din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Instanta verifica indeplinirea conditiilor de legalitate a deciziei de concediere, nefiind indreptatita sa cenzureze din perspectiva oportunitatii

Instanta verifica indeplinirea conditiilor de legalitate a deciziei de concediere, nefiind indreptatita sa cenzureze din perspectiva oportunitatii

  Publicat: 03 Feb 2019       2006 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Curtea constata ca prin sentinta civila nr. 2038 din data de 07 septembrie 2016, pronuntata de Tribunalul I__ � Sectia Civila in dosarul nr. x, s-a admis in parte actiunea formulata de reclamantul A__ C_.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Stirea, comunicarea de noutate, plus de cunostinte despre un obiect, o persoana sau un fenomen, prin care receptorul isi inlatura o stare de incertitudine.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este o tranzactie sau o serie de tranzactii cu valori mobiliare conferind persoanei sau grupului de persoane implicate, prin titlurile astfel dobandite, singure ori impreuna cu cele deja detinute ori controlate, o pozitie de control sau majoritara in participare la capitalul emitentului.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Obligatie ce revine partilor dintr-un proces de a face dovada imprejurarilor, faptelor, afirmatiilor, sustinerilor pe care isi intemeiaza pretentiile ori apararile prezentate in fata organului de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act procesual in care se consemneaza pe scurt rezumatul deliberarii completului de judecata
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.

In consecinta, s-a dispus anularea deciziei de concediere 732/6.11.2015 emisa de parata __ si s-a dispus reintegrarea reclamantului pe postul si functia detinute anterior concedierii.


Totodata, a fost obligata parata la plata catre reclamant a unei despagubiri egale cu drepturile salariale indexate, majorate si actualizate si cu celelalte drepturi care i s-ar fi cuvenit acestuia, de la data concedierii si pana la data reintegrarii efective.


Au fost respinse celelalte pretentii deduse judecatii.


Parata a declarat apel, criticand sentinta precitata sub urmatoarele aspecte, in esenta:


S-a facut dovada faptului ca potrivit deciziei de concediere nr. 732/06.11.2015, desfiintarea postului a avut doua cauze reale si serioase: lipsa utilita?ii practice a postului, avand in vedere caracterul sporadic al functiei si posibilitatea preluarii atributiilor de catre Departamentul Comercial (lit. b din decizie); noile realita?i economico-legislative au impus regandirea organizarii societatii (lit. a din decizie).


Parata a facut dovada acestor realita?i, depunand la dosarul cauzei minuta ?edin?ei din data de 19.08.2015 (fila 97 din dosarul de fond), Decizia Administratorului societatii nr.725/12.10.2015, dar si Extrasul de angajari, din care rezulta in mod evident ca concedierea reclamantului nu a fost singura masura de reorganizare, astfel cum in mod eronat a retinut instanta.


Este netemeinica motivarea instantei potrivit careia societatea nu a facut dovada faptului ca desfiintarea postului nu a fost justificata de o cauza reala si serioasa, avand in vedere ca rezulta si din organigrame ca atributiile reclamantului au fost preluate de catre Directorul Comercial, astfel cum reiese si din Anexa din data de 12.10.2015.


Practic, instanta de fond nu doar ca nu a avut in vedere caracterul sporadic al activitatii reclamantului, dar nici nu a verificat documentele din care rezulta faptul ca atributiile acestuia au fost preluate de catre Directorul Comercial.


Mai mult, instanta de fond nu a luat in considerare niciunul dintre inscrisurile solicitate la termenul de judecata din data de 25.05.2016, respectiv extrasul de angajari din care rezulta fara putin?a de tagada faptul ca reorganizarea activitatii societatii a constat in angajarea de Inginer Constructor, sef santier si muncitori, astfel cum s-a concluzionat de catre reprezentantii societatii in urma ?edin?ei din 19.08.2015.


Desi la dosar existau suficiente dovezi din care instanta de fond putea sa constate veridicitatea sustinerilor paratei, totusi se pune intrebarea de ce la data de 25.05.2016 nu a pus in vedere societatii sa depuna la dosar fi?a postului reclamantului, daca ii era necesara efectuarii comparatiei (document care nu era imperios necesar, avand in vedere ca existau organigramele si Anexa fisei postului Directorului General din data de 12.10.2016).


Este inadmisibila motivarea instantei de judecata potrivit careia sarcina probei ii revine societatii, mai ales in contextul in care la termenul din data de 07.09.2016, aparatorul sau ales a solicitat acordarea unui nou termen in vederea suplimentarii probei cu inscrisuri .


Practic, instanta de fond a respins solicitarea de a suplimenta probatoriul cu inscrisuri, constand in documente semnate de Directorul Comercial in exercitarea atributiilor preluate de la intimat, motivand prin aceea ca in cauza s-au acordat 2 (doua) termene de judecata, omi?and faptul ca amanarea cauzei s-a produs ca urmare a perioadei de concedii, deoarece aparatorul ales al societatii nu s-a aflat in tara (aspect dovedit cu acte).


In solutionarea apelului trebuie avut in vedere faptul ca hotararea atacata este nelegala, sinand seama ca prin insasi motivarea sentintei, instanta de fond a incalcat principiul rolului judecatorului in aflarea adevarului, principiu consacrat de dispozitiile art.22 C.p. c, potrivit caruia "Judecatorul are indatorirea sa staruie, prin mijloacele legale, pentru a preveni orice gre?eala privind aflarea adevarului in cauza, pe baza stabilirii faptelor si prin aplicarea corecta a leali, in scopul pronuntarii unei hotarari temeinice si legale".


Or, se observa ca la fila nr. 3 a sentintei, ultim aliniat, instanta retine urmatoarele: "Fara a face o analiza comparativa a atributiilor managerului de contractare cu cele avute anterior de reclamant analiza care nu este posibila in lipsa fisei de post a reclamantului, care nu a fost depusa la dosar de parata (careia ii revenea sarcina probei)..."


Totodata, instanta a inlaturat si apararea paratei potrivit careia nevoile societatii au impus angajarea unei persoane cu specializare pe normele F1DIC, considerand ca "o astfel de competenta putand fi u?or dobandita prin absolvirea unor cursuri de specializare in domeniu".


Dintr-o simpla cautare pe site-ul http://www.aric.ora.ro/ ar fi convins instanta de fond ca nu se poate asimila o informatie cuprinsa in FIDIC rosu, galben, verde, alb etc., atat de u?or prin ni?te cursuri de specializare in domeniul construc?iilor.


Conform lit. b din decizia nr.732/06.11.2015 s-a dispus concedierea reclamantului ca urmare a faptului ca la nivel de societate s-a constatat faptul ca postul de Manager achizi?ii nu are o utilitate care sa justifice mentinerea unui angajat cu norma intreaga pe aceasta pozitie, activitatea specifica postului fiind una sporadica si putand fi indeplinita, atunci cand este cazul prin servicii specializate externalizate sau atunci cand va fi cazul de catre angajatii departamentului Comercial.


Asadar, cauza reala si serioasa consta in lipsa utilitatii postului de Manager achizitii; lipsa necesitatii existentei unui post cu norma intreaga; caracterul sporadic al activitatii specifice functiei de Manager Achizi?ii; preluarea atributiilor fie de catre Departamentul comercial, fie de catre societati externe specializate.


In dovedirea motivelor de apel au fost depuse inscrisuri la dosar.


In baza art. 480 alin. 2 Cod Procedura Civila, vazand si dispozitiile art. 476-477 din acelasi cod (ce permit examinarea pricinii sub toate aspectele de catre instanta de control judiciar), Curtea va admite apelul si va schimba sentinta atacata in sensul mentionat prin dispozitiile prezentei decizii pentru considerentele ce vor fi expuse in continuare.


Solutia Tribunalului se bazeaza pe o gresita interpretare si aplicare a normelor legale relevante, dar si pe o eronata apreciere a probelor administrate in cauza (inscrisuri).


Prin decizia de concediere nr. 732/06.11.x, ce este contestata in prezentul proces, apelanta-parata a dispus incetarea contractului individual de munca al intimatului-reclamant, ce ocupa la acel moment postul de Manager Achizitii.


Aceasta masura a fost dispusa in temeiul art. 65 din Codul Muncii, fiind vorba deci despre o concediere pentru motive care nu au legatura cu persoana salariatului.


In argumentarea solutiei sale, prima instanta a retinut urmatoarele argumente: in afara de referirile generale la contextul economic actual si la necesitatea reorganizarii societatii pe principii de eficienta a costurilor si de rentabilitate, decizia nu cuprinde nicio masura de reorganizare alta decat concedierea reclamantului; din cuprinsul organigramelor anexate la filele 47-48 dosar rezulta ca intreg departamentul de achizi?ii din subordinea reclamantului a fost pastrat cu incadrarea anterioara, singurul post desfiintat fiind cel de management, ocupat de reclamant; de asemenea, a fost infiintat un nou departament, cel de Contractare, incadrat cu un post de management, acela de manager de contractare; in realitate, singura asa-zisa reorganizare a activitatii a constat in desfiintarea postului de manager achizitii si infiintarea postului de manager contracte; ca atare, se apreciaza ca masura de desfiintare a postului reclamantului nu a fost una justificata de o cauza reala si serioasa; apararea paratei in sensul ca se impunea angajarea unei persoane cu specializare FIDIC nu poate fi primita, o astfel de competenta putand fi usor dobandita prin absolvirea unor cursuri de specializare in domeniu .


Potrivit art. 65 din Codul Muncii:


``(1) Concedierea pentru motive care nu sin de persoana salariatului reprezinta incetarea contractului individual de munca determinata de desfiintarea locului de munca ocupat de salariat, din unul sau mai multe motive fara legatura cu persoana acestuia.


(2) desfiintarea locului de munca trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa``.


Din interpretarea gramaticala, logica si sistematica a acestor norme juridice, in acord cu cele ce se arata in mod constant in doctrina si jurisprudenta, se desprinde concluzia ca in caz de concediere pentru motive care nu au legatura cu salariatul, desfiintarea locului de munca ocupat de acesta din urma trebuie sa fie efectiva si sa aiba o cauza reala si serioasa.


Date fiind prevederile art. 272 din Codul Muncii, angajatorului ii revine sarcina probei in sensul ca desfiintarea locului de munca a fost efectiva si a avut o cauza reala si serioasa. Iar daca acesta dovede?te intrunirea cumulativa a cerintelor legale, decizia de concediere apare ca fiind o masura legala si temeinica.


Instanta de judecata investita cu solutionarea unei contestatii impotriva unei decizii de concediere intemeiata pe dispozitiile art. 65 din Codul Muncii poate verifica doar respectarea de catre angajator a conditiilor prevazute de lege, nefiind indreptatita sa cenzureze respectiva decizie din perspectiva considerentelor de oportunitate.


In speta de fata, contrar concluziilor la care a ajuns prima instanta, Curtea apreciaza ca decizia contestata indeplineste cumulativ cerintele ce rezulta din continutul art. 65 din Codul Muncii, desfiintarea locului de munca ocupat de intimatul-reclamant fiind efectiva si avand o cauza reala si serioasa.


Astfel, efectivitatea suprimarii postului de Manager Achizitii, ce era detinut de intimat, rezulta din analiza mentiunilor organigramelor depuse la dosar, respectiv a celei anterioare concedierii si a celei ulterioare. De altfel, instanta de fond nu a retinut neindeplinirea acestei cerinte legale.


Totodata, desfiintarea respectivului loc de munca a avut o cauza reala si serioasa, caci masurile de reorganizare a activitatii dispuse cu aceasta ocazie nu au constat doar in suprimarea postului de Manager Achizitii si infiintarea celui de Manager Contractare (avand cu totul alte atributii decat cele ce reveneau intimatului-reclamant), ci si in incadrarea cu contract individual de munca a altor persoane pe diverse posturi, necesare desfasurarii activitatii apelantei, respectiv Inginer Constructor, sef santier si muncitori.


In acest sens, trebuie a se tine seama de cele ce rezulta din documentele de la filele 93-103 dosar fond, unde se afla decizia nr. 725/10.12.2015 a administratorului societatii (despre care se face vorbire in decizia contestata); minuta sedintei din 19.08.2015 la care au participat reprezentantii societatii (administrator unic, director tehnic, director comercial) si in cadrul careia s-a stabilit ca postul de manager achizitii este inutil a fi mentinut pentru o persoana angajata cu norma intreaga de munca, precum si ca este necesara angajarea de inginer constructii, sef santier si manager de contracte care sa detina cunostinte FIDIC; statele de functii si personal de la nivelul lunii octombrie si noiembrie 2015; extrase privind incetarile de contracte de munca si angajarile din perioada octombrie-noiembrie 2015.


In acelasi timp, este necesar a arata ca parte din atributiile ce reveneau intimatului au fost preluate de Directorul Comercial al apelantei.


In plus, nu poate fi omis faptul ca intimatul-reclamant nu era specializat in materie de contracte FIDIC, adica acele contracte standard in domeniul constructiilor si instalatiilor, utilizate ca modele de referinta pe plan international si care sunt elaborate de catre Federatia Internationala a Inginerilor Consultanti (FIDIC). In schimb, nou angajatul manager de contracte avea specializare in acest domeniu .


In raport de toate cele ce preced, este necesara admiterea apelului si schimbarea sentintei atacate in sensul respingerii actiunii ca neintemeiata.PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


DECIDE:Admite apelul declarat de apelanta-parata _ Pitesti, cu sediul ales la punctul de lucru situat in mun. Bucuresti, __-26, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrul comertului sub nr.JxX si avand C.U.I. RO x, cont RO06RZBRx2807 deschis la Raiffeisen Bank Ag. ?_ V_, impotriva sentintei civile nr.2038 din data de 07 septembrie 2016, pronuntata de Tribunalul I__ - Sectia Civila, in dosarul nr.x, in contradictoriu cu intimatul-reclamant A__ C_, CNP x, cu domiciliul ales la CA C_ M_ Vicentiu, cu sediul in mun. Bucuresti, Electromagnetica Business Park, Calea Rahovei nr.266-268, cladirea 60, etaj 2, cam 08, sector 5.


Schimba sentinta atacata in sensul ca respinge actiunea ca neintemeiata.


Definitiva.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 1463/2017, in sedinta publica din 9 martie 2017


Citeşte mai multe despre:    Anulare decizie concediere    Utilizate post    Manager achizitii    Art 65 Codul muncii    Suprimare post    Director comercial    Infiintare alte posturi angajati noi    Schimbare organigrama    Oportunitate legalitate decizie concediere
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Simpla enuntare a celor imputate salariatului si a concluziilor comisiei de cercetare disciplinara nu echivaleaza cu descrierea faptei care constituie abatere disciplinara. Lipsa descrierii faptei nu poate fi acoperita prin alte inscrisuri
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti Sectia I CIvila, Decizia civila nr. 882/2017, in sedinta publica din 29 martie 2017

Toate temeiurile de nevalabilitate a unei decizii de concediere trebuie formulate prin contestatie, neputand fi completate ulterior, chiar si pentru motive de neconstitutionalitate a legii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 309/2017, in sedinta publica din 20 ianuarie 2017

Reorganizarea activitatii poate privi, in general, orice masuri organizatorice menite sa conduca la imbunatatirea activitatii. Contestatie decizie concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind C.M.A.S., Decizia civila nr. 278/2017, in sedinta publica din 19 ianuarie 2017

Anulare decizie de concediere disciplinara. Modificarile manuscrise operate pe un regulament intern nu sunt opozabile
Pronuntaţă de: Tribunalul Mures Sectia Civila, Sentinta civila nr. 68/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Desfiintarea postului a fost efectiva, organigramele si statele de functii depuse neputand fi apreciate drept acte pro causa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VII-a pentru cauze privind Conflicte de Munca si Asigurari Sociale, Decizia civila nr. 278/2017, in sedinta publica din 19 ianuarie 2017

Concediere pentru motive ce tin de persoana salariatului. Abatere disciplinara
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati, Sectia I Civila, Sentinta civila nr. 709 din data de 10.06.2016

Reorganizarea societatii. Nulitatea absoluta a deciziei de concediere pentru lipsa criteriilor de selectie a salariatilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Pitesti, Sectia I Civila, Decizia nr. 528 din data de 10.03.2016

Reorganizarea societatii. Concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte e munca si asigurari sociale, Decizia nr. 1483 din data de 22.03.2016