din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3618 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Codurile Esentiale » OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

  Publicat: 12 Feb 2020       2011 citiri        Secţiunea: Codurile Esentiale  


Ordonanta de urgenta nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011

Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
este decizia de a renunta la un bun sau la un drept (de regula) de proprietate, luata in anumite conditii prevazute de lege;
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Vezi Domiciliu conventional.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Organ de stat care exercita puterea executiva, constituit de puterea suprema de stat.

Avand in vedere ca actualul cadru legal nu reglementeaza modalitatea de decontare a cheltuielilor de transport pentru elevii care studiaza in alta localitate decat cea de domiciliu,


tinand seama de necesitatea ca elevii care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu sa beneficieze de dreptul la educatie prin decontarea cheltuielilor de transport din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin unitatile de invatamant la care sunt scolarizati, precum si de necesitatea existentei cadrului legal pentru transportul elevilor,


avand in vedere nevoia de a asigura organizarea si functionarea eficienta, performanta si predictibila a sistemului national de educatie, precum si de a elimina efectele perturbatoare produse de absenta unui cadru legislativ adecvat, aspecte care au consecinte grave asupra drepturilor beneficiarilor directi ai educatiei,


luand in considerare faptul ca procesul educational este in derulare, proces ce presupune prezenta elevilor la cursuri, se impune crearea de urgenta a cadrului legal necesar stabilirii modalitatii de decontare a transportului elevilor, deoarece, fara interventia Guvernului, efectele lipsei decontarii cheltuielilor de transport ar putea conduce la cresterea abandonului scolar, elevii suportand o serie de consecinte fara a fi responsabili de situatia creata,


avand in vedere riscul de excluziune si de abandon scolar care grefeaza asupra populatiei scolare din medii dezavantajate geografic, economic sau social, este necesara luarea unor masuri rapide si coerente de interventie integrata pentru diminuarea acestora,


neadoptarea acestor masuri imediate si a reglementarilor pentru implementarea lor genereaza disfunctionalitati majore cu efecte negative asupra bunei desfasurari a activitatilor din sistemul national de invatamant.


Intrucat invatamantul constituie prioritate nationala a Guvernului Romaniei,


avand in vedere cele expuse, si deoarece toate elementele vizate de prezenta propunere urmaresc ocrotirea interesului elevilor si constituie situatii extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. I. -


Legea educatiei nationale nr. 1/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:


1. La articolul 84, alineatele (3) si (31) vor avea urmatorul cuprins:


"(3) Elevilor care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu li se deconteaza cheltuielile de transport, in limita a 50 km, sau li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru, daca locuiesc la internat sau in gazda, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin unitatile de invatamant la care sunt scolarizati. Decontarea se realizeaza pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport rutier.


(31) Elevilor de nivel liceal care nu pot fi scolarizati in localitatea de domiciliu la filiera/profilul/specializarea solicitata li se deconteaza cheltuielile de transport in limita a 50 km sau li se asigura decontarea sumei ce reprezinta contravaloarea a 8 calatorii dus-intors pe semestru, daca locuiesc la internat sau in gazda, din bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii, prin unitatile de invatamant la care sunt scolarizati. Decontarea se realizeaza pe baza documentelor justificative, emise de operatorii de transport rutier."


2. La articolul 84, alineatele (32), (33) si (34) se abroga.


Art. II. -


(1) In termen de 30 zile de la data publicarii prezentei ordonante de urgenta, Ministerul Educatiei si Cercetarii initiaza hotararea Guvernului privind procedura de decontare si sumele ce pot fi decontate pentru transportul rutier al elevilor scolarizati in alta localitate decat cea de domiciliu .


(2) Operatorii de transport rutier au obligatia sa asigure transportul rutier al elevilor potrivit prevederilor art. 84 alin. (3) si (31) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, in limitele stabilite prin hotararea de Guvern mentionata la alin. (1).

Afişează OUG nr. 15/2020 pentru modificarea Legii educatiei nationale nr. 1/2011 pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 1/2011    OUG 15/2020    Legea 1/2011 actualizata    Legea 1/2011 actualizata 2020    Legea educatiei nationale actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Decizia CCR nr. 657/2019 referitoare la admiterea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei "pe baza de abonament" - Legea 1/2011
Pronuntaţă de: Curtea Constitutionala a Romaniei

Principiul repararii integrale a prejudiciului suferit ca efect al esalonarii titlurilor executorii impune si acordarea daunelor-interese moratorii sub forma dobanzii legale
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj Sectia I Civila, Decizia civila nr. 132/A/2017, in sedinta publica din 31 ianuarie 2017

Calitatea procesuala pasiva in litigiile cadrelor didactice avand ca obiect plata salariilor si a dobanzilor
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj - Sectia I civila, Decizia civila nr. 93/A/2017, in sedinta publica din 25.01.2017

Necompensarea in bani a zilelelor de concediu neefectuate
Pronuntaţă de: Tribunalul Maramures, Sectia I Civila, Sentinta nr. 505 din data de 15.04.2016

Raspunderea patrimoniala a salariatului. Constatare prin hotarare judecatoreasca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 390 din data de 07.04.2016

Angajarea raspunderii patrimoniale a angajatului se poate realiza doar in baza unei hotarari judecatoresti definitive si irevocabile. Aplicabilitatea legislatiei muncii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Suceava, Sectia I Civila, Decizia nr. 433 din data de 19 aprilie 2016Articole Juridice

Constitutionalitatea incetarii de drept a contractelor de munca ale unor cadre universitare care nu sunt studenti-doctoranzi sau nu au obtinut diploma de doctor
Sursa: Irina Maria Diculescu