din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3627 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Dreptul Muncii » Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data

Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data

  Publicat: 21 Sep 2021       7314 citiri        Secţiunea: Dreptul Muncii  


1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Aceasta dispozitie ii era cunoscuta contestatorului la momentul formularii cererii prin care a ales perioada in vederea recalcularii pensiei. Eroarea ca viciu de consimtamant in alegerea perioadei ce se ia in calcul pentru stabilirea pensiei.

Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
Ansamblul operatiilor de organizare, deplasare, aprovizionare etc. ce permit functionarea unei armate, intreprinderi etc.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate (procedeu) de prevenire a erodarii puterii de cumparare a populatiei, prin realizarea unor corelatii intre salarii, pe de o parte,
Legea 10 din 2001. Intervalul de timp in care s-a facut preluarea abuziva, cuprins intre 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989, in cazul Legii nr. 10 din 2001 si al O.U.G. nr.94/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 501/2002, respectiv cuprins intre 6 septembrie 1940 si 22 decembrie 1989, in cazul O.U.G. nr. 83/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 66/2004;
Reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania ca stat membru, in urma evaluarii Planului National de Dezvoltare.
Din punctul de vedere al dreptului civil, actul juridic prin care o persoana (delegant) insarcineaza o alta persoana (delegat) sa execute o anumita prestatie in favoarea unei terte persoane (delegatar), cu consimtamantul acesteia.
Reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania ca stat membru, in urma evaluarii Planului National de Dezvoltare.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania ca stat membru, in urma evaluarii Planului National de Dezvoltare.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
1. (ca probe noi in apel si recurs) orice inscrisuri avand legatura cu obiectul litigiului si fiind de natura sa lamureasca anumite aspecte ale raporturilor dintre impricinati, dar pe care partea interesata, indiferent din ce motive, nu le-a infatisat primei instante pentru ca aceasta sa le poata lua in considerare cu ocazia solutionarii pricinii.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Mijloace de proba, prevazute in cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.Potrivit legii, inscrisurile pot servi ca mijloace de proba, daca in continutul lor se arata fapte sau imprejurari de natura sa contribuie la aflarea adevarului.
In materie civila, potrivit C.proc. civ., nu pot fi ascultati ca martori :
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Sustinerile si punctele de vedere ale partilor si procurorului exprimate in cursul procesului penal cu privire la solutionarea cauzei deduse judecatii.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Dovada scrisa prin care
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Dovada scrisa prin care
Reprezinta documentul aprobat de Comisia Europeana, negociat in prealabil cu Romania ca stat membru, in urma evaluarii Planului National de Dezvoltare.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Constituţia Rom�niei - Intrare in vigoare: 31/10/2003
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modificare temporara a contractului de munca, prin trimiterea persoanei incadrate sa presteze munca la o alta unitate, intr-o perioada de pana la 6 luni,
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Suma care se plateste periodic de catre titulsrul unei obligatii legale de
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Manifestarea hotararii de a incheia actul juridic civil, de a se obliga juridiceste. Formeaza impreuna cu cauza (scopul), vointa juridica.
Metoda de conducere care consta in atribuirea temporara unui subordonat, de catre o persoana de conducere, a uneia din sarcinile sale de serviciu, insotita de autoritatea si responsabilitatea corespunzatoare.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Fapta de a face, de a comite. Vezi si Fapt omisiv.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
(din Legea 10 din 2001) Actul scris prin care un cult religios sau o comunitate a unei minoritati nationale care se pretinde a fi indreptatit/a,
In materie penala, conform art.14 Cod Procedura Penala, dreptul persoanei vatamate, constituita ca parte civila, de a alatura si exercita actiunea civila fie celei penale in cadrul procesului penal, fie inaintarea acesteia instantei civile.
Diferenta intre pretul de vanzare al unui produs/serviciu si costul acestuia; diferenta intre dobanda platita la depozite si dobanda perceputa la creditele acordate de catre o banca.
Mijloc juridic procesual pus la dispozitia partii interesate, procurorului etc.,
Legea pentru modificarea şi completarea unor reglementări din legislaţia de asigurări sociale
Prevazut in sectiunea II, cap. II, t. 1, C. proc. pen., partea genrala,
Data calendaristica a unui inscris sub semnatura privata, care nu poate fi contestata de terti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel

Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante, sub nr. aa��A�./113/2017, contestatorul aa��A� a formulat, in contradictoriu cu intimata ..., contestatie impotriva deciziilor de recalculare a pensiei nr. aa��A�/1 si aa��A�/2 din data de 22.09.2016 si a hotararii nr. aa��A�/7.02.2017, solicitand anularea acestora si obligarea intimatei la emiterea unei decizii de recalculare a pensiei care sa aiba ca baza de calcul la recalcularea pensiei militare ultimele sale 6 luni consecutive de activitate, anterioare pensionarii (ianuarie-iunie 2001).


De asemenea, a solicitat obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecata .


In motivarea contestatiei contestatorul a aratat ca a fost cadru militar, cu gradul comandor in perioada 1997- 2001, iar la data de 30.06.2001, cand detinea functia de sef logistica DMF si isi desfasura activitatea in conditii speciale de munca, a trecut in rezerva si i s-a deschis dosarul de pensie nr. 46840, beneficiind de pensie militara de stat . Odata cu aparitia Legii nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, respectiv a OUG nr. 57/2015, pensiile militare urmau a fi recalculate in termen de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a celor doua acte normative. Conform art. 40 din OUG 57/2015, respectiv art. 110 din Legea 223/2015, in scopul recalcularii pensiei, trebuia ca in termen de 6 luni de zile de la intrarea in vigoare a celor 2 acte normative sa depuna o cerere la casa sectoriala de pensii, prin care trebuia sa aleaga perioada care sa stea la baza determinarii bazei de calcul, iar in situatia in care nu se depunea cerere pentru alegerea perioadei, in vederea recalcularii pensiei, in termenul de 6 luni de la intrarea in vigoare a acestor acte normative recalcularea se facea din oficiu, in raport cu baza de calcul aferenta ultimelor 6 luni de activitate ca militar.


Contestatorul a sustinut ca mecanismul de calcul/recalculare si indexare a pensiei militare este prolix, ca perioada de timp din care trebuia sa aleaga si sa-si exprime o optiune care sa ii fie cea mai favorabila era o perioada lunga, iar drepturile salariale lunare variau de la o perioada la alta si erau exprimate in lei vechi, ca nu avea suficiente elemente si nici cunostinte de specialitate si ca trebuia sa obtina si informatii, adrese venituri de la ..., aceasta si pe fondul unor probleme de sanatate avute in acea perioada . In perioada in care trebuia sa isi exprime optiunea, la ... s-a organizat o intalnire cu cadrele militare in rezerva din cadrul ... si o delegatie de la Directia Financiara din cadrul ..., avand ca tema explicitarea si aplicarea art. 40 din OUG 57/2015, ocazie cu care au fost sfatuiti ferm sa nu opteze pentru perioada in care au urmat cursuri sau au fost in concedii de odihna sau medicale si nu au desfasurat activitate, deoarece in aceasta perioada nu li s-au acordat sporuri.


Contestatorul a mai aratat ca s-a adresat si intimatei cu cererea inregistrata sub nr. 3998/25.03.2016, prin care a solicitat date referitoare la veniturile realizate de el, defalcate pe perioade, iar intimata i-a raspuns prin adresa nr. RP .../29.03.2016 ca nu detine date privind veniturile si ca, la nivel ``informativ``, poate consulta Anexa la ultima deciziei de revizuire a pensiei. Neavand alte elemente si nefiind edificatoare acea Anexa, necunoscand nici mecanismul prin care se face actualizarea veniturilor realizate de el, pe fondul faptului ca nu a fost informat sau consiliat in alt mod si orientandu-se dupa sfaturile date de reprezentantii delegatiei din cadrul Directiei Financiare din cadrul ..., la sfarsitul lunii mai 2016 si-a exprimat optiunea in scris ca perioada in functie de care sa se determine baza de calcul pentru recalcularea pensiei sa fie decembrie 1997 - mai 1998, apreciind ca in acea perioada a ocupat o functie similara cu cea avuta la data retragerii in rezerva si nu a optat pentru ultimele 6 luni de activitate, tocmai pentru ca in acea perioada a urmat cursuri de specialitate. La data de 17.10.2016 i-au fost comunicate deciziile de recalculare nr. (aa��A�.)/1 si (aa��A�.)/2 din data de 22.09.2016 prin care i s-au calculat si acordat drepturi de pensie totale de 3841 lei. Din discutiile purtate cu alti fosti colegi aflati in situatie similara cu a sa si care au optat pentru ultimele 6 luni de activitate a aflat ca in urma recalcularii pensiei li s-a stabilit o pensiei cu aproape 1000 de lei mai mare decat a lui. Contestatia impotriva acestei decizii i-a fost respinsa prin hotararea nr. 32021/7.02.2017, in care se arata ca pentru verificarea exactitatii datelor din buletinele de calcul valorificate de intimata ar trebui sa se adreseze UM aa��A�, care a emis Situatia soldelor/salariile lunare brute realizate la functia de baza, actualizate.


Apreciaza ca deciziile de recalculare a pensiei si hotararea de respingere a contestatiei sunt nelegale, contravenind principiului transparentei, predictibilitatii legii, al nediscriminarii si al egalitatii de tratament, ajungandu-se in situatia in care un act normativ elaborat pentru valorificarea dreptului celui mai favorabil sa fie lipsit de finalitate, in conditiile in care pentru o persoana care nu-si exprima optiunea se stabilea din oficiu ca perioada de recalculare ultimele 6 luni de activitate si astfel sa aiba o situatie mai favorabila celui care isi exprima o optiune viciata de prolixitatea textului de lege, a neinformarii corecte si neconsilierii.


Contestatorul a invederat ca, potrivit art. 111 din Legea 223/2015, s-a urmarit ca niciunui pensionar sa nu i se faca o situatie mai nefavorabila prin acest act normativ si sa se inlature inclusiv situatia in care, in urma recalcularii pensiei, s-ar ajunge la un cuantum al pensiei mai mic decat cel in plata .


De asemenea a facut referire la garantiile constitutionale ale dreptului la pensie, contributivitatea la sistemul de pensii si protectia oferita de art. 1 din Protocolului nr. 1 la Conventia Europeana a Drepturilor Omului, reflectata in practica Curtii Europene a Drepturilor Omului si a sustinut ca odata cu nasterea dreptului la recalcularea pensiei i s-a conferit speranta legitima de a beneficia de dreptul cel mai favorabil pentru a carui exercitare nu a avut suficiente elemente si parghii accesibile.


Intimata a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea contestatiei ca neintemeiata.


In aparare a invocat dispozitiile art. 109 alin. 1 si art. 28 alin 1 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificarile si completarile ulterioare.


Intimata considera ca nemultumirile contestatorului referitoare la lipsa de claritate si predictibilitate a dispozitiilor art. 40 din O.U.G. nr 57/2015 nu pot fi imputate ..., iar dispozitiile art. 111 din Legea nr. 263/2015 nu pot constitui un argument in sprijinul solicitarii contestatorului pentru a-i da posibilitatea sa aleaga o alta baza de calcul pentru recalcularea pensiei militare. De altfel, contestatorul beneficiaza de dispozitiile legale invocate, fiind pastrat in plata cuantumul mai avantajos al pensiei, astfel ca sunt lipsite de temeinicie sustinerile sale potrivit carora s-ar fi produs o ingerinta in dreptul de proprietate .


In opinia intimatei nu exista o incalcare a principiului nediscriminarii si egalitatii de tratament fata de beneficiarii de pensii militare care nu si-au exprimat optiunea cu privire la perioada aleasa ca baza de calcul si pentru care recalcularea se face din oficiu, deoarece alegerea bazei de calcul a fost realizata chiar de contestator, iar acesta nu poate pretinde ca este discriminat, invocand nestiinta si lipsa de informare pentru a obtine o situatie mai favorabila.


Intimata a mai sustinut ca instanta nu poate admite recalcularea pensiei prin folosirea altei baze de calcul, contrar prevederile legale incidente, sens in care a invocat cele statuate de Curtea Constitutionala prin decizia nr. 818/2008.


In drept, si-a intemeiat intampinarea pe art. 205 si urmatoarele Cod procedura civila si pe actele normative invocate, iar ca probe a propus inscrisuri .


In cauza au fost administrate proba cu inscrisuri si martor .


Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut urmatoarele:


Prin decizia nr. aa��A�/11.12.2014 privind revizuirea pensiei in baza OUG nr. 1/2011 intimata ... a stabilit contestatorului aa��A� o pensie bruta de 3230 lei cu incepere de la data de 01.01.2011, iar prin decizia nr. aa��A�/22.12.2014 a stabilit ca incepand cu data de 01.10.2013 sa i se plateasca drepturi de pensie in cuantum brut de 3545 lei.


Prin art. 40 din OUG nr. 57/2015, art. 109 din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat a fost modificat in sensul ca la alin. 2 s-a prevazut ca ``In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a prezentei legi persoanele ale caror drepturi de pensie se recalculeaza potrivit dispozitiilor alin. (1) depun cerere pentru alegerea perioadei in vederea determinarii bazei de calcul prevazute la art. 28. In situatia in care nu depun cerere in acest sens, recalcularea se face, din oficiu, in raport cu baza de calcul aferenta ultimelor 6 luni de activitate desfasurata in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special.``


Asa cum reiese din comunicatul de presa nr. P-2270/22.02.2016 al ..., in urma aparitiei Legii nr. 223/2015, modificata si completata prin OUG nr. 57/2015, in perioada 8-12.02.2016 echipe de specialisti din structurile ... s-au intalnit cu cadrele militare in rezerva si in retragere din 18 garnizoane din tara, printre care si ..., pentru a le informa si consilia in ceea ce priveste aplicarea procedurilor de recalculare si de actualizare a pensiei militare de stat, in special asupra modului de stabilire a bazei de calcul necesara determinarii cuantumului pensiei.


Conform informarii inregistrate sub acelasi numar, privind concluziile si propunerile rezultate in urma acestor intalniri, comisiile au prezentat evolutia succesiva a sumelor/claselor de salarizare/coeficientilor de ierarhizare prevazute de actele normative in vigoare in perioada 1951-2016, necesare pentru identificarea elementelor care compun baza de calcul, evolutia si formatul statelor de plata, precum si algoritmul si fluxul activitatilor desfasurate de structurile implicate in activitatea de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de stat .


Din declaratia martorului aa��A� reiese ca, la intrunirea ce a avut loc la ..., reprezentantii ... le-au sugerat participantilor ca ar fi favorabil sa aleaga pentru recalcularea pensiei 6 luni din ultimii 5 ani lucrati inainte de iesirea la pensie, dar cele 6 luni sa nu fie in perioadele in care au fost detasati, delegati ori la cursuri, intrucat in aceste perioade nu beneficiasera de anumite sporuri.


Prin cererea inregistrata sub nr. RP aa��A�/25.03.2016 contestatorul a solicitat intimatei sa ii elibereze o adeverinta privind elementele componente ale soldei si sporurile din perioadele decembrie 1997- mai 1998 si iunie 2000-noiembrie 2000.


Prin adresa nr. RP aa��A�/29.03.2016, intimata i-a raspuns ca nu detine date privind veniturile realizate de cadrele militare pe parcursul activitatii si ca veniturile utilizate la revizuirea drepturilor de pensie au fost valorificate din Situatia veniturilor realizate lunar, intocmita de centrul militar in a carui raza teritoriala isi aveau domiciliul beneficiarii sau din adeverintele eliberate de structurile care aveau in pastrare statele de plata ale unitatilor militare care le-au achitat drepturile banesti respective.


In adresa i s-a mentionat ca, in vederea alegerii celor 6 luni consecutive, poate consulta informativ datele din tabelul ``Date si elemente care au condus la determinarea punctajului mediu anual si a stagiului de cotizare`` anexa la ultima deciziei de revizuire a pensiei.


Prin cererile inregistrate sub nr. RA aa��A�/20.05.2016 si nr. RA aa��A�/23.05.2016, contestatorul a solicitat intimatei recalcularea pensiei militare in raport de perioada decembrie 1997- mai 1998, anexand adeverinta nr. A aa��A�13.04.2016 emisa de UM aa��A� si talonul de pensie pe luna aprilie 2016, din care reiese ca avea o pensie de 3841 lei.


In urma cererilor, intimata a emis deciziile de recalculare nr. aa��A�/1/22.09.2016 si nr. aa��A�/2/22.09.2016, prin care a recalculat pensia contestatorului si i-a stabilit totalul drepturilor de pensie la suma de 3786 lei incepand cu data de 01.01.2016, respectiv 01.04.2016. Cum insa cuantumul pensiei aflate in plata era de 3841 lei, totalul pensiei militare de stat in plata a fost stabilit la 3841 lei.


Impotriva acestor decizii contestatorul a formulat contestatii, pe care Comisia de Contestatii din cadrul ... le-a respins ca neintemeiate prin hotararea nr. 32021/7.02.2017.


In motivarea hotararii, comisia a aratat ca motivele contestatorului vizeaza legalitatea actelor normative care au stat la baza emiterii deciziilor, incalcarea unor principii de drept si a dreptului de proprietate consacrate de Constitutia Romaniei si prin urmare s-a constatat ca analizarea acestora excede competentelor sale. De asemenea, comisia a supus analizei documentele aflate la dosarul de pensie al contestatorului si a aratat ca, in vederea verificarii exactitatii datelor din buletinele de calcul valorificate de intimata, contestatorul ar trebui sa se adreseze UM aa��A�, care a emis Situatia soldelor/salariile lunare brute realizate la functia de baza, actualizate.


Avand in vedere probele administrate in cauza, instanta a constatat insa ca motivele invocate de contestator in sustinerea cererii sunt nefondate.


Astfel, nu se poate retine imposibilitatea contestatorului de a se informa cu privire la perioada in care a realizat veniturile mai favorabile pentru recalcularea pensiei, cata vreme in prima parte a lunii februarie 2016, cu ocazia intalnirii cu echipa de specialisti din ..., au fost prezentate aspectele necesare pentru identificarea elementelor care compun baza de calcul si algoritmul de recalculare si de actualizare a pensiilor militare de stat .


Faptul ca in cadrul intalnirii au fost facute recomandari cu privire la perioadele in care militarii au fost detasati ori delegati este in concordanta cu dispozitiile art. 28 din Legea nr. 223/2015, modificate prin OUG nr. 57/2015 si conform carora ``(1) Baza de calcul folosita pentru stabilirea pensiei militare de stat este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate in calitate de militar/politist/functionar public cu statut special, actualizate la data deschiderii drepturilor de pensie, la alegerea persoanelor prevazute la art. 3 lit. a)-c), in care nu se includ: a) diurnele de deplasare si de delegare, indemnizatiile de delegare, detasare sau transfer.``


In plus, se observa ca prin adresa nr. RP aa��A�/29.03.2016 intimata a indicat contestatorului sursele de informare privind veniturile utilizate la stabilirea drepturilor de pensie .


Asadar, contestatorul a putut cunoaste consecintele exercitarii dreptului de a alege perioada in vederea recalcularii pensiei si a avut si posibilitatea de a se informa asupra elementelor necesare recalcularii.


Nu s-a putut retine nici existenta discriminarii invocate de contestator, intrucat acesta nu a dovedit ca, prin alegerea altei perioade de 6 luni decat ultimele din activitatea de militar, i s-a stabilit o pensie mai mica decat cea a altui beneficiar de pensie militara, aflat intr-o situatie identica cu a sa si care nu a depus cerere de recalculare.


S-a constatat ca au fost respectate si dispozitiile art. 111 din Legea nr. 263/2015 invocate de contestator, deoarece, desi prin deciziile de recalculare s-a stabilit ca totalul drepturilor de pensie este in suma de 3786 lei, i s-a pastrat in plata pensia militara de stat in suma de 3841 lei, pe care o avusese in luna aprilie 2016, anterior formularii cererilor de recalculare.


Fata de cele aratate, instanta a retinut ca exercitarea de catre contestator a dreptului la pensie nu a fost restrictionata si nu se impune anularea actelor contestate si recalcularea pensiei in functie de alta perioada de referinta, cu atat mai mult cu cat art. 28 alin. 10 din Legea nr. 263/2015, modificata prin OUG nr. 57/2015, prevede ca ``Alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data .``


Impotriva acestei sentinte a declarat apel reclamantul aa��A�., considerand ca hotararea este netemeinica si nelegala pentru urmatoarele considerente:


In mod gresit instanta a retinut posibilitatea contestatorului de a cunoaste consecintele exercitarii dreptului de a alege perioada, intrucat aceasta cunoastere insemna nu doar cunoasterea Legii 223/2015, cat si a legilor care au succedat de-a lungul timpului si care au dus la cresterea/micsorarea coeficientilor unor elemente salariale, intelegerea prevederilor Ordinului 31/2016.


Instanta a retinut ca nu se poate vorbi despre un consimtamant viciat, desi a sustinut ca se afla in prezenta unei erori de fapt si de drept, a trebuit sa aleaga o perioada fara sa aiba acces la dispozitii legale accesibile si previzibile. In mod corelativ, lipseste si cauza.


In mod gresit instanta a retinut ca nu se incalca ratiunea legii, desi a aratat ca aceasta a fost data tocmai pentru a se inlatura existenta unor situatii inechitabile.


Orice persoana trebuie sa dispuna de o cale de atac efectiva, mai ales atunci cand este prejudiciata. Altfel, se ajunge la o incalcare a dreptului UE.


A solicitat admiterea apelului, desfiintarea sentintei si admiterea cererii de chemare in judecata .


Apelul nu a fost motivat in drept .


Intimata a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea apelului, invocand art. 28 alin. 10 din Legea 223/2015, art. 109 alin. 2 din aceeasi lege si decizia Curtii Constitutionale nr. 818/2008.


In drept, a invocat art. 471 Cod de procedura civila.


Apelul este nefondat.


Textul art. 28 alin. 10 din Legea 223/2010 este clar, in sensul ca alegerea perioadei care se ia in considerare la stabilirea bazei de calcul al pensiei militare de stat se poate face o singura data . Aceasta dispozitie ii era cunoscuta contestatorului la momentul formularii cererii prin care a ales perioada in vederea recalcularii pensiei. Baza de calcul reglementata in art. 28 alin. 1 este media soldelor/salariilor lunare brute realizate la functia de baza in 6 luni consecutive.


Mentiunea referitoare la neluarea in calcul a indemnizatiilor de delegare/detasare apare in art. 28 alin. 1 lit. a din lege.


Curtea constata ca in cauza nu este incidenta eroarea, ca viciu de consimtamant. Prezentarea efectuata de reprezentantii ... a avut un caracter general, a corespuns continutului legii, in sensul ca nu se iau in calcul diurnele de delegare. Asa cum a relatat si martorul, li s-a aratat ca sunt multe elemente de care trebuie sa tina seama in exprimarea optiunii. Imprejurarea ca apelantul a retinut doar ca nu este indicat sa aleaga perioadele in care s-a aflat la cursuri, nu reprezinta o eroare de fapt .


In ceea ce priveste caracterul accesibil si previzibil al legii, Curtea constata ca aceste standarde sunt respectate de Legea 223/2015. Calculul pensiei reprezinta o operatiune cu caracter tehnic si este firesc sa fie realizat de specialisti. In conditiile in care contestatorul nu avea propria evidenta a soldelor/salariilor lunare realizate in perioadele de activitate, nu cunostea evolutia acestora si nu a putut identifica date din anexa la ultima decizie de pensie, desi era evident ca in ultima perioada veniturile au fost mai mari, insistenta sa de a solicita ca la recalcularea pensiei sa se aiba in vedere o anumita perioada a produs efecte depline. Contestatorul nu a indicat care au fost criteriile dupa care a ales perioada din cerere .


Scopul emiterii legii a fost respectat, imprejurarea ca apelantul a ales o anumita perioada nu poate fi imputata legiuitorului.


Curtea apreciaza ca in materia drepturilor de asigurari sociale si, mai ales in cea a pensiilor ocupationale, legiuitorul are un drept de optiune suveran in stabilirea modalitatii in care doreste sa isi exprime recunostinta fata de loialitatea, sacrificiile si privatiunile suferite de anumite categorii socio-profesionale. Este atributia legiuitorului de a stabili conditiile si criteriile de acordare a acestor drepturi, inclusiv modalitatile de calcul al cuantumului lor. Instituirea dreptului pensionarului de a-si alege o perioada ca baza de calcul si limitarea dreptului de a reveni asupra optiunii exprimate intra in marja sa extinsa de apreciere.


Dreptul la o cale de atac invocat de apelant nu echivaleaza cu dreptul de a se razgandi, in situatia in care a facut o alegere gresita.


Rolul instantei este acela de a aplica legea . Or, legea prevede ca dreptul de optiune se exercita o singura data .


Motivele de apel fiind neintemeiate, in baza art. 480 Cod de procedura civila, Curtea va respinge apelul ca nefondat.
Pronuntata de: Decizia civila nr. 7783/28.11.2018 a Curtii de Apel Galati


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Efectele ofertei de angajare in raporturile juridice de munca
Sursa: MCP avocati

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...