din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1482 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (inclusiv OUG 114/2018)

OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (inclusiv OUG 114/2018)

  Publicat: 09 Jan 2020       11794 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, Publicata Monitorul Oficial nr. 11 din 09 ianuarie 2020

NOTA Ordonanta de urgenta 1/2020 de modificare a OUG 114/2018

Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Soldul din care reiese o insuficienta a resurselor in raport cu nevoile, in cursul unei perioade date;
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Din punct de vedere contabil, un registru contabil unde se inregistreaza cronologic si sistematic miscarile patrimoniului (economico-financiare).
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Banii folositi pentru a desfasura o afacere. Stoc de valori sau de active care, intrate in circuitul economic, pot genera venituri posesorilor lor.
Presupunere, supozitie cu privire la anumite (legaturi, relatii intre) fenomene; presupunere cu caracter provizoriu, formulata pe baza datelor experimentale existente la un moment dat.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Componentele structurale ale actului juridic civil, adica elementele sale constitutive, care pot fi comune tuturor actelor civile
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Este extinderea competentei unui organ judiciar prin posibilitatea acordata de lege, de a solutiona anumite cauze, care in mod obisnuit nu intra in competenta sa.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Sume de bani (in lei sau in valuta) ale titularilor, aflate in conturi deschise la diverse banci.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Suma pe care un imprumutat (debitor) o plateste unui imprumutator (creditor), pentru banii imprumutati pe o anumita perioada.
Operatiune prin care o persoana numita imprumutator acorda spre folosinta unei alte persoane, numita imprumutat

Forma actualizata 2020 a OUG nr. 114/2018, prin OUG 1/2020 >>>>>AICI<<<<<<

ORDONANTA DE URGENTA privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative

Avand in vedere efectele negative pe care le va produce aplicarea noului regim de sanctionare instituit prin completarile aduse Legii nr. 159/2016 de catre Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, al carui termen de aplicare a fost suspendat prin prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 19/7019 pana la 1 septembrie 2019 si ulterior prorogat prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 54/2019 pana la 15 martie 2020, traduse in inhibarea investitiilor in dezvoltarea infrastructurii de comunicatii, in contextul in care nu s-a elaborat un cadru de simplificare a procesului de autorizare a constructiilor infrastructurii in domeniu,

tinand cont de numarul marit de lucrari de constructii care urmeaza a fi efectuat pentru dezvoltarea infrastructurii de comunicatii prin implementarea de noi tehnologii,

avand in vedere ca prin aceasta prevedere s-a instituit in fapt o dubla sanctionare a furnizorilor de servicii si comunicatii electronice pentru aceeasi fapta, atat prin Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a retelelor de comunicatii electronice, precum si pentru stabilirea unor masuri pentru reducerea costului instalarii retelelor de comunicatii electronice, cu completarile ulterioare, prin prevederile art. 85 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prin Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

avand in vedere ca aplicarea prevederilor art. 85 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 impune stabilirea si determinarea numarului cert de abonati ai unei retele neautorizate, fapt care in practica este imposibil de realizat pana la data de 15 martie 2020,

ca urmare a nevoii stringente de extindere cat mai curand posibil (pentru a reduce decalajele fata de media europeana) a accesului la servicii de comunicatii electronice mobile de banda larga in zonele rurale si in alte zone in care instalarea retelelor de comunicatii electronice fixe ce nu utilizeaza resursa limitata de spectru radio este dificila sau greu sustenabila din punct de vedere economic,

fata de aspectele mentionate mai sus, consideram ca acestea constituie o stare de fapt obiectiva care poate periclita procesul de implementare a noilor tehnologii de comunicatii mobile, cu potential impact negativ asupra serviciilor ce ar putea fi furnizate prin intermediul acestora.

Luand in considerare ca pentru pastrarea echilibrelor bugetare sunt necesare unele masuri menite sa mentina volumul cheltuielilor bugetare pe anul 2020 la un nivel care sa permita respectarea plafoanelor nominale ale cheltuielilor totale si ale cheltuielilor de personal aferente bugetului general consolidat, precum si plafonul soldului bugetului general consolidat, astfel cum au fost aprobate prin Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificati in cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020,

luand in considerare faptul ca aceste masuri bugetare au stat la baza Strategiei fiscal bugetare pe orizontul 2020-2022, motiv pentru care se impune adoptarea acestora in regim de urgenta,

tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor bugetare propuse:

- ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectand sustenabilitatea finantelor

publice;

- exista riscul ca tinta de deficit bugetar aprobata pentru anul 2020 prin Legea nr. 238/2019 sa nu poata fi respectata. Avand in vedere:

- necesitatea asigurarii fondurilor pentru desfasurarea corespunzatoare a activitatii autoritatilor si institutiilor publice

locale;

- necesitatea asigurarii fondurilor pentru o buna functionare a activitatii unitatilor administrativ-teritoriale, nepromovarea prezentului act normativ ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:

- riscul neasigurarii bunei functionari a activitatii unitatilor administrativ teritoriale;

- riscul neasigurarii fondurilor necesare pentru finantarea corespunzatoare a activitatii autoritatilor si institutiilor publice

locale.

Tinand cont ca neadoptarea in regim de urgenta a masurilor fiscal-bugetare propuse ar genera un impact suplimentar asupra deficitului bugetului general consolidat, afectand in mod semnificativ sustenabilitatea finantelor publice,

avand in vedere ca faptul ca operatorii economici care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce functioneaza pe baza de plati cu cardul, precum si de acceptatoare de bancnote sau monede, dupa caz, vizati de obligatia de dotare cu aparate de marcat electronice fiscale cu jurnal electronic, sunt in imposibilitatea de a respecta termenul final de dotare stabilit pentru data de 31 decembrie 2019, riscand aplicarea de sanctiuni drastice, respectiv amenda de la 8.000 lei la 10.000 lei, precum si suspendarea activitatii la unitatea de vanzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor si confiscarea sumelor nejustificate, in conditiile in care nerespectarea obligatiei nu le este imputabila,

tinand cont ca prevederile actuale referitoare la actualizarea cu cresterea preturilor de consum a nivelului accizelor incepand cu 1 ianuarie a fiecarui an nu sunt clare si pot da nastere la interpretari diferite, cu riscul afectarii veniturilor bugetului de stat provenind din acest impozit,

luand in considerare faptul ca mentinerea taxei pe activele financiare afecteaza profitabilitatea institutiilor de credit bancare si implicit capacitatea acestora de a spori creditarea in economie, in conditiile in care rezultatul reportat constituie o importanta sursa de capital pentru sustinerea activitatii de creditare,

avand in vedere faptul ca prin penalizarea bancilor cu o dinamica a creditarii sectorului real situata sub un prag-tinta este afectata eficienta politicii macroprudentiale,

tinand cont de faptul ca neabrogarea taxei poate afecta rezervele de capital constituite in ultimii ani de sectorul bancar, prin aplicarea politicilor macroprudentiale, care se pot deteriora in ipoteza unor evolutii nefavorabile mai severe, inclusiv ca urmare a efectelor mentinerii taxei pe activele financiare,

avand in vedere faptul ca pana la data de 31 decembrie 2019 ministerele reorganizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative nu au incheiat protocoalele de predare-primire,

tinand cont ca bugetul de stat pe anul 2020 a fost adoptat pe structura ministerelor prevazute de Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 22/2019,

luand in considerare ca pana la incheierea protocoalelor de predare-primire prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 nu exista reglementari legale care sa stabileasca modalitatea de finantare a cheltuielilor aferente ministerelor reorganizate, se impune adoptarea in regim de urgenta a unor masuri bugetare in acest sens,

tinand seama de faptul ca nepromovarea acestei masuri ar putea avea drept consecinte negative urmatoarele:

- riscul neplatii drepturilor salariale in luna ianuarie 2020 ale persoanelor care isi desfasoara activitatea in cadrul ministerelor reorganizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2019,

- riscul neasigurarii fondurilor necesare ministerelor reorganizate conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2019 in vederea desfasurarii activitatii acestora in bune conditii .

In considerarea faptului ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie o situatie de urgenta si extraordinara a carei reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1116 din 29 decembrie 2018, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

``(1) Fondul de Dezvoltare si Investitii, mecanism specific de finantare in domeniul investitiilor publice, denumit in continuate Fond, fara personalitate juridica, este gestionat de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, printr-un cont de disponibil ."

2. La articolul 2, alineatele (2)-(5) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

``(2) Valoarea imprumuturilor acordate pentru rond se stabileste la valoarea granturilor contractate, care se diminueaza la valoarea cheltuielilor aferente lucrarilor efectuate si receptionate in conditiile legii.

(3) Dobanda aferenta imprumuturilor acordate se calculeaza pe fiecare an calendaristic, la soldul imprumutului, incepand cu data tragerii, cu conventia numar de zile calendaristice/360. Dobanda astfel calculata se comunica Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, care are obligatia de a o plati in 30 de zile calendaristice de la data comunicarii.

(4) Dobanda se asigura din bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei si reprezinta venit al bugetului Trezoreriei Statului.

(5) Rambursarea imprumuturilor se efectueaza integral de Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei incepand cu luna ianuarie 2020 din sumele prevazute cu aceasta destinatie in buget, intr-un interval de 20 de ani. Conventia de imprumut incheiata cu Ministerul Finantelor Publice, respectiv scadentarul aferent imprumutului se modifica corespunzator prevederilor prezentului alineat."

3. La articolul 2, alineatul (6) se abroga.

4. La articolul 3, alineatele (5) si (6) se abroga.

5. La articolul 5, alineatul (1) se abroga.

6. Articolul 52 se abroga.

7. Articolul 6 se abroga.

8. Articolul 9 se abroga.

9. Articolele 11-17 se abroga.

Afişează OUG nr. 1/2020 privind unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative (inclusiv OUG 114/2018) pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    OUG 114/2018    OUG 1/2020    OUG 114/2018 actualizata 2020    OUG 114/2018 aplicabila in 2020    OUG 114/2018 modificata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Statul nu poate invoca lipsa de lichiditati pentru refuzul de a executa o hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Judecatoria Sectorul 1 Bucuresti - Sentinta civila nr. 12197 din data de 16.07.2014Articole Juridice

Recunoasterea si aplicarea sporului pentru conditii de munca in domeniul sanatatii si asistentei sociale. Dispozitii legale incidente si paralizante
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Precizari privind stabilirea salariilor in constructii ca urmare a adoptarii OUG 114/2018
Sursa: EuroAvocatura.ro