din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2979 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Contencios Administrativ » Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate

Actiune impotriva unui fost functionar public pentru recuperarea prejudiciului produs in perioada in care a avut aceasta calitate

  Publicat: 30 Aug 2021       5139 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Prin cererea inregistrata pe rolul tribunalului reclamantul Unitatea Administrativ Teritoriala a chemat in judecata pe parata solicitand instantei sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei reprezentand prejudiciu creat bugetului local conform actelor de control ale Curtii de Conturi . Parata a fost functionar public in cadrul institutiei pana in 2012 cand s-a pensionat.

Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Datoria persoanei creditate.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Conturi constituite din bilant, contul de pierdere si profit si anexa (care sunt anexate raportului de gestiune ale unei societati pe actiuni).
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Organ suprem de control financiar si de jurisdictie financiara,care functioneaza pe lenga Parlamentul Romaniei.
1. Datoria persoanei creditate.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Activitate desfasurata de organele de urmarire penala
Sunt participanti in procesul penal, alaturi de parti si organele judiciare. Persoanele sunt martorii, experti, interpretii, traducatorii, substituitii procesuali etc.
Acte juridice si operatiuni prevazute de Codul Comercial si calificate ca atare. Prin savarsirea de fapte de comert se nasc raporturi juridice specifice, de comert, reglementate tot de Codul Comercial
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Desfiintare a unei hotarari judecatoresti ca urmare a admiterii unei cai de atac (recurs, apel).
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
In cazul in care legislatia unei anumite ramuri de drept nu acopera toate situatiile posibile din practica, acestora din urma li se aplica legislatia dreptului comun.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este persoana numita intr-o functie publica.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Activitate desfasurata de organele financiare, pentru stabilirea subiectelor impozabile, a obiectului impunerii, determinarea bazei impozabile, calcularea impozitului,
Organ de stat sau al unitatii administrativ-teritoriale care actioneaza in regim de putere publica pentru satisfacerea unui interes public.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Forma a raspunderii juridice care se fundamenteaza pe obligatia celui ce a pagubit pe altul de a repara prejudicial produs.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.

Autoritatea publica are deschisa dosar calea actiunii civile in pretentii de competenta judecatoriei, adica o actiune (in raspundere civila delictuala) pe dreptul comun. Cum, insa, in speta, in fata tribunalului, prima instanta sesizata, nu s-a invocat exceptia de necompetenta, aceasta instanta ramane competenta in transarea raportului juridic dedus judecatii.


Prin cererea inregistrata la Tribunalul B. sub nr. 1906/113/2017* reclamantul Unitatea Administrativ Teritoriala ... prin Primar a chemat in judecata pe parata B.C. solicitand instantei sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 23.678,95 lei din care 18.678,95 lei debit principal si 4.799,25 lei dobanzi lei cu titlu prejudiciu creat bugetului local conform actelor de control ale Curtii de Conturi .


In motivarea actiunii, reclamantul a invederat instantei, in esenta, urmatoarele:


Parata a fost functionar public in cadrul institutiei pana in 2012 cand s-a pensionat.


In anul 2011, la sediul unitatii parate a avut loc un control financiar efectuat de catre Curtea de Conturi a Romaniei - Camera de Conturi B., control finalizat cu decizia nr. 5/30.01.2012 potrivit careia institutia era obligata sa identifice persoanele vinovate de producerea prejudiciului si sa ia masuri de recuperare a acestuia.


Potrivit Legii nr. 188/1999, parata este vinovata de producerea prejudiciului in cuantum de 23.678,95 lei din care 18.678,95 lei debit principal si 4.799,25 lei dobanzi pentru ca nu si-a indeplinit atributiile.


In drept, reclamantul a invocat disp. Legii nr. 188/1999, art. 1357 si urm. Cod civil (998-999 Cod civil).


In dovedirea actiunii s-a solicitat proba cu inscrisuri .


Initial, cauza s-a aflat pe rolul Sectiei I civile care prin incheierea din 30 mai 2017 a disjuns actiunea formulata impotriva paratei de actiunea formulata impotriva primarului ..., pe aceasta din urma considerand ca este competenta a o solutiona. Cu privire la parata a apreciat ca, in raport de calitatea de functionar public a acesteia, este competenta Sectia a II-a civila si de contencios administrativ.


Parata a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii, motivat de incetarea raporturilor de serviciu in mai 2012 cand s-a pensionat, incetandu-i calitatea de functionar public.


A mai aratat parata ca, fata de data comiterii faptei, constatarea acesteia este prescrisa, fiind depasit termenul de 3 ani. Totodata, a precizat ca este demarata si o cercetare penala in care este implicata alaturi de alte persoane .


Pe fond, a aratat ca nu se face vinovata de comiterea niciunei fapte .


La termenul de judecata din 26.09 2017, parata, prin reprezentant conventional, a invocat exceptia inadmisibilitatii actiunii.


Deliberand cu prioritate asupra exceptiei susmentionate, apreciindu-se ca aceasta primeaza in raport de exceptia prescriptiei dreptului material la actiune, Tribunalul B. a apreciat-o intemeiata si a admis-o ca atare, dispunand pe cale de consecinta respingerea ca inadmisibila a actiunii, sens in care a fost pronuntata sentintei civile nr. 1573/26.09.2017.


Ca parte cazuta in pretentii, reclamanta a fost obligata sa plateasca paratei suma de 656 lei cu titlu de cheltuieli de judecata .


Pentru a hotari astfel, prima instanta a retinut, in fapt si in drept urmatoarele:


Potrivit art. 85 alin. 1 Legea nr. 188/1999, repararea pagubelor aduse autoritatii sau institutiei publice in situatiile prevazute la art. 84 lit. a) si b) se dispune prin emiterea de catre conducatorul autoritatii sau institutiei publice a unui ordin sau a unei dispozitii de imputare, in termen de 30 de zile de la constatarea pagubei, sau, dupa caz, prin asumarea unui angajament de plata, iar in situatia prevazuta la lit. c) a aceluiasi articol, pe baza hotararii judecatoresti definitive si irevocabile.


Asa fiind, prezenta actiune are ca obiect obligarea unui functionar public la plata unei sume de bani cu titlu prejudiciu adus institutiei publice, caz in care actiunea este inadmisibila, recuperarea prejudiciului putand fi facuta numai potrivit art. 85 din Legea nr. 188/1999.


Impotriva susmentionatei hotarari, in termen legal, a declarat recurs parata Unitatea Administrativ Teritoriala ..., criticand-o pe motive de nelegalitate, in esenta, sub urmatoarele aspecte:


Instanta de fond a retinut ca Unitatea Administrativ Teritoriala ... nu a procedat legal in sensul ca nu a emis o dispozitie de imputare a sumei considerata a fi prejudiciu produs de catre intimata, cu toate ca legiuitorul a stabilit si a impus aceasta modalitate de recuperare a pagubei adusa de catre functionarul public institutiei angajatoare.


Unitatea Administrativ Teritoriala ... a emis Dispozitia nr. 705/03.11.2016 prin care a stabilit prejudiciu si intinderea acestuia, potrivit Deciziei Curtii de Conturi si referatului prin care s-a stabilit modalitatea de recuperare a pagubei la intimat, act administrativ similar dispozitiei de imputare reglementata de dispozitiile art. 85 din Legea nr. 188/1999, sens in care actiunea in angajarea raspunderii patrimoniale a intimatei apare ca fiind intemeiata si trebuia admisa ca atare.


Pentru motivele expuse succint mai sus, recurenta a solicitat admiterea recursului si casarea sentintei criticate cu trimitere spre rejudecare.


Intimata-reclamanta nu a formulat intampinare in cauza, dar a fost prezenta la termenul dezbaterilor cand a pus concluzii de respingere a recursului, sens in care a formulat si note de concluzii scrise.


Recursul de fata este fondat pentru cele ce se vor arata in continuare:


Raspunderea patrimoniala a functionarului public beneficiaza de o reglementare aparte, dispozitiile art. 85 din Legea nr. 188/1999 configurand raspunderii civile un profil juridic diferit de cel al raspunderii de drept comun. Astfel, o atare raspundere presupune calitatea de functionar public a celui care a provocat prejudiciu. De asemenea, angajatorul este obligat sa emita o decizie de impunere in termenul prevazut de lege.


In speta, astfel cum a retinut si judecatorul fondului, intimata-parata nu mai detinea calitatea de functionar public la data constatarii pagubei, calitate pe care a pierdut-o inca din data de 14.05.2012, prin pensionare.


Ca atare, in speta, nu se mai putea emite o decizie sau un ordin de impunere in termenul legal de 30 de zile de la constatarea prejudiciului, astfel incat este inadmisibila sesizarea instantei de contencios administrativ, aceasta fiind abilitata doar cu verificarea legalitatii unei decizii de impunere.


Intr-o asemenea ipoteza, autoritatea publica are deschisa doar calea actiunii civile in pretentii de competenta judecatoriei, adica o actiune (in raspundere civila delictuala) pe dreptul comun.


Cum, insa, in speta, in fata Tribunalului B. - sectia de contencios administrativ nu s-a invocat exceptia de necompetenta, aceasta instanta ramane competenta in transarea raportului juridic dedus judecatii.


Pentru motivele expuse succint mai sus, criticile recurentei-parate se apreciaza intemeiate, confirmandu-se nesocotirea normelor de drept material incidente in cauza, critici subsumabile temeiului de reformare prev. la art. 488 pct. 8 Cod procedura civila.


Vazand si disp. art. 498 alin. (2) Cod procedura civila., urmeaza a admite recursul de fata si a casa sentinta civila nr. 1573/26-09.2017 pronuntata de Tribunalul B. - sectia Contencios administrativ si fiscal, urmand a o trimite aceleiasi instante pentru rejudecare.
Pronuntata de: Decizia nr. 109/23 ianuarie 2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...