din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3138 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute » Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019

Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019

  Publicat: 29 Jan 2019       8502 citiri        Secţiunea: Legislatie pentru desfasurarea activitatilor profesionale. Statute  


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ultimele modificari au fost aduse acestui Regulament prin Ordinul Ministrului Justitiei nr. 109/2019, dispozitii integrate textului de lege redat mai jos.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Candidat - persoana care participa la alegeri in urma propunerilor inaintate de competitori electorali sau in nume propriu pentru a obtine un mandat de deputat sau de senator,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Consiliul Uniunii Europene (Consiliul de Ministri sau Consiliul) este principalul organism decizional al UE. Asemenea Parlamentului European, el a fost creat prin tratatele fondatoare in cursul anilor '50 si este alcatuit din ministrii din statele membre, fiind astfel institutia Uniunii Europene in care guvernele statelor membre sunt reprezentate.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Din punctul de vedere al resurselor umane, o persoana care conduce o institutie, o intreprindere, o publicatie etc. sau un sector al acestora; functie detinuta de aceasta persoana.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada

(3) La primirea contestatiei, INR mentioneaza pe aceasta numarul, data si ora inregistrarii.

Art. 19. - (1) In situatia in care se depun contestatii la notarea lucrarilor, presedintele examenului sau concursului solicita intrunirea Comisiei pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului, in termen de 48 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestatiilor. Comisia selecteaza lucrarile cu privire la care s-au formulat contestatii si le resigileaza prin aplicarea de etichete si a stampilei INR, astfel incat sa nu se poata distinge identitatea candidatului, numarul lucrarii si media acordata de Comisia de examinare.

(2) Comisia pentru organizarea si supravegherea desfasurarii examenului sau concursului amesteca si renumeroteaza lucrarile si le preda pe baza de proces-verbal presedintelui Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor.

(3) Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor se intruneste in termen de 5 zile de la expirarea termenului prevazut la alin. (1).

(4) Presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor repartizeaza lucrarile pe corectori, astfel incat fiecare lucrare sa fie corectata de 2 membri ai comisiei si apreciata separat, conform baremului definitiv de notare.

(5) Fiecare corector trece in borderoul individual de notare prevazut in anexa nr. 14, sub semnatura, nota lucrarii. Nota lucrarii fiecarui corector reprezinta suma punctajelor acordate de acesta.

(6) Nota lucrarii este media aritmetica a notelor acordate de cei 2 corectori, care se inscrie in centralizatorul comun prevazut in anexa nr. 15, semnat de acestia.

(7) In situatia in care nu exista diferente de notare intre cei 2 corectori, nota lucrarii este media aritmetica a notelor acordate de cei 2 corectori, care se inscrie in centralizatorul comun la solutionarea contestatiilor, prevazut in anexa nr. 15.

(8) In situatia in care se constata ca exista diferente de notare intre cei 2 corectori, la solicitarea presedintelui Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, cei 2 corectori prevazuti la alin. (4) procedeaza impreuna la recorectarea lucrarii si completeaza centralizatorul comun la solutionarea contestatiilor, prevazut in anexa nr. 15. Nota rezultata in urma recorectarii este definitiva si reprezinta suma punctajelor acordate in urma recorectarii.

(9) Nota lucrarii acordata de Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor este definitiva si nu poate fi mai mica decat nota contestata.

(10) Dupa inscrierea notelor pe toate lucrarile si intocmirea centralizatorului comun la solutionarea contestatiilor, prevazut in anexa nr. 15, presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, in prezenta tuturor membrilor comisiei, dezlipeste colturile lucrarilor in ordinea numerotarii. La fiecare lucrare se citeste numarul acesteia, numele si prenumele candidatului si nota obtinuta, intocmindu-se centralizatorul nominal la solutionarea contestatiilor, prevazut in anexa nr. 16, care este semnat de toti membrii Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor.

(11) Presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor intocmeste lista cuprinzand rezultatele contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 17, care este semnata de toti membrii comisiei.

(12) In baza listei cu rezultatele examenului sau concursului, prevazuta in anexa nr. 13, intocmita de Comisia de examinare, si a listei cuprinzand rezultatele contestatiilor, prevazuta in anexa nr. 17, presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor intocmeste lista cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, prevazuta in anexa nr. 18, in care se mentioneaza pentru fiecare candidat nota obtinuta, mentiunea "admis/respins", in ordinea notei obtinute, raportat la posturile scoase la concurs.

(13) In situatia in care, pentru ultimul post vacant existent in circumscriptia unei Camere, sunt mai multi candidati care au obtinut aceeasi nota la examenul sau concursul pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, are prioritate candidatul care a obtinut punctajul mai mare la intrebarile din drept civil si procedura civila. In situatia in care, dupa aplicarea criteriului de departajare, egalitatea se mentine, presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor solicita Consiliului Uniunii suplimentarea numarului de posturi pentru acea Camera cu un numar egal cu cel al candidatilor care au obtinut aceeasi nota.

Art. 20. - Dupa incheierea procedurilor de solutionare a contestatiilor si intocmirea listei cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, presedintele Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor intocmeste un raport cu privire la modul in care Comisia de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor si-a indeplinit atributiile prevazute de lege si de prezentul regulament, pe care il inainteaza Consiliului Uniunii, pentru a fi avut in vedere la procedura de validare/invalidare a examenului sau a concursului.

CAPITOLUL VIII

Validarea examenului sau concursului

Art. 21. - (1) In vederea validarii/invalidarii examenului sau concursului, presedintele examenului sau concursului inainteaza Consiliului Uniunii propunerea de validare/invalidare a examenului sau concursului, insotita de:

- lista cu rezultatele finale ale examenului sau concursului, prevazuta in anexa nr. 18;

- raportul presedintelui Comisiei de examinare, intocmit potrivit art. 16 alin. (7);

- raportul presedintelui Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor, intocmit potrivit art. 20;

- solicitarea presedintelui Comisiei de solutionare a contestatiilor impotriva notarii lucrarilor de suplimentare a numarului de posturi in conditiile art. 19 alin. (13).

(2) Consiliul Uniunii invalideaza examenul sau concursul numai in cazul nerespectarii procedurilor prevazute de Legea nr. 36/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 2.333/C/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de prezentul regulament.

Art. 22. - Dupa primirea documentelor prevazute la art. 21 alin. (1), Consiliul Uniunii procedeaza la validarea/invalidarea examenului sau concursului, prin hotarare, care se comunica INR si Camerelor, in vederea publicarii pe paginile proprii de internet.

Art. 23. - (1) Pe baza hotararii de validare a examenului sau concursului, INR incheie contractul de efectuare a stagiului cu candidatii admisi.

(2) Candidatul admis are obligatia ca, in termen de cel mult 20 de zile de la publicarea hotararii Consiliului Uniunii de validare a examenului sau concursului, sa incheie cu INR contractul de pregatire profesionala.

(3) La data incheierii contractului de pregatire profesionala cu INR, candidatul dobandeste calitatea de notar stagiar.

Art. 24. - (1) In cazul invalidarii examenului sau concursului, INR organizeaza, pe cheltuiala sa, un nou examen sau concurs, la care participa, fara a mai achita vreo taxa de participare, numai candidatii care au fost admisi sa participe la examenul sau concursul invalidat. Consiliul Uniunii poate aprecia asupra oportunitatii recuperarii unor cheltuieli generate de examenul sau concursul invalidat.

(2) In vederea organizarii noului examen sau concurs, Consiliul Uniunii si, dupa caz, Ministerul Justitiei procedeaza, potrivit dispozitiilor prezentului regulament, la desemnarea membrilor comisiilor de examen sau concurs. Din comisiile astfel constituite nu pot face parte persoanele care au detinut calitatea de membri ai comisiilor constituite pentru examenul sau concursul invalidat.

(3) Data organizarii si desfasurarii celui de-al doilea examen sau concurs se stabileste de catre presedintele Consiliul Uniunii, prin dispozitie.

(4) Cu exceptia procedurilor de publicare a tematicii si a bibliografiei, de plata a taxei, de depunere si avizare a dosarelor, celelalte dispozitii ale prezentului regulament se aplica in mod corespunzator noului examen sau concurs.

CAPITOLUL IX

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 25. - (1) Indeplinirea procedurilor de afisare si publicare a tuturor documentelor prevazute de prezentul regulament si, dupa caz, dispuse de presedintii comisiilor se face de catre secretariatul INR, al Uniunii si, dupa caz, al Camerelor, care incheie procese-verbale corespunzatoare.

(2) Perioada de afisare/publicare a tuturor documentelor la sediile/pe paginile de internet ale Uniunii, INR si Camerelor este pana la data validarii examenului sau concursului de catre Consiliul Uniunii . Dupa data validarii, documentele afisate si publicate in conditiile prevazute la alin. (1) se retrag de pe paginile de internet si se publica hotararea de validare a Consiliului Uniunii, pe o perioada de 15 zile .

Art. 26. - (1) Membrii comisiilor prevazute de prezentul regulament beneficiaza de o indemnizatie stabilita de Consiliul director al INR si de contravaloarea transportului si a cazarii, sume ce se suporta de catre INR din taxele de examen sau concurs incasate.

(2) Angajatii INR care sprijina activitatea comisiilor prevazute de prezentul regulament beneficiaza de o remuneratie, stabilita de presedintele INR.

Art. 27. - (1) Cuantumul taxei de inscriere la examen sau concurs si conditiile de plata se stabilesc de catre Consiliul director. La stabilirea taxelor de inscriere, Consiliul director al INR se raporteaza la cheltuielile ocazionate de organizarea examenului sau concursului, pe baza proiectului de buget al examenului sau concursului intocmit de compartimentul de specialitate din cadrul INR.

Afişează Regulamentul pentru organizarea si desfasurarea examenului sau a concursului pentru dobandirea calitatii de notar stagiar, actualizat 29.01.2019 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulament admitere notariat    Examen notari    Concurs notari    Notari stagiari    Regulament modificat actualizat examen concurs admitere notar    Notariat    Ultimele modificari admitere INP

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.