din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1633 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Regulamente » Hotararea nr. 23/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor

Hotararea nr. 23/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor

  Publicat: 07 Jun 2019       2276 citiri        Secţiunea: Regulamente  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 462 din 07.06.2019

Este actul juridic procesual, final si de dispozitie prin care se solutioneaza cauza penala de catre instanta de judecata, punandu-se, astfel, capat judecatii.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Reprezinta o faza a procesului penal, constand in activitatea desfasurata de organele de urmarire penala
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Posibilitate acordata, de catre Comisie, partilor carora aceasta le-a comunicat obiectiunile privind incalcarea dreptului comunitar al concurentei, de a-si face cunoscut punctul de vedere.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act adoptat de organele de stat,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Persoana care detine functia de ministru intr-un guvern dar nu este titularul nici unui minister
Reglementata in cap. IV, t. I, C. proc. pen., partea speciala, consta in inaintarea instantei de judecata competente a doasrului de cercetare penala,
Este organul judiciar ce face parte din structura Ministerului Public, incadrat cu procurori care exercita atributiile ce revin acestui minister.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
(in sensul legii contenciosului administrativ, legea 554/2004) Orice drept fundamental prevazut de Constitutie sau de lege, caruia i se aduce o atingere printr-un act administrative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Act adoptat de organele de stat,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Totalitatea membrilor unui organ colectiv, a unei organizatii sau adunari constituite.
Activitate procesuala, desfasurata in scopul scoaterii la iveala a unor obiecte sau inscrisuri
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Denumire a Camerei inferioare a Parlamentului in unele tari
Act adoptat de organele de stat,

Camera Deputatilor adopta prezenta hotarare .
Articol unic
Regulamentul Camerei Deputatilor, aprobat prin Hotararea Camerei Deputatilor nr. 8/1994, republicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 481 din 28 iunie 2016, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 15 alineatul (3), litera o) va avea urmatorul cuprins:
"o) poate prezenta, in plenul Camerei Deputatilor, punctul de vedere al grupului sau parlamentar cu privire la cererea de retinere, arestare sau perchezitie a unuia dintre membrii propriului grup ori cu privire la cererea de urmarire penala a unui ministru care are calitatea de deputat, membru al propriului grup;".
2. La capitolul II, titlul sectiunii a 8-a va avea urmatorul cuprins:
"SECTIUNEA a 8-a
Procedura privind cererea de urmarire penala a membrilor sau fostilor membri ai Guvernului care sunt deputati"
3. Articolul 157 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 157
(1) Dezbaterea cererii prevazute la art. 156 se poate face pe baza raportului intocmit de o comisie de ancheta sau pe baza unui raport intocmit de o comisie permanenta in conditiile art. 71.
(2) In cazul in care presedintele Camerei Deputatilor primeste o solicitare a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, adresata Camerei Deputatilor, pentru ca aceasta sa ceara urmarirea penala a unui membru al Guvernului care este si deputat, respectiva solicitare este adusa la cunostinta Biroului permanent al Camerei Deputatilor, de indata. Solicitarea trebuie motivata in fapt si in drept . Biroul permanent al Camerei Deputatilor are obligatia sa ceara Comisiei juridice, de disciplina si imunitati sa prezinte, in cel mult 5 zile, o prima evaluare a respectivei solicitari si o estimare a timpului necesar pentru a realiza audierea deputatului si pentru a studia documentele inaintate de procurorul general. Pe baza evaluarii preliminare, Biroul permanent al Camerei Deputatilor va fixa un termen de depunere a raportului de catre Comisia juridica, de disciplina si imunitati, termen care nu poate fi mai mare de 14 zile .
(3) Raportul va cuprinde toate argumentele, atat in favoarea aprobarii cererii, cat si pe cele impotriva aprobarii acesteia. Argumentele in favoarea aprobarii cererii sunt cele formulate de deputati, precum si cele cuprinse in solicitarea procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Argumentele impotriva aprobarii cererii sunt cele formulate de deputati, precum si cele formulate de ministrul in cauza si de aparatorii acestuia. Toate argumentele vor fi raportate la indeplinirea criteriilor si liniilor directoare pentru ridicarea imunitatii parlamentare cuprinse in capitolul V din A�Raportul Comisiei de la Venetia privind scopul si ridicarea imunitatii parlamentare CDL-AD (2014)011A�.
(4) Audierea membrului Guvernului care este deputat este obligatorie, iar in cazul in care acesta refuza sau se afla in imposibilitate obiectiva de a se prezenta in fata comisiei, acest fapt trebuie consemnat in raportul Comisiei juridice, de disciplina si imunitati. In situatia in care deputatul in cauza se afla in imposibilitate obiectiva de a se prezenta la audiere se va fixa un nou termen.
(5) Raportul comisiei se aproba prin votul secret al majoritatii membrilor prezenti.
(6) Rapoartele cu privire la cererea de urmarire penala se prezinta si se dezbat in plenul Camerei Deputatilor in cel mult 5 zile de la depunerea lor la Biroul permanent.
(7) La dezbaterea asupra cererii de urmarire penala vor lua cuvantul presedintele comisiei care a intocmit raportul, ministrul la care se refera cererea respectiva si, dupa caz, cate un reprezentant al fiecarui grup parlamentar, dupa care se trece la vot.
(8) Proiectul de hotarare privind cererea de urmarire penala, intocmit de Comisia juridica, de disciplina si imunitati, se adopta cu votul majoritatii deputatilor prezenti, cu respectarea prevederilor art. 67 din Constitutia Romaniei, republicata. Votul este secret si se exprima prin bile. Hotararea privind cererea de urmarire penala se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(9) In conditiile in care Camera Deputatilor nu este in sesiune, presedintele Camerei Deputatilor convoaca o sesiune extraordinara si ia masurile necesare respectarii termenelor prevazute in prezentul articol ."
4. Articolul 158 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 158
(1) In cazul in care Camera Deputatilor hotaraste sa ceara urmarirea penala, presedintele Camerei va comunica acest lucru procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Respectiva hotarare a Camerei Deputatilor va fi transmisa si Presedintelui Romaniei pentru eventuala suspendare din functie a membrului Guvernului a carui urmarire penala a fost ceruta.
(2) In cazul in care Camera Deputatilor nu hotaraste sa ceara urmarirea penala, presedintele Camerei va comunica acest lucru procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, iar procedura parlamentara se incheie.
(3) Prevederile art. 156, ale art. 157 si ale alin. (1) si (2) din prezentul articol sunt aplicabile si fostilor membri ai Guvernului care au functia de deputat, pentru fapte comise in calitate de ministru ."
5. Articolul 219 va avea urmatorul cuprins:
"Articolul 219
(1) In temeiul art. 72 din Constitutia Romaniei, republicata, deputatii pot fi urmariti si trimisi in judecata penala pentru fapte care nu au legatura cu voturile sau cu opiniile politice exprimate in exercitarea mandatului, dar nu pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati fara incuviintarea Camerei Deputatilor, dupa ascultarea lor. Urmarirea si trimiterea in judecata penala se pot face numai de catre Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Competenta de judecata apartine Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(2) Cererea de retinere, arestare sau perchezitie a deputatului se adreseaza de catre ministrul justitiei presedintelui Camerei Deputatilor, pentru a fi supusa aprobarii plenului Camerei, in temeiul art. 72 din Constitutia Romaniei, republicata. Cererea trebuie sa fie motivata in fapt si in drept .
(3) Presedintele Camerei Deputatilor aduce de indata cererea la cunostinta Biroului permanent, care o trimite Comisiei juridice, de disciplina si imunitati, pentru a intocmi un raport in termen de cel mult 3 zile . Presedintele Comisiei juridice, de disciplina si imunitati poate solicita Biroului permanent al Camerei Deputatilor prelungirea termenului pentru depunerea raportului cu cel mult doua zile .
(4) Raportul va cuprinde toate argumentele, atat in favoarea aprobarii cererii, cat si pe cele impotriva aprobarii acesteia. Argumentele in favoarea aprobarii cererii sunt cele formulate de deputati, precum si cele cuprinse in cererea ministrului de justitie. Argumentele impotriva aprobarii cererii sunt cele formulate de deputati, precum si cele formulate de deputatul in cauza si de aparatorii acestuia. Toate argumentele vor fi raportate la indeplinirea criteriilor si liniilor directoare pentru ridicarea imunitatii parlamentare cuprinse in capitolul V din A�Raportul Comisiei de la Venetia privind scopul si ridicarea imunitatii parlamentare CDL-AD (2014)011A�.
(5) Raportul comisiei se aproba prin votul secret al majoritatii membrilor prezenti.
(6) Proiectul de hotarare privind aprobarea cererii ministrului justitiei se supune spre dezbatere si adoptare plenului Camerei Deputatilor, in termen de 5 zile de la depunerea raportului, cu respectarea prevederilor art. 67 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.
(7) La dezbaterea in plen vor lua cuvantul presedintele Comisiei care a intocmit raportul, deputatul la care se refera cererea de retinere, arestare sau perchezitie si, la cerere, cate un reprezentant al fiecarui grup parlamentar.
(8) Hotararea privind aprobarea cererii ministrului justitiei, intocmita de Comisia juridica, de disciplina si imunitati, se adopta cu votul secret al majoritatii membrilor prezenti. Aceasta se comunica de indata ministrului justitiei si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I. In cazul in care Camera Deputatilor nu hotaraste sa aprobe cererea ministrului justitiei, acestuia i se va comunica in scris acest fapt de catre presedintele Camerei, iar procedura parlamentara se incheie."
Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Camerei Deputatilor din data de 5 iunie 2019, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

Afişează Hotararea nr. 23/2019 privind modificarea Regulamentului Camerei Deputatilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Regulamentul Camerei Deputatilor    Hotararea 23/2019

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 466/2019 - admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, precum si a Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia nr. 417/2019 - conflict juridic constitutional intre Parlament si ICCJ
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia CCR nr 467/2016 - Legea pentru modificarea Codului Penal si a Legii Organizarii judiciare este neconstitutionala.
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Decizia C.C.R. nr. 331/2019 referitoare la admiterea obiectiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor Legii pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei