din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1941 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Declinare competenta

Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public. Declinare competenta

  Publicat: 09 Nov 2012       5727 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Prin decizia nr. 1016/83C4/308-352-587 din 03.03.2010 CNSC a declinat competenta de solutionare a contestatiilor formulate de catre ofertantii SC R.L.C. SA, SC I. SRL ZALAU si SC E. SA TIMISOARA in favoarea Tribunalului Salaj, sectia de contencios administrativ.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Unirea a doua sau mai multe cauze aflate in curs de cercetare si urmarire penala,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prevazuta in sectiunea XIII, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Etapele ce trebuie parcurse de autoritatea contractanta si de catre candidati/ofertanti
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Situatie care consta in indeplinirea, potrivit cerintelor legii, a actelor de chemare a persoanelor interesate in fata organului de jurisdictie ori a organelor de urmarire penala.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
Prevazuta in sectiunea IV, cap. I, t. C. proc. pen., partea generala, trimiterea cauzei penale,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Prevazuta in sectiunea IV, cap. I, t. C. proc. pen., partea generala, trimiterea cauzei penale,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.


In motivarea acestei decizii se arata, in esenta, ca acestei instante ii revine competenta de solutionare, potrivit art. 51 al. 31 din Legea nr. 51/2006, dispozitiile OUG nr. 34/2006 fiind aplicabile doar procedurii de atribuire, litigiile urmand sa fie solutionate potrivit textului legal mentionat anterior si care confera tribunalelor competenta de solutionare ca instante de contencios administrativ.


Impotriva acestei decizii a formulat plangere petenta R.L.C. S.A. TARGOVISTE, inregistrata la data de 22.03.2010, in contradictoriu cu intimatii Consiliul Local al municipiului Turda, Primaria municipiului Turda, S.C. I. S.R.L. Zalau si S.C. E. S.A. Timisoara,solicitand modificarea Deciziei nr. 1016/83C4/308-352-587 din 03.03.2010, pronuntata de Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor impotriva modului de stabilire a rezultatului pentru anularea actului de evaluare si selectie a ofertelor in cadrul etapei I a procedurii de atribuire a contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Turda, respectiv pentru anularea deciziilor de respingere a ofertelor contestatoarelor.


Petenta a solicitat instantei sa modifice in parte Decizia, sub aspectul (mentinerii) conexarii contestatiilor si sub cel al stabilirii competentei teritoriale pentru solutionarea tuturor contestatiilor in favoarea Tribunalului Salaj; sa ia act de renuntarea contestatorului S.C. I. S.R.L. la contestatia formulata de el impotriva modului de stabilire a rezultatului procedurii de atribuire si a deciziei de respingerea a ofertei sale; sa dispuna trimiterea contestatiei formulate spre competenta solutionare la Tribunalul Dambovita.


In motivare, se arata ca decizia C.N.S.C. este lovita de nulitate sub aspectul conexarii contestatiilor, intrucat C.N.S.C. avea obligatia, potrivit dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006, de a verifica competenta de solutionare a contestatiei, si abia apoi putea dispune conexarea contestatiilor.


Potrivit dispozitiilor art. 51 alin. 31 din Legea nr. 51/2006, competenta de solutionare a contestatiei apartine tribunalului de la sediul operatorului care a formulat respectiva contestatie.


Competenta de solutionare a litigiilor dintre operator si autoritatea contractanta se stabileste imperativ, prin legi speciale in materia iluminatului public, atat sub aspectul competentei materiale si teritoriale.


Contractul pentru atribuirea caruia a fost organizata procedura negocierii directe al carei rezultat a fost contestat de catre petenta prin contestatia solutionata de C.N.S.C. prin Decizia nr. 1016/83C4/308 - 352 - 587 din data de 03.03.2010 are natura juridica a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de luminat public.


Aceste contracte sunt reglementate de Legea nr. 230/2006 si de Legea 51/2006 atat in ceea ce priveste procedura de atribuire, cat si in privinta continutului contractului, a obligatiilor partilor si a litigiilor ivite in legatura cu atribuirea, interpretarea, executarea si incetarea lor.


Conform art. 22 alin. 4 din Legea nr. 230/2006, ``Procedurile pentru delegarea gestiunii serviciului de iluminat public se organizeaza si se deruleaza potrivit dispozitiilor Legii nr. 51/2006, ale prezentei legi si in conformitate cu legislatia specifica fiecarui tip de contract de delegare a gestiunii``.


Potrivit art. 51 alin. 3 din Legea nr. 51/2006, ``Solutionarea litigiilor contractuale dintre operator si utilizator, inclusiv a celor izvorate din neplata contravalorii serviciilor furnizate/prestate, se realizeaza de instantele competente potrivit legii si se judeca in procedura de urgenta. Cererea se introduce la instantele de judecata in a caror competenta teritoriala se afla domiciliul/sediul utilizatorului``.


Petenta critica decizia atacata si din punctul de vedere al legalitatii ei, aratand ca nu este motivata sub aspectul competentei rationae loci, in sensul ca nu se arata temeiul de drept pentru care toate contestatiile formulate au fost trimise spre solutionare tribunalului de la sediul operatorului a carui contestatie a fost prima inregistrata la C.N.S.C., in conditiile in care acel operator a renuntat ulterior la cerere .


In opinia petentei, C.N.S.C. nu a invocat niciun temei legal pentru solutia declinarii judecarii celor 3 contestatii la Tribunalul Salaj, intrucat acest temei legal nu exista.


In privinta cererii de renuntare la contestatia formulata de catre contestatoarea S.C. I. S.R.L., se arata ca C.N.S.C. a ignorat aceasta renuntare la judecata, aplicand in mod gresit atat dispozitiile procedurale speciale, cat si pe cele de drept comun referitoare la competenta instantei de judecata pentru solutionarea contestatiilor.


Paratul Consiliul Local al municipiului Turda a depus intampinare, prin care a solicitat respingerea contestatiei si obligarea C.N.S.C la solutionarea contestatiilor, cu motivarea ca C.N.S.C. este un organismul acreditat prin lege care trebuie sa-si spuna punctul de vedere cu privire la contestatiile formulate.


Cu privire la plangerea formulata, Curtea are in vedere urmatoarele:


Asa cum s-a aratat anterior, petenta contesta in principal dispozitiile de trimitere din decizia de declinare a competentei la Tribunalul Salaj, ca instanta competenta teritorial.


In conditiile art. 283 alin. 3 din O.U.G. nr. 34/2006, plangerea se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 3041 C. proc. Civ. (``Plangerea se solutioneaza potrivit dispozitiilor art. 3041 din Codul de procedura civila. Prevederile sectiunii a 9-a se aplica in mod corespunzator``.)


Acest text legal prevede urmatoarele: ``Recursul declarat impotriva unei hotarari care, potrivit legii, nu poate fi atacata cu apel nu este limitat la motivele de casare prevazute in art. 304, instanta putand sa examineze cauza sub toate aspectele.``


In consecinta, Curtea va analiza decizia atacata din perspectiva declinarii materiale a competentei de catre C.N.S.C.


Sub acest aspect, Curtea retine urmatoarele:


Potrivit art. 1 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, prin acest act normativ a fost stabilit cadrul juridic si institutional unitar, obiectivele, competentele, atributiile si instrumentele specifice necesare infiintarii, organizarii, gestionarii, finantarii, exploatarii, monitorizarii si controlului furnizarii/prestarii reglementate a serviciilor comunitare de utilitati publice.


Art. 1 alin. 2 din Lege enumera serviciile de utilitati publice, dupa cum urmeaza: alimentarea cu apa; canalizarea si epurarea apelor uzate; colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale; productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat; salubrizarea localitatilor; iluminatul public; administrarea domeniului public si privat al unitatilor administrativ-teritoriale, precum si altele asemenea; transportul public local.


Art. 30 alin. 12 din acelasi act normativ prevede, ``in cazul serviciilor de utilitati publice prevazute la art. 1 alin. (2) lit. e), f) si g), procedura de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se stabileste in baza prevederilor O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul serviciului de transport public local prevazut la art. 1 alin. (2) lit. h), atribuirea contractelor de delegare a gestiunii se face in baza Normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C. potrivit prevederilor legii speciale privind transportul public local``, iar art. 51 alin. 3 din acelasi act normativ prevede ``Contractele de delegare a gestiunii se aproba prin hotarari de atribuire adoptate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale si se semneaza de primari, de presedintii consiliilor judetene sau, dupa caz, de presedintii asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, in numele si pe seama unitatilor administrativ-teritoriale membre, in baza mandatului acestora``.


C.N.S.C., in justificarea solutiei de declinare a competentei, face o delimitare intre doua momente ale unei proceduri de atribuire, respectiv faza de depunere a ofertelor, evaluare, stabilire castigator, care se realizeaza in conditiile O.U.G. nr. 34/2006 si faza de contestatii (litigioasa) care s-ar solutiona potrivit dispozitiilor Legii nr. 554/2004, la care face trimitere art. 51 alin. 3 din Legea nr. 51/2006.


Nu au fost observate insa doua aspecte.


Pe de o parte, alin. 12 al art. 30 din Legea nr. 51/2006 stabileste aplicabilitatea dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006 doar pentru anumite categorii de utilitati publice, respectiv doar pentru cele prevazute la art. 1 alin. 2 lit. e), f) si g), iar in privinta serviciului de transport public local (art. 1 alin. 2 lit. h) prevede ca atribuirea acestui serviciu se face in baza Normelor-cadru elaborate de A.N.R.S.C., potrivit prevederilor legii speciale privind transportul public local.


Pe de alta parte, titlul O.U.G. nr. 34/2006 este ``Ordonanta de urgenta privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii``, iar la art. 1 din acest act normativ se prevede ``Prezenta ordonanta de urgenta reglementeaza procedurile de atribuire a contractului de achizitie publica, a contractului de concesiune de lucrari publice si a contractului de concesiune de servicii, precum si modalitatile de solutionare a contestatiilor formulate impotriva actelor emise in legatura cu aceste proceduri``.


Acest act normativ, ce reglementeaza ``procedura de atribuire`` cuprinde atat norme de organizare a unei achizitii publice, norme de alegere a unei oferte castigatoare, cat si norme de solutionare a litigiilor aparente in urma actelor sau faptelor savarsite de participantii la procedura .


Practic, se vadeste faptul ca vointa legiuitorului a fost de a cuprinde in sintagma ``procedura de atribuire`` toate aspectele legate de atribuirea unui contract, atat organizarea achizitiei cat si faza litigioasa, daca este cazul .


In consecinta, este gresit a considera ca art. 3 al art. 12 din Legea nr. 51/2006, trimite, in privinta serviciilor publice de utilitati prevazute de art. 1 alin. 2 lit. e), f) si g) doar la fazele litigioase, urmand ca litigiile sa fie solutionate conform art. 51 alin. 3 din acelasi act normativ, intrucat, asa cum s-a aratat anterior prin ``procedura de solutionare`` se intelege si faza litigioasa, trimiterea fiind facuta la O.U.G. nr. 34/2006 in intregul ei, care, fiind un act normativ ce reglementeaza ``procedura de atribuire`` cuprind atat dispozitii de organizare publice, cat si de solutionare, in instanta, a litigiilor.


Curtea constata ca doar serviciilor prevazute la lit. e), f) si g) ale art. 1 alin. 2 din Legea nr. 51/2006 le sunt aplicabile dispozitiilor O.U.G. nr. 34/2006, in integralitatea ei, in timp ce cele prevazute la lit. a), b), c) si d), respectiv alimentarea cu apa;canalizarea si epurarea apelor uzate;colectarea, canalizarea si evacuarea apelor pluviale si productia, transportul, distributia si furnizarea de energie termica in sistem centralizat, nu sunt mentionate la art. 30 alin. 12 din Legea nr. 51/2006.


Fata de aceste servicii publice, precum si fata de cel mentionat la lit. h) si-ar putea produce efectele art. 51 alin. 31 din Legea nr. 51/2006.


In mod clar Legea nr. 51/2006 face o delimitare intre diversele tipuri de servicii publice, stabilind proceduri diferite de atribuire si de verificare a legalitatii actelor.


Distinctia facuta de catre CNSC este deci nejustificata iar declinarea de competenta nelegala.


Chestiunea stabilirii competentei teritoriale nu se mai impune a fi discutata in raport de argumentele prezentate in privinta declinarii competentei materiale.


In consecinta, in temeiul art. 285 al. 1 lit. d) din OUG nr. 34/2006 se va admite plangerea formulata de R.L.C. S.A. TARGOVISTE impotriva deciziei nr. 1016/83C4/308-352-587 din 03.03.2010 a Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor care va fi anulata in intregime si trimite cauza spre solutionare Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor.


Curtea constata ca nu se poate retine incidenta disp. art. 285 al. 2 din OUG nr. 34/2006, CNSC dezinvestindu-se practic in solutionarea cauzei pe fond .


Decizia CNSC nu se incadreaza in ipoteza clasica prev. de art. 158 c.pr.civ.. care se refera la declinarea de competenta facuta de catre o instanta de judecata catre un organ cu atributii jurisdictionale ci are in vedere situatia inversa, cand un organ administrativ jurisdictional se dezinvesteste si transmite cauza spre solutionare unei instante judecatoresti, in speta celei de contencios administrativ. Impropriu a aratat CNSC ca isi declina competenta in favoare unei instante judecatoresti cat timp aceasta ipoteza nu este reglementata de art. 158 c.pr.civ. Rezulta insa cu certitudine, din argumentatia prezentata in motivarea deciziei, ca acest organ administrativ jurisdictional a apreciat ca este necesar sa transmita cauza unei instante de judecata, determinat de argumente privind lipsa competentei sale.

Pronuntata de: Curtea de Apel Cluj - Decizie nr.1670 din data 16.06.2010


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Cluj    Legea 51/2006    OUG 34/2006    Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor    Contractul de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public    Tribunalul Salaj    Contestator    Utilitate publica    Tribunalul Dambovita    Legea 51/2006    Legea 337/2006    Legea 554/2004    Negociere directa    Legea 230/2006
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Hotararea CEDO in Cauza Danciu si altii impotriva Romaniei. ancheta prompta si efectiva
Pronuntaţă de: Curtea Europeana a Drepturilor Omului - CEDO

Cerere de recurs semnata electronic. Nulitatea recursului
Pronuntaţă de: Decizia nr. 520 din 7 martie 2019, pronuntata de Sectia I civila a Inaltei Curti de Casatie si Justitie

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020

Stingerea litigiului prin tranzactie. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1042 din 17 iunie 2020

Principiile fundamentale ale procesului civil. Decaderea reclamantului din proba incuviintata. Conditii si efecte. Rolul judecatorului in aflarea adevarului
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1572 din 16 septembrie 2020

Actiune in raspundere civila delictuala. Vatamarea integritatii corporale. Pierderea capacitatii de munca. Lipsa unui contract de munca valabil incheiat anterior producerii faptei ilicite
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 38 din 15 ianuarie 2020

Nelegalitatea procedurii cercetarii disciplinare prealabile atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Decizia civila nr. 762/A/2019 din data de 21.05.2019

Contract de munca temporara. Angajarea muncitorilor pusi la dispozitie. Plata de daune compensatorii
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL CLUJ - DECIZIA CIVILa Nr. 473 din 18 Septembrie 2019

ICCJ: Situatia masurilor asiguratorii infiintate in cadrul unui proces penal asupra bunurilor unei persoane juridice, anterior deschiderii procedurii insolventei, in vederea confiscarii speciale
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - ICCJArticole Juridice

Ce se intampla cu sumele achitate in temeiul unui act administrativ fiscal anulat. Poate instanta dispune direct restituirea lor?
Sursa: Alex Slujitoru si Cristiana Ionescu, Avocati, Radu si Asociatii SPRL

O clauza contractuala care nu a fost negociata se aplica intre parti in lipsa unui acord diferit in aceasta privinta
Sursa: EuroAvocatura.ro

Concedierea salariatilor. Consecintele nerespectarii termenului de preaviz
Sursa: Avocat Andrei-Gheorghe Gherasim

Onorariile minime ale avocatilor. Si despre concurenta ...
Sursa: Avocat drd. Janos Szekely - Baroul Satu-Mare

[Av. Muncii] Scopul acordarii termenului de preaviz in cazul concedierii salariatilor
Sursa: Av. Andrei-Gheorghe Gherasim

CJUE. Este interzisa transmiterea si prelucrarea datelor cu caracter personal intre autoritatile administratiei publice fara informarea persoanelor vizate
Sursa: Euroavocatura.ro

Partile obligate sa participe la sedinta de informare. Cererile incidentale
Sursa: EuroAvocatura.ro