul nr. 2989/1/2019.
   Data aparitiei: 03 Martie 2020

    Stiri   ICCJ: Actiune in regres. Intelesul si aplicarea notiunii de creanta de asigurare
  In sedinta din 2 martie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, legal constituit in fiecare dintre cauze, a solutionat noua sesizari in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronuntat Decizia nr. 29 in dosarul nr. 3167/1/2019.
   Data aparitiei: 03 Martie 2020

    Stiri   Pozitia Consiliului Barourilor si Societatilor de Drept din Europa privind eradicarea fenomenului avocaturii clandestine
  Consiliul Barourilor si Societatilor de Drept din Europa (CCBE) este recunoscut drept vocea avocatilor europeni. CCBE reprezinta asociatiile nationale ale barourilor si societatile de drept din 45 de tari din Uniunea Europeana, Spatiul Economic European si Europa largita si, prin intermediul acestora, peste un milion de avocati europeni.
   Data aparitiei: 29 Februarie 2020

    Jurisprudenta   ICCJ: Titularii dreptului de proprietate privata afectati de capacitatile energetice pot pretinde indemnizatii pentru lipsa de folosinta numai in masura in care capacitatile energetice au fost realizate dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007
  Decizia nr. 27/2019 privind examinarea recursului in interesul legii formulat de Colegiul de conducere al Curtii de Apel Craiova ce face obiectul Dosarului nr. 1.858/1/2019
   Data aparitiei: 28 Februarie 2020

    Jurisprudenta   ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
  Decizia nr. 1/2020 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a civila, in Dosarul nr. 31.798/3/2018, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unei chestiuni de drept
   Data aparitiei: 28 Februarie 2020

    Jurisprudenta   ICCJ: Pot fi atacate in justitie, cu actiune in anulare, si hotararile adoptate de adunarea speciala a actionarilor
  Decizia nr. 7/2020 privind examinarea sesizarii formulate de Curtea de Apel Oradea - Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal, in Dosarul nr. 3.666/111/2017**, in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile
   Data aparitiei: 28 Februarie 2020

    Jurisprudenta   ICCJ: Judecatorul care a participat la judecarea unei cauze nu poate participa la judecarea aceleiasi cauze intr-o cale extraordinara de atac, in etapa admisibilitatii in principiu (contestatie in anulare, revizuire si recurs in casatie)
  Decizia nr. 32/2019 privind judecarea recursului in interesul legii ce formeaza obiectul Dosarului nr. 2.060/1/2019
   Data aparitiei: 28 Februarie 2020

    Jurisprudenta   ICCJ. Fals in inscrisuri sub semnatura privata. Continutul infractiunilor de folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete
  Decizia nr. 3/2020 privind pronuntarea asupra sesizarii formulate de Curtea de Apel Iasi - Sectia penala si pentru cauze cu minori in Dosarul nr. 5.916/99/2016, prin care se solicita Inaltei Curti de Casatie si Justitie dezlegarea unei chestiuni de drept
   Data aparitiei: 23 Februarie 2020

    Stiri   Opozabilitatea actiunii in revendicare imobiliara a unui bun proprietate comuna pe cote-parti (coproprietate)
  In sedinta din 17 februarie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, legal constituit in fiecare dintre cauze, a solutionat zece sesizari in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronuntat Decizia nr. 18 in dosarul nr. 2784/1/2019.
   Data aparitiei: 20 Februarie 2020

    Stiri   Este admisibila invocarea compensatiei legale a datoriilor reciproce dintre un creditor inscris la masa credala si debitorul aflat in insolventa
  In sedinta din 17 februarie 2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie � Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept in materie civila, legal constituit in fiecare dintre cauze, a solutionat zece sesizari in vederea pronuntarii unei hotarari prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, a pronuntat Decizia nr. 19 in dosarul nr. 2932/1/2019.
   Data aparitiei: 20 Februarie 2020

    Jurisprudenta   ICCJ: Scutirea de la plata taxelor datorate Inspectoratului de Stat in Constructii vizeaza exclusiv lucrarile realizate in legatura cu o expropriere pentru cauza de utilitate publica
  Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept competent sa judece sesizarea ce formeaza obiectul Dosarului nr. 1.418/1/2019 este legal constituit conform dispozitiilor art. 520 alin. (8) din Codul de procedura civila si ale art. 275 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea si functionarea administrativa a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.
   Data aparitiei: 28 Ianuarie 2020