din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3709 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport

Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport

  Publicat: 27 Jun 2019       3559 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Publicata in Monitorul Oficial nr. 517 din 25.06.2019.

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
(Concession) (1) In general: drept legal de folosire a unei proprietati in anumite scopuri.
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Prevazuta in cap II, t. III, art. 130, C. proc. pen., partea generala; procedeu folosit de organele juridice in scopul aflarii adevarului
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
1. Autorizarea eliberata de catre o administratie unei persoane pentru a exercita o profesie sau meserie.
Act adoptat de organele de stat,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Suprafata de teren extinsa de o parte si de alta a proiectiei in plan orizontal a conductelor
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
A fost promulgat la 11.09.1865
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
(ternem CNA). Orice forma de mesaj, difuzat fie �n baza unui contract cu o persoana fizica sau juridica, publica ori privata, �n schimbul unui tarif sau al altor beneficii, privind exercitarea unei activitati comerciale, mestesugaresti, profesionale,
Sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Foaie care evidentiaza sistematic un mijloc economic, un proces economic, o suma.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Este dreptul persoanelor fizice sau juridice, al statului sau unitatilor administrativ-teritoriale asupra bunurilor mobile sau imobile, bunuri asupra carora proprietarul exercita atributele dreptului de proprietate in interes propriu, dar in limitele legii.
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Este dreptul subiectiv ce apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale si are ca obiect bunurile care, fie prin natura lor, fie printr-o dispozitie a legii sunt de uz sau de utilitate publica.
Sunt doua ipoteze: 1)Programul este creat de persoane libere de contract in mod independent. 2)Programul este creat in exercitarea sarcinilor de serviciu sau dupa instructiunile celui care angajeaza.

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

Articolul 1
Prezenta lege stabileste unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport .

Articolul 2
(1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) contractul de concesiune - contractul de concesiune a retelei electrice de transport si a terenurilor pe care aceasta este amplasata;
b) autoritatea competenta - autoritatea desemnata la nivel national responsabila de facilitarea si coordonarea procedurii de autorizare pentru proiectele de importanta nationala privind reteaua electrica de transport este Ministerul Economiei, cu respectarea prevederilor legale in domeniul autorizarii constructiilor;
c) beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport - parte a contractului de concesiune a retelei electrice de transport, ce are in concesiune reteaua electrica de transport, respectiv Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice Transelectrica - S.A.;
d) compensatii - indemnizatiile si/sau despagubirile datorate de initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport in schimbul constituirii si exercitarii drepturilor prevazute de prezenta lege;
e) culoar de trecere a liniei electrice - suprafata terestra situata de-a lungul liniei electrice a retelei electrice de transport si spatiul aerian de deasupra sa, in care se impun restrictii si interdictii din punctul de vedere al coexistentei liniei cu elementele naturale, obiectele, constructiile, instalatiile etc.; culoarul de trecere include zona de protectie si zona de siguranta;
f) culoar de exploatare a liniei aeriene de energie electrica/liniei subterane de energie electrica - fasie de teren neamenajata, situata in lungul traseului liniei, intre drumurile de acces permanente existente in zona, permitand accesul pedestru al personalului de exploatare;
g) culoar de lucru a liniei aeriene de energie electrica/liniei subterane de energie electrica - fasie de teren care poate fi ocupata temporar, situata de regula de-a lungul axului liniei, cuprinsa intre platformele de montaj, necesara montarii conductoarelor, accesului utilajelor si transportului materialelor de montaj;
h) decizia exhaustiva - decizia luata de catre autoritatea competenta, in sistem colaborativ, in conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) lit. c) din Regulamentul (UE) nr. 347/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene, de abrogare a Deciziei nr. 1.364/2006/CE si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 713/2009, (CE) nr. 714/2009 si (CE) nr. 715/2009, care stabileste daca unui initiator de proiect i se acorda sau nu autorizarea pentru constructia infrastructurii energetice pentru realizarea proiectului, fara a aduce atingere niciunei decizii luate in contextul unei cai de atac administrative;
i) initiatorul proiectului - operatorul sistemului de transport si de sistem ce initiaza un proiect de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, in sensul prezentei legi;
j) legile de reconstituire - Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole si celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada regimului comunist in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, Legea nr. 247/2005 privind reforma in domeniile proprietatii si justitiei, precum si unele masuri adiacente, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au apartinut comunitatilor cetatenilor apartinand minoritatilor nationale din Romania, republicata, cu modificarile ulterioare, Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile ulterioare, Legea recunostintei pentru victoria Revolutiei Romane din Decembrie 1989, pentru revolta muncitoreasca anticomunista de la Brasov din noiembrie 1987 si pentru revolta muncitoreasca anticomunista din Valea Jiului- Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si Legea nr. 44/1994 privind veteranii de razboi, precum si unele drepturi ale invalizilor si vaduvelor de razboi, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
k) licenta - actul juridic emis de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, conform prevederilor Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru operatorul de transport si de sistem de energie electrica;
l) lucrari - lucrarile de construire, dezvoltare, modernizare, retehnologizare, exploatare, interventii in caz de avarie, revizii, reparatii, intretinere, relocare si realizare a conditiilor de coexistenta, aferente retelei electrice de transport;
m) persoanele indreptatite - proprietarii imobilelor afectate de lucrari, indreptatiti sa primeasca indemnizatii si/sau despagubiri, conform prezentei legi;
n) proiectele de importanta nationala privind reteaua electrica de transport - proiectele privind reteaua electrica de transport declarate ca fiind de importanta nationala prin hotarare a Guvernului, inclusiv lucrarile definite la lit. l), precum si proiectele de interes comun in domeniul energiei electrice privind reteaua electrica de transport, stabilite in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 347/2013; prin prezenta lege, acestea sunt considerate ca fiind de siguranta si securitate nationala in sensul prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) reteaua electrica de transport - reteaua electrica de interes national si strategic cu tensiunea de linie nominala mai mare de 110 kV care este situata pe teritoriul Romaniei, in Uniunea Europeana sau care leaga Uniunea Europeana de una sau mai multe tari terte, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 347/2013;
p) titularii de activitati - orice persoana care desfasoara o activitate de orice natura, cu orice titlu, pe/sau asupra imobilelor afectate de exercitarea drepturilor pentru realizarea lucrarilor de catre initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport, ce implica utilizarea in orice mod a acestor imobile;
q) titularii de drepturi reale - persoane care au in favoarea lor constituite drepturi reale asupra imobilelor persoanelor indreptatite;
r) zona de protectie - zona adiacenta retelei electrice de transport, extinsa in spatiu, in care se introduc interdictii privind accesul persoanelor si regimul constructiilor;
s) zona de siguranta - zona adiacenta retelei electrice de transport, extinsa in spatiu, in care se instituie restrictii si interdictii in scopul asigurarii functionarii normale si pentru evitarea punerii in pericol a persoanelor, bunurilor si mediului; zona de siguranta cuprinde si zona de protectie .
(2) Definitiile din prezenta lege se completeaza in mod corespunzator cu definitiile prevazute in urmatoarele acte normative:
a) Legea nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) Regulamentul (UE) nr. 347/2013;
c) Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
d) Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
f) Legea nr. 18/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
g) Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare;
h) Hotararea Guvernului nr. 53/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica, necesara realizarii unor obiective de interes national, judetean si local, cu completarile ulterioare;
i) Ordinul ministrului mediului, apelor si padurilor nr. 694/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind scoaterea definitiva, ocuparea temporara si schimbul de terenuri si de calcul al obligatiilor banesti, cu modificarile ulterioare;
j) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 32/2004 privind aprobarea Normativului pentru constructia liniilor aeriene de energie electrica cu tensiuni peste 1.000 V;
k) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 38/2008 pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea si executarea retelelor de cablu electrice;
l) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 49/2007 pentru modificarea si completarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protectie si de siguranta aferente capacitatilor energetice - revizia I, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 4/2007;
m) Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2010 pentru aprobarea Regulamentului general de manevre in instalatiile electrice de medie si inalta tensiune, cod NTE 009/10/00;
n) Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
o) Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, receptie si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 3
(1) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor forestiere proprietate publica a statului si proprietate publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale din culoarul de trecere a liniei electrice pentru realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport se face cu titlu gratuit pe toata durata de realizare a lucrarilor si pe toata durata de existenta a retelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanta nationala, conform prezentei legi.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenurilor forestiere proprietate publica a statului si proprietate publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale din culoarul de trecere a liniei electrice pentru realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport se face cu titlu gratuit atat pe toata durata de realizare a lucrarilor, cat si pe toata durata de existenta a retelei electrice de transport care face obiectul proiectelor de importanta nationala, conform prezentei legi.
(3) Prin derogare de la prevederile art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ocuparea temporara a terenurilor forestiere proprietate publica a statului si proprietate publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale din fondul forestier national se face fara plata contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice.
(4) Prin derogare de la prevederile art. 41 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, scoaterea definitiva din fondul forestier national a terenurilor forestiere proprietate publica a statului si proprietate publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale se face fara plata contravalorii pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice.
(5) Pentru realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, chiria si contravaloarea pierderii de crestere determinate de exploatarea masei lemnoase inainte de varsta exploatabilitatii tehnice, datorate pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere aflate in proprietate privata, altele decat cele aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ-teritoriale, se stabilesc prin intelegere cu proprietarul terenului forestier in limita maxima a sumelor prevazute in fisa tehnica aferenta ocuparii temporare si se consemneaza sau se achita cu titlu de indemnizatie de catre initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport, in conditiile prezentei legi.
(6) Acordul proprietarului, prevazut la art. 40 din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru terenurile forestiere proprietate privata, altele decat cele aflate in proprietatea privata a unitatilor administrativ- teritoriale, se exprima de catre proprietar sub forma inscrisului sub semnatura privata pentru ocuparea temporara a terenurilor forestiere din fondul forestier national si se depune in copie certificata pentru conformitate cu originalul de initiatorul proiectului/beneficiarul concesiunii retelei electrice de transport la institutia competenta sa emita aprobarea de ocupare temporara.
(7) Prin derogare de la prevederile art. 40 alin. (1) din Legea nr. 46/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, la realizarea lucrarilor aferente proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport, in conditiile legii, ocuparea temporara a terenurilor din fondul forestier national se face fara acordul proprietarului pentru terenurile forestiere, altele decat cele aflate in proprietatea publica a statului sau proprietatea publica/privata a unitatilor administrativ-teritoriale, in situatia in care nu se prezinta un titlu valabil sau nu sunt cunoscuti proprietarii, precum si in situatia in care nu s-a deschis procedura succesorala notariala ori a succesorilor necunoscuti sau in cazul in care nu se ajunge la o intelegere cu proprietarul . In aceste situatii, acordul proprietarului se suplineste prin declaratia pe propria raspundere a initiatorului proiectului/beneficiarului concesiunii retelei electrice de transport si care descrie imposibilitatea obtinerii acordului proprietarilor.

Afişează Legea nr. 120/2019 privind unele masuri necesare pentru realizarea lucrarilor si implementarea proiectelor de importanta nationala privind reteaua electrica de transport pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 120/2019    Reteaua electrica de transport    Proiecte de importanta nationala

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.