din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1937 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Nulitatea deciziei de concediere. Neindicarea datei la care a fost savarsita fapta

Nulitatea deciziei de concediere. Neindicarea datei la care a fost savarsita fapta

  Publicat: 01 Jun 2021       590 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Tribunalul,

Deliberand, constata urmatoarele:

Prin cererea inregistrata pe rolul Tribunalului I., la data de 14.08.2018, sub nr. x, reclamanta I.JENITA I.in contradictoriu cu parata S.C.DE URGENTA P.C.G. a. , a solicitat sa se dispuna anularea deciziei de sanctionare nr. 466/18.07.2018 si obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata generate de prezentul litigiu.

inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza de impiedicare a punerii in miscare sau exercitarea actiunii penale,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Una din masurile preventive privative de libertate reglementata in Codul de procedura penala si prevazuta si de Constitutia Romaniei, revizuita.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Cheltuielile care intervin in derularea proiectelor finantate din instrumentele structurale, implementate de organisme, autoritati, institutii sau societati comerciale din sectorul public,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

In motivarea actiunii contestatoarea a aratat ca este angajata paratei in functia de asistent medical principal si ca isi desfasoara activitatea in sectia de neurochirurgie.


Au fost constatate nereguli in blocul operator - sectia de Neurochirurgie, in urma carora i-a fost inmanata decizia impreuna cu Nota de informare inregistrata cu nr. x/09.07.2018.


Raportat la aceste fapte, contestatoarea a mentionat ca respectivul control s-a desfasurat intr-o zi in care nu se afla la locul de munca, fiind suspendata din functie incepand cu data de 01.05.2018, pana la solutionarea reclamatiei depuse de asistenta C.C.la C. N. C. D.


Avand in vedere cele mentionate si neavand o functie de conducere inca din data de 01.05.2018, contestatoarea a considerat ca sanctionarea sa impreuna cu medicul sef de sectie dr. N. a. si medicul sectiei dr. S.R., este nejustificata.


De asemenea, contestatoarea mai arata ca decizia de sanctionare nu cuprinde nici un fel de descriere a faptei, data savarsirii faptei si nici prevederile din statutul de personal, regulament intern, c. i. m. sau c. c. d. m. care au fost incalcate de catre salariata, fapt ce determina nulitatea deciziei.


In drept au fost invocate prevederile art. 252 si urm. din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


La data de 22.01.2019, parata S.C.DE URGENTA P.C.G. a. a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca neintemeiata.


In sustinerea apararii, parata a aratat ca la data de 09.07.2018, in urma unui control inopinat in blocul operator - sectia de neurochirurgie, au fost constatate mai multe nereguli, printre care si prezenta ghivecelor de flori si a hainelor de strada apartinand dnei. I.Jenita. In continuare aceasta a facut mentiunea ca reclamanta a fost sanctionata in calitate de asistenta si nu de asistenta sefa coordonatoare. Incaperea ``asistentei sefe``despre care se face vorbire in informarea SPIAAM fiind camera unde dna I.Jenita isi tine lucrurile, iar la data controlului, camera fiind incuiata, neregulile cuprinse in Informare au fost const atate pe geamul camerei.


Parata a mai aratat ca sunt indeplinite conditiile obligatorii de forma ale Deciziei, astfel incat aceasta sa nu fie nula, prin faptul ca in cuprinsul acesteia se face vorbire despre Informarea x/09.07.2018 in care este descrisa fapta, asa cum a fost constatat si de catre reclamanta, care nu poate sustine ca nu este trecuta data controlului, p.ca aceasta poarta numar de inregistrare si data .


In drept au fost invocate prev ederile art. 205 si urm. din C.


In aparare a anexat inscrisuri .


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine in fapt si in drept urmatoarele:


Prin Decizia nr. 466/18.07.2018, emisa de parata, reclamanta a fost sanctionata cu avertisment scris, incepand cu data de 01.08.2018, retinandu-se neregulile constatate in blocul operator din cadrul Sectiei Neurochirugie si informarea dnei dr. C.M.D.


Conform art. 252 alin. (1) si (2) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), ``angajatorul dispune aplicarea sanctiunii disciplinare printr-o decizie emisa in forma scrisa, in termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunostinta despre savarsirea abaterii disciplinare, dar nu mai tarziu de 6 luni de la data savarsirii faptei . (2) Sub sanctiunea nulitatii absolute, in decizie se cuprind in mod obligatoriu:


a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinara;


b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost incalcate de salariat;


c) motivele p.care au fost inlaturate apararile formulate de salariat in timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele p.care, in conditiile prevazute la art. 251 alin. (3), nu a fost efectuata cercetarea;


d) temeiul de drept in baza caruia sanctiunea disciplinara se aplica;


e) termenul in care sanctiunea poate fi contestata;


f) instanta competenta la care sanctiunea poate fi contestata``.


Astfel cum sustine si reclamanta, Tribunalul observa ca actul atacat nu contine descrierea faptei imputate reclamantei, trimiterea la neregulile regasite in blocul operator din cadrul Sectiei Neurochirugie fiind una generica, iar nu concreta. Nici mentionarea informarii intocmite de dna dr. C.M.D.nu conduce la retinerea indeplinirii cerintei legale privind descrierea faptei, deoarece se impunea o minima descriere a faptei retinute in sarcina reclamantei, iar nu referirea la acte separate, distincte de decizia de sanctionare.


In egala masura, Tribunalul observa ca decizia contestata nu cuprinde data savarsirii faptei, instanta fiind in imposibilitate astfel de a verifica respectarea termenului de 6 luni prevazut de art. 252 alin. (1) din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), si nici prevederile din regulamentul intern nesocotite de catre reclamanta.


In lipsa mentiunilor obligatorii anterior aratate, prevazute de legiuitor sub sanctiunea nulitatii absolute, in temeiul art. 252 alin. (5) din acelasi act normativ, se va admite cererea de chemare in judecata si se va anula ca nelegala Decizia de sanctionare nr. 466/18.07.2018 emisa de parat.


Conform art. 453 alin. (1) din Codul de procedura civila, se va respinge ca neintemeiata, cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata, constatand ca reclamanta nu a facut dovada acestor cheltuieli .


P. aCESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE:


Admite cererea formulata de I.JENITA I., cu domiciliul in B., 85, judetul I., in contradictoriu cu S.C.DE URGENTA P.C.G. a. , cu sediul in Bucuresti, nr. 30- 32, sector 1.


Anuleaza ca nelegala Decizia de sanctionare nr. 466/18.07.2018 emisa de parat.


Respinge, ca neintemeiata, cererea reclamantei de obligare a paratului la plata cheltuielilor de judecata .


Cu apel in 10 zile de la comunicare, apel ce se depune la Tribunalul I.


Pronuntata in sedinta publica, azi, 05.04.2019.
Pronuntata de: Sentinta civila nr. 1043/05.04.2019 � Tribunalul Ilfov


Citeşte mai multe despre:    Contestatie decizie de sanctionare    decizie nemotivata    nulitate decizie sanctionare    avertisment scris
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Viciile de nelegalitate ale deciziei de sanctionare nu pot fi complinite prin trimitere la acte exterioare deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Tribunalul Galati - Sentinta civila nr. 56/2019

Incalcarea dispozitiilor scrise sau verbale ale angajatorului. Nerespectarea disciplinei muncii
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 548/10.10.2019 � Curtea de Apel GALATI

Interdictia de concediere pe durata incapacitatii temporare de munca nu opereaza in ipoteza in care angajatorul a fost anuntat despre existenta unui concediu medical ulterior emiterii deciziei de concediere
Pronuntaţă de: Sentinta civila nr. 201/06.03.2019 � Tribunalul Ilfov

Obiectul convocarii salariatului la cercetarea disciplinara prealabila trebuie sa corespunda faptei cercetate
Pronuntaţă de: Tribunalul Buzau - Sentinta civila nr. 103/2020

Concedierea pentru savarsirea unei abateri disciplinare poate fi dispusa numai dupa indeplinirea de catre angajator a cercetarii disciplinare prealabile
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CRAIOVA � Decizia civila nr. 02.04.2019

Inmanarea catre salariat a convocatorului in ziua in care trebuie sa aiba loc sedinta de cercetare disciplinara incalca dreptul la aparare al salariatului. Nulitate decizie de sanctionare.
Pronuntaţă de: Tribunalul BACAU - Sentinta Civila nr. 158/18.05.2020

Mentionarea in convocator a unei singure fapte in conditiile in care cercetarea disciplinara priveste mai multe fapte atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI - Decizia Civila nr. 3576/19.10.2020

Lipsa convocarii salariatului la cercetarea disciplinara. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare
Pronuntaţă de: Curtea de Apel CONSTANTA� Decizia nr. 170/30.06.2020

Individualizarea sanctiunii disciplinare. Functia sanctionatorie si de responsabilizare a salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Alba Iulia - Decizia civila nr. 9/2021Articole Juridice

Forma deciziei de sanctionare disciplinara. Prioritatea la verificarea de catre instanta
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Contestatie decizie de sanctionare disciplinara. Inlocuire sanctiune
Sursa: MCP Cabinet avocati