din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4648 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Functionari publici. Sanctiune disciplinara. Principiul unicitatii sanctiunii disciplinare

Functionari publici. Sanctiune disciplinara. Principiul unicitatii sanctiunii disciplinare

  Publicat: 12 Aug 2021       2356 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Curtea a constatat ca urmarea imediata a anularii art. 1 si 2 din Dispozitia nr. yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB privind revocarea Dispozitiei nr. xxx/31.03.2020, cu care recurentii sunt de acord, este ca aceasta din urma dispozitie, prin care a fost adoptata sanctiunea disciplinara a diminuarii drepturilor salariale ale reclamantei cu 10% pe o perioada de 6 luni, isi recapata valabilitatea, ca si cum nu ar fi fost niciodata anulata, producand, fata de destinatarul sau, neintrerupt efecte juridice de la data comunicarii sale indiferent de alti factori precum restituirea unor sume de bani catre reclamanta.

Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Unitate de baza a organizarii administrativ-teritoriale a statului, alcatuita dintr-unul sau mai multe sate si
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Fapta care da nastere, modifica ori stinge raportul juridic penal.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Desfiintarea unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel, recurs in anulare).
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Incalcarea dispozitiilor cu caracter administrativ sau disciplinar,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.

In aceste conditii este evident ca, pentru aceeasi abatere disciplinara, reclamantei-intimate i s-au aplicat doua sanctiuni disciplinare, diminuarea drepturilor salariale ale reclamantei cu 10% pe o perioada de 6 luni si destituirea din functia detinuta, ceea ce este inadmisibil.


Prin sentinta nr. 524/c.a.//2020, Tribunalul Iasi a admis in parte actiunea principala, precizata, formulata de reclamanta AA, in contradictoriu cu paratii U.A.T. BB si Primarul Comunei BB, anuland Dispozitia nr. yyy/13.05.2020 emisa de Primarul Comunei BB, pe care l-a obligat la reincadrarea reclamantei in postul detinut anterior destituirii din functie, respectiv Secretar General al UAT BB si la plata drepturilor salariale cuvenite reclamantei incepand cu data de 18.05.2020, respingand ca prematur formulat capatul de cerere privind obligarea angajatorului la radierea sanctiunii disciplinare.


Impotriva acestei hotarari judecatoresti, au declarat recurs Primarul comunei BB si Comuna BB, invocand nelegalitatea acesteia prin indicarea motivului de casare prevazute de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.P.C.


In motivarea recursului, se arata ca Tribunalul da o interpretare diferita a dispozitiilor legale in materie, hotararea pronuntata in sensul precizat mai sus fiind lipsita de temei legal, data cu incalcarea si aplicarea gresita a legii, solicitand casarea sentintei recurate. In prezentarea criticilor referitoare la hotararea atacata, s-a aratat ca instanta de fond a dat o interpretare gresita anuland in totalitate actul administrativ individual, respectiv Dispozitia nr. yyy/13.05.2020.


Astfel, avand in vedere ca Dispozitia nr. yyy/13.05.2020 priveste doua chestiuni diferite, de sine statatoare, respectiv la art. 1 al dispozitiei in cauza se dispune destituirea, iar la art. 2 al aceleiasi dispozitii se dispune revocarea unei alte dispozitii, respectiv dispozitia nr. xxx/31.03.2020, solutia corecta era de anulare partiala a actului administrativ individual, respectiv de anulare partiala a Dispozitiei nr. yyy/13.05.2020 in sensul anularii doar a articolului 2 care se refera la anularea dispozitiei nr. xxx/31.03.2020.


Mai mult, in virtutea rolului activ al judecatorului, acesta era indreptatit, pentru o justa si corecta solutionare a cauzei, sa suspende capatul de cerere privind destituirea, adica dispozitiile de la art. l din cuprinsul actului administrativ nr. yyy/13.05.2020 pana la solutionarea definitiva a dosarului disjuns, respectiv dosarul nr. XXX, avand ca obiect anulare dispozitie primar nr. xxx/31.03.2020, obiect regasit in prevederile art. 2 din cuprinsul actului administrativ nr. yyy/13.05.2020.


Or, instanta de fond a considerat ca simpla dependenta a solutiei dintre cele doua ``spete`` nu justifica judecarea lor impreuna, in conditiile in care actiunea principala era deja in stare de judecata .


Mai mult, instanta de fond isi intemeiaza motivarea pe considerentul ca reclamantei nu i se pot aplica doua sanctiuni disciplinare pentru una si aceeasi fapta . Or, momentul emiterii celor doua acte administrative, respectiv dispozitia nr. xxx si dispozitia nr. yyy, se observa ca acestea au fost emise la momente diferite astfel incat nu se poate retine ca pentru aceeasi fapta s-au aplicat doua sanctiuni.


La momentul emiterii dispozitiei nr. yyy/13.05.2020, reclamantei deja i se restituise cuantumul retinut de 10% din salariul aferent lunii aprilie 2020.


Este adevarat ca actul administrativ individual nr. xxx/31.03.2020 intrase in circuitul civil si isi produsese efecte si nu mai putea fi revocat, insa faptul ca parata a acceptat restituirea sumei retinute ca sanctiune disciplinara, nu face decat sa confirme, ca in realitate, efectele juridice ale actului administrativ nr. xxx/31.03.2020 au incetat definitiv, un fel de abrogare tacita a actului in sine, reglementarea juridica din actul administrativ nr. xxx/31.03.2020 au incetat sa se mai aplice datorita faptului ca ele nu mai erau necesare, iar in locul acestora au aparut alte ``norme juridice``, cu un continut diferit, respectiv ``destituirea``, neputandu-se vorbi ca s-au aplicat doua sanctiuni pentru aceeasi fapta .


Intimata AA, prin reprezentant conventional, a formulat intampinare, solicitand respingerea recursului ca nefondat.


Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivului de casare prevazut de art. 488 alin. 1 pct. 8 C.proc.civ. si in limitele stabilite prin cererea de recurs, Curtea a apreciat ca recursul declarat este neintemeiat pentru considerentele ce succed.


Astfel, Curtea a retinut ca, prin cererea de recurs, nu a fost criticata solutia primei instante de anulare a art. 1 si 2 din Dispozitia nr. yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB privind revocarea Dispozitiei nr. xxx/31.03.2020 si restituirea sumelor retinute de la reclamanta, aceasta intrand astfel sub puterea de lucru judecat. Din punctul de vedere al recurentilor, solutia corecta a cererii reclamantei ar fi fost anularea partiala a Dispozitiei nr. yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB doar cu privire la masurile de revocare a Dispozitiei nr. xxx/31.03.2020 si de restituire a sumelor retinute, cu mentinerea aplicarii sanctiunii disciplinare de destituire din functia detinuta si a celorlalte masuri adiacente.


Pornind de la rationamentul juridic prezentat in cererea de recurs, care face inutila orice dezbatere pe tema principiului revocabilitatii actului administrativ si a exceptiilor aferente, Curtea a constatat ca urmarea imediata a anularii art. 1 si 2 din Dispozitia nr. yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB privind revocarea Dispozitiei nr. xxx/31.03.2020, cu care recurentii sunt de acord, este ca aceasta din urma dispozitie, prin care a fost adoptata sanctiunea disciplinara a diminuarii drepturilor salariale ale reclamantei cu 10% pe o perioada de 6 luni, isi recapata valabilitatea, ca si cum nu ar fi fost niciodata anulata, producand, fata de destinatarul sau, neintrerupt efecte juridice de la data comunicarii sale indiferent de alti factori precum restituirea unor sume de bani catre reclamanta. In aceste conditii este evident ca, pentru aceeasi abatere disciplinara, reclamantei-intimate i s-au aplicat doua sanctiuni disciplinare, diminuarea drepturilor salariale ale reclamantei cu 10% pe o perioada de 6 luni si destituirea din functia detinuta, ceea ce este inadmisibil.


De aceea, raportat la situatia din cauza de fata cu privire la intrarea sub puterea lucrului judecat a solutiei primei instante de anulare a art. 1 si 2 din Dispozitia nr. yyy/13.05.2020 a Primarului comunei BB privind revocarea Dispozitiei nr. xxx/31.03.2020 si restituirea sumelor retinute de la reclamanta, prin nerecurarea acesteia, se impune mentinerea solutiei instantei de fond referitoare la anularea masurii de aplicare a sanctiunii disciplinare a destituirii reclamantei din functia detinuta pentru respectarea principiului potrivit caruia pentru aceeasi fapta nu pot fi aplicate doua sau mai multe sanctiuni.


Pentru aceste considerente, apreciind ca solutia primei instante este legala si temeinica din prisma criticilor prezentate in calea de atac, Curtea - in baza prevederilor art. 496 C.proc.civ. si art. 20 din Legea nr. 554/2004 - a respins recursul de fata ca nefondat.
Pronuntata de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Contencios administrativ si fiscal, Decizia nr. 890/20.10.2020


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...