din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1946 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Lipsa convocarii salariatului la cercetarea disciplinara. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare

Lipsa convocarii salariatului la cercetarea disciplinara. Nulitatea absoluta a deciziei de sanctionare

  Publicat: 25 May 2021       1866 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


CURTEA,

Deliberand asupra apelului formulat de parata CN Posta Romana SA, constata urmatoarele:

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sanctiune care consta in lipsirea actului juridic civil de efectele sale firesti intrucat acesta a fost incheiat cu nerespectarea dispozitiilor legale imperative sau cu incalcarea conditiilor de validitate ale actului respectiv.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Desemneaza orice persoana care este asigurata, in baza unei asigurari obligatorii sau facultative continue, impotriva unuia sau mai multor riscuri ce corespund ramurilor unui regim de securitate sociala care se aplica salariatilor.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Ansamblu de solutii pronuntate de catre organele de jurisdictie in legatura cu probleme de drept sau institutiile juridice examinate cu prilejul desfasurarii litigiilor din competenta lor.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Parte dintr-un proces
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Parte dintr-un proces
Orice forma de comunicare destinata sa promoveze, direct sau indirect, produsele, serviciile, imaginea, numele ori denumirea, firma sau emblema unui comerciant ori membru al unei profesii liberale;
Este parte in cadrul unui proces care se afla in situatia unui parat in caz de recurs sau in alta cale de atac, respectiv persoana impotriva careia se declara recursul.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
Operatiune asiguratoare prin care o persoana fizica sau juridica dispune pastrarea unei sume de bani in contul altei persoane, care renunta sa o primeasca.
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.

I. Sentinta apelata:


Prin Sentinta civila nr. 2915/19.11.2019, Tribunalul C., sectia I civila, a admis cererea formulata la 4.03.2019 de reclamantul V.C.in contradictoriu cu parata CN Posta Romana SA, a constatat nulitatea absoluta a Deciziei nr. 10/06.02.2019 emisa de parata, pe care a obligat-o, catre reclamant, la plata unei despagubiri, reprezentand echivalentul sumei de 10% din salariul de baza, cuvenit acestuia p.o luna.


In motivarea sentintei, Tribunalul a retinut urmatoarele:


Prin Decizia nr. 10/06.02.2019 emisa de parata CN Posta Romana SA, s-a dispus sanctionarea disciplinara a contestatorului, cu reducerea salariului cu 10% pe timp de o luna, in temeiul art. 248 alin. 1 lit. c din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), art. 137 lit. d din contractul colectiv de munca 2018/2020 si art. 96 lit. d din ROI al CN Posta Romana Sa.


Reclamantul este angajat al societatii parate CN Posta Romana SA, in temeiul contractului individual de munca, pe durata nedeterminata.


In cuprinsul deciziei s-a mentionat ca aplicarea sanctiunii disciplinare constand in reducerea salariului reclamantului cu 10% p.o luna s-a dispus p.incalcarea atributiilor de serviciu rezultate din fisa postului, a prevederilor regulamentului intern, a contractului colectiv de munca 2018/2010.


Contestatorul a invocat nelegalitatea si netemeinicia deciziei de sanctionare.


Sub aspectul legalitatii se invoca nerespectarea dispozitiilor cuprinse in art. 251 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), sustinandu-se ca nu a fost convocat in fata unei comisii de cercetare disciplinara.


Instanta de fond a constatat ca este intemeiat motivul de nulitate a deciziei de sanctionare disciplinara invocat, referitor la lipsa cercetarii disciplinare.


Astfel, potrivit dispozitiilor art. 251 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) ``sub sanctiunea nulitatii absolute, nicio masura, cu exceptia celei prevazute la art. 248 alin. 1 lit. a, nu poate fi dispusa mai inainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile. (2) In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii. (3) Neprezentarea salariatului la convocarea facuta in conditiile prevazute la alin. (2) fara un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sanctionarea, fara efectuarea cercetarii disciplinare prealabile. (4) In cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze si sa sustina toate apararile in favoarea sa si sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele si motivatiile pe care le considera necesare, precum si dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de catre un avocat (vezi www.MCP-Avocati.ro) sau de catre un reprezentant al sindicatului al carui membru este``.


Parata CN Posta Romana SA, careia, in calitate de angajator, potrivit art. 272 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), ii revenea sarcina probei, nu a facut dovada convocarii contestatorului in vederea efectuarii cercetarii disciplinare prealabile.


Inscrisul reprezentand adresa nr. 337/206/21.01.2019 (filele 51- 52) nu face dovada convocarii, avand in vedere ca in cuprinsul acesteia nu se gaseste semnatura reclamantului, ci doar mentiunea potrivit cu care ``salariatul V.C.refuza sa semneze, dar a luat cunostinta de continutul adresei``.


Acest inscris nu poate sustine apararea paratei, potrivit careia aceasta l-a convocat in mod legal pe salariat la efectuarea procedurii prealabile, iar lipsa dovezii privind convocarea in vederea efectuarii cercetarii prealabile, atrage sanctiunea nulitatii absolute a sanctiunii aplicate, avand in vedere dispozitiile art. 251 alin. 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Dispozitiile art. 251 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) instituie p. angajator obligativitatea procedurii de efectuare a cercetarii salariatului, prealabila stabilirii si aplicarii sanctiunii disciplinare, sub sanctiunea nulitatii absolute.


Din modalitatea reglementarii cercetarii disciplinare prealabile rezulta si importanta data de legiuitor realizarii sale efective, ca o garantie a respectarii dreptului la aparare al salariatului.


In vederea desfasurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat in scris de persoana imputernicita de catre angajator sa realizeze cercetarea, precizandu-se obiectul, data, ora si locul intrevederii.


Convocarea trebuie, deci, facuta in scris. Chiar daca salariatul se afla la locul de munca si i s-au adus la cunostinta verbal motivele cercetarii, aceasta nu echivaleaza cu respectarea obligatiei legale, intrucat legea nu distinge in acest sens.


In jurisprudenta s-a constatat existenta a doua modalitati posibile, in ceea ce priveste comunicarea actului convocarii: - prima, consta in inmanarea directa a acelui document salariatului convocat, ceea ce presupune semnatura de primire a lui in evidentele angajatorului (de regula, pe un exemplar al convocarii) ; - a doua, in cazul refuzului de primire sau a lipsei salariatului din unitate, convocarea se va face prin scrisoare recomandata la domiciliul sau resedinta comunicata de acesta angajatorului sau.


Cercetarea disciplinara presupune prezenta salariatului in fata comisiei anume constituita, intrucat luand cunostinta de fapta care ii este imputata, din convocator, cu ocazia cercetarii are posibilitatea sa se apere prezentand probele si motivatiile pe care le considera necesare [art. 251 alin. (4) C. m. ].


Convocarea si ascultarea salariatului, cat si verificarea sustinerilor sale, inainte de a se aplica sanctionarea disciplinara, constituie conditii esentiale a caror aducere la indeplinire este obligatorie, de asemenea aplicarea unei sanctiuni disciplinare nu poate fi dispusa inaintea efectuarii cercetarii disciplinare prealabile, iar cerinta legii in cauza nu a fost satisfacuta.


Adresa invocata de parata nu indeplineste conditiile unei convocari p.cercetarea disciplinara prealabila in intelesul la care se refera art. 251 alin. 2 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) p.ca nu face dovada certa a faptului ca salariatul a luat cunostinta de fapta care ii este imputata si in raport de care va putea sa isi formuleze apararile.


Neindeplinirea conditiilor de convocare p.cercetarea disciplinara prealabila este de natura a afecta valabilitatea cercetarii ulterioare, cu consecinta considerarii ca aceasta din punct de vedere legal nu exista.


Lipsa cercetarii prealabile p. argumentul evocat atrage la randul sau dupa sine sanctiunea nulitatii absolute a sanctiunii disciplinare, potrivit art. 251 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Raportat la aceste argumente, instanta a constatat ca Decizia nr. 10/06.02.2019 nu este legal emisa. In consecinta, instanta nu a mai analizat motivele ce vizeaza netemeinicia masurii de sanctionare dispuse de catre angajator .


II. Apelul:


1. Impotriva acestei sentinte a formulat apel parata CN Posta Romana SA, solicitand schimbarea acesteia in tot in sensul respingerii cererii.


In motivarea cererii de apel, parata a aratat ca, la 8.01.2019, cand i s-au comunicat de catre seful locului de munca in sedinta de lucru modificarile aduse sectorului de distribuire, salariatul cercetat a refuzat sa accepte reorganizarea survenita si sa semneze procesul-verbal de instruire, iar incepand de la 9.01.2019 a refuzat sa distribuie trimiterile postale catre Tribunalul Ialomita si Judecatoria Slobozia. Astfel au fost incalcate reglamentul intern, cap. 4, art. 12, cap. 8, art. 100 alin. 8, contractul colectiv de munca, art. 20 pct. 20.2, fisa postului, cap. 9 pct. 1, si atributiile comune tuturor salariatilor postali, art. 9 si 15. Salariatul a fost convocat la cercetarea disciplinara prin adresa nr. 337/206/21.01.2019, iar acesta nu s-a prezentat la convocare. In urma cercetarii disciplinare, a fost emisa decizia contestata in cauza. Impreuna cu intimatul, a fost cercetat si alt salariat, M.Stelica, adresele de convocare a celor doi salariati purtand acelasi numar si aceeasi data . Din eroare, convocatorul lui M.Stelica a fost depus la acest dosar, insa in apel se depune si convocatorului formulat p.intimat .


2. Prin intampinare, S.Posta Romana C. a solicitat, in numlee intimatului reclamant, respingerea apelului ca nefondat, aratand ca litigiul a fost determinat de intentia angajatorului de modificare unilaterala si nelegala a contractului individual de munca, prin majorarea normei de munca, ceea ce in fapt ar fi imposibil de indeplinit in conditiile in care se urmarea dublarea normelor de munca . Solutia primei instantei este foarte clar motivata, iar angajatului nu i-a fost counicat convocatorul ce cuprindea toate informatiile necesar a-i fi aduse la cunostinta.


3. In cadrul judecatii in apel a fost atasat dosarul de fond si au fost depuse la dosar convocatorul nr. 337/206/21.01.2019 adresat intimatului si convocatorul cu acelasi numar si aceeasi data adresat lui M.Stelica, precum si o cotatie din Dosarul nr. x.


III. Analiza apelului:


1. Decizia contestata in cauza a fost emisa in urma cercetarii disciplinare in cadrul careia a fost emis convocatorul nr. 337/206/21.01.2019, adresat intimatului (filele 11 si 12 din dosarul de apel, filele 51 si 52 din dosarul primei instante).


2. Apelanta nu a dovedit insa comunicarea acestui convocator catre intimat . Mentiunea de la finalul convocatorului, semnata de R.S., ca salariatul V.C.refuza sa semneze, dar a luat la cunostinta de continutul adresei, nu constituie o dovada de comunicare .


3. Pe de o parte, mentiunea este neclara, in sensul ca nu se specifica in ce modalitate ar fi luat la cunostinta intimatul de continutul convocatorului: i-a fost inmanat, dar a refuzat sa semneze de primire, ori a refuzat primirea, sau i s-a citit convocatorul sau parti din acesta, caz in care nu se stie cine i l-a citit. Orice dovada de inmanarea sau de comunicare a unui inscris p.care destinatarul nu a semnat de primire trebuie sa fie lamuritoare in privinta modalitatii in care s-a facut, simpla afirmatie ca destinatarul a luat la cunostinta de continutul acestuia nefiind suficienta.


4. Pe de alta parte, comunicarea convocatorului la cercetare disciplinara, prevazuta de art. 251 alin. 1 Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), presupune ca salariatul sa ia cunostinta nu numai de unele dintre informatiile continute in acest inscris, ci de intreg continutul acestuia. In acest sens, angajatorul trebuie sa depuna toate demersurile rezonabile p.comunicarea convocatorului catre salariatul cercetat disciplinar. Aceasta presupune inclusiv comunicarea convocatorului prin intermediul unui serviciu independent, care sa confere deplina credibilitate unui eventual refuz de primire a corespondentei.


5. Salariatul nu poate impiedica desfasurarea unei cercetari disciplinare refuzand sa primeasca convocatorul. Insa o astfel de atitudine abuziva a salariatului poate fi retinuta doar cu conditia sa fie probata de angajator, prin indeplinirea in acest sens a unor demersuri rezonabile. Comunicarea sau cel putin incercarea de comunicare a convocatorului prin intermediul unui serviciu independent se inscrie in sfera acestor demersuri rezonabile, in lipsa carora nu se poate depasi imprejurarea ca acest inscris nu a fost in fapt comunicat salariatului.


6. In speta, apelanta nu a intreprins astfel de minime diligente p. a comunica intimatului convocatorul la cercetarea disciplinara, marginindu-se sa se prevaleze de o consemnare neclara ca acesta ar fi luat cunostinta de continutul lui, fara a oferi un minim de credibilitate cu privire la coordonatele acestui fapt, in sensul precizarii modalitatii concerte de luare la cunostinta, si omitand fara nici un impediment sa incerce macar comunicarea lui prin intermediul unui serviciu independent de partile din dosar.


7. In aceasta situatie, concluzia primei instante privind nelegalitatea procedurii de cercetare disciplinara, care atrage nulitatea deciziei de sanctionare disciplinara emisa in cadrul acesteia, este corecta.


8. In consecinta, intrucat solutia primei instante se dovedeste legala si temeinica, din perspectiva considerentelor mai sus expuse, in baza art. 480 alin. 1 C. proCod civ., Curtea va respinge apelul formulat in cauza ca nefondat.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII,


DECIDE:


Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelanta-parata COMPANIA NATIONALA POSTA ROMANA S. a. , prin Sucursala C., cu sediul in municipiul C., judetul C.- impotriva Sentintei civile nr. 2915 din 19.11.2019, pronuntate de Tribunalul C., Sectia I civila, in Dosarul nr. x, avand ca obiect contestatie decizie de sanctionare, in contradictoriu cu intimatul-reclamant V.C., PRIN S.POSTA ROMANA, cu sediul social in municipiul C.,


Definitiva.


Pronuntata in sedinta publica astazi, 30.06.2020.
Pronuntata de: Curtea de Apel CONSTANTA� Decizia nr. 170/30.06.2020


Citeşte mai multe despre:    Contestatie decizie de concediere    individualizare sanctiune    cercetare disciplinara prealabila    nulitate absoluta    convocare cercetare disciplinara
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Calculul termenului de preaviz in cazul concedierii salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Litigii de munca - contestatie decizie de concediere; concediere pentru motive care nu tin de persoana salariatului, lipsa descrierii in cuprinsul deciziei a motivelor care determina concedierea - trimiterea la raportul intern al unitatii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 124/20.05.2020

Instanta de judecata nu analizeaza oportunitatea deciziei de restructurare interna a angajatorului. Controlul de legalitate al masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Arad - Sentinta civila nr. 923 din data de 23 noiembrie 2020

Prin motivare se intelege expunerea explicita si fara echivoc a motivelor de fapt si de drept care au determinat luarea masurii concedierii
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6960 din data de 05.12.2019

Dovedirea faptei ce reprezinta abatere disciplinara. Sarcina probei
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizie civila nr. 1343/07.03.2019

Interesul legitim al angajatorului trebuie sa fie dictat doar de nevoia eficientizarii activitatii, concedierea determinata de desfiintarea locului de munca reprezentand singura solutie
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 5912 din data de 28.10.2019

Orice decizie de sanctionare disciplinara, pentru a fi valabila, trebuie sa indeplineasca cumulativ toate cerintele statornicite de lege
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 593 din data de 22 februarie 2012

Comunicarea deciziei de concediere. Efectele refuzului salariatului de a primi decizia de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BUCURESTI - Decizia nr. 445/29.01.2019

Descrierea generica a faptei ce constituie abatere disciplinara. Nulitate decizie de concediere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel BRASOV - Decizia nr. 552/16.07.2020Articole Juridice

Calculul termenului de preaviz la concedierea salariatului. Aspecte practice si procedurale
Sursa: MCP Cabinet avocati

[Av. muncii] Contestatie decizie de concediere art. 65 Codul muncii
Sursa: MCP Cabinet avocati