din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1777 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

  Publicat: 22 Nov 2019       4711 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 20.11.2019.

Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Desemneaza ansamblul de masuri, prestatii in bani si in natura, acordate in vederea protejarii veniturilor in cazul aparitiei riscurilor sociale.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Interval de timp in care un angajat este scutit conform legii sa lucreze si sa vina la lucru in cadrul unitatii cu care aceasta are incheiat un contract de munca.
Suma de bani ce se acorda unei persoane pentru suportarea unor cheltuieli suplimentare (de deplasare, detasari etc) sau pentru efectuarea de activitati in afara programului obisnuit de lucru
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Instrument care ofera clientilor protectie impotriva riscului.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
(Auditor) (1) Persoana autorizata sa efectueze operatiuni de audit pentru o companie. Daca persoana este un angajat al companiei al carei audit il realizeaza, atunci se numeste auditor intern. Daca auditorul nu este un angajat al companiei respective, atunci el se numeste auditor extern independent.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.
Pretul la care se vand si se cumpara hartiile de valoare si valuta straina.

Articolul 20

Regulamentul (UE) 2019/500 al Parlamentului European si al Consiliului din 25 martie 2019 de stabilire a masurilor de contingenta in domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniune, denumit in continuare Regulamentul (UE) 2019/500, acopera perioadele de activitate si de asigurare realizate in Regatul Unit al Marii Britanii si al Irlandei de Nord pana la data retragerii inclusiv si se aplica tuturor ramurilor securitatii sociale prevazute la art. 3 din Regulamentul (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala .

Articolul 21

(1) Drepturile la prestatii familiale si drepturile la prestatii de somaj stabilite pana la data retragerii inclusiv, in temeiul legislatiei nationale, al Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala si al Regulamentului (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 de stabilire a procedurii de punere in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate sociala, se mentin si dupa aceasta data, pana la incetarea dreptului, in conditiile legii, in cazul persoanelor cu statut Brexit.

(2) Drepturile la pensie in sistemul public de pensii si sistemele neintegrate sistemului public de pensii, stabilite pana la data retragerii inclusiv, in temeiul legislatiei nationale, al regulamentelor prevazute la alin. (1), se mentin si dupa aceasta data, fara discriminare, in cazul persoanelor cu statut Brexit.

(3) Drepturile la prestatii de accidente de munca si boli profesionale stabilite in temeiul regulamentelor prevazute la alin. (1) se mentin pana la data retragerii inclusiv, in cazul persoanelor cu statut Brexit.

(4) Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, documentele portabile A1 emise in temeiul regulamentelor prevazute la alin. (1), pe numele cetatenilor trimisi pe teritoriul Romaniei cu mentinerea la sistemul de securitate sociala britanic, isi inceteaza valabilitatea, acestia avand obligatia de a respecta legislatia de securitate sociala din statul unde isi desfasoara activitatea, respectiv Romania.

SECTIUNEA a 3-a

Dreptul la prestatii de securitate sociala

Articolul 22

Drepturile la alocatie de stat pentru copii, precum si drepturile la concediu si indemnizatie pentru cresterea copilului, solicitate incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii de catre persoanele cu statut Brexit si persoanele cu statut post-Brexit, se stabilesc in conditiile prevazute de legislatia nationala pentru cetatenii straini, precum si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2019/500.

Articolul 23

Drepturile la prestatii de somaj solicitate incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, in Romania, de persoanele cu statut Brexit se vor stabili in conditiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2019/500.

Articolul 24

Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, in sistemul de asigurare la accidente de munca si boli profesionale persoanelor cu statut Brexit le sunt recunoscute aceleasi drepturi si obligatii de asigurare ca cetatenilor romani, cetatenilor straini si apatrizilor, in conditiile Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Articolul 25

Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, in sistemul public de pensii si in sistemele neintegrate sistemului public de pensii, persoanelor cu statut Brexit le sunt recunoscute aceleasi drepturi si obligatii de asigurari sociale ca cetatenilor romani, cetatenilor straini si apatrizilor, in conditiile legislatiei nationale in materie de pensii si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE) 2019/500.

Articolul 26

Incepand cu prima zi urmatoare datei retragerii, in sistemul asigurarilor sociale de sanatate din Romania, persoanelor cu statut Brexit si persoanelor cu statut post-Brexit le sunt recunoscute aceleasi drepturi si obligatii ca cetatenilor romani, cetatenilor straini si apatrizilor, in conditiile Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a

Recunoasterea calificarilor profesionale si exercitarea profesiilor pentru persoanele cu statut Brexit

Articolul 27

(1) Calificarile profesionale si experienta profesionala, definite potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Legea nr. 200/2004, recunoscute anterior datei retragerii, continua sa fie recunoscute pe teritoriul Romaniei ulterior datei retragerii, in vederea asigurarii unei exercitari neintrerupte a unei profesii reglementate in Romania.

(2) Calificarile profesionale si experienta profesionala, definite potrivit Legii nr. 200/2004, in curs de recunoastere la data retragerii, sunt recunoscute conform normelor legale privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

(3) Recunoasterea calificarilor profesionale si a experientei profesionale, definite potrivit Legii nr. 200/2004, in vederea exercitarii unei profesii reglementate pe teritoriul Romaniei, initiate ulterior datei retragerii, pentru calificarile profesionale obtinute in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anterior datei retragerii, se realizeaza conform procedurii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

(4) Recunoasterea calificarilor profesionale si a experientei profesionale, definite potrivit Legii nr. 200/2004, in vederea exercitarii unei profesii reglementate pe teritoriul Romaniei, initiate ulterior datei retragerii, pentru calificarile profesionale obtinute in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord ulterior datei retragerii, avand o formare inceputa inaintea retragerii, se realizeaza conform procedurii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

(5) Recunoasterea calificarilor profesionale din domeniul transporturilor se realizeaza potrivit prevederilor alin. (1) - (4) daca prin alte reglementari specifice ale Uniunii Europene, acte normative, conventii si tratate internationale la care Romania este parte nu este prevazut altfel.

(6) Recunoasterea calificarilor profesionale in vederea exercitarii profesiei de auditor financiar se realizeaza potrivit prevederilor alin. (1) - (4) daca prin alte reglementari specifice ale Uniunii Europene, acte normative, conventii si tratate internationale la care Romania este parte nu este prevazut altfel.

(7) Calificarile profesionale de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa, fizioterapeut, recunoscute anterior datei retragerii, continua sa fie recunoscute pe teritoriul Romaniei ulterior datei retragerii, in vederea asigurarii unei exercitari neintrerupte a unei profesii reglementate in Romania.

(8) Calificarile profesionale de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa, fizioterapeut, in curs de recunoastere la data retragerii, vor fi recunoscute conform procedurii reglementate privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania prin procedura aplicabila unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.

(9) Procedura de recunoastere a calificarilor profesionale de medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moasa, fizioterapeut, initiata ulterior datei retragerii, pentru calificarile profesionale obtinute in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord anterior datei retragerii, se va derula conform procedurii reglementate privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate din Romania prin procedura aplicabila unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene.

Articolul 28

Recunoasterea calificarilor profesionale si a experientei profesionale definite potrivit Legii nr. 200/2004 permite accesul la exercitarea pe teritoriul Romaniei de catre persoanele cu statut Brexit a unei profesii reglementate in Romania in aceleasi conditii ca si cetatenii romani.

Articolul 29

Prestarea temporara de servicii de catre persoanele cu statut Brexit in cadrul unei profesii reglementate pe teritoriul Romaniei dupa data retragerii continua sa se realizeze in aceleasi conditii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

Articolul 30

(1) Studiile recunoscute anterior datei retragerii continua sa fie recunoscute pe teritoriul Romaniei ulterior datei retragerii, in vederea asigurarii unei exercitari neintrerupte a activitatii pe care o desfasoara pe piata muncii sau a continuarii studiilor pe teritoriul Romaniei.

(2) Studiile aflate in curs de recunoastere la data retragerii sunt recunoscute conform normelor legale aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene in vederea accesului la piata muncii sau la continuarea studiilor pe teritoriul Romaniei.

(3) Recunoasterea studiilor in vederea accesului la piata muncii sau la continuarea studiilor, initiata ulterior datei retragerii, in cazul in care acestea au fost absolvite sau efectuate anterior datei retragerii, se realizeaza conform procedurii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

(4) Recunoasterea studiilor in vederea accesului la piata muncii sau la continuarea studiilor, initiata ulterior datei retragerii, in cazul in care acestea au fost absolvite sau efectuate ulterior datei retragerii si incepute anterior retragerii, se realizeaza conform procedurii aplicabile unui cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene, Spatiului Economic European si Confederatiei Elvetiene.

SECTIUNEA a 5-a

Accesul la educatie

Articolul 31

Persoanele cu statut Brexit beneficiaza de aceleasi conditii de scolarizare cu cele aplicabile cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene, daca prin alte acte normative sau tratate internationale nu este prevazut altfel.

SECTIUNEA a 6-a

Decontarea tratamentelor in curs

Articolul 32

(1) Persoanele asigurate in sistemul de asigurari de sanatate al Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord si care la data retragerii se afla in tratament, pe teritoriul Romaniei, la furnizori de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, acordat pe baza unui card european de asigurari sociale de sanatate/certificat provizoriu de inlocuire a cardului european de asigurari sociale de sanatate/document de deschidere de drepturi la tratament planificat - S2, valabile, beneficiaza de decontarea serviciilor medicale in continuarea tratamentului, pana cel tarziu la data de 31 decembrie 2020 inclusiv.

(2) Furnizorii de servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, aflati in relatii contractuale cu casele de asigurari de sanatate, au obligatia:

a) sa acorde persoanelor prevazute la alin. (1) servicii medicale, medicamente, dispozitive medicale, materiale sanitare specifice si altele asemenea, potrivit Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, actelor normative subsecvente acesteia, precum si Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Brexit    OUG 70/2019    Acord    Libertatea de circulatie    Accesul la piata muncii    Libertatea fortei de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.