din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2891 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Conflictul de munca are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca

Conflictul de munca are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca

  Publicat: 30 Jun 2021       651 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Pe rol solutionarea actiunii formulata de reclamant a T.I.in contradictoriu cu parata SCOALA NATIONALA DE G., avand ca obiect ´┐Żanulare act administrativ´┐Ż.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Dezechilibru de ansamblu al economiei care consta in aparitia sau cresterea discrepantei dintre masa monetara si oferta de bunuri fata de situatia existenta anterior.
Suma stabilita de banca de comun acord cu clientul cu ocazia incheierii contractului de credit,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Unul dintre modurile de sesizare a organelor de urmarire penala,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Reprezinta ansamblul actelor cu caracter normativ emise de catre institutiile comunitare, in principal de catre Consiliul UE si Comisia Europeana, in cursul exercitarii competentelor ce le sunt atribuite prin Tratat. Tratatul CEE enumera cinci astfel de instrumente:
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Functionar incadrat la instantele de judecata; judecatorie tribunal judetean, tribunal militar, avand atributii la pregatirea si desfasurarea activitatii de judecata.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevazuta in sectiunea II, cap. II, t. I, art. 10 , C.pen., partea generala , principiu de aplicare a legii penale active,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Unitate a unei banci fara personalitate juridica, care primeste un anumit mandat din partea acesteia de a efectua operatiuni intr-o anumita zona de interes.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Obiectul cererii de chemare in judecata


Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 11.03.2019, reclamanta T.I. a solicitat in contradictoriu cu parata Scoala Nationala d e G.(1) anularea actului administrativ individual emis de SNG prin adresa nr. 646/R/08.02.2019 si, pe cale de consecinta, obligarea piritei SNG sa emita decizie de recalculare prin care sa dispuna ca reclamantei sa beneficieze de indemnizatie lunara de cursant in cuantum raportat la nivelul maxim de salarizare pentru un grefier debutant cu studii superioare juridice, respectiv majorarea indemnizatiei lunare de cursant, aferenta perioadei 06.06. x16, prin raportare la valoarea de referinta sectoriala de 463, 5 lei; (2) obligarea paratei SNG sa calculeze si sa plateasca diferentele pecuniare dintre sumele de bani primite si cele rezultate in urma recalcularii potrivit pct. 1) pentru fiecare luna, incepand cu data de 06.06.2016 si pana la data de 06.12.2016, respectiv a diferentelor dintre venitul efectiv platit si venitul pe care l-as fi obtinut potrivit Legii nr. 71/2015 si Legii nr. 293/2015 in aceeasi perioada, actualizate cu indicele de inflatie si rata dobanzii legale, de la data scadentei pana la data platii efective si (3) obligarea paratei SNG la plata cheltuielilor de judecata efectuate


Pozitia procesuala a paratilor


Prin intampinarea depusa la data de 23.05.2019, parata a invocat exceptia inadmisibilitatii pentru capatul de cerere prin care se solicita anularea actului administrativ nr. 646R/08.02.2019 si a solicitat solicita respingerea actiunii ca neintemeiata.


Starea de fapt


Reclamanta a avut calitatea de cursanta al Scolii Nationale de G.in perioada 06.06.2016- 06.1 2.2016. Cuantumul bursei pentru promotia 6.06.2016 - 6.12.2016 a fost stabilit potrivit dispozitiilor legale prin Decizia Directorului SNG 73/19.05.2016 la o valoare de 1419, calculat prin raportare la o valoare de referinta sectoriala de 305, inmultita cu coeficientul de 2, 639 pentru functia de grefier debutant, studii superioare.


Prin cererea formulata inregistrata la parata, Scoala Nationala de G., a solicitat emiterea unei decizii de recalculare a drepturilor salariale, prin care sa dispuna ca reclamanta sa beneficieze de indemnizatie lunara de cursant al Scolii Nationale de G., in cuantum raportat la nivelul maxim de salarizare pentru un grefier debutant cu studii superioare juridice, respectiv majorarea indemnizatiei lunare de cursant, aferenta perioadei 06.06. x16, prin raportare la valoarea de referinta sectoriala de 463, 5 lei, precum si obligarea acestei parate la plata drepturilor salariale aferente.


Prin adresa Scolii Nationale de G.nr. 646/R/08.02.2019, a fost respinsa ca neintemeiata cererea formulata de catre reclamanta.


4. Asupra exceptiei necompetentei materiale


Potrivit art. 7 Cap. VIII din Anexa VI la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, respectiv art. 7 Cap. VIII din Anexa V la Legea nr. 153/2017 invocate drept temei al cererii de catre reclamanta ``impotriva modului de stabilire a drepturilor salariale se poate face plangere la Sectia de C. administrativ si Fiscal a Curtii de Apel Bucuresti.``


Curtea retine ca in cauza nu sunt aplicabile aceste dispozitii legal e intrucat cererea reclamantei nu reprezinta o pla ngere formulata impotriva ordinu l ui sau dispoziti ei de stabilire a drepturilor salariale, nefiind solicitata anularea unor astfel de acte .


Prevederile legale mai sus-mentionate sunt de stricta interpretare si aplicare, neputand fi extinse la alte situatii decat cele prevazute in mod expres de legiuitor, competenta exclusiva, materiala si teritorial a a Curtii de Apel Bucuresti s ectia de contencios administrativ si fiscal fiind reglementata pentru situatii clar determinate, care nu se regasesc in prezenta cauza.


Constatand ca reclamanta solicita in fapt emiterea unei decizii de recalculare si obligarea paratei la plata unor drepturi banesti, izvorate dintr-un raport de munca, fara insa a solicita anularea actelor de stabilire a drepturilor salariale, respectiv Decizia Directorului SNG 73/19.05.2016, Curtea retine ca litigiul are natura unui conflict de munca si nu de contencios administrativ, competenta materiala a instantei fiind astfel stabilita in raport de prevederile art. 266 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro) si art. 1 lit. p din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.


Potrivit art. 266 din Codul muncii (vezi Codul muncii comentat de avocat Marius-Catalin Predut - www.MCP-Avocati.ro), Jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile juridice dintre partenerii sociali, stabilite potrivit prezentului cod.``


Conform art. 1 lit. p) din Legea nr. 62/2011, In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii: p) conflict individual de munca - conflictul de munca ce are ca obiect exercitarea unor drepturi sau indeplinirea unor obligatii care decurg din contractele individuale si colective de munca ori din acordurile colective de munca si raporturile de serviciu ale functionarilor publici, precum si din legi sau din alte acte normative. (aa´┐Ż´┐ŻA´┐Ż) `` iar in conformitate cu prevederile art. 210 din Legea nr. 62/2011: ``Cererile referitoare la solutionarea conflictelor individuale de munca se adreseaza Tribunalului in a carui circumscriptie isi are domiciliul sau locul de munca reclamantul``.


P entru stabilirea competentei teritoriale a instantei de judecata trebuie sa se tina cont si de dispozitiile art. 127 alin. (1), (2) si (3) Cod procedura civila, ce reglementeaza competenta facultativa, dupa calitatea uneia dintre parti, si anume, in cazul in care un grefier are calitatea de reclamant intr-o cerere de competenta instantei la care isi desfasoara activitatea, acesta va sesiza una dintre instantele judecatoresti aflate in circumscriptia oricareia dintre curtile de apel invecinate cu curtea de apel in a carei circumscriptie se afla instanta la care isi desfasoara activitatea .


Asadar, in analiza competentei instantei judecatoresti la care trebuie introdusa cererea in cazul in care calitatea de reclamant o are una dintre persoanele mentionate de textul legal indicat anterior, trebuie sa ne raportam nu la dispozitiile de drept comun, ci la disp. art. 127 alin. (1), (2) si (3) din Codul de procedura civila.


In acest context, avand in vedere ca reclamanta are calitatea d e personal auxiliar de specialit ate in cadrul Judecatoriei Sectorului 2 Bucuresti, curtea va declina competenta de solutionare a cauzei in favoarea Tribunalului O.


PENTRU ACESTE MOTIVE


IN NUMELE LEGII


HOTARASTE


Admite exceptia necompetentei materiale.


Declina competenta de solutionare a cauzei formulata de reclamant a T.I.in Mun. Slatina, c-tin, nr. 3, B1. C16, cu adresa de corespondenta la Judecatoria Sectorului 2 Bucuresti, situata in Bucuresti, Sector 3, in contradictoriu cu parata SCOALA NATIONALA DE G., cu sediul . 53, Sector 5, Bucuresti, catre Tribunalul O.


Definitiva.


Pronuntata, azi, 24.09.2019, prin punerea solutiei la dispozitia partilor prin intermediul grefei instantei.
Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Sentinta civila nr. 500 din data de 24 septembrie 2019


Citeşte mai multe despre:    exceptia necompetentei materiale    emiterea unei decizii de recalculare si obligarea paratei la plata unor drepturi banesti    conflict de munca    jurisdictia muncii    competenta facultativa
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Contestatie tardiva. Apararile pe care le mai poate invoca pensionarul in cadrul unei contestatii, odata ce titlul executoriu este deja pus in executare
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.399/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Clauza de arvuna si clauza de dezicere. Deosebiri. Actiune in denuntarea unilaterala a contractului
Pronuntaţă de: I.C.CJ., Sectia I civila, decizia nr. 2589 din 8 decembrie 2020

Conflict negativ de competenta generat de obiectul actiunii in materia fondului funciar
Pronuntaţă de: Decizia civila nr. 56 din 18 iunie 2018 a Curtii de Apel Galati

Executarea obligatiei de plata a despagubirilor civile. Ridicarea sechestrului asigurator
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia penala, incheierea nr. 100 din 25 februarie 2020

Hotarare penala prin care s-a solutionat si actiunea civila. Efecte asupra actiunii in regres formulata ulterior de prepusul - debitor solidar
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 45 din 16 ianuarie 2020

Drept de proprietate dobandit ope legis. Actiune in constatare interogatorie. Interes actual
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 956 din 27 mai 2020

Invocarea exceptiei lipsei dovezii calitatii de reprezentant a consilierului juridic. Conditii si efecte
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia a II-a civila, decizia nr. 1259 din 7 iulie 2020

Conflict negativ de competenta ivit intre instanta civila si instanta de contencios administrativ. Despagubiri pentru lipsa de folosinta a terenului apartinand fondului forestier. Natura civila a pretentiilor
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 90 din 16 ianuarie 2020

Criterii de stabilire a competentei materiale procesuale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 36 din 15 ianuarie 2020

Afirmatii defaimatoare. Depasirea limitelor dreptului la libera exprimare. Despagubiri morale
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 246 din 30 ianuarie 2020