din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2813 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Recunoasterea faptei generatoare de prejudiciu la adresa angajatorului. Angajarea raspunderii patrimoniale

Recunoasterea faptei generatoare de prejudiciu la adresa angajatorului. Angajarea raspunderii patrimoniale

  Publicat: 25 Jun 2021       816 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Pe rol se afla solutionarea cererii de chemare in judecata formulata de reclamanta B. B. B. B. b.in contradictoriu cu paratul A. A. ´┐Ż a. , avand ca obiect actiune in raspundere patrimoniala.

Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Valoare minima/maxima, cuantificabila a indicatorilor in baza carora se determina gradul de indeplinire a unui criteriu.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(termen CNA). Ansamblul programelor de radiodifuziune sau de televiziune, al emisiunilor si al celorlalte elemente ale unor servicii specifice, furnizat de un radiodifuzor,
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Valoare minima/maxima, cuantificabila a indicatorilor in baza carora se determina gradul de indeplinire a unui criteriu.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Suma de bani sau alte valori care trebuie platite de catre un debitor unei alte persoane,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Persoana care are in sarcina sa casa de bani
Document care cuprinde enumerarea si descrierea existentei cantitative si valorice a mijloacelor pe care le poseda, le are in gestiune, in folosinta ori in raspundere al un moment dat, o persoana fizica sau juridica.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Totalitate a actiunilor: primire, pastrare, evidenta, manuire, eliberare, care compun activitatea de administrare,
Procedeu contabil cu ajutorul caruia se constata faptic existenta elementelor patrimoniale ale unitatii economice sau ale institutiei, din punct de vedere cantitativ si valoric.
Valoare minima/maxima, cuantificabila a indicatorilor in baza carora se determina gradul de indeplinire a unui criteriu.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Salariul reprezinta contraprestatia muncii depuse de salariat in baza contractului individual de munca.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Se considera inregistrare sonora sau fonograma, in sensul legii 8/1996, orice fixare, exclusiv sonora, a sunetelor provenite dintr-o interpretare ori executie a unei opere sau a altor sunete ori a reprezentarilor numerice ale acestor sunete, oricare ar fi metoda si suportul utilizate pentru aceasta fixare.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul acestei instante la data de 13.08.2020 sub nr. .reclamanta Cemarbet S.R.L. in contradictoriu cu paratul A. A. a solicitat obligarea paratului la plata sumei de .lei reprezentand diferenta ramasa neachitata din soldul total inregistrat ca lipsa de gestiune societatii reclamante potrivit declaratiei de inventar nr. 1387/22.04.2019 si Angajamentului de plata din data de 22.04.2019 precum si obligarea la plata cheltuielilor de judecata .


In motivare, in esenta, a aratat ca intre parti a fost incheiat contractul individual de munca nr. 2553/02.04.2019 paratul ocupand postul de casier la punctul de lucru al societatii din loc. Voluntari. La data de 22.04.2019, conform declaratiei de inventar nr. 1387/22.04.2019 s-a constatat o diferenta dintre soldul scriptic si soldul faptic in valoare de .lei, suma de bani ce constituie prejudiciu adus reclamantei ca urmare a neindeplinirii de catre parart a obligatiilor de serviciu .


Prin declaratia de inventar cat si prin Nota explicativa ambele din data de 21.05.2019, paratul a precizat ca avea cunostinta de minusul in valoare de .lei din casierie, suma de bani pe care a pus-o la dispozitia unui prieten de al sau pentru a putea juca la aparatele de slot machine.


Prin Angajamentul de plata incheiat la aceeasi data, paratul a recunoscut in mod expres datoria pe care o are fata de societate, datorie pe care s-a angajat sa o achite lunar, in transe egale de 1000 lei incepand cu luna iunie 2019 si pana in luna octombrie 2021. Cu toate acestea, la momentul introducerii prezentei actiuni, din intreaga datorie pe care paratul o avea fata de societate, acesta a achitat doar o parte (suma de 1145 lei), ramanand un rest de plata in cuantum de .lei.


In drept a invocat prevederile art. 30, art. 192, art. 194 Cod procedura civila (reprezentare juridica in instanta - www.MCP-Avocati.ro) art. 254 alin 1 din Cdul muncii. A solicitat administrarea probei cu inscrisuri


Paratul nu a formulat intampinare.


Instanta a administrat in cauza proba cu inscrisuri .


Analizand actele dosarului instanta retine urmatoarele:


Intre reclamanta Cemarbet S.R.L. in calitate de angajator si paratul A. A. in calitate de angajat s-au derulat raporturi juridice de munca in baza contractului individual de munca incheiat si inregistrat sub nr. 2553/02.04.2019 in registrul general de evidenta a salariatilor, paratul ocupand postul de casier la punctul de lucru al societatii din loc. Voluntari, jud, I.


In data de 22.04.2019 reclamanta a constatat lipsa sumei de .lei din gestiunea societatii iar potrivit declaratiei de inventar (fila 20) insusita prin semnatura de paratul A. A. , suma respectiva de bani a fost scoasa din gestiune de parat si incredintata unei alte persoane pentru a o folosi in beneficiul paratului. Lipsa banilor din gestiunea punctului de lucru din loc. Voluntari a fost constatata si prin Raportul de inventariere a gestiunii (fila 21) incheiat in aceeasi data, retinandu-se doar disponibilul de 200 lei in gestiunea respectivului punct de lucru prin raportare la soldul scriptic in valoare de .lei.


Instanta retine ca potrivit fisei postului (filele 12- 19) insusita prin semnatura de parat, acesta din urma avea sarcina de a incasa sume de bani reprezentand contravaloarea biletelor de joc la pariuri sportive sau impulsurilor jocurilor electronice sume de care raspundea pe durata serviciului sau. De asemenea, avand in vedere atributiile sale de casier, avea obligatia de a pune in sertarul de bani 1000 lei pentru sloturi si 500 lei pentru pariuri, urmand ca restul banilor sa il puna in seif, se asemenea sa completeze registrul de casa si sa coreleze valoarea din acest registru cu banii reali, sa aranjeze banii si sa ii puna in seif.


Potrivit art. 254 alin 1 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor. Potrivit art. 257 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca . Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fara a putea depasi impreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel in cauza, jumatate din salariul respectiv. art. 258 stabileste ca in cazul in care contractul individual de munca inceteaza inainte ca salariatul sa il fi despagubit pe angajator si cel in cauza se incadreaza la un alt angajator ori devine functionar public, retinerile din salariu se fac de catre noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, dupa caz, pe baza titlului executoriu transmis in acest scop de catre angajatorul pagubit. Daca persoana in cauza nu s-a incadrat in munca la un alt angajator, in temeiul unui contract individual de munca ori ca functionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, in conditiile Codului de procedura civila. Nu in ultimul rand, potrivit art. 259 din acelasi act normativ, in cazul in care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face intr-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc in conditiile Codului de procedura civila.


Instanta retine ca paratul a fost prezent la termenul de judecata din data de 13.11.2020 si a recunoscut atat savarsirea faptei generatoare de prejudiciu la adresa angajatorului prin incalcarea atributiilor sale de casier, respectiv sustragerea sumei de .lei din gestiunea societatii si incredintarea sumei respective unui prieten, cat si cuantumul prejudiciului nerecuperat solicitat de reclamanta, prejudiciu care se ridica la valoarea de .lei, fiind achitata pana la data de 13.11.2020 doar suma de 1145 lei.


Totodata, paratul a mentionat ca in prezent are loc de munca si lucreaza in domeniul HORECA fiind aplicabile in consecinta dispozitiile art. 258 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro).


Fata de cele retinute, instanta urmeaza sa admita in parte actiunea reclamantului si sa oblige paratul sa plateasca reclamantei suma de .lei reprezentand prejudiciu material produs din vina si in legatura cu munca sa.


In ceea ce priveste cheltuielile de judecata instanta va respinge cererea reclamantei intrucat nu a facut dovada acestora.


PENTRU ACESTE MOTIVE,


IN NUMELE LEGII,


HOTARASTE:


Admite in parte actiunea formulata de reclamanta B. B. B. B. b., cu sediul social in Bucuresti, 4, sector 4, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/_/2015, avand cod unic de inregistrare . si cod IBAN RO73BRDE410SV.deschis la BRD - Sucursala Uverturii, cu domiciliul procesual ales la SCP C. si Asociatii, cu sediul in Bucuresti, nr. 10, in contradictoriu cu paratul A. A. - a. , avand CNP, domiciliat in Bucuresti, sector 2.


Obliga paratul sa plateasca reclamantei suma de .lei reprezentand prejudiciu material produs din vina si in legatura cu munca sa.


Respinge cererea de acordare a cheltuielilor de judecata ca neintemeiata


Cu apel in 10 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bucuresti - Sectia a VIIi-a.


Pronuntata azi, 13.11.2020, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.
Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233 din data de 13 noiembrie 2020


Citeşte mai multe despre:    raspunderea patrimoniala a salariatului    salariatii raspund patrimonial in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale    pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor    suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine in rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei in cauza din partea angajatorului la care este incadrata in munca
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Toate elementele esentiale apte a da nastere raportului juridic obligational intre partile cauzei trebuie dovedite de angajator. Sarcina probei in conflictele de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 3028 din data de 05 Iunie 2019

Daunele morale in litigiile de munca. Salariatul trebuie sa faca dovada unor consecinte negative pe plan social si psihic, argumentarea acestora nefiind suficienta.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizia civila nr. 255/2014 din 07.03.2014

Recuperarea prejudiciului cauzat angajatorului de un salariat. Termenul de prescriptie.
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL BUCURESTI ´┐Ż Decizia nr. 4376/ 09.10.2019

Suma stabilita pentru acoperirea daunelor produse angajatorului se retine in rate lunare din drepturile salariale
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020

Contravaloarea pagubei recuperate de angajator prin acordul partilor nu poate fi mai mare decat echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie
Pronuntaţă de: Tribunalul Suceava - Sentinta civila nr. 45/2019

Producerea unui prejudiciu in patrimoniul angajatorului de catre un salariat al sau este de esenta raspunderii patrimoniale. Conditii raspundere patrimoniala
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Timisoara - Decizia civila nr. 158 din data de 15 martie 2019

Salariatii raspund patrimonial, in temeiul normelor si principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina si in legatura cu munca lor
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti - Sentinta civila nr. 6233/2020Articole Juridice

Acoperirea prejudiciilor morale si materiale ca urmare a nerespectarii regulilor de sanatate si securitate in munca. Criterii si conditii de acordare a daunelor-interese
Sursa: Irina Maria Diculescu

[Av. muncii] Raspunderea patrimoniala a salariatului pentru pagubele produse anagajatorului
Sursa: MCP Cabinet avocati