din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Penala » Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

  Publicat: 16 Aug 2013       24062 citiri        Secţiunea: Legislatie Penala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Legea nr. 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune

Publicat in Monitorul Oficial nr. 514 din 14 august 201

Art. 30 C.Fam.: bunurile dobandite in timpul casatoriei intra sub incidenta comunitatii de bunuri - se prezuma ca sunt bunuri comune.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.
Orice actiune a autoritatii vamale pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale si,
Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Debitor care se angajeaza alaturi de debitorul initial (numit delegant) sau in locul acestuia sa execute obligatia pe care delegantul o are fata de creditorul delegatar.

Capitolul IV - Coordonarea procesului de supraveghere


Sectiunea 1 - Scopul procesului de supraveghere


Art. 48
(1) Procesul de supraveghere cuprinde ansamblul activitatilor si interventiilor derulate in mod direct de catre serviciul de probatiune sau sub coordonarea acestuia, in scopul reabilitarii sociale a persoanei supravegheate, al repararii prejudiciului adus comunitatii prin savarsirea faptei si al cresterii gradului de siguranta in comunitate .
(2) Procesul de supraveghere prevazut la alin. (1) se realizeaza prin exercitarea controlului asupra respectarii masurilor si executarii obligatiilor impuse in sarcina unei persoane supravegheate si asistarea adaptata nevoilor persoanei, riscului de savarsire de infractiuni si particularitatilor cazului.

Sectiunea 2 - Procesul de supraveghere a persoanelor majore


Art. 49
Serviciul de probatiune coordoneaza procesul de supraveghere a respectarii masurilor de supraveghere si executarii obligatiilor stabilite de instanta in sarcina persoanelor fata de care s-a dispus:
a) amanarea aplicarii pedepsei;
b) suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere;
c) liberarea conditionata, daca restul de pedeapsa ramas neexecutat la data liberarii este de 2 ani sau mai mare.

Art. 50
Dupa primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca prin care a fost dispusa supravegherea unei persoane de catre serviciul de probatiune, seful serviciului desemneaza un consilier de probatiune manager de caz.

Art. 51
(1) In termen de 5 zile de la primirea copiei de pe hotararea judecatoreasca, consilierul de probatiune manager de caz convoaca persoana supravegheata la serviciul de probatiune, stabilind data la care aceasta este obligata sa se prezinte la sediul serviciului. Convocarea se face prin: scrisoare recomandata cu confirmare de primire, agenti procedurali, personal al serviciului de probatiune, nota telefonica prin intermediul postei electronice sau prin orice alt mijloc ce asigura dovada primirii convocarii.
(2) In cazul in care persoana convocata nu se prezinta la sediul serviciului de probatiune la data stabilita conform alin. (1), consilierul de probatiune manager de caz reia procedura de convocare potrivit alin. (1). In caz de neprezentare a persoanei convocate, consilierul de probatiune solicita organelor de politie sprijin pentru identificarea si contactarea acesteia.
(3) In situatia in care persoana nu este gasita sau locuieste intr-un alt stat si intrevederea de evaluare nu poate fi realizata, consilierul de probatiune incunostinteza organul judiciar despre imposibilitatea punerii in executare a hotararii judecatoresti.
(4) In situatia in care persoana a primit convocarea, dar nu se prezinta la serviciul de probatiune, consilierul de probatiune verifica motivele neprezentarii, putand solicita sprijinul organelor de politie in acest sens. In situatia in care persoana refuza sa se prezinte si neprezentarea nu este justificata, dispozitiile alin. (3) se aplica in mod corespunzator.
(5) Adresa prevazuta la alin. (3) si (4) este insotita de dovezi care sa ateste demersurile efectuate in acest sens, inclusiv cele referitoare la colaborarea cu organele de politie in vederea contactarii persoanei.
(6) Consilierul de probatiune poate solicita organelor de politie date si informatii despre persoana in cauza.

Art. 52
Coordonarea procesului de supraveghere se realizeaza pentru fiecare persoana supravegheata de catre consilierul de probatiune desemnat manager de caz, dupa cum urmeaza:
a) informeaza persoana cu privire la procesul de supraveghere;
b) evalueaza initial persoana;
c) planifica procesul de supraveghere;
d) deruleaza activitatile de control si deruleaza sau coordoneaza asistarea in procesul de supraveghere;
e) colaboreaza cu judecatorul delegat cu executarea, cu institutii din comunitate, precum si cu alte autoritati sau institutii publice;
f) monitorizeaza procesul de supraveghere;
g) evalueaza final procesul de supraveghere .

Art. 53
(1) Pentru fiecare caz, consilierul de probatiune manager de caz intocmeste un dosar de probatiune.
(2) Dosarul de probatiune cuprinde:
a) copia de pe hotararea judecatoreasca prin care s-a dispus amanarea aplicarii pedepsei, suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere sau liberarea conditionata;
b) documentele referitoare la contactarea, informarea si evaluarea persoanei supravegheate;
c) documentele referitoare la planificarea si derularea activitatii de supraveghere, control si asistare;
d) documentele referitoare la colaborarea cu institutii din comunitate si cu alte autoritati sau institutii publice;
e) documentele justificative privind situatia persoanei;
f) documentele referitoare la modul de respectare a masurilor si executare a obligatiilor;
g) instiintarile adresate instantei de executare sau judecatorului delegat cu executarea, dupa caz;
Afişează Legea 252/2013 privind organizarea si functionarea sistemului de probatiune pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Serviciu de probatiune    Legea 252/2013    Directia Nationala de Probatiune

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.