din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2053 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale » Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011

Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011

  Publicat: 25 Dec 2019       73026 citiri        Secţiunea: Legislatia Muncii si Asigurarilor sociale  


Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
LEGEA nr. 1/2011 a educatiei nationale, Actualizata 2020

Actualizata 2020 prin:
- Legea nr. 221/2019 pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011;
- OUG nr. 79/2019 privind unele masuri in domeniul educatiei si pentru prorogarea unor termene.

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
1. Aptitudine a persoanei de a-si da seama de sensul, importanta si urmarile actiunilor pe care le savarseste, precum si de a-si dirija liber vointa, potrivit cu scopurile urmarite.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Puterile publice existente in stat.
(Consortium) Grup de companii format in scopul promovarii unui obiectiv comun sau al angajarii intr-un proiect benefic pentru toti membrii.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Act adoptat de organele de stat,
Aplicatie NCTS/T1/T2 - componenta a aplicatiei informatice NCTS-RO
Ansamblul normativelor de calitate in furnizarea unui serviciu public si/sau de utilitate publica, stabilite prin acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.

c) invatamantul secundar, care cuprinde:

(i) invatamantul secundar inferior sau gimnazial, care cuprinde clasele V-VIII;

(ii) invatamantul secundar superior care poate fi:

- invatamant liceal, care cuprinde clasele de liceu IX-XII/XIII, cu urmatoarele filiere: teoretica, vocationala si tehnologica;

(Din 30-iun-2014 Art. 23, alin. (1) , litera C. din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 49/2014)

- invatamant profesional cu durata de minimum 3 ani;

(Din 30-iun-2014 Art. 23, alin. (1) , litera C. din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 49/2014)

d) invatamantul tertiar nonuniversitar, care cuprinde invatamantul postliceal.

(2) Invatamantul liceal este organizat in doua cicluri care se succeda: ciclul inferior al liceului, format din clasele a IX-a - a X-a, si ciclul superior al liceului, format din clasele a XI-a - a XII-a/a XIII-a.

(3) Invatamantul liceal, vocational si tehnologic, invatamantul profesional si invatamantul postliceal se organizeaza pentru specializari si calificari stabilite de Ministerul Educatiei Nationale, in conformitate cu Registrul national al calificarilor.

(Din 30-dec-2013 Art. 23 din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 117/2013)

Articolul 24

(1) Invatamantul general obligatoriu cuprinde invatamantul primar, invatamantul gimnazial si primii 2 ani ai invatamantului secundar superior, invatamantul secundar superior si grupa mare din invatamantul prescolar devin obligatorii pana cel mai tarziu in anul 2020, grupa mijlocie pana cel mai tarziu in anul 2023, iar grupa mica pana in anul 2030.

(Din 05-apr-2019 Art. 24, alin. (1) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 56/2019)

(2) [textul din Art. 24, alin. (2) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 a fost abrogat la 30-dec-2014 de Art. I, punctul 1. din Ordonanta urgenta 94/2014]

(3) Invatamantul profesional si tehnic este format din: invatamant profesional invatamant liceal tehnologic si invatamant postliceal.

(Din 30-dec-2014 Art. 24, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. I, punctul 2. din Ordonanta urgenta 94/2014)

Articolul 25

(1) Formele de organizare a invatamantului preuniversitar sunt: invatamant cu frecventa si invatamant cu frecventa redusa.

(2) Invatamantul obligatoriu este invatamant cu frecventa. In mod exceptional, pentru persoanele care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei, invatamantul obligatoriu se poate organiza si in forma de invatamant cu frecventa redusa, in conformitate cu prevederile unei metodologii elaborate de Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

(Din 11-oct-2011 Art. 25, alin. (2) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 a se vedea referinte de aplicare din Metodologie din 2011)

(3) Pentru copiii cu cerinte educationale speciale sau nedeplasabili din motive medicale se poate organiza invatamant la domiciliu sau pe langa unitatile de asistenta medicala. Pentru copiii cu dizabilitati locomotorii, in vederea integrarii acestora in invatamantul cu frecventa, se vor achizitiona elevatoare sau procesul instructiv-educativ se va desfasura intr-o sala de clasa situata la parterul unitatii.

(Din 24-ian-2019 Art. 25, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 1. din Legea 38/2019)

(4) Invatamantul dual este o forma de organizare a invatamantului profesional si tehnic care se desfasoara pe baza de contract si are urmatoarele caracteristici:

a) este organizat, intr-un cadru unitar, de catre unitatile de invatamant la solicitarea operatorilor economici sau a structurilor asociative interesate, cum ar fi camere de comert, asociatii patronale de ramura, clustere in calitate de potentiali angajatori si parteneri de practica;

b) asigura o ruta alternativa de educatie si formare profesionala, organizata pe baza de parteneriat si conform unor contracte individuale de pregatire practica incheiate cu operatorii economici care asuma ca responsabilitate principala pregatirea practica a elevilor;

c) operatorii economici asigura pregatirea practica a elevilor, bursa, cel putin la nivelul celei acordate din fonduri publice pentru invatamantul profesional, si alte cheltuieli pentru formarea de calitate a elevilor;

d) se bazeaza pe un parteneriat extins, asigurand colaborarea dintre unitatile de invatamant partenere, autoritatile publice centrale si locale si mediul economic si asociativ.

(Din 06-apr-2018 Art. 25, alin. (4) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 2. din Legea 82/2018)

(5) Invatamantul dual reflecta caracteristicile prevazute la alin. (4) si indeplineste urmatoarele cerinte:

a) incheierea contractului de parteneriat intre unul sau mai multi operatori economici sau intre structuri asociative/un consortiu de operatori economici, unitatea de invatamant si unitatea administrativ-teritoriala pe raza careia se afla unitatea scolara, contract care stabileste conditiile de colaborare, drepturile si obligatiile partilor, precum si costurile asumate de parteneri;

b) incheierea contractului individual de pregatire practica dintre elev, respectiv parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului minor, operatorul economic si unitatea de invatamant, contract care stabileste drepturile si obligatiile partilor.

(Din 06-apr-2018 Art. 25, alin. (5) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 82/2018)

(6) Organizarea si functionarea invatamantului dual, accesul in invatamantul dual, durata si continutul programelor de pregatire profesionala, modul de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii sunt reglementate prin metodologii specifice, propuse de Centrul National de Dezvoltare a Invatamantului Profesional si Tehnic, aprobate prin ordin al ministrului educatiei nationale, in urma consultarii reprezentantilor operatorilor economici si a altor structuri reprezentative ale mediului economic interesate.

(Din 06-apr-2018 Art. 25, alin. (6) din titlul II, capitolul II, sectiunea 1 modificat de Art. 1, punctul 3. din Legea 82/2018)

Articolul 26

Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului poate stabili, prin hotarare a Guvernului, functionarea in sistemul de invatamant preuniversitar a unor unitati-pilot, experimentale si de aplicatie .

SECTIUNEA 2: Educatia anteprescolara

Articolul 27

(1) Educatia anteprescolara se organizeaza in crese, gradinite si in centre de zi.

(Din 02-sep-2019 Art. 27, alin. (1) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 201/2018)

(2) Organizarea unitatilor de educatie timpurie anteprescolara, standardele de calitate si metodologia de organizare ale acesteia se stabilesc prin hotarare a Guvernului, initiata de Ministerul Educatiei Nationale.

(Din 31-aug-2018 Art. 27, alin. (2) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 4. din Ordonanta 9/2018)

(21) Continutul educativ al activitatilor desfasurate in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, conform prevederilor curriculumului specific, se stabileste prin ordin al ministrului educatiei nationale.

(Din 31-aug-2018 Art. 27, alin. (2) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 completat de Art. I, punctul 5. din Ordonanta 9/2018)

(3) Asigurarea personalului didactic si a celui de specialitate necesar desfasurarii educatiei anteprescolare se face de catre Ministerul Educatiei Nationale conform art. 104 alin (2) lit. a) , cu respectarea standardelor de calitate si a legislatiei in vigoare.

(Din 02-sep-2019 Art. 27, alin. (3) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 201/2018)

(4) Finantarea din resurse publice se acorda numai furnizorilor de servicii de educatie timpurie acreditati, de stat, particular sau confesional.

(Din 02-sep-2019 Art. 27, alin. (4) din titlul II, capitolul II, sectiunea 2 modificat de Art. I, punctul 2. din Legea 201/2018)

(41) Statul asigura finantarea de baza pentru toti anteprescolarii inscrisi in unitatile acreditate de educatie timpurie anteprescolara de stat, particulara sau confesionala, in limitele costului standard per anteprescolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei Nationale.

Afişează Legea educatiei nationale, actualizata 2020. Legea nr. 1/2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2011    Legea 1/2011 actualizata    Legea 1/2011 actualizata 2020    Legea educatiei nationale actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Calitatea procesuala pasiva in litigiile cadrelor didactice avand ca obiect plata salariilor si a dobanzilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila, Decizia civila nr. 93/A/2017, in sedinta publica din 25.01.2017

Necompensarea in bani a zilelelor de concediu neefectuate
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures, Sectia I Civila, Sentinta nr. 505 din data de 15.04.2016

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Constatare prin hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 390 din data de 07.04.2016

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatului se poate realiza doar in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aplicabilitatea legislatiei muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 433 din data de 19 aprilie 2016Articole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu