din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2208 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

  Publicat: 22 Nov 2019       4693 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 20.11.2019.

Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Legatura juridico-politica permanenta ce exista intre stat si cetatean se numeste cetatenie.In societatea noastra se discuta pe larg problema cetateniei.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Zile in care se cuprinde intreg intervalul de timp dintre momentul inceperii si implinirii termenului, inclusiv prima si ultima zi a termenului.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Orice munca sau serviciu impus unei persoane sub amenintare ori pentru care persoana nu si-a exprimat consimtamantul in mod liber.

(6) Acordarea dreptului de sedere pe termen lung se efectueaza cu scutire de la plata taxei prevazute la lit. B pct. 4 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea anumitor servicii publice si a taxelor percepute pentru prestarea acestora pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.

(7) Dreptul de sedere pe termen lung se aproba in conditiile prevazute la art. 73 alin. (1), (2), (4) si (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Daca se constata ca nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, comisia constituita potrivit art. 73 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, propune sefului Inspectoratului General pentru Imigrari refuzul acordarii dreptului de sedere pe termen lung, cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 74 alin. (2) si (5) din acelasi act normativ.

(9) Dreptul de sedere pe termen lung inceteaza in una dintre urmatoarele situatii:

a) persoana prezinta pericol pentru securitatea nationala;

b) persoana absenteaza de pe teritoriul Romaniei pe o perioada mai mare de 5 ani consecutivi, chiar daca in aceasta perioada a beneficiat de un drept de sedere temporara intr-un alt stat membru al Uniunii Europene;

c) persoana formuleaza o cerere in acest sens;

d) persoana dobandeste cetatenia romana.

SECTIUNEA a 5-a

Dispozitii privind cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara, de recunoastere sau de acordare a dreptului de sedere pe termen lung si permisele de sedere eliberate

Articolul 14

(1) Cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara, precum si cele de recunoastere sau acordare a dreptului de sedere pe termen lung se depun personal de catre solicitanti.

(2) Cererile de prelungire a dreptului de sedere temporara si cele de recunoastere a dreptului de sedere pe termen lung vor fi solutionate in termen de 30 de zile de la data depunerii acestora. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de prelungire a dreptului de sedere, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile .

(3) Cererile de acordare a dreptului de sedere pe termen lung vor fi solutionate in termen de 60 de zile de la data depunerii acestora. In cazurile in care, pentru constatarea indeplinirii conditiilor de acordare a dreptului de sedere pe termen lung, sunt necesare verificari suplimentare, termenul de solutionare a cererii poate fi prelungit cu cel mult 15 zile .

Articolul 15

(1) Prelungirea dreptului de sedere in conditiile prezentei ordonante de urgenta se efectueaza cu scutire de la plata taxei prevazute la lit. B pct. 3 din anexa la Ordonanta Guvernului nr. 24/1992, aprobata cu modificari prin Legea nr. 89/1993, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In permisele de sedere eliberate persoanelor cu statut Brexit se inscriu mentiunile "Statut Brexit" si "Drept de munca".

(3) In permisele de sedere eliberate persoanelor cu statut post-Brexit se inscrie mentiunea "Reintregirea familiei".

Articolul 16

Fiecarei persoane cu statut Brexit si fiecarei persoane cu statut post-Brexit careia i s-a prelungit dreptul de sedere temporara sau i s-a acordat dreptul de sedere pe termen lung i se atribuie sau i se mentine, in cazul in care a fost atribuit deja, de catre Inspectoratul General pentru Imigrari un cod numeric personal, care se inscrie in permisul de sedere.

Articolul 17

Persoanelor cu statut Brexit si persoanelor cu statut post-Brexit le sunt aplicabile prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul strainilor in Romania, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in ceea ce priveste regimul sederii ilegale si documentele care se elibereaza strainilor.

SECTIUNEA a 6-a

Contraventii

Articolul 18

(1) Urmatoarele fapte constituie contraventii, daca nu au fost savarsite in astfel de conditii incat sa fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) neindeplinirea de catre persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit a obligatiei de a parasi teritoriul Romaniei dupa data la care inceteaza dreptul de sedere in Romania prevazuta la art. 4 alin. (1) lit. b);

b) nedeclararea de catre persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit a informatiilor prevazute la art. 4 alin. (1) lit. e) si f);

c) nerespectarea de catre persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit a obligatiei prevazute la art. 4 alin. (1) lit. g);

d) nedepunerea solicitarii de prelungire a dreptului de sedere de catre persoanele cu statut Brexit in termenul prevazut la art. 8 alin. (1), dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

(2) In temeiul prezentei ordonante de urgenta sunt considerate contraventii si faptele prevazute la art. 134 pct. 10 teza 1 si pct. 13 teza 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru care se aplica sanctiunea prevazuta la art. 135 lit. a) din acelasi act normativ.

(3) Contraventia prevazuta la alin. (1) lit. a) se sanctioneaza cu amenda care se aplica dupa cum urmeaza:

a) de la 400 lei la 700 lei, in cazul unei sederi de pana la 30 de zile dupa incetarea dreptului de sedere;

b) de la 600 lei la 1000 lei, in cazul unei sederi de pana la 60 de zile dupa incetarea dreptului de sedere;

c) de la 800 lei la 1.200 lei, in cazul unei sederi de peste 60 de zile dupa incetarea dreptului de sedere.

(4) Contraventiile prevazute la alin. (1) lit. b) -d) se sanctioneaza cu amenda de la 100 lei la 500 lei.

(5) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre lucratori anume desemnati din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ori, dupa caz, de agenti constatatori anume desemnati ai altor institutii, potrivit competentelor.

(6) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL III

Dispozitii privind accesul la piata muncii, coordonarea sistemelor de securitate sociala, accesul la educatie, recunoasterea calificarilor profesionale si exercitarea profesiilor

SECTIUNEA 1

Accesul la piata muncii

Articolul 19

(1) Persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit au acces nerestrictionat pe piata muncii din Romania, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

(2) Persoanele cu statut Brexit beneficiaza de tratament egal cu cetatenii romani sau ai altor state membre ale Uniunii Europene in ceea ce priveste:

a) conditiile de angajare si de munca, inclusiv in ceea ce priveste salarizarea si masurile de protectie impotriva concedierii sau a altor tratamente defavorabile din partea angajatorului, platile restante care urmeaza a fi efectuate de catre angajatori, referitoare la eventualele remuneratii restante, precum si cerintele in materie de securitate si sanatate in munca;

b) accesul la toate formele de pregatire profesionala, potrivit legii;

c) accesul la serviciile oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de munca .

SECTIUNEA a 2-a

Coordonarea sistemelor de securitate sociala

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Brexit    OUG 70/2019    Acord    Libertatea de circulatie    Accesul la piata muncii    Libertatea fortei de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.