din anul 2007, atuul tau de DREPT!
927 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

  Publicat: 18 Mar 2020       5924 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
LEGE nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, Republicata si actualizata 2020

Cu referire la Hotarirea nr. 2/2019 privind aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile pe anul 2019 (M.Of. 280 din 12-apr-2019)

Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Persoana care a implinit varsta de 18 ani.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
Ramura economica a activitatii economice constituita pe baza diviziunii muncii, care transforma obiecte preluate din natura sau alte materii prime (produse agricole, piscicole)
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Act adoptat de organele de stat,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Act adoptat de organele de stat,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
1. Grup comstituit de catre o autoritate cu scopul desfasurarii, coordonarii, supravegherii, controlului unei activitati din diferite domenii ale vietii sociale
Este persoana fizica sau juridica titulara in exclusivitate sau in indiviziune a dreptului real asupra corpului de proprietate supus inscrierii.
1. Determinare cu aproximatie (sinonim cu estimare) a unei anumite cantitati, in acest sens evaluarea poate reprezenta o anticipare a operatiei de masurare propriu-zisa sau o poate inlocui, atunci cand nu este posibila o masurare suficient de exacta
Act adoptat de organele de stat,

Articolul 20

(1) Comisia mixta de rechizitii de la nivelul judetului sau al municipiului Bucuresti, dupa caz, este compusa din:

a) prefectul judetului ori al municipiului Bucuresti - presedinte;

b) comandantul centrului militar judetean, respectiv comandantii centrelor militare ale sectoarelor municipiului Bucuresti, dupa caz;

c) reprezentantul Statului Major al Fortelor Aeriene sau, dupa caz, al Statului Major al Fortelor Navale;

d) reprezentantul inspectoratului de jandarmi judetean sau Directia Generala de Jandarmi a Municipiului Bucuresti;

e) reprezentantul inspectoratului judetean de politie ori al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti;

f) seful compartimentului juridic al prefecturii;

g) reprezentantul directiei generale regionale a finantelor publice - specialist in preturi si evaluari de bunuri;

h) seful oficiului de mobilizare a economiei nationale si pregatirii teritoriului pentru aparare;

i) directorul oficiului registrului comertului judetean, respectiv al municipiului Bucuresti;

j) reprezentantul consiliului judetean;

k) presedintele camerei de comert si industrie a judetului sau a municipiului Bucuresti;

l) reprezentantul structurii teritoriale pentru situatii de urgenta.

(2) La lucrarile comisiei mixte de rechizitii pot fi invitati reprezentantii institutiilor publice care concura la pregatirea si realizarea rechizitiilor de bunuri si prestarilor de servicii in interes public.

Articolul 21

(1) Comisiile prevazute la art. 19 lit. a) se convoaca de presedintele acestora semestrial sau ori de cate ori este necesar.

(2) Comisiile mixte de rechizitii stabilesc cantitatile de bunuri ce pot fi rechizitionate pe localitati, operatori economici, institutii publice si alte persoane juridice, in vederea realizarii integrale a scopurilor prevazute la art. 3.

(3) Anual, comisiile mixte de rechizitii propun limitele preturilor pentru principalele bunuri consumptibile rechizitionabile, pe care le inainteaza Comisiei Centrale de Rechizitii.

(4) Hotararile comisiilor sunt obligatorii pentru toate persoanele fizice si juridice prevazute in prezenta lege si sunt aduse la indeplinire de catre autoritatile administratiei publice locale, operatorii economici, institutiile publice si alte persoane juridice, la instiintarea autoritatilor imputernicite sa efectueze rechizitii.

Articolul 22

Comisia Centrala de Rechizitii, organ de pregatire si executare a rechizitiilor, din subordinea Guvernului, este compusa din:

a) seful Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale - presedinte;

b) 4 reprezentanti ai Ministerului Apararii Nationale;

c) 2 reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne;

d) un reprezentant al Ministerului Justitiei;

e) 2 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice;

f) un reprezentant al Institutului National de Statistica;

g) directorul general al Oficiului National al Registrului Comertului;

h) un reprezentant al Bancii Nationale a Romaniei;

i) cate un reprezentant din partea ministerelor stabilite prin hotarare a Guvernului.

Articolul 23

(1) Comisia Centrala de Rechizitii se convoaca anual sau ori de cate ori este nevoie, de catre presedintele acesteia.

(2) Comisia Centrala de Rechizitii, pe baza propunerilor limitelor de preturi ale comisiilor mixte de rechizitii, efectuate potrivit art. 21 alin. (3) , stabileste preturile principalelor bunuri consumptibile necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora.

(3) Preturile stabilite de Comisia Centrala de Rechizitii se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

(la data 19-apr-2016 Art. 23, alin. (3) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 1/2016 )

(la data 23-apr-2018 Art. 23, alin. (3) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 2/2018 )

(la data 12-apr-2019 Art. 23, alin. (3) din capitolul IV a se vedea referinte de aplicare din Hotarirea 2/2019 )

(4) Comisia Centrala de Rechizitii analizeaza si rezolva contestatiile la hotararile comisiilor mixte de rechizitii.

(5) Hotararile Comisiei Centrale de Rechizitii se pun in executare de Administratia Nationala a Rezervelor de Stat si Probleme Speciale, prin comisiile mixte de rechizitii.

Articolul 24

(1) Despagubirile pentru bunurile neconsumptibile rechizitionate se acorda astfel:

a) prin chirie, a carei modalitate de calcul se stabileste prin hotarare a Guvernului;

b) prin acordarea diferentei de valoare corespunzatoare, pentru bunurile care se restituie cu degradari majore;

c) prin acordarea unui bun similar sau prin plata contravalorii bunului, stabilita in functie de starea tehnica si de gradul de uzura la momentul rechizitionarii, in cazul in care, din motive obiective, acesta nu mai poate fi restituit.

(2) Despagubirile pentru bunurile consumptibile se acorda prin achitarea la pretul pietei in momentul preluarii, conform masurilor dispuse in imprejurari exceptionale de catre Guvern, potrivit legii.

(3) Evaluarea prejudiciilor bunurilor prevazute la alin. (1) lit. b) si c) se face de catre o comisie de experti din care fac parte in mod obligatoriu reprezentanti ai beneficiarului, ai prefectului si proprietarul sau detinatorul legal, dupa caz, al bunului rechizitionat.

(4) Cuantumul despagubirilor la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale se avizeaza in mod obligatoriu de comisia mixta de rechizitii.

(5) Metodologia, cadrul de organizare si criteriile de evaluare a despagubirilor, pe categorii de bunuri, se stabilesc prin hotarare a Guvernului.

Articolul 25

Afişează LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 123/1997    rechizitionare    Decret 195/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Este Starea de Urgenta un caz de forta majora?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut