din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2531 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Prescriptia achizitiva. Teren, atribuit, in fapt, de administratia locala, pe care persoana a edificat o locuinta

Prescriptia achizitiva. Teren, atribuit, in fapt, de administratia locala, pe care persoana a edificat o locuinta

  Publicat: 08 Feb 2008       6442 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Este persoana fizica sau juridica care detine numai posesiunea si folosinta din dezmembramintele dreptului de proprietate.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Posesorul terenului atribuit in baza Legii nr. 9/1968 pentru construirea unei locuinte, omitandu-se insa perfectarea formelor legale, nu poate dobandi dretpul de proprietate asupra terenului prin prescriptai achizitiva, reglementata prin art. 1846 si urm. din C.civ., cand dposesia s-a exercitat cu acordul proprietarului.

Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Incaperi care deservesc suprafata locuibila si anume: vestibul, antreu, tinda, verenda, culoar, bucatarie, chichineta, oficiu, camara, debara, camera de baie, closet, uscatorie, pivnita, pod, boxa la subsol, magazie in zid, logie, terasa acoperita.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Act procesual pe care paratul are facultatea sa-l indeplineasca inainte de a incepe dezbaterea orala a procesului
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Mod de dobandire a proprietatii, derivat, intre vii, care consta in incorporarea unui lucru mai putin important intr-unul mai important.
Legea 10 din 2001. Suprafata de teren afectata utilizarii constructiei retrocedabile, in limita imprejmuirilor existente;
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul drepturilor si obligatiilor avand valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau unei persoane juridice.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Document care justifica primirea unei sume de bani. Constituie un act justificativ de inregistrare a sumelor incasate in registrul de casa si in contabilitate.
Facultatea proprietarului de a intrebuinta bunul sau, culegand sau percepand in proprietate toate fructele pe care acesta le produce.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
(In sensul Legii 10 din 2001). Orice teren si/sau constructie situat in intravilan, cu oricare din destinatiile avute la data preluarii, precum si orice bun mobil devenit imobil prin incorporare in aceasta constructie,
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Este puterea materiala pe care o exercita o persoana asupra bunului dandu-i posibilitatea de a se comporta ca si cum ar fi adevaratul proprietar al bunului.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Reprezinta un mod dobandire a dreptului de proprietate asupra unui bun prin posedarea neintrerupta a acestuia in termenul si in conditiile cerute de lege
Proces, pricina, cauza, conflict, neintelegere intre doua sau mai multe persoane,
Reglementata in C. proc. pen. in acelasi cadru ca si actiunea penala.
***


Prin cererea inregistrata la data de 1 aprilie 2003, reclamantii C.V. si C.A. au chemat in judecata pe paratii Consiliul Local Constanta si Municipiul Constanta prin primar, solicitand sa se constate dobandirea, pe calea uzucapiunii de 30 ani, a dreptului de proprietate asupra unui imobilul situat in Constanta, compus din teren in suprafata de 169,25 mp si casa de locuit.

In motivarea actiunii reclamantii arata ca: la solicitarea lor, fostul Consiliu Popular al Municipiului Constanta le-a aprobat atribuirea unui teren pentru construirea unei case; desi au depus documentatia necesara emiterii deciziei de atribuire a terenului in folosinta, aceasta decizie si autorizatia de construire a locuintei nu au fost insa emise; pe baza acordului de principiu, au construit o locuinta compusa din 4 camere si dependinte precum si anexe gospodaresti; stapanesc continuu, neintrerupt, netulburat public si sub nume de proprietar terenul in suprafata de 169,25 mp precum si casa de locuit.

In drept, actiunea este intemeiata pe art. 645, art. 1837, art. 1846 si art. 1890 Cod civil.

Paratii au depus o intampinare prin care au invocat lipsa calitatii lor procesual pasive si, pe fond, au solicitat respingerea actiunii ca nefondata, aratand ca reclamantii sunt simpli detentori precari ai imobilului.

Judecatoria Constanta, prin incheierea din 2 iunie 2003, a respins exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor, iar prin sentinta civila nr.13889 din 27 octombrie 2003 a admis actiunea, a constatat ca reclamantii au dobandit, pe calea uzucapiunii de 30 ani, dreptul de proprietate asupra terenului si pe calea accesiunii imobiliare, dreptul de proprietate asupra constructiei edificate pe acest teren

Instanta a retinut ca reclamantii, prin probele pe care le-au administrat, au facut dovada ca au exercitat o posesie propriu-zisa cu un caracter continuu, neintrerupta, netulburata public si sub nume de proprietar, iar nu o detentie precara.

In consecinta, retine instanta, exercitarea posesiei in conditiile prevazute de art.1847 Cod civil pe o perioada de 30 ani, conduce la dobandirea dreptului de proprietate asupra terenului. Ca in conformitate cu prevederile art.492 Cod civil, reclamantii au dobandit prin accesiune si proprietatea constructiei, pe care au edificat-o pe teren .

Impotriva sentintei au declarat apel paratii Municipiul Constanta si Consiliul Local Constanta, invocand faptul ca in mod gresit, cu ignorarea prevederilor art.19 din Legea 215/2001, instanta a respins exceptia lipsei lor de calitate procesual pasiva prin incheierea din 2 iunie 2003.

Pe fond, apelantii sustin ca, prin ignorarea probelor, instanta a retinut gresit ca sunt indeplinite conditiile prevazute de art. 1847 Cod civil si, in aceste conditii, reclamantii neavand un titlu de proprietate, asupra terenului, nici dispozitiile art.492 Cod civil cu privire la constructie, nu se pot aplica.

Curtea de Apel Constanta, prin decizia civila nr.538/C din 19 mai 2004, a respins ca nefondat apelul, retinand, cu privire la exceptia lipsei calitatii procesual pasive, ca instanta de fond, a retinut corect, avand in vedere prevederile art. 18, art. 19, art. 21 din Legea 215/2001, coroborate cu art. 38 alin.1 si art. 67 din aceeasi lege, ca litigiile de drept privat, care pun in discutie dreptul de proprietate al bunurilor (care fac parte din domeniul privat), unitatea administrativa teritoriala (singura care are patrimoniu si Consiliul local, ca autoritate publica, sunt subiectii raportului juridic dedus judecatii.

Cu privire la sustinerile pe fondul cauzei, instanta de apel a constatat ca instanta de fond in mod corect a retinut ca in cauza sunt indeplinite conditiile prevazute de art.1846 Cod civil.

Impotriva acestei decizii, au declarat recurs paratii sustinand ca, in rezolvarea actiunii pe fond, s-au ignorat probele esentiale ale cauzei (expertiza, certificatul fiscal, fisa imobilului, chitanta de plata a taxei de folosinta a terenului si ca au fost aplicate gresit dispozitiile art.1847 si 1852 Cod civil.

Recursul este fondat.

Astfel, se constata ca instanta nu s-a pronuntat asupra unor dovezi care erau hotaratoare pentru solutia ce trebuia pronuntata in cauza. S-a retinut corect ca, prin adresa nr. 4032 din 10 noiembrie 1969, a fostului Consiliu Popular al Municipiului Constanta, s-a aprobat atribuirea unui teren pentru construirea unei locuinte de catre reclamant.

Instanta nu s-a pronuntat, insa, in legatura cu adresa nr.5460 din 10 septembrie 1982 a fostului Consiliu Popular al Municipiului Constanta, catre reclamant, in care se arata ca, dupa ce i s-a atribuit un teren, pentru construirea unei case de locuit, in conditiile Legii nr. 9/1968, acesta nu s-a mai prezentat pentru perfectarea formelor legale.

In aceste imprejurari, posesia este o stare de fapt ce consta in exercitarea asupra unui imobil a unei puteri si stapaniri materiale, ce se manifesta prin acte de folosinta, de conservare, dar este esential ca aceste activitati sa fi fost exercitate de cel ce invoca uzucapiunea pentru sine, iar nu cu acordul proprietarului, cum s-a petrecut in cazul in speta.

Prescriptie achizitiva este intemeiata pe faptul posesiei, iar pentru a duce la dobandirea dreptului de proprietate, posesia trebuie sa indeplineasca conditiile prevazute de art.1847 Cod civil. Conform acestui text de lege, posesia trebuie sa fie continua, neintrerupta, netulburata public si sub nume de proprietar.
In cazul in speta, dupa cum rezulta din actul mai inainte analizat, posesia nu s-a exercitat in nume de proprietar si, ca atare, conform art.1853 alin.2 Cod civil, nu este o posesie utila.
In cauza, nu exista nici una din situatiile mentionate in art.1858 Cod civil ca sa poata fi schimbata posesiunea, exercitata de catre reclamant, intr-o posesie utila.

In consecinta, nefiind indeplinita una din conditiile cumulative pe care trebuie sa le indeplineasca posesia, nu se poate considera ca a operat uzucapiunea in favoarea reclamantului asupra imobilului in litigiu.
Astfel fiind, s-a admis recursul, s-a modificat decizia recurata in sensul ca s-a admis apelul declarat de catre parati si pe fond s-a respins actiunea .Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie , Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 2291 din 22 martie 2005


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Contestarea caracterului formal al deciziei de sanctionare disciplinara
Sursa: MCP avocati

Legalitatea procedurilor de organizare a concursului in institutiile publice
Sursa: MCP avocati

Calculul termenului de preaviz prin lumina Deciziei ICCJ nr. 8/20.05.2024
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 62/2024, privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, precum si a proceselor p
Ordonanta de urgenta nr. 62/2024 privind unele masuri pentru solutionarea proceselor privind salariz ...

Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare
Legea nr. 183/2024 privind statutul personalului de cercetare, dezvoltare si inovare Publicata in ...

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...