din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

  Publicat: 23 Jun 2015       27662 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice

Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Buletinul Insolventei - Reprezinta publicatia editata de Oficiul National al Registrului Comertului,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Act normativ care cuprinde principiile si regulile referitoare la desfasurarea procesului civil.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
A fost promulgat la 11.09.1865
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Contract prin care este asigurata plata de catre debitor/garantul/garantii sai a obligatiilor sale fata de creditorul sau.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Art. 1722 Cod civil - drept recunoscut unui creditor, decurgand din calitatea creantei sale de a fi preferat celorlalti creditori, chiar daca acestia sunt ipotecari
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Se aseaza asupra unui bun imobil, iar daca la scadenta debitorul nu plateste suma datorata, creditorul in favoarea caruia a fost constituita ipoteca e indreptatit sa ceara vanzarea bunului respectiv la licitatie.
A fost promulgat la 11.09.1865
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Persoana fizica sau juridica care garanteaza cu veniturile sau cu bunurile sale o obligatie a unui debitor fata de creditorul sau.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Creditor care are un drept general asupra patrimoniului debitorului;
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
Drept al uneia dintre persoanele care sunt subiect intr-un raport juridic de obligatie, denumita creditor, de a pretinde celeilalte parti, denumita debitor, indeplinirea obligatiei acesteia.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Persoana fizica sau juridica proprietara a uneia sau mai multor actiuni emise de o societate comerciala pe actiuni sau in comandita pe actiuni.
1. Persoana fizica membra a unei societati comerciale care, pe baza unui contract, convine sa contribuie cu bunuri,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Reprezinta procedura prevazuta de prezenta lege, prin care debitorul care indeplineste conditiile prevazute la art. 1 alin. (2)
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Persoana fizica sau juridica care a primit o suma de bani sau alte valori de la creditor,
Suma de bani aflata intr-un depozit la tras-banca-, pe baza careia titularul contului poate emite un cec sau o cambie,
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Procedura de impartire a patrimoniului cu prilejul lichidarii societatii ca urmare a fuziunii sau a dizolvarii acesteia, ce are ca obiect realizarea elementelor de activ
Totalitatea bunurilor si creantelor (drepturi de incasare) apartinand subiectului economic;
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Convingere intima a unei persoane ca ceea ce face este bine,

Capitolul I - Dispozitii generale

Art. 1 -Scopul legii

Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru redresarea situatiei financiare a debitorului persoana fizica, de buna-credinta, acoperirea intr-o masura cat mai mare a pasivului acestuia si descarcarea de datorii, in conditiile prezentei legi.

Art. 2 -Principii

Prevederile prezentei legi se bazeaza pe urmatoarele principii:
1. acordarea unei sanse debitorilor de buna-credinta de redresare a situatiei financiare, prin intermediul unui plan de rambursare a datoriilor;
2. facilitarea negocierii/renegocierii amiabile a creantelor si a incheierii unui acord al creditorilor cu debitorul asupra planului de rambursare a datoriilor;
3. sprijinirea iesirii din starea de insolventa a debitorului, inclusiv prin descarcarea de datorii, in conditiile legii, intr-un mod sistematic si rational, astfel incat debitorul sa fie motivat sa faca eforturi pentru a desfasura activitati generatoare de venituri, sa fie facilitata reinsertia acestuia in mediul social si contributia sa la viata economica a comunitatii, conform cu nivelul de pregatire profesionala si experienta acumulata;
4. maximizarea, printr-o procedura colectiva, a gradului de recuperare a creantelor si a gradului de valorificare a activelor, atunci cand este cazul;
5. asigurarea, in cadrul procedurii colective, a unui tratament echitabil al creditorilor si a unui tratament egal pentru creditorii de acelasi rang;
6. recunoasterea drepturilor existente ale creditorilor si respectarea ordinii de prioritate a creantelor, avand la baza un set de reguli clar determinate si uniform aplicabile;
7. asigurarea unor proceduri de insolventa eficiente, inclusiv prin mecanisme adecvate de comunicare si derulare a procedurii intr-un termen rezonabil, intr-o maniera obiectiva si impartiala, cu minim de costuri pentru creditori, debitori, institutii si autoritati publice, precum si pentru orice alte entitasi implicate;
8. asigurarea unui grad ridicat de transparenta si previzibilitate in procedura, cu respectarea drepturilor fundamentale ale omului si cu protejarea datelor cu caracter personal.

Art. 3 - Definitii

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
1. Buletinul procedurilor de insolventa - Sectiunea "Debitori - persoane fizice cu obligatii ce nu decurg din exploatarea unei intreprinderi`` este o sectiune a Buletinului procedurilor de insolventa, publicatie editata, in sistem electronic, de Oficiul National al Registrului Comertului, care are drept scop publicarea, cu respectarea legislatiei in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, a deciziilor comisiei de insolventa si a hotararilor instantei de judecata, precum si a altor acte a caror publicare o prevede prezenta lege;
2. bunuri neurmaribile sunt bunurile din averea debitorului care nu pot fi supuse valorificarii in procedurile prevazute de prezenta lege, intrucat sunt necesare asigurarii unui nivel de trai rezonabil; in procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active, valoarea bunurilor neurmaribile poate fi stabilita sub plafonul prevazut la lit. a)-c), fara ca prin aceasta sa se stabileasca un standard de protectie a debitorului inferior celui prevazut de art. 727 din Codul de procedura civila. Sunt incluse in categoria bunurilor neurmaribile:
a) bunurile de uz personal sau casnic, inclusiv mobilierul, necesare debitorului si familiei sale pentru un trai rezonabil, dar fara ca valoarea fiecaruia sa depaseasca 5.000 lei;
b) obiectele de cult, daca nu sunt mai multe de acelasi fel, dar fara ca valoarea fiecaruia sa depaseasca 2.000 lei;
c) un vehicul, daca acesta este in mod indispensabil necesar debitorului si familiei sale inclusiv pentru deplasarea de la/catre locul de munca si care valoreaza cel mult 5.000 euro, iar costul dobandirii sale nu face obiectul unei creante impotriva averii debitorului;
d) obiectele necesare, in mod rezonabil, debitorului ce sufera de un handicap sau persoanelor din intretinerea sa aflate in aceasta situatie si obiectele destinate ingrijirii bolnavilor;
e) alimentele necesare debitorului si persoanelor aflate in intretinerea sa pe durata desfasurarii procedurii;
f) bunurile care servesc la exercitarea ocupatiei sau profesiei debitorului, in conditiile art. 728 alin. (1) din Codul de procedura civila;
g) inventarul agricol, inclusiv animalele de munca, furajele pentru aceste animale si semintele pentru cultura pamantului, daca debitorul se ocupa cu agricultura, in masura necesara continuarii lucrarilor in agricultura, in afara de cazul in care asupra acestor bunuri exista un drept real de garantie sau un privilegiu pentru garantarea creantei;
h) scrisorile, fotografiile si tablourile personale sau de familie si altele asemenea;
3. cheltuielile pentru asigurarea unui nivel de trai rezonabil sunt cheltuielile aprobate in procedura insolventei pentru a asigura un standard rezonabil de trai pentru debitor si pentru persoanele carora acesta le presteaza intretinere in mod curent, astfel incat sa le fie asigurata respectarea drepturilor si libertatilor fundamentale si demnitatea umana. Criteriile pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil vor fi stabilite, anual, de Comisia de insolventa la nivel central;
4. creante care beneficiaza de o cauza de preferinta sunt creantele insotite de un privilegiu si/sau de un drept de ipoteca si/sau de drepturi asimilate ipotecii, potrivit art. 2.347 din Codul civil, si/sau de un drept de gaj asupra bunurilor din patrimoniul debitorului, indiferent daca acesta este debitor principal sau tert garant fata de persoanele beneficiare ale cauzelor de preferinta;
5. creditor este orice persoana fizica sau juridica titular al unui drept de creanta impotriva averii debitorului;
6. creditor chirografar este creditorul care nu are calitatea de titular al unei creante ce beneficiaza de o cauza de preferinta. Este creditor chirografar si creditorul care beneficiaza de o cauza de preferinta, a carui creanta nu este acoperita in totalitate de valoarea bunului afectat cauzei de preferinta, pentru partea de creanta neacoperita. Simpla inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare a unei creante nu determina transformarea acesteia in creanta care beneficiaza de o cauza de preferinta;
7. creditor inrudit cu debitorul este creditorul care are calitatea de:
a) sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al treilea inclusiv, persoana fizica care locuieste impreuna cu debitorul, inclusiv concubinul sau logodnicul, sau/si persoana careia debitorul ii presteaza intretinere in mod curent;
b) persoana juridica la care debitorul detine controlul;
8. control este capacitatea de a determina sau influenta in mod dominant, direct ori indirect, politica financiara si operationala a unei persoane juridice sau deciziile la nivelul organelor acesteia; debitorul va fi considerat ca detinand controlul atunci cand:
a) detine in mod direct sau indirect o participatie calificata de cel putin 40% din drepturile de vot ale respectivei persoane juridice si niciun alt asociat sau actionar nu detine in mod direct ori indirect un procentaj superior al drepturilor de vot;
b) detine in mod direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot in adunarea generala a persoanei juridice respective;
c) in calitate de asociat al persoanei juridice dispune de puterea de a numi sau de a revoca majoritatea membrilor organelor de administratie, conducere sau supraveghere;
d) in calitate de administrator, poate lua singur decizii cu privire la patrimoniul persoanei juridice;
9. comisia de insolventa la nivel central este organul administrativ constituit potrivit dispozitiilor prezentei legi, care monitorizeaza si coordoneaza activitatea comisiilor de insolventa la nivel teritorial in derularea procedurilor de insolventa si exercita toate celelalte atributii prevazute de prezenta lege in competenta sa;

10. comisia de insolventa la nivel teritorial denumita, in continuare, comisia de insolventa este structura descentralizata in teritoriu a Comisiei de insolventa la nivel central, care se organizeaza si functioneaza la nivelul fiecarui judet, potrivit prevederilor art. 44 alin. (1) si (4) - (6) si care indeplineste atributii decizionale, de control si supraveghere in procedura insolventei pe baza de plan de rambursare a datoriilor, atributii de supraveghere in procedura simplificata de insolventa si atributii de control si supraveghere in perioada de supraveghere post-procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active;

11. eliberarea de datorii reziduale este stergerea, la inchiderea procedurii de insolventa pe baza de plan de rambursare, a creantelor inscrise in tabelul de creante ce depasesc cota de acoperire convenita prin planul de rambursare; stergerea creantelor ramase acoperite la incetarea aplicarii procedurii simplificate de insolventa; stergerea creantelor ramase neacoperite dupa perioada de supraveghere post-inchidere procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active; prin eliberarea de datorii nu se sting si obligatiile codebitorilor sau ale tertilor garanti;

12. insolventa este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor, pe masura ce acestea devin scadente. Insolventa debitorului se prezuma atunci cand acesta, dupa trecerea unui termen de 90 de zile de la data scadentei, nu a platit datoria sa fata de unul sau mai multi creditori. Prezumtia este relativa;

13. locuinta familiei este imobilul in care debitorul locuieste efectiv singur sau impreuna cu familia si/sau cu alte persoane carora debitorul le presteaza intretinere in mod curent;

14. obligatii excluse sunt obligatiile debitorului care nu pot fi supuse unor masuri de esalonare, reducere ori stergere in cadrul procedurilor prevazute de prezenta lege. Sunt incluse in aceasta categorie:
a) obligatiile legale sau conventionale de intretinere, ultimele neputand depasi un prag de 5 salarii medii pe an;
b) obligatiile rezultate din atragerea raspunderii penale si contraventionale;

15. plan de rambursare a datoriilor este planul elaborat de debitor impreuna cu administratorul procedurii, care cuprinde modul de acoperire a creantelor impotriva averii debitorului, cuantumul platilor si termenele de plata, dar nu mai mult decat sumele datorate conform tabelului de creante, precum si orice alte masuri pentru redresarea financiara a debitorului;

16. procedura colectiva este procedura in care creditorii participa impreuna la urmarirea si recuperarea creantelor lor, in modalitatile si conditiile prevazute de prezenta lege;

17. procedura de insolventa pe baza de plan de rambursare a datoriilor este procedura de insolventa, concursuala, colectiva si egalitara, care se aplica debitorului persoana fizica de buna-credinta in vederea redresarii situatiei financiare a acestuia, pentru gestionarea adecvata a veniturilor si cheltuielilor in vederea acoperirii intr-o masura cat mai mare a pasivului, printr-un plan de rambursare a datoriilor, urmata de eliberarea de datorii reziduale, in conditiile prezentei legi;

18. procedura judiciara de insolventa prin lichidare de active este procedura de insolventa, concursuala, colectiva si egalitara, care se aplica debitorului persoana fizica de buna credinta in vederea valorificarii bunurilor si/sau a veniturilor urmaribile ale acestuia pentru acoperirea pasivului, urmata de eliberarea de datorii reziduale, in conditiile prezentei legi;

Afişează Legea 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 151/2015    Insolventa pf    Insolventa persoane fizice    Faliment persoana fizica    Falimentul persoanei fizice

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.