din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2015 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii

Litigii de munca, modificare program de lucru, lipsa acordului angajatului, prerogativa angajatorului in organizarea muncii

  Publicat: 11 Aug 2021       4512 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Stabilirea modul de repartizare a timpului de munca, de catre angajator nu reprezinta o modificare a contractului individual de munca, in sensul art. 40 alin 3 din Codul muncii, atunci cand angajatorul organizand modul de desfasurare a programului de lucru, fixeaza intervalul orar in care salariatul isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei, durata timpului de munca ramanand cea din contractul individual de munca .


Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Program de lucru organizat in schimburi inegale, in raport de cerintele programului de exploatare, in scopul deservirii fara intrerupere a mijloacelor de transport pentru calatori si marfuri.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Program de lucru organizat in schimburi inegale, in raport de cerintele programului de exploatare, in scopul deservirii fara intrerupere a mijloacelor de transport pentru calatori si marfuri.
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Codul muncii este actul normativ care reuneste normele ce constituie dreptul comun in materia raporturilor de munca.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Program de lucru organizat in schimburi inegale, in raport de cerintele programului de exploatare, in scopul deservirii fara intrerupere a mijloacelor de transport pentru calatori si marfuri.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Repausul zilnic este perioada minima de odihna la care are dreptul salariatul intre doua zile de munca, respectiv 12 ore consecutive.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Demnitarii, functionarii publici, personalul contractual si alte categorii de personal stabilite in conditiile legii de la nivelul autoritatilor si institutiilor administratiei publice centrale si locale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Program de lucru organizat in schimburi inegale, in raport de cerintele programului de exploatare, in scopul deservirii fara intrerupere a mijloacelor de transport pentru calatori si marfuri.

In acord cu dispozitiile cuprinse in Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar si in Regulamentul de Ordine Interioara a Spitalului, stabilirea graficul de lucru este atributul exclusiv al angajatorului. solicitarea reclamantei de obligare a angajatorului la intocmirea graficului de lucru astfel incat aceasta sa aiba program turnus este lipsita de temei legal.


Examinand probele cauzei in raport de motivele de apel invocate, apararile intimatei si dispozitiile legale aplicabile si hotararea apelata, Curtea de apel constata ca reclamanta P.M. a solicitat, in contradictoriu cu paratul Spitalul Clinic, obligarea sa intocmeasca graficul de lucru al sectiei in care lucreaza, astfel incat sa aiba programul de lucru in conformitate cu art. H, punct 1, lit. a) din Contractul individual de munca nr. 57/01.12.2010 - adica program turnus, sa plateasca despagubiri reprezentand diferenta de drepturi salariale dintre salariul acordat si cel care i s-a fi cuvenit daca nu i s-ar fi modificat contractul de munca si plata cheltuielilor de judecata .


Instanta de fond a admis actiunea formulata retinand in esenta faptul ca angajatorul a modificat timpul de munca al reclamantei si ca urmare a modificarii acestuia si salariul reclamantei.


Retine instanta de apel faptul ca reclamanta este angajata paratului Spitalul Clinic conform contractului individual de munca inregistrat sub nr. 57/01.12.2010 in registrul general de evidenta a salariatilor, in functia de asistent medical cu o durata a muncii: norma intreaga durata timpului de lucru fiind de 8 ore pe zi/40 de ore pe saptamana, iar repartizarea programului de lucru se face in program turnus cu mentiunea ca programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern sau a contractului colectiv de munca .


Potrivit disp. art. 41 din Codul muncii: ``(1) Contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor. (2) Cu titlu de exceptie, modificarea unilaterala a contractului individual de munca este posibila numai in cazurile si in conditiile prevazute de prezentul cod. (3) Modificarea contractului individual de munca se refera la oricare dintre urmatoarele elemente: a) durata contractului; b) locul muncii; c) felul muncii; d) conditiile de munca; e) salariul; f) timpul de munca si timpul de odihna``


Potrivit disp. art. 17 din Codul muncii, contractul individual de munca poate fi modificat numai prin acordul partilor, atat in privinta continutului sau legal (durata contractului, locul muncii, felul muncii, conditiile de munca, salariul, timpul de munca, timpul de odihna, atributiile postului stabilite prin fisa de post; perioada de proba, termenul de preaviz), cat si referitor la partea sa conventionala (clauza de formare profesionala, clauza de neconcurenta, clauza de mobilitate, clauza de confidentialitate, clauza de obiectiv etc.). Acordul partilor se manifesta sub forma unui act aditional la contractul individual de munca .


Potrivit dispozitiilor art. 39 din Codul muncii salariatul are obligatia de a realiza, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului, obligatia de a respecta disciplina muncii (disciplina muncii reprezinta o obligatie juridica in sensul ca insumeaza si rezuma, in esenta, totalitatea indatoririlor de serviciu asumate de persoana respectiva prin incheierea contractului individual de munca), de a respecta prevederile cuprinse in regulamentul intern, in contractul colectiv de munca si contractul individual de munca iar conform art. 40 Codul muncii angajatorul are dreptul de a stabili organizarea si functionarea unitatii, de a stabili atributiile corespunzatoare fiecarui salariat, in conditiile legii precum si dreptul de a exercita controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu, de a constata savarsirea abaterilor disciplinare si de a aplica sanctiunile corespunzatoare potrivit legii.


Retine instanta de apel ca ceea ce sustine in esenta reclamanta este revenirea la programul turnus respectiv la modalitatea anterioara de repartizare a timpului de lucru.


In acord cu disp art. 111 din Codul muncii: ``Timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la dispozitia angajatorului si indeplineste sarcinile si atributiile sale, conform prevederilor contractului individual de munca, contractului colectiv de munca aplicabil si/sau ale legislatiei in vigoare.


Directiva 88 CE a Parlamentului European si a Consiliului din data de 4 noiembrie 2003, capitolul I, art. 2, pct. 1 stabileste ca ``timp de lucru`` este orice perioada in care lucratorul se afla la locul de munca, la dispozitia angajatorului si isi exercita activitatea sau functiile, in conformitate cu legislatiile si/sau practicile nationale. Art. 112 din Codul muncii, prevede ca pentru salariatii angajati cu norma intreaga, durata normala a timpului de munca este de 8 ore pe zi si de 40 de ore pe saptamana, iar art. 113 reglementeaza repartizarea timpului de munca stabilind ca repartizarea timpului de munca in cadrul saptamanii este, de regula, uniforma, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu doua zile de repaus . In functie de specificul unitatii sau al muncii prestate, se poate opta si pentru o repartizare inegala a timpului de munca, cu respectarea duratei normale a timpului de munca de 40 de ore pe saptamana.


Potrivit art. 9 din Ordinul nr. 870/1 iulie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar: ``(1) Asistentii medicali, indiferent de nivelul studiilor, precum si personalul sanitar mediu, incadrati in unitatile sanitare publice din sectorul sanitar, au program de 8 ore zilnic, in program continuu sau divizat, in acelasi loc de munca sau in locuri de munca diferite. (a��) Art. 13 - (1) In unitatile publice din sectorul sanitar personalul de la locurile de munca in care activitatea se desfasoara fara intrerupere - 3 ture - si care are program de 8 ore zilnic, in raport cu necesitatile asistentei medicale, poate lucra prin rotatie in ture de 8 ore cu 16 ore libere sau 12 ore cu 24 de ore libere. (2) Personalul sanitar mediu si personalul auxiliar sanitar incadrat in structurile de primire urgente - unitate de primire urgente sau compartiment de primire urgente - desfasoara activitate in 3 ture. (3) Personalul din unitatile publice cu paturi din sectorul sanitar, care lucreaza in locurile de munca unde activitatea se desfasoara in 3 ture, pentru a beneficia de sporul prevazut pentru activitatea desfasurata in 3 ture are obligatia de a presta lunar un numar egal de zile in tura a 2-a si tura a 3-a. Numarul de zile in care isi desfasoara activitatea in tura a 2-a si a 3-a va fi stabilit de consiliul de administratie al fiecarei unitati publice sanitare, pe baza de grafice lunare, in asa fel incat sa se asigure continuitatea activitatii. (4) Prin graficele lunare de activitate intocmite anticipat pentru o luna, pe locuri de munca, se stabileste:


a) numarul de personal pe fiecare tura in raport cu nevoile asistentei medicale; b) 22 rotatia pe ture a personalului; c) intervalul legal dintre doua zile consecutive de lucru.


(5) Graficele lunare de activitate, pe locuri de munca, se intocmesc de seful de compartiment, se aproba de conducerea unitatii si se afiseaza la loc vizibil sau accesibil pentru tot personalul .``


De asemenea, retine instanta de apel ca Regulamentul de Ordine Interioara al


Spitalului Clinic prevede pentru personalul mediu sanitar din sectiile si compartimentele cu paturi, bloc operator , bloc nasteri faptul ca programul de lucru va fi stabilit prin graficul de lucru intocmit de asistenta-sefa din fiecare sectie si avizat de seful de sectie, directorul de ingrijiri si manager. Programul de lucru va fi: in sistem turnus, prima tura 7.00 - 19.00, a doua tura 19.00 7.00, tura de 8 ore program 7.00-15.00.


In raport de aceste dispozitii legale retine instanta de apel ca in cazul reclamantei nu s-a procedat la modificarea unilaterala a contractului de munca in privinta timpului de lucru, ci modificarea a vizat exclusiv repartizarea timpului de lucru, angajatorul dispunand ca repartizarea timpului de lucru a reclamantei sa aiba loc potrivit regulii instituite de codul muncii, in mod egal cinci zile pe saptamana.


Stabilind modul de repartizare a timpului de munca angajatorul nu a modificat contractul individual de munca al reclamantei, in sensul art. 40 alin 3 din Codul muncii, ci a procedat la organizarea modului de desfasurare programului de lucru, fixand intervalul orar in care salariatul isi desfasoara activitatea in cadrul sectiei, durata timpului de munca ca intindere a ramas aceeasi ca in contractul de munca .


In conditiile in care in acord cu dispozitiile cuprinse in Regulamentul privind timpul de munca, organizarea si efectuarea garzilor in unitatile publice din sectorul sanitar si in Regulamentul de Ordine Interioara a Spitalului stabilirea graficul de lucru este atributul exclusiv al angajatorului, solicitarea reclamantei de obligare a angajatorului la intocmirea graficului de lucru astfel incat aceasta sa aiba program turnus este lipsita de temei legal.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 214/30.06.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...