din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3413 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       24879 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Conform art.1853 Cod Civil, \"actele ce exercitam asupra unui lucru al altuia, sub nume precar, adica in calitate de locatari, depozitari etc.,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
A fost promulgat la 11.09.1865
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Prevauzute in cap. I, art. 174-185, ce cuprind: omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, pruncuciderea, uciderea din culpa, determinarea sau inlesnirea sinuciderii,
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei,Art. 41
Evaluarea minorilor aflati in executarea unei masuri educative se realizeaza la solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea sau, dupa caz, la initiativa consilierului de probatiune manager de caz, in urmatoarele situatii:
a) daca, pe durata executarii unei masuri educative neprivative de libertate, au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor, prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii;
b) daca, pe durata executarii unei masuri educative neprivative de libertate, persoana supravegheata nu respecta conditiile de executare sau nu isi indeplineste obligatiile;
c) la inlocuirea unei masuri educative privative de libertate cu masura educativa a asistarii zilnice;
d) la acordarea liberarii dintr-un centru educativ sau centru de detentie .

Art. 42
(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 41 se consemneaza intr-un referat de evaluare, care cuprinde date privind respectarea conditiilor de executare a masurii si a obligatiilor impuse, precum si actualizarea datelor prevazute la art. 34 alin. (1) si (2), daca este cazul .
(2) In situatiile prevazute la art. 41 lit. a) si b), referatul de evaluare contine propuneri motivate care sa sprijine instanta de judecata in luarea unei decizii care sa asigure conditiile potrivite de executare a masurii educative si cresterea sanselor de indreptare a persoanei supravegheate.
(3) In situatiile prevazute la art. 41 lit. c) si d), referatul de evaluare contine propuneri cu privire la obligatiile prevazute la art. 121 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare pe care instanta le poate impune, in functie de particularitatile cazului.
(4) In situatia in care este solicitat de catre judecatorul delegat cu executarea sau de catre instanta de judecata, referatul de evaluare prevazut la alin. (1) si (2) se intocmeste in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.
(5) In vederea intocmirii referatului de evaluare prevazut la alin. (2), institutia din comunitate care are responsabilitatea supravegherii minorului, a verificarii sau controlului modalitatii de executare a obligatiilor stabilite in sarcina acestuia are obligatia de a pune la dispozitia consilierului de probatiune, in termen de 7 zile, informatiile si dovezile solicitate in acest sens.
(6) In vederea intocmirii referatului de evaluare prevazut la alin. (3), dispozitiile art. 110 alin. (3) si (4) se aplica in mod corespunzator.
(7) Structura si formatul standard al referatului de evaluare prevazut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.

Sectiunea 4 - Evaluarea persoanelor majore aflate in supraveghere


Art. 43
Evaluarea persoanelor aflate in supravegherea serviciului de probatiune se realizeaza la solicitarea instantei de judecata sau a judecatorului delegat cu executarea sau, dupa caz, la initiativa consilierului de probatiune manager de caz, in urmatoarele situatii:
a) daca, pe durata termenului de supraveghere, au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor prin impunerea de noi obligatii, sporirea sau diminuarea conditiilor de executare existente, fie incetarea executarii unora dintre obligatii;
b) daca, pe durata termenului de supraveghere, persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin.

Art. 44
(1) Rezultatele evaluarii prevazute la art. 43 se consemneaza intr-un raport de evaluare, care cuprinde date privind respectarea masurilor si a obligatiilor impuse, precum si actualizarea datelor prevazute la art. 39 alin. (1) si (2), daca este cazul .
(2) Raportul de evaluare prevazut la alin. (1) contine propuneri motivate care sa sprijine instanta de judecata in luarea unei decizii considerata a fi oportuna din perspectiva reducerii riscului savarsirii de infractiuni .
(3) In situatia in care este solicitat de catre judecatorul delegat cu executarea sau de catre instanta de judecata, raportul de evaluare prevazut la alin. (1) si (2) se intocmeste in termen de 14 zile de la data primirii solicitarii la serviciul de probatiune.
(4) In vederea intocmirii raportului de evaluare prevazut la alin. (1), institutia din comunitate care are responsabilitatea sa indrume si sa verifice modalitatea efectiva de executare a unor obligatii stabilite in sarcina persoanei supravegheate, in termen de 7 zile pune la dispozitia consilierului de probatiune manager de caz informatiile si dovezile solicitate in acest sens.
(5) Structura si formatul standard al raportului de evaluare prevazut la alin. (1) se stabilesc prin Regulamentul de aplicare al prezentei legi.


Capitolul III - Sprijinirea instantei de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative


Art. 45
Serviciul de probatiune sprijina instanta de judecata in procesul de individualizare a pedepselor si masurilor educative prin efectuarea evaluarii prevazute la art. 32 alin. (1) lit. a), prin oferirea de informatii.

Art. 46
(1) Serviciul de probatiune pune la dispozitia instantei informatiile cuprinse in baza de date constituita la nivel national cu privire la institutiile din comunitate abilitate sa participe, sub coordonarea serviciului de probatiune, la executarea pedepselor si a masurilor neprivative de libertate, conform procedurii stabilite in Legea privind executarea pedepselor, a masurilor educative si a altor masuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.
(2) Baza de date prevazuta la alin. (1) contine si lista institutiilor din comunitate in cadrul carora poate fi prestata munca neremunerata in folosul comunitatii si tipurile de activitati care pot face obiectul acesteia, cursurile, programele sau activitatile care pot fi impuse in continutul unor obligatii sau al unor masuri educative.

Art. 47
(1) Consilierul de probatiune din cadrul serviciului de probatiune prezent la judecarea minorului ofera instantei de judecata informatii si lamuriri suplimentare fata de continutul referatului de evaluare intocmit si comunicat conform art. 33, 34 si 37.
(2) In fata instantei de judecata, consilierul de probatiune poate formula cereri pentru solicitarea de informatii suplimentare institutiilor, organizatiilor sau persoanelor fizice care detin informatii considerate necesare pentru clarificarea situatiei minorului si completarea evaluarii.
(3) Daca apreciaza necesar, consilierul de probatiune prezinta instantei de judecata propunerile privind masurile care pot fi luate fata de minor, asa cum au fost formulate in continutul referatului de evaluare sau formuleaza completari, atunci cand este cazul .

Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.