din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1292 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Actiune pauliana

Actiune pauliana

  Publicat: 09 Nov 2009       10083 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prin actiunea formulata, reclamanta S.C. N. S.A. a solicitat pronuntarea unei hotarari prin care sa se dispuna revocarea Contractului de donatie imobiliara cu retinere de uzufruct autentificat sub nr. 739/2006 de B.N.P. B. si a Contractului de intretinere cu retinere de uzufruct autentificat sub nr. 646/2006 de B.N.P. B., invocand in drept dispozitiile art. 975 Cod Civil, art. 35 si 52 din Legea nr. 52/1934.

1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Care nu este solvabil, care nu-si poate plati datoriile, care se afla in situatia de insolvabilitate.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este instanta judecatoreasca ce judeca in prima instanta procesele si cererile date prin lege in competenta sa.
Este calea de atac ordinara prin care la cererea procurorului si a partilor interesate se asigura repararea erorilor din hotararile judecatoresti pronuntate in fond, constituind al treilea grad de jurisdictie.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Data la care o obligatie devine exigibila si la care trebuie sa se plateasca o anumita suma, sa se presteze un serviciu,
Totalitatea regulilor obligatorii privind executarea hotararilor.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Contract prin care o persoana, donator, transmite, de regula in mod gratuit si irevocabil, dreptul de proprietate asupra unui bun catre o alta persoana, donatar, care il accepta.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Termen care defineste creanta
Termen care defineste creanta
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu de masuri prevazute de lege prin care creditorul realizeaza, cu ajutorul constrangerii de stat, drepturi patrimoniale recunoscute prin hotararea unui organ de jurisdictie sau prin alt titlu, daca debitorul nu-si indeplineste de buna voie obligatiile.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Sume pastrate in conturile din banci sau in casieriile agentilor economici, persoane juridice si fizice, fara destinatie de moment, tinute la dispozitia acestora pentru acoperirea cheltuielilor legate de activitatea si afacerile pe care le intreprind.
1. Acel fenomen care influenteaza actiunea cauzei, favorizeaza sau franeaza procesul dezvoltarii cauzei in efect.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Sunt mijloace de convingere prin care se stabileste existenta unor acte sau fapte juridice si, automat, a unor drepturi si obligatii ce rezulta din acestea.
Efect negativ, cu caracter patrimonial sau nepatrimonial, produs unei persoane prin fapta ilicita a altei persoane ori prin actiunea lucrurilor sau animalelor care se afla sub paza juridica a altei persoane.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
(lat. fraus, fraudis). Inducere in eroare, inselaciune, act de rea-credinta savarsit sprea a realiza un profit material prin atingere adusa drepturilor altei persoane
Inlaturarea efectelor actului juridic civil, datorita ingratitudinii manifestate de cel gratificat sau a neexecutarii culpabile a unor sarcini asumate.


In motivarea cererii a aratat ca a incheiat cu S.C. A.G. S.R.L., Contractul de vanzare-cumparare produse pesticide nr. 34/15.03.2005, data la care cumparatoarea a emis mai multe bilete la ordin avalizate de administratorul sau, parat in cauza de fata.Cum cumparatoarea nu a platit pretul, reclamanta a demarat, ulterior investirii cu formula executorie a biletelor la ordin, procedura de executare silita pentru suma de 99.640,99 lei, atat asupra bunurilor societatii, cat si asupra bunurilor avalistului.In aceasta situatie, a aflat ca avalistul instrainase toate bunurile sale, devenind insolvabil.Judecatoria Braila a admis in parte actiunea formulata de reclamanta S.C. N. S.A. in contradictoriu cu paratii R.G. si R.A., si C.G. si C.S., si a constatat ca actele atacate, respectiv contractul de donatie imobiliara cu retinere de uzufruct autentificat de B.N.P. B. si contractul de intretinere cu retinere de uzufruct autentificat de B.N.P. B. sunt inopozabile reclamantei-creditoare S.C. N. S.A., aceasta putand urmari bunurile ce fac obiectul acestor contracte ca si cand ele nu ar fi iesit niciodata din patrimoniul debitorului sau.Impotriva acestei sentinte civile in termen legal au declarat recurs paratii R.G. si R.A. apreciind-o ca fiind netemeinica si nelegala.Tribunalul Braila a admis recursul declarat, fiind casata sentinta civila si trimisa cauza spre rejudecare la instanta de fond - Judecatoria Braila, retinand ca instanta de fond nu s-a pronuntat cu privire la revocarea - desfiintarea actelor atacate, ci asupra inopozabilitatii acestora, depasind astfel atributiile puterii judecatoresti.In rejudecare, instanta a admis actiunea si a dispus revocarea Contractului de donatie autentificat sub nr. 739/22.05.2006 de B.N.P. B. si Contractul de intretinere autentificat sub nr. 646/05.05.2006 de B.N.P. B. statuand ca revocarea produce efecte doar intre reclamanta si partile din contractele sus-mentionate in limitele sumei urmarite.Instanta a retinut ca reclamanta a incheiat cu S.C. A.G. S.R.L., Contractul de vanzare-cumparare produse pesticide nr. 34/2005.In garantarea indeplinirii obligatiei de plata asumate prin contract, la aceeasi data, cumparatoarea a emis mai multe bilete la ordin avalizate de administratorul sau, parat in cauza de fata, bilete la ordin ajunse la scadenta la 01.11.2005.Cum cumparatoarea nu a platit pretul, reclamanta a demarat, ulterior investirii cu formula executorie a biletelor la ordin, procedura de executare silita pentru suma de 99.640,99 RON, prin B.E.J. P., atat asupra bunurilor societatii, cat si asupra bunurilor avalistului.Prin procesul-verbal incheiat de B.E.J. P. la 09.02.2007 s-a constatat starea de insolvabilitate a paratului R.G., avand in vedere imprejurarea ca in patrimoniul acestuia nu au putut fi identificate bunuri urmaribile, bunurile imobile ce au apartinut acestuia fiind instrainate prin Contractul de donatie imobiliara cu retinere de uzufruct autentificat sub nr. 739/22.05.2006 de B.N.P. B. si Contractul de intretinere cu retinere de uzufruct autentificat sub nr. 646/05.05.2006 de B.N.P. B.Din analiza dispozitiilor art. 975 Cod Civil rezulta existenta anumitor conditii pentru admisibilitatea actiunii pauliene, ce trebuie indeplinite cumulativ respectiv:- actul atacat sa fi creat creditorului o paguba;- frauda debitorului;- creditorul sa aiba o creanta certa, lichida si exigibila.Din inscrisurile indicate anterior rezulta existenta unei creante certa, lichida si exigibila in cuantum de 99.640,99 RON, iar actele atacate au prejudiciat creditorul fiind cele ce au determinat starea de insolvabilitate a debitorului, in patrimoniul acestuia dupa incheierea contractelor nemaiexistand bunuri urmaribile.Succesiunea in timp a actelor comerciale raportat la momentul emiterii biletului la ordin si momentul instrainarii bunurilor denota existenta unei intentii a debitorului de a elimina din patrimoniul sau bunurile pentru a zadarnici incercarile de executare silita. Paratul R.G. nu a administrat nici o proba prin care sa dovedeasca faptul ca la momentul instrainarii in patrimoniul sau ar mai fi existat bunuri sau disponibilitati banesti.O conditie necesara a fi analizata suplimentar priveste existenta intentiei de frauda si din partea tertului dobanditor in cazul actelor de instrainare cu caracter oneros, precum este, de principiu, Contractul de intretinere cu rezerva de uzufruct autentificat sub nr. 646/05.05.2006 de B.N.P. B., instanta constatand existenta intentiei de frauda si din partea paratilor C. ce rezulta din faptul ca au primit toate bunurile paratilor R. din niciuna din probele administrate nerezultand prestarea efectiva a intretinerii si existenta unui prejudiciu efectiv pentru parati.Intentia de frauda rezultand si din instrainarea dupa aproximativ un an imobilului, desi in mod normal asemenea contracte se deruleaza pe perioade indelungate, iar practic in cazul ambelor contracte paratii C. au primit doar "nuda proprietate" fara a avea vreun drept de uz sau dispozitie asupra acestora.Cu toate acestea prin Contractele ulterioare de vanzare-cumparare autentificate sub nr. 2105/08 iunie 2007 si nr. 2195/15 iunie 2007 ambele autentificate de B.N.P. A.V. si A., paratii R. au fost de acord cu renuntarea la drepturile proprii transformand practic contractele anterioare in donatii simple, in privinta carora nu mai este necesara analizarea intentiei de frauda a tertului dobanditor atat timp cat acesta nu este prejudiciat de revocare.
Pronuntata de: Judecatoria Braila - Sentinta civila nr. 657/2009


Citeşte mai multe despre:   
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Aspecte practice privind Cercetarea disciplinara a salariatilor
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor de masa in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocati

Valoarea Tichetelor cadou in anul 2024
Sursa: MCP Cabinet avocatiŞtiri Juridice
Legislaţie

OUG 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor termene, precum si unele masuri bugetare
Ordonanta de urgenta 127/2023 pentru modificarea si completarea unor acte normative, prorogarea unor ...

OUG 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invatamant si alte sectoare de activitate bugetara
Ordonanta de urgenta 128/2023 pentru unele masuri referitoare la salarizarea personalului din invata ...

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor
Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor cole ...