din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4173 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Comercial » Conflict de competenta. Investirea cu formula executorie a sentintei prin care s-a admis actiunea in anulare a unei hotarari arbitrale

Conflict de competenta. Investirea cu formula executorie a sentintei prin care s-a admis actiunea in anulare a unei hotarari arbitrale

  Publicat: 03 Dec 2008       7397 citiri        Secţiunea: Drept Comercial  


Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Competenta profesionala reprezinta capacitatea de a realiza activitatile cerute la locul de munca la nivelul calitativ specificat in standardul ocupational.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Competenta de a investi cu formula executorie sentinta curtii de apel pronuntata in fond, in urma admiterii actiunii in anularea hotararii arbitrale, revine tribunalului , respectiv instantei de judecata care, in lipsa conventiei arbitrale , ar fi fost competenta sa judece litigiul in fond, in prima instanta.

Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Organizatie neguvernamentala de utilitate publica, cu caracter autonom,
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Despagubiri ce se acorda partii vatamate
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Este hotararea judecatoreasca prin care instanta de judecata solutioneaza cauza in prima instanta ori prin care aceasta se dezinvesteste fara a solutiona cauza.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Imobil asupra caruia greveaza o servitute.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Act prin care un organ de jurisdictie se recunoaste competent sa rezolve cererea ce i-a fost adresata
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel


___________Tribunalul Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala, prin sentinta comerciala nr.1315 din 2 februarie 2007, a admis exceptia necompetentei materiale a tribunalului, in sensul ca s-a declinat competenta de solutionare a cererii privind-o pe reclamanta SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR M. SA cu sediul social in Bucuresti si pe parata SC F. SRL cu sediul social in municipiul Timisoara, jud. Timis in favoarea Curtii de Apel Bucuresti , Sectia a V-a Comerciala.

Prin sentinta arbitrala nr.105/2004, pronuntata in dosarul nr.89/2004, Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, a respins ca inadmisibila cererea arbitrala formulata de SNTFM CFR M. SA, in contradictoriu cu debitoarea SC F. SRL, prin care s-a cerut obligarea paratei la plata prestatiilor de transport neachitate si a penalitatilor de intarziere facturate.

Impotriva acestei sentinte, reclamanta a promovat actiunea in anulare, si prin decizia comerciala nr.151/2005, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Comerciala, a admis actiunea in anulare, a anulat sentinta arbitrala si a fixat termen pentru judecarea fondului cauzei, la 5 aprilie 2005.

Impotriva acestei decizii, debitoarea a declarat recurs. Acesta a fost anulat ca netimbrat, prin decizia nr.3340/2005 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie .

Procedand la judecarea fondului, conform deciziei Curtii de Apel Bucuresti, prin sentinta comerciala nr.147/2006, Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Comerciala, a admis actiunea formulata de SNTFM � CFR M. SA si a obligat debitoarea SC F.SRL la plata sumei pretinse, cu titlu de despagubiri civile.

Impotriva acestei sentinte, pe rolul Inaltei Curti de Casatie si Justitie, s-a inregistrat recursul declarat de debitoare.
Conform art.3671 alin.(1) C.proc.civ., la cererea partii castigatoare, hotararea arbitrala se investeste cu formula executorie.

Din aceasta dispozitie legala, rezulta ca legiuitorul a stabilit in sarcina instantei, doar posibilitatea de a investi cu formula executorie sentinta arbitrala prin care i s-a dat castig de cauza, respectivului petent.

In cauza, prin sentinta arbitrala actiunea promovata a fost respinsa ca inadmisibila.

Potrivit dispozitiilor art.364-366 C.proc.civ., in ipoteza in care a fost promovata o actiune in anulare impotriva sentintei arbitrale, daca aceasta este admisa si daca este necesara administrarea de probe noi, instanta le administreaza, dupa care se va pronunta in fond, ca prima instanta.

Rezulta ca aceasta instanta judeca litigiul ca instanta de fond, cum de altfel s-a si procedat in cauza, incidente fiind, in cazul solicitarii investirii acestei sentinte cu formula executorie, dispozitiile art.374 alin.(2) C.proc.civ., astfel ca cererea de investire se solutioneaza de instanta care a pronuntat hotararea, respectiv de Curtea de Apel Bucuresti iar nu de Tribunalul Bucuresti, ca instanta careia i-ar fi revenit competenta sa investeasca sentinta arbitrala.

Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Comerciala, prin sentinta comerciala nr.96 din 18 aprilie 2007, a admis exceptia necompetentei materiale si a declinat competenta de solutionare a litigiului descris anterior, in favoarea Tribunalului Bucuresti, cu motivarea ca sunt aplicabile dispozitiile art.2 pct.1 lit.a) C. proc.civ., prin aceea ca tribunalul solutioneaza in fond, ca prima instanta, aceasta cauza dedusa judecatii.

Constatandu-se ivit conflictul de competenta, dosarul a fost trimis Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru rezolvarea lui.

Este de necontestat ca reclamanta, SOCIETATEA NATIONALA DE TRANSPORT FEROVIAR DE MARFA CFR M. SA, a solicitat Tribunalului Bucuresti, Sectia Comerciala, investirea cu formula executorie a sentintei comerciale nr.147/19 septembrie 2006 pronuntata in dosarul nr.16783/2/2004, de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Comerciala, precizand ca aceasta instanta s-a pronuntat pe fond .

Potrivit art.374 alin.(2) C.proc.civ. investirea hotararilor cu formula executorie se face de prima instanta. Asa cum s-a mentionat in considerentele sentintei comerciale nr.96 din 18 aprilie 2007 a Curtii de Apel Bucuresti, conform art.3671 alin.(2) C.proc.civ., incheierea de investire se da de catre instanta judecatoreasca prevazuta de art.342C.proc.civ., respectiv instanta de judecata, care, in lipsa conventiei arbitrale, ar fi fost competenta sa judece litigiul in fond, in prima instanta.

Pentru aceste ratiuni juridice, apare, fara echivoc, ca investirea cu formula executorie a sentintei comerciale nr.147 din 19 septembrie 2006, pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a V-a Comerciala revine Tribunalului Bucuresti, Sectia a VI-a Comerciala.Pronuntata de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia comerciala, decizia nr.3697 din 15 nov. 2007


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...