din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3159 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019

  Publicat: 29 Jan 2019       8501 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ultimele modificari au fost aduse acestui Regulament prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 109/2019, dispozitii integrate textului de lege redat mai jos.

Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Termen sinonim cu arestarea preventiva,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Tabel care infatiseaza rezultatele unor calcule efectuate pe baza de elemente
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Cauza care inlatura caracterul penal al faptei, prevazuta in cap. V, t. II, art. 51, C. pen., partea generala,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.

(3) Dupa extragerea subiectelor se incheie un proces-verbal, cu mentionarea numarului setului de subiecte extras, care se semneaza de toti membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului si ai Comisiei de examinare, precum si de candidatul care a extras plicul cu subiecte.

Art. 11. - (1) Accesul candidatilor in sala de examen sau de concurs este permis pe baza unui act de identitate sau a pasaportului, cel mai tarziu pana la momentul extragerii setului de subiecte. Din momentul extragerii setului, niciun candidat nu mai poate intra in sala si niciun candidat nu poate parasi sala decat daca preda lucrarea si semneaza pentru predarea acesteia. Candidatii care nu se afla in sala in momentul extragerii plicului pierd dreptul de a mai sustine examenul sau concursul, cu exceptia celor mentionati la art. 10 alin. (2).

(2) In cazuri exceptionale, daca un candidat solicita parasirea temporara a salii, trebuie sa fie insotit pana la intoarcerea in sala de catre un membru al Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului.

(3) Dupa intrarea in sala, candidatilor le este interzisa purtarea de dialoguri cu ceilalti candidati sau orice alte activitati care duc la perturbarea desfasurarii examenului sau concursului, detinerea sau folosirea vreunei surse de informare, a telefoanelor mobile sau a altor mijloace de comunicare la distanta.

(4) Nerespectarea dispozitiilor alin. (3) atrage eliminarea candidatului din examen sau concurs de catre Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, care inscrie pe lucrare mentiunea "Anulat" si consemneaza faptele si masurile luate in procesul-verbal prevazut la art. 7 alin. (1) lit. c) pct. 7.

Art. 12. - (1) In vederea rezolvarii grilelor, candidatii folosesc numai cerneala sau pix cu pasta de culoare albastra.

(2) Pe prima fila a lucrarii, al carei model este prevazut in anexa nr. 8, dupa inscrierea in coltul din dreapta a numelui, prenumelui si a Camerei in care se afla postul de notar stagiar pentru care candideaza, coltul se lipeste in fata candidatului de catre unul dintre membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, astfel incat datele inscrise sa nu poata fi identificate, si se aplica semnatura unuia dintre membrii comisiei, precum si stampila INR. Seturile de hartie cuprind instructiunile de completare a grilei.

(3) Lipirea coltului din dreapta al primei file a lucrarii se poate face pe toata durata examenului sau concursului, dar nu mai tarziu de predarea lucrarii.

(4) La expirarea timpului alocat examenului sau concursului, candidatul are obligatia de a preda lucrarea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, semnand borderoul de predare a lucrarilor prevazut in anexa nr. 9.

(5) La predarea lucrarilor, Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului verifica daca datele de identificare ale candidatului sunt vizibile, daca stampila este aplicata si solicita candidatului sa semneze borderoul de predare a lucrarii.

(6) In cazul in care datele de identificare ale candidatului sunt vizibile, iar timpul alocat examenului sau concursului nu a expirat, se incredinteaza, la cererea candidatului, un nou formular, pentru ca acesta sa isi poata rescrie lucrarea pana la expirarea timpului alocat examenului sau concursului. Despre aceasta se face mentiune in cuprinsul procesului-verbal prevazut la art. 7 alin. (1) lit. c) pct. 7, iar lucrarea initiala se anuleaza cu mentiunea "Anulat", fiind pastrata in conditiile stabilite pentru lucrarile scrise. Daca timpul alocat probei a expirat, nu se mai permite candidatului rescrierea lucrarii, situatie in care comisia procedeaza la anularea acesteia, facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal.

(7) Lucrarile se anuleaza prin inscrierea pe prima fila a mentiunii "Anulat" si prin aplicarea semnaturii unuia dintre membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului.

(8) Candidatii pot solicita rescrierea lucrarii, fara a depasi timpul alocat probei, urmand ca formularul initial sa fie anulat de catre Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului. Aceste aspecte se aduc la cunostinta candidatului si se mentioneaza de catre Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului in procesul-verbal prevazut la art. 7 alin. (1) lit. c) pct. 7.

Art. 13. - (1) Candidatul paraseste sala de examen sau concurs dupa predarea lucrarii. Revenirea acestuia in sala este interzisa pana la incheierea tuturor formalitatilor de examen sau concurs.

(2) La expirarea timpului alocat examenului sau concursului candidatii predau Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului lucrarile, sub semnatura, in faza in care se afla, impreuna cu ciorna purtand stampila INR si setul de subiecte primit, fiind necesar ca ultimii 3 candidati sa ramana in sala de examen pana la predarea lucrarii de catre ultimul dintre acestia.

(3) Dupa predarea lucrarilor de catre toti candidatii, acestea sunt amestecate, cu exceptia celor anulate, dupa care se numeroteaza in spatiul special delimitat pe prima fila a lucrarii, fara a fi desfacute colturile, si se predau Comisiei de examinare, pe baza de proces-verbal semnat de toti membrii Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului si ai Comisiei de examinare.

CAPITOLUL V

Notarea lucrarilor

Art. 14. - (1) Dupa extragerea si comunicarea subiectelor, Comisia de examinare se intruneste si stabileste raspunsurile corecte la intrebari, intocmind baremul de notare: pentru fiecare raspuns corect la cele 100 de intrebari se vor acorda 0,10 puncte, astfel incat suma punctelor acordate prin barem sa fie 10.

(2) La expirarea timpului alocat examenului, baremul de notare, impreuna cu setul de subiecte extras, se afiseaza la sala de examen si se publica pe pagina de internet a INR, pentru a fi consultate de catre candidati.

(3) In termen de 24 de ore candidatii pot formula si depune, personal sau prin e-mail, la INR contestatie impotriva baremului de notare, care se inregistreaza cu mentionarea datei si a orei primirii. Termenul incepe sa curga de la ora zero a zilei urmatoare celei in care a fost afisat baremul de notare. In acelasi termen, in situatia in care Comisia de examinare sesizeaza ca exista o eroare cu privire la modalitatea de intocmire a baremului de notare, cu acordul majoritatii membrilor sai, procedeaza la indreptarea acesteia, adoptand o hotarare in acest sens, acordand punctajul corespunzator tuturor candidatilor. Daca in acelasi termen nu se formuleaza nicio contestatie sau, dupa caz, nu se face nicio indreptare de eroare de catre Comisia de examinare, baremul de notare ramane definitiv.

(4) Dupa expirarea termenului de depunere a contestatiilor impotriva baremului de notare, INR inainteaza, de indata, contestatiile primite Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor. Comisia solutioneaza contestatiile in termen de 3 zile lucratoare de la primirea acestora, intocmind un proces-verbal de motivare a solutiilor contestatiilor la barem, care se publica pe pagina de internet a INR. In termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru solutionarea contestatiilor, Comisia motiveaza solutiile adoptate si emite hotarari individuale, care sunt definitive. Comisia adopta hotarari cu acordul majoritatii membrilor sai.

(5) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor impotriva baremului de notare, Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor apreciaza ca una sau mai multe intrebari din testul-grila are trei variante de raspuns corecte sau niciuna ori raspunsul excedeaza tematicii, anuleaza intrebarile, acordand punctajul corespunzator intrebarilor anulate tuturor candidatilor.

(51) Comisia de solutionare a contestatiilor nu poate modifica enuntul subiectelor extrase.

(52) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor impotriva baremului de notare, Comisia de solutionare a contestatiilor apreciaza ca raspunsul corect la una dintre intrebari este altul decat cel indicat in baremul de notare, corecteaza baremul, iar punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda numai candidatilor care au raspuns corect, conform baremului de notare ramas definitiv.

(53) In situatia in care, in urma solutionarii contestatiilor la baremul de notare, Comisia de solutionare a contestatiilor apreciaza ca raspunsul indicat ca fiind corect in baremul initial nu este singurul raspuns corect, punctajul corespunzator intrebarii respective se acorda pentru oricare dintre variantele de raspuns stabilite ca fiind corecte prin baremul de notare ramas definitiv.

(6) Baremul de notare, ramas definitiv in conditiile alin. (3)-(53), dupa caz, se publica, de indata, pe pagina de internet a INR.

Art. 15. - (1) Dupa predarea-primirea lucrarilor in conditiile art. 13 alin. (3) si ramanerea definitiva a baremului de notare, presedintele examenului sau concursului repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata de 2 membri ai Comisiei de examinare, conform baremului de notare. Unul dintre cei 2 corectori este notar public.

(2) Fiecare corector trece in borderoul de notare prevazut in anexa nr. 10, sub semnatura, nota lucrarii. Nota lucrarii fiecarui corector reprezinta suma punctajelor acordate de acesta.

(3) Nota lucrarii este media aritmetica a notelor acordate de cei 2 corectori, care se inscrie in centralizatorul comun prevazut in anexa nr. 11, semnat de acestia.

(4) Presedintele comisiei se asigura ca nu exista diferente de notare intre cei 2 corectori. In situatia in care apar diferente de notare, la solicitarea presedintelui comisiei, cei 2 corectori procedeaza impreuna la recorectarea lucrarii si completeaza borderoul aferent. Nota rezultata in urma recorectarii este finala.

(5) In situatia in care nota lucrarii este cuprinsa intre 0 si 1, aceasta va fi 1.

(6) Corectarea lucrarilor poate fi facuta si prin procesare electronica.

CAPITOLUL VI

Stabilirea si comunicarea rezultatelor examenului sau concursului

Art. 16. - (1) Inainte de deschiderea colturilor lucrarii cuprinzand datele de identificare ale candidatului, nota se inscrie pe lucrare, in spatiul anume delimitat, sub semnatura, de catre presedintele Comisiei de examinare.

(2) Dupa inscrierea notelor pe toate lucrarile si intocmirea centralizatorului comun prevazut in anexa nr. 11, presedintele Comisiei de examinare, in prezenta tuturor membrilor comisiei, dezlipeste colturile lucrarilor in ordinea numerotarii. La fiecare lucrare se citeste numarul acesteia, numele si prenumele candidatului si nota obtinuta, intocmindu-se centralizatorul nominal prevazut in anexa nr. 12, care este semnat de toti membrii Comisiei de examinare.

(3) La sesizarea oricarui membru al Comisiei de examinare care constata ca o lucrare contine in mod evident elemente ce pot determina identificarea candidatului, inainte de desigilarea coltului lucrarii, cu acordul majoritatii membrilor comisiei de examinare, presedintele comisiei inscrie pe lucrare mentiunea "Anulat". In borderoul de notare, in centralizatoare si in procesul-verbal intocmit in acest sens se fac mentiunile corespunzatoare. Lucrarile anulate nu se noteaza si se deschid dupa stabilirea situatiei care a generat anularea.

(4) Pe baza centralizatorului nominal se intocmeste lista cuprinzand rezultatele examenului sau concursului, conform anexei nr. 13, care se semneaza de catre toti membrii Comisiei de examinare. In cazul candidatilor care nu s-au prezentat la examen sau concurs se inscrie la toate rubricile mentiunea "Absent", intocmindu-se in acest sens un proces-verbal.

(5) Lista prevazuta la alin. (4) se publica de indata pe pagina de internet a INR si se transmite Camerelor la care au fost depuse cererile de inscriere la examen sau concurs, care o afiseaza in termen de 24 de ore de la primire la sediul lor, la loc vizibil si accesibil publicului, intocmind un proces-verbal, cu precizarea datei si a orei la care a fost afisata, si o publica pe pagina proprie de internet.

(6) Lucrarile de examen sau concurs, impreuna cu borderourile, seturile de subiecte, centralizatoarele, procesele- verbale, stampilele pentru examen sau concurs si lista cu rezultatele examenului sau concursului, vor fi depuse de catre presedintele Comisiei de examinare, impreuna cu reprezentantul INR, la sediul institutiei, in locuri de depozitare sigilate, pana la intrunirea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului. Locul de depozitare este desigilat in prezenta membrilor acestei din urma comisii, in situatia in care se depun contestatii la notare.

(7) Dupa incheierea procedurilor de notare, presedintele Comisiei de examinare intocmeste un raport cu privire la modul in care comisiile, cu exceptia Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, si-au indeplinit atributiile prevazute de lege si de prezentul regulament, pe care il inainteaza Consiliului Uniunii, pentru a fi avut in vedere la procedura de validare/invalidare a examenului sau concursului.

Art. 17. - Nota minima de promovare este 7,00.

CAPITOLUL VII

Formularea si solutionarea contestatiilor

Art. 18. - (1) In termen de 3 zile lucratoare de la data afisarii listei cu rezultatele examenului sau concursului, candidatii nemultumiti de nota obtinuta pot formula si depune contestatie, personal sau prin e-mail, la INR, sub sanctiunea decaderii din acest drept .

(2) Termenul prevazut la alin. (1) incepe sa curga din prima zi lucratoare imediat urmatoare zilei in care a fost afisata lista cu rezultatele examenului sau concursului si se implineste in cea de-a treia zi lucratoare, la ora 16,00.

Afişează Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament admitere notariat    Examen notari    Concurs notari    Notari stagiari    Regulament modificat actualizat examen concurs admitere notar    Notariat    Ultimele modificari admitere INP

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.