din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2426 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord

  Publicat: 22 Nov 2019       4691 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul retragerii Regatului Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord din Uniunea Europeana fara un acord a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 933 din 20.11.2019.

Sistem de organizare
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Legatura bazata pe descendenta unei persoane dintr-o alta persoana sau pe faptul ca mai multe persoane au un descendent comun, rudenie fireasca, ori care se stabileste ca efect al infierii, rudenie civila.
Legatura politica si juridica permanenta dintre persoana fizica si stat,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Dovada scrisa prin care
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act oficial prin care se confirma (de catre anumite organe de stat)
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Dovada scrisa prin care
Impozitele pe venit sunt acele impozite la care platitorul (una si acceesi persoana cu suportatorul) sunt persoana fizica sau juridica care realizeaza venit.
Document bancar eliberat clientilor, in care sunt evidentiate toate operatiunile de incasari si plati efectuate intr-o anumita perioada,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ascendenti de gradul I ai unei persoane, tatal si mama, fata de care aceasta are stabilita filiatia din casatorie sau din afara casatoriei, parinti firesti, ori ca urmare a infierii.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Dovada pe care o poate face cel chemat sa raspunda pentru insulta sau calomnie, in scopul de a stabili adevarul afirmatiei sau imputarii facute si a inlatura astfel caracterul penal al faptei.

b) dovada asigurarii medicale pe perioada valabilitatii vizei;

c) certificatul de cazier judiciar sau alt document cu aceeasi valoare juridica, eliberat de autoritatile din tara de domiciliu sau de resedinta a strainului.

SECTIUNEA a 3-a

Dispozitii privind dreptul de sedere temporara

Articolul 8

(1) Persoanele cu statut Brexit intrate pe teritoriul Romaniei pana la data retragerii inclusiv, dar neinregistrate in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita, in termen de maximum 90 de zile de la data retragerii, prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania, la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

(2) Dreptul de sedere temporara in Romania se prelungeste daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

a) nu sunt semnalati de autoritatile competente ca prezinta un pericol pentru apararea si securitatea nationala ori sanatatea publica;

b) poseda document de trecere a frontierei de stat valabil, cu exceptia cazurilor in care acesta a expirat dupa intrarea in Romania si, din motive independente de vointa persoanei in cauza, respectivul document nu a putut fi prelungit;

c) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit si locuiesc efectiv la adresa la care declara ca au resedinta sau domiciliul pe teritoriul Romaniei;

d) fac dovada ca detin mijloace de intretinere pentru ei si membrii lor de familie, cel putin la nivelul venitului minim garantat in Romania.

(3) Cererea de prelungire a dreptului de sedere temporara va fi insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie, de un certificat medical, eliberat de o institutie sanitara publica sau privata, din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica, de dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei, de dovada mijloacelor de intretinere, precum si, dupa caz, de unul dintre urmatoarele documente:

a) dovada legaturii de rudenie in cazul membrilor de familie;

b) documente emise de autoritatile din statul de cetatenie sau de rezidenta prin care se face dovada ca membrul de familie al cetateanului britanic se afla in intretinerea sau gospodareste impreuna cu cetateanul britanic sau se afla in situatia in care, din motive medicale grave, este necesara asistenta personala a acestuia;

c) documentul prin care se atesta faptul ca relatia de parteneriat cu cetateanul britanic a fost inregistrata, in cazul parteneriatului inregistrat, sau documente care sa ateste faptul ca persoana in cauza are o relatie de convietuire cu cetateanul britanic, in cazul parteneriatului neinregistrat.

(4) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu adeverinta de salariu, talon de pensie, declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, extras de cont bancar ori alte documente echivalente.

Articolul 9

(1) Persoanele cu statut Brexit inregistrate pana la data retragerii inclusiv, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita, pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania, la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

(2) Dreptul de sedere temporara in Romania se prelungeste daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 8 alin. (2).

(3) Cererea de prelungire a dreptului de sedere temporara va fi insotita de documentele prevazute la art. 8 alin. (3).

(4) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu documentele prevazute la art. 8 alin. (4).

Articolul 10

(1) Persoanele cu statut post-Brexit pot solicita prelungirea dreptului de sedere temporara in Romania, in termen de maximum 90 de zile de la data intrarii pe teritoriul Romaniei, la formatiunile teritoriale ale Inspectoratului General pentru Imigrari.

(2) Dreptul de sedere temporara in Romania se prelungeste daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 8 alin. (2).

(3) Dreptul de sedere temporara in Romania se prelungeste individual, pentru fiecare membru de familie pe aceeasi perioada pentru care i s-a acordat dreptul de sedere cetateanului britanic.

(4) Cererea de prelungire a dreptului de sedere temporara va fi insotita de documentele prevazute la art. 8 alin. (3).

(5) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu documentele prevazute la art. 8 alin. (4).

Articolul 11

(1) Dreptul de sedere temporara in Romania al persoanelor cu statut Brexit prevazute la art. 8 si 9 se prelungeste pentru o perioada de cinci ani, pentru scopul prevazut la art. 69 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Dreptul de sedere temporara in Romania al persoanelor cu statut post-Brexit se prelungeste pentru scopul prevazut la art. 62 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Daca se constata ca la data depunerii cererii nu sunt indeplinite cumulativ conditiile prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, prelungirea dreptului de sedere temporara se refuza cu aplicarea corespunzatoare a prevederilor art. 52 alin. (11) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

SECTIUNEA a 4-a

Dispozitii privind dreptul de sedere pe termen lung

Articolul 12

(1) Persoanelor cu statut Brexit care au obtinut rezidenta permanenta pe teritoriul Romaniei in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 102/2005, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data retragerii inclusiv li se recunoaste acest drept ca drept de sedere pe termen lung acordat in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 194/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, daca solicita eliberarea permisului de sedere pe termen lung pana la data de 31 decembrie 2020 inclusiv, cu indeplinirea conditiilor prevazute la art. 8 alin. (2) lit. a) -c).

(2) Cererea de eliberare a permisului de sedere pe termen lung va fi insotita de documentul de trecere a frontierei de stat, in original si in copie, de un certificat medical, eliberat de o institutie sanitara publica sau privata, din care sa rezulte ca nu sufera de boli care pot pune in pericol sanatatea publica, si de dovada detinerii legale a spatiului de locuit la adresa la care declara ca are resedinta pe teritoriul Romaniei.

Articolul 13

(1) Dreptul de sedere pe termen lung se acorda, la cerere, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, pe perioada nedeterminata, persoanelor cu statut Brexit prevazute la art. 8 si 9 care la data solutionarii cererii sunt titulari ai unui drept de sedere temporara, daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) au avut drept de sedere temporara pe teritoriul Romaniei, in mod continuu in ultimii 5 ani anteriori depunerii cererii, iar in aceasta perioada impotriva acestora nu a fost dispusa nicio masura de indepartare de pe teritoriul national;

b) fac dovada detinerii mijloacelor de intretinere la nivelul venitului minim garantat in Romania;

c) fac dovada detinerii legale a spatiului de locuit, in conditiile legii;

d) nu prezinta pericol pentru securitatea nationala;

e) nu constituie o amenintare la adresa ordinii publice. Conditia se considera indeplinita daca strainul nu a savarsit, cu intentie, infractiuni pe teritoriul Romaniei pentru care i s-a aplicat o pedeapsa privativa de libertate mai mare de 5 ani.

(2) Dovada mijloacelor de intretinere poate fi facuta cu adeverinta de salariu, talon de pensie, declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice, extras de cont bancar ori alte documente echivalente.

(3) Minorii pot obtine drept de sedere pe termen lung numai daca unul sau ambii parinti sunt titulari ai unui drept de sedere pe termen lung. Acestor minori li se poate acorda dreptul de sedere pe termen lung fara indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1). In cazul in care numai unul dintre parinti este titular al unui drept de sedere pe termen lung, este necesar consimtamantul celuilalt parinte, in forma autentica.

(4) La stabilirea continuitatii perioadei de sedere temporara nu sunt considerate intreruperi:

a) absentele temporare de pe teritoriul Romaniei care nu depasesc 6 luni in decurs de un an;

b) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru satisfacerea serviciului militar obligatoriu;

c) absenta de pe teritoriul Romaniei pentru motive intemeiate, precum starea de graviditate si de nastere, boala grava, participarea la programe de invatamant sau pregatire profesionala ori mutarea in interes de serviciu intr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau o tara terta, pentru o perioada de maximum 12 luni consecutive.

(5) Dovada continuitatii sederii temporare pe teritoriul Romaniei prevazute la alin. (1) lit. a) cade in sarcina solicitantului si poate fi facuta prin orice mijloc de proba .

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 70/2019 privind unele masuri aplicabile in cazul unui Brexit fara un acord pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Brexit    OUG 70/2019    Acord    Libertatea de circulatie    Accesul la piata muncii    Libertatea fortei de munca

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.