din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1712 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Prestarea muncii in lipsa incheierii in forma scrisa a contractului individual de munca. Sanctiune contraventionala

Prestarea muncii in lipsa incheierii in forma scrisa a contractului individual de munca. Sanctiune contraventionala

  Publicat: 06 Apr 2021       1777 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Constata ca prin actiunea inregistrata sub nr. x, petenta S.C. P.T.S.R.L. in contradictoriu cu intimatul I.T.de M. arges, a formulat plangere contraventionala impotriva procesului-verbal .nr. x/16.10.2018, solicitand instantei ca prin hotararea ce va pronunta sa dispuna anularea procesului-verbal contestat, iar in subsidiar a solicitat inlocuirea sanctiunii amenzii cu avertisment.

Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
( lat. expertus, de la experior "incerc, dovedesc"). Mijloc de proba, prevazut in sectiunea X, cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala si in diferite legi speciale, consta in rezolvarea unor probleme de stricta specialitate de catre persoane care poseda cunostinte profunde intr-un domneiu dat.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Serviciu furnizat de SNUAU, care asigura preluarea apelurilor de urgenta de la cetateni si transmiterea acestora catre agentiile specializate de interventie,
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
In cadrul grupurilor de societati, consta in impartirea puterii de decizie la o societate exploatata in comun, in virtutea unui acord intre asociati sau actionari.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
(protectia persoanelor cu handicap). Reunifica absenta, pierderea sau alterarea unei structuri ori a unei functii (anatomica, fiziologica sau psihologica) a persoanei.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Optiunea de angajare care faciliteaza munca in locuri de munca obisnuite de pe piata competitiva a muncii
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Reprezinta un mijloc de proba scris ce trebuie sa cuprinda mentiunile necesare si sa aiba forma ceruta de lege.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Contract incheiat intre un salariat si o unitate economica sau institutie prin care cel dintai se obliga sa presteze in favoarea celui din urma o anumita munca, in schimbul unui salariu.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Viciu al unei hotarari,
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Una dintre trasaturile esentiale ale infractiunii prevazuta in cap. I, t. II, art. 18, C. pen., partea generala.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este modul de sesizare al organelor de urmarire penala facuta de catre o persoana sau organizatie publica, careia i s-a acuzat o vatamare prin infractiune.
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Serviciu auxiliar alaturi de registratura, arhiva si biblioteca,

In motivarea plangerii contraventionale a aratat ca in urma controlului efectuat in data de 16.10.2018 la punctul de lucru din Pitesti, nr. 54, jud. Arges, agentii constatatori au sanctionat societatea petenta cu amenda contraventionala in suma de 20.000 lei pentru faptul ca, din analiza documentelor puse la dispozitie si a situatiei din teren reiese cu certitudine faptul ca angajatorul S.C. P.T.S.R.L. utilizeaza m.nedeclarata, prin faptul ca a primit la m.o persoana Breier L.M., fara contract individual de m.incheiat in forma scrisa incalcand astfel prevederile art. 16 alin. (l) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicat, fapta ce constituie contraventie prevazuta la art. 210 alin. (l) lit. e) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicat, asa cum rezulta din descrierea asa zisei contraventii.


Mai arata ca, agentii constatatori au sanctionat societatea petenta din eroare deoarece fapta nu exista.


Precizeaza ca societatea petenta nu a primit la m.niciodata persoane fara contract individual de munca incheiat in forma scrisa; ca persoana despre care face vorbire intimata respectiv Breier L.M., a fost angajata cu contract individual de munca incheiat in forma scrisa in perioada 04.09. x18, cu data inceperii activitatii 04.09.2018.


Arata ca din constatarile intimatei rezulta urmatoarele: ``Breier L.M., CNP x a fost angajata in baza unui contract individual de munca, cu data inceperii activitatii 04.09.2018, contract individual de m.care a incetat la data de 30.09.2018. Conform documentelor ridicate in copie xerox, certificate conform cu originalul, respectiv Registrul de casa, monetarele si dispozitiile de plata, se constata faptul ca acestea poarta semnatura d-nei Breier L.M.``in zilele de 12.06, 14.06, 16.06, 21.06, 23.06, 30.06, 02.08, 04.08, 07.08, 09.08, 14.08, 25.08, 28.08, 30.08, 01.09, 02.10, 04.10, 06.10, deci a prestat activitate pentru si sub autoritatea angajatorului fara a avea incheiat in forma scrisa un contract individual de munca, data inceperii activitatii fiind 04.09.2018, in consecinta a desfasurat activitate pentru si sub autoritatea angajatorului fara a avea incheiat in forma scrisa un contract individual de munca . Totodata, a mentionat faptul ca d-na Breier L. a desfasurat activitate si dupa incetarea raporturilor de munca, respectiv in zilele de 02.10, 04.10, 06.10, deci a prestat activitate pentru si sub autoritatea angajatorului fara a avea incheiat in forma scrisa un contract individual de munca .


Sustine ca agentii constatatori fara a efectua o expertiza grafoscopica a semnaturilor, au constatat ca toate semnaturile de pe documentele ridicate de la punctul de lucru sunt ale d-nei Breier L.M.


Mai arata ca agentii constatatori nu aveau voie sa ridice de la punctul de lucru al societatii petente, copii de pe documentele contabile, respectiv: registrul de casa, monetarele si dispozitiile de plata .


Precizeaza ca s-a constatat gresit si faptul ca Breier L.M. a desfasurat activitate si dupa incetarea raporturilor de munca, respectiv in zilele de 02.10, 04.10, 06.10, avand in vedere faptul ca la data de 22.09.2018 d-na Breier L.M. a predat cheile de la punctul de lucru din Pitesti, nr. 54, judet Arges, stampila societatii si telefonul mobil in urma unor discutii in contradictoriu pe care aceasta le-a avut in data de 22.09.2018 cu asociatul Tas Abdurrahim, pe aspectul nerespectarii atributiilor conform fisei postului.


Mai arata petenta faptul ca la data de 22.09.2018 d-na Breier L.M. a apelat la 112 serviciul de urgenta .


Potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/200l sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal.


In drept, plangerea contraventionala se intemeiaza pe disp. O.G. nr. 2/2001.


A anexat plangerii contraventionale copia procesului-verbal contestat (filele 8- 10).


La data de 13.02.2019 intimatul I.T.de Munca Arges a depus intampinare (filele 18- 21), prin care a solicitat respingerea plangerii contraventionale.


In motivarea intampinarii a aratat ca in data de 09.10.2018, in baza ordinului de deplasare nr. 2863/09.10.2018, vizat de conducerea I. T. M. Arges, inspectorii de munca, in data de 09.10.2018, orele 13, au efectuat control la locul de munca, organizat in Pitesti, nr. 54, ca si casierie. Controlul respectiv a fost efectuat in limitele si cu respectarea dispozitiilor legale in materie, obiective acestuia constand in identificarea cazurilor de munca nedeclarata, precum si modul de respectare a altor dispozitii legale din domeniul relatii de munca .


Mai arata ca la momentul controlului a fost identificata prestand activitate specifica de casier - numita A. A. G.- persoana careia i s-a solicitat completarea unei declaratii/fisa de identificare, potrivit procedurii de control .


Precizeaza ca numita A. A. G. a declarat ca munceste pentru petenta ca si casier din data de 01.10.2018, in baza unui contract individual de munca, dar si faptul ca, inaintea sa, in cadrul societatii a desfasurat activitate o alta persoana, respectiv Braier L.


Sustine ca procedand si la verificarea registrul general de evidenta a salariatilor (REVISAL in extras la data de 09.10.2018) s-a constatat ca A. A. G. avea incheiat cu petenta contract de munca, iar numita Braier L. a avut calitatea de salariat incepand cu data 04.09.2018, contractul de m.incetand la 30.09.2018.


Totodata arata ca, inspectorii de munca, cu ocazia aceluiasi control, au solicitat punerea la dispozitie a evidentei timpului de munca si ca nu a putut fi prezenta o astfel de evidenta (condica prezenta), insa au fost puse la dispozitie urmatoarele documente:


- registrul de casa, document intocmit l a nivelul petentei (10 file).


- monetare si dispozitii de plata .


Precizeaza ca, procedand si la verificarea acestor documente, inspectorii de munca au constatat ca, numita Braier L.M. a desfasurat activitate in cadrul petentei si in afara contractului de munca, respectiv si inainte de incheiere, dar si de incetarea in drept a respectivului contract, mai concret in zilele de 12.06.2018, 14.06.2018, 16.06.2018, 21.06.2018, 23.06.2018, 26.06.2018, 30.06.2018, 02.08.2018, 04.08.2018, 07.08.2018, 09.08.2018, 14.08.2018, 25.08.2018, 28.08.2018, 30.08.2018, 01.09.2018, 02.10.2 018, 01.09.2018, 02.10.2018, 04.10.2018, 06.10.2018.


A precizat ca, copiile registrului de casa, monetarelor si dispozitiilor de plata - certificate pentru conformitate cu originalul de catre petenta si ridicate de catre inspectorii de munca-poarta semnatura numitei Braier L.M., pentru zilele mentionate in care a fost prezenta la munca, ceea ce denota faptul ca aceasta persoana a prestat activitate pentru petenta fara forme legale de angajare atat inainte de incheierea contractului de munca, cat si dupa incetarea in drept a acestuia.


Sustine intimatul ca, in acest context, inspectorii de munca au procedat la intocmirea procesului verbal de control cu .nr. x/16.10.2018 in care s-a mentionat deficienta constatata fata de dispozitiile art. 16 alin. (1) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) republicat, in sensul ca petenta a primit la m.in perioada 12.06. x18 si in perioada 02.10. x18 pe numita Braier L.M.fara forme legale de angajare .


Mai arata ca s-a mai constatat faptul ca petenta la momentul controlului din 09.10.2018 nu a pus la dispozitia inspectorilor de munca o evidenta a timpului de m.prestat de proprii salariati, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, contrar dispozitiilor art. 119 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), motivat de faptul ca o astfel de evidenta nu exista.


Arata ca in baza procesului verbal de control mai sus mentionat s-a incheiat si procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor contestat, din al carui continut rezulta faptul ca, organele de control au aplicat petentei urmatoarele sanctiuni contraventionale:


- amenda de 20.000 lei, in temeiul art. 260 alin. (1) lit. e) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) republicat, cu modificarile si completarile ulterioare pentru primirea la m. a numitei Braier L.M.in perioada 12.06. x18 si in perioada 02.10. x18, in lipsa contractului individual de munca incheiat in forma scrisa, anterior inceperii activitatii, nesocotind dispozitiile art. 16 alin. (1) din cod, folosind astfel m.nedeclarata a acesteia, asa cum este definita de art. 15 indice 1 lit. a) din acelasi act normativ.


- avertisment, pentru mentinerea evidentei a timpului de m.prestat de proprii salariati, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, contrar dispozitiilor art. 119 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), motivat de faptul ca o astfel de evidenta nu exista. in conformitate cu disp ozitiile art. 119 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, angajatorul are obligatia de a tine la locul de munca evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit al programului de lucru (..).


Precizeaza ca legiuitorul a stabilit aceasta obligatie in sarcina angajatorilor incepand cu incepand cu data de 07.08.2017 (prin intrarea in vigoare a O. U. G. nr. 53/2017), intrucat o evidenta corecta a orelor de munca prestata de fiecare salariat fiind absolut necesara pentru ca inspectorii de munca, sa poata verifica daca angajatorul controlat utilezeaza m.nedeclarata, asa cum este definita la art. 151 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), republicat, cu modificarile si completarile ulterioare. Sustine ca din textul mai sus citat reiese ca, legiuitorul, nu a stabilit in concret documentele de evidenta a orelor de munca prestate zilnic de angajati, insa, in virtutea dreptului conferit de Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) referitor la stabilirea si organizarea activitatii, angajatorul este liber sa aleaga forma evidentei orelor de munca prestate de proprii lucratori, atata timp cat din ea reiese ceea ce se cere expres la art. 119 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) republicat, cu modificarile si completarile ulterioare.


Cu privire la legalitatea procesului verbal in litigiu a aratat ca acesta a fost intocmit cu respectarea prevederilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta, cuprinzand toate elementele obligatorii prevazute de art. 17 si art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001, in sensul ca, in continutul sau a fost mentionata corect denumirea si sediul contravenientei-persoana juridica, a fost descrisa intocmai fapta contraventionala retinuta, a fost precizata data comiterii acesteia, actul sanctionator fiind semnat de catre agentul constatator. A mentionat ca procesul verbal in litigiu a fost incheiat in prezenta imputernicitului reprezentantului legal al petentei, nemaifiind necesara in acest caz prezenta unor martori, conform art. 19din OG 2/2001.


Cu privire la modul de desfasurare si finalizare a controlului arata ca, potrivit dispozitiilor cuprinse in Legea nr. 108/1999 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in Regulamentului de organizare si functionare al Inspectiei Muncii aprobat prin H.G. 488/2017, inspectorii de m., potrivit competentelor, controleaza folosirea de angajatori a fortei de munca, in scopul identificarii cazurilor de munca nedeclarata. Controlul al carui obiectiv il constituie identificarea cazurilor de m.nedeclarata se efectueaza la locul de munca, in prezenta sau in lipsa reprezentantului legal al firmei, pe baza fiselor de identificare, a datelor existente in registrul general de evidenta al salariatilor transmis la i.t.de munca, precum si a oricaror altor documente solicitate de inspectorul de munca; invederam instantei de judecata ca, potrivit art. 19 alin. 1 lit. c) din Legea 108/1999 R, cu modificari si completari inspectorii de munca, inspectorii de m. au dreptul sa solicite angajatorului sau reprezentantului legal al acestuia, precum si salariatilor, singuri ori in prezenta martorilor, documentele si informatiile necesare pentru realizarea controlului sau pentru efectuarea cercetarii evenimentelor;


Cu privire la temeinicia procesului verbal contestat, a aratat ca inspectorii de munca au retinut faptele contraventionala pe baza constatarilor de la fata locului, a declaratiilor persoanei gasite la m., a constatarilor din baza de date a ITM Arges, respectiv aplicatia REVISAL, gestionata la nivel national de Inspectia Muncii, dar si din documentele puse la dispozitie.


A solicitat instantei de judecata sa constate ca desi prin procesul verbal contestat au fost constatate doua fapte contraventionale, din cuprinsul plangerii contraventionale se poate observa ca petenta intelege sa o conteste doar pe aceea pentru care s-a aplicat amenda.


In privinta faptului ca, numita Braier, in data de 22.09.2018, a apelat serviciul de urgenta 112, nu are nicio relevanta in cauza, in aceasta zi persoana in discutie presta activitate in baza contractului de m.incheiat in forma scrisa.


Precizeaza ca, in virtutea drepturilor conferite de Legea de organizare si functionare, precum si a Regulamentului de organizare si functionare inspectorii de munca au dreptul sa solicita reprezentantilor entitatii controlate, precum si lucratorilor, singuri sau in prezenta martorilor, copii de pe documentele care au legatura cu obiectul controlului efectuat, precum si note scrise de la persoanele care pot da relatii cu privire la aspectele verificate si, dupa caz, realizeaza fotografii si inregistrari audiovideo.


Totodata arata ca, cum registrului de casa, monetarele si dispozitiilor de plata erau documente care aveau legatura cu obiectul controlului - identificarea cazurilor de m.nedeclarata, inspectorii de m., in mod corect au procedat la ridicarea de copii ale acestor inscrisuri - copii certificate pentru conformitate cu originalul de catre entitatea controlata.


Sustine ca, registrul de casa si celelalte documentele ridicate in copie xerox, cu mentiunea conform cu originalul, de la locul de m.organizat de petenta erau utile in vederea indeplinirii obiectivului controlului, acestea purtand semnatura lucratorilor casieri.


In drept, si-a intemeiat intampinarea pe dispozitiile art. 16 alin. (2), art. 260 alin. (1) lit. e) indice 1 din Legea nr. 53/2003 republicata, precum si pe dispozitiile O.G. nr. 2/2001.


A anexat intampinarii inscrisuri (filele 2- 68).


In cauza s-a administrat proba cu inscrisuri, s-a audiat martora A. A. G.(fila 79).


Fata de cele prezentate instanta constata si retine urmatoarele:


Plangerea contraventionala a fost depusa in termen legal.


La data de 16.10.2018 petenta a fost sanctionata contraventional ca urmare a faptului ca s-a retinut ca in data de 09.10.2018 s-a constatat ca numita Braier L.M. a desfasurat activitate in cadrul petentei si in afara contractului de munca, respectiv si inainte de incheiere, dar si de incetarea in drept a respectivului contract, mai concret in zilele de 12.06.2018, 14.06.2018, 16.06.2018, 21.06.2018, 23.06.2018, 26.06.2018, 30.06.2018, 02.08.2018, 04.08.2018, 07.08.2018, 09.08.2018, 14.08.2018, 25.08.2018, 28.08.2018, 30.08.2018, 01.09.2018, 02.10.2018, 01.09.2018, 02.10.2018, 04.10.2018, 06.10.2018 si ca la momentul controlului din 09.10.2018 nu a pus la dispozitia inspectorilor de munca o evidenta a timpului de m.prestat de proprii salariati, cu evidentierea orei de incepere si a celei de sfarsit a programului de lucru, contrar dispozitiilor art. 119 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), motivat de faptul ca o astfel de evidenta nu exista.


Situatia de fapt expusa se probeaza cu inscrisul depus la filele 8- 10 din dosar.


Analizand legalitatea si temeinicia procesului-verbal contestat instanta constata ca procesul-verbal a fost in prezenta reprezentantului contravenientei, caruia i s-a adus la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni.


De asemenea s-a constatat ca procesul-verbal contestat cuprinde mentiunile prevazute de disp. art. 17 cat si disp. art. 16 alin. (7) din O.G. nr. 2/2001 si anume: numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, fapta savarsita, data comiterii acesteia si semnatura agentului constatator, astfel ca instanta apreciaza ca in cauza nu sunt incidente disp. art. 17 din actul normativ mentionat pentru a constata nulitatea procesului-verbal.


In ceea ce priveste motivele invocate de petenta, instanta constata ca acestea vizeaza doar sanctiunea contraventionala constand in amenda de 20.000 lei, iar nu si sanctiunea avertisment aplicata pentru cea de-a doua contraventie retinuta prin actul constatator, in privinta careia s-a aplicat petentei sanctiunea avertisment.


Din depozitia martorei audiate in cauza reiese ca, inspectorii de munca au efectuat controlul la sesizarea unei foste angajate, numita Braier L., care la momentul efectuarii controlului nu mai lucra acolo.


Mai arata martora ca ea a prestat activitate in cadrul societatii petente din anul 2014 pana in data de 30.06.2018, iar perioadele lucrate de ea nu s-au suprapus cu perioadele lucrate de numita Barier.


Din relatarile martorei, potrivit carora perioada lucrata de ea nu s-a suprapus cu perioada lucrata de numita Braier, coroborat cu copia inscrisurilor depuse la filele 38- 58 si avand in vedere si mentiunea din inscrisul de la fila 59 din care rezulta ca, . a carei semnatura se regaseste pe registrul de casa si pe biletele de calatorii``, se desprinde concluzia ca nu s-a facut dovada faptului ca respectivele inscrisuri ar fi fost semnate de o alta persoana decat numita Braier.


Cu toate acestea, instanta, la individualizarea sanctiunii aplicata pentru prima contraventie retinuta si in privinta careia s-a aplicat sanctiunea amenzii de 20.000 lei, va tine seama de faptul ca numita Braier a avut contract de munca incheiat in forma scrisa, anterior perioadei in care s-a angajat numita a. , iar in ceea ce priveste zilele de activitate prestate in luna octombrie 2018, va tine seama de faptul ca perioada de timp in care numita Braier a prestat activitate fara a avea contract de munca in forma scrisa a fost o perioada relativ scurta, respectiv cateva zile .


In ce priveste cea de-a doua contraventie, in privinta careia s-a aplicat sanctiunea avertisment, instanta va avea in vedere ca petenta nu a invocat motive de nelegalitate sau de netemeinicie in privinta aplicarii acestei sanctiuni si nici nu a facut dovada contrara a starii de fapt retinute in aceasta privinta, motiv pentru care aceasta sanctiune va mentinuta.


Potrivit disp. art. 21 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001:, Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul-verbal``.


Tinand seama de gradul de pericol social al contraventiei savarsite, instanta apreciaza ca sanctiunea, avertismenta��a�� este indestulatoare, astfel ca, in temeiul dispozitiilor art. 34 raportat la art. 7 din O.G. nr. 2/2001, va admite in parte plangerea contraventionala, va inlocui sanctiunea amenzii in cuantum de 20.000 lei aplicata petentei prin procesul-verbal .nr. x/16.10.2018 cu sanctiunea, avertisment``, atragand atentia petentei ca in viitor sa se conformeze dispozitiilor legale, si va mentine in rest dispozitiile din procesul-verbal contestat.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite in parte plangerea contraventionala formulata de petenta .PRIN R.C.H., cu sediul in Bucuresti, nr. 20, D, in contradictoriu cu intimatul I NSPECTORATUL T.DE MUNCA ARGES, cu sediul in Pitesti, judetul Arges.


Inlocuieste sanctiunea amenzii in cuantum de 20.000 lei aplicata petentei prin procesul-verbal .nr. x/16.10.2018 cu sanctiunea, avertisment``.


Mentine in rest dispozitiile din procesul-verbal contestat.


Cu apel in 30 de zile de la comunicare, ce se depune la Judecatoria Pitesti.


Pronuntata prin punerea solutiei la dispozitia partilor de catre grefa instantei, azi, 10.05.2019.
Pronuntata de: Judecatoria Pitesti - Sentinta civila nr. 3023 din data de 10 Mai 2019


Citeşte mai multe despre:    plangere contraventionala    lipsa contract individual de munca    nepunerea la dispozitia inspectorilor ITM a evidentei timpului de lucru    individualizare sanctiune contraventionala    proportionalitatea sanctiunii aplicate cu gradul de pericol social al faptei savarsite
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Prejudiciul cauzat de mai multi salariati angajatorului.Dovedirea masurii in care fiecare salariat a contribuit la cauzarea prejudiciului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel ALBA IULIA � Decizia nr. 755/30.05.2019

Neindicarea salariului confidential al membrilor de familie in declaratia de avere nu poate fi sanctionata cu amenda
Pronuntaţă de: Judecatoria Pascani Sentinta civila nr. 1976 din 20 noiembrie 2020

Eludarea de catre angajator a dispozitiilor legale privind durata maxima a timpului de munca. Raspunderea contraventionala
Pronuntaţă de: Tribunalul Bihor - Decizia civila nr. 857/A/CA/2019 din data de 11.06.2019

Primirea la munca a unui numar de 3 (trei) salariati in afara programului de lucru stabilit in cadrul contractelor individuale de munca cu timp partial
Pronuntaţă de: Judecatoria PITESTI - Sentinta civila nr. 1318 din 04.03.2019

Primirea la locul de munca fara incheierea contractului individual de munca. Sanctionarea angajatorului
Pronuntaţă de: Tribunalul Dambovita, Sectia a II-a Civila de contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 243 din 16.03.2016

Primirea la locul de munca a persoanei, fara incheirea contractului individual de munca. Amenda contraventionala
Pronuntaţă de: Judecatoria Onesti, Sentinta Civila nr 643 din 01.03.2016

Primirea la munca a unei persoane fara incheierea unui contract individual de munca
Pronuntaţă de: Tribunalul Mehediniti, Sectia a II-a Civila Contencios Administrativ si Fiscal, Decizia nr. 243 din data de 16.03.2016

Clauze abuzive. Rambursare anticipata a creditului
Pronuntaţă de: Judecatoria Sibiu, Sentinta civila nr. 1 din 22.10.2012

Plangere contraventionala. Construire fara autorizatie
Pronuntaţă de: Tribunalul Gorj, Decizia nr. 80 din 25.01.2012