din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3187 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public

  Publicat: 18 Mar 2020       5918 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
LEGE nr. 132/1997 privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public, Republicata si actualizata 2020

Cu referire la Hotarirea nr. 2/2019 privind aprobarea Listei cu preturile principalelor bunuri consumptibile rechizitionabile, necesare estimarii fondurilor folosite la plata despagubirilor acestora, valabile pe anul 2019 (M.Of. 280 din 12-apr-2019)

Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Intamplare neplacuta care produce ranirea, mutilarea sau moartea cuiva.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Act de stat intervenit in imprejurari exceptionale, prin care se pun la dispozitia unor organe de stat (Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de INterne etc.) bunuri mobile sau imobile
Act adoptat de organele de stat,
Act de stat intervenit in imprejurari exceptionale, prin care se pun la dispozitia unor organe de stat (Ministerul Apararii Nationale, Ministerul de INterne etc.) bunuri mobile sau imobile
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Una dintre modalitatile de reparare a pagubei pricinuite prin infractiune.
A declara vinovat pe cineva rpintr-o hotarare judecatoreasca,
Legea 10 din 2001. Reconstituirea dreptului de proprietate asupra aceluiasi imobil care a fost preluat in mod abuziv in perioada de referinta a legii;
Unitate economica autonoma de productie, de constructii, de circulatia marfurilor, de transporturi
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Pierdere a unor drepturi ca urmare a unei condamnari sau a neexercitarii unui drept.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Tot ceea ce un lucru produce in mod periodic, fara ca substanta sa sa scada.
1. Locuinta care, spre deosebire de domiciliu, nu este statornica sau principala. O persoana poate avea, in dreptul nostru, un singur domiciliu si mai multe resedinte.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Rude colaterale, de gradul II, care au aceiasi parinti ori au un parinte comun.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Investigatie statistica, de obicei periodica, efectuata prin inregistrarea de date cantitative privind unele fenomene in scopul

(1) Plata pentru prestarile de servicii in interes public se face in numerar, pe baza statelor de plata intocmite de unitatea beneficiara, la fiecare sfarsit de luna sau dupa efectuarea serviciului, daca acestea au durat mai putin de o luna.

(2) In caz de imbolnavire sau accident de munca, survenit pe timpul prestarii de servicii in interes public, persoanele chemate beneficiaza de asistenta medicala si medicamente sau de pensii de invaliditate, precum si de ajutoare in cadrul asigurarilor sociale de stat, in conditiile prevazute pentru salariatii din aceeasi specialitate. In caz de mobilizare sau de razboi, persoanele respective beneficiaza de aceste drepturi in conditiile prevazute pentru militari.

(3) In cazul prestarii de servicii in interes public, in alte localitati decat cele in care domiciliaza sau isi au resedinta persoanele chemate, cheltuielile de transport, cazare si hrana se suporta de unitatile beneficiare.

(4) Plata prestarilor de servicii in interes public in timpul mobilizarii sau pe timp de razboi se efectueaza la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare pentru salariatii civili din institutiile publice cu atributii in domeniul apararii, sigurantei nationale si ordinii publice, in conditiile legii.

(5) Plata prestarilor de servicii in interes public, efectuate in scopul prevenirii, localizarii si inlaturarii unor dezastre, se efectueaza la nivelul stabilit prin sistemul de salarizare a personalului contractual din sectorul bugetar, in conditiile legii.

Articolul 26

Plata despagubirilor pentru bunurile rechizitionate si pentru prestarile de servicii in interes public se face de beneficiari, astfel:

a) de catre ministere si celelalte autoritati publice in folosul carora s-au efectuat rechizitiile sau prestarile de servicii in interes public, din fondurile cu aceasta destinatie puse la dispozitie de la bugetul de stat ori din alte fonduri constituite potrivit legii, in cazul starii de razboi, de mobilizare, de asediu sau de urgenta;

b) de catre autoritatile administratiei publice, din bugetele locale sau de la bugetul de stat, pentru prevenirea, localizarea si inlaturarea urmarilor unor dezastre.

Articolul 27

(1) Lichidarea proceselor-verbale de rechizitie se face in timpul si prin modalitatile de plata stabilite prin hotarare a Guvernului.

(2) Neprezentarea procesului-verbal de rechizitie la lichidare, in termen de 3 ani de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei a datei inceperii platii, are ca urmare pierderea dreptului la despagubiri, pentru bunurile rechizitionate.

(3) Contestatiile sau reclamatiile facute dupa acest termen se considera prescrise.

(4) In cazul pierderii proceselor-verbale de rechizitie, Comisia Centrala de Rechizitii poate hotari eliberarea unui duplicat numai dupa declararea anularii acestora in Monitorul Oficial al Romaniei.

Articolul 28

La implinirea termenelor sau la incetarea cauzelor care au determinat rechizitia, bunurile se restituie celor de la care au fost rechizitionate, cu proces-verbal de restituire .

Articolul 29

(1) Contestatiile privind preturile practicate, valoarea de despagubire a bunurilor rechizitionate inscrise in documentele oficiale si modul de achitare a acestora se adreseaza comisiei mixte de rechizitii, in cel mult 90 de zile de la data incheierii procesului-verbal de restituire .

(2) Hotararile comisiei mixte de rechizitii pot fi contestate, in cel mult 90 de zile de la primirea lor, la Comisia Centrala de Rechizitii, care, in cazul admiterii contestatiei in hotararea pronuntata, fixeaza pretul care urmeaza a fi achitat.

(3) Hotararea Comisiei Centrale de Rechizitii poate fi atacata in justitie, in cel mult 30 de zile de la primirea acesteia.

(4) Termenul prevazut la alin. (3) este termen de decadere.

CAPITOLUL V: Scutiri de rechizitii de bunuri si de prestari de servicii in interes public

Articolul 30

Nu sunt supuse rechizitionarii urmatoarele categorii de bunuri:

a) obiectele de uz personal si de gospodarie casnica;

b) bunurile personale strict necesare exercitarii profesiei sau ocupatiei, prin care persoana respectiva isi asigura existenta;

c) vehiculele cu tractiune animala sau mecanica apartinand invalizilor, vaduvelor de razboi si orfanilor minori;

d) partile din imobilele strict necesare ocupantilor;

e) cladirile penitenciarelor si ale scolilor speciale de munca si reeducare;

f) bunurile caselor si caminelor de copii, de handicapati si de batrani;

g) bunurile din patrimoniul cultural-national sau international;

h) bunurile care apartin bisericilor, manastirilor sau caselor de rugaciuni ale cultelor sau ale asociatiilor religioase, recunoscute de stat, necesare pentru exercitarea cultului, precum si locuintele monahilor;

i) cantitatile de cereale, alimente, legume si fructe necesare consumului proprietarului si al familiei sale, semintele necesare insamantarilor, precum si animalele de reproductie si animalele matca;

j) bunurile aflate in rezervele materiale nationale si in rezerva de mobilizare, constituite potrivit dispozitiilor legale;

k) bunurile misiunilor diplomatice si ale oficiilor consulare straine;

l) bunurile apartinand persoanelor juridice si fizice straine, domiciliate sau cu resedinta ori cu sediul pe teritoriul Romaniei, care, prin acorduri internationale, sunt exceptate de la rechizitii;

m) materialele sanitar-farmaceutice necesare tratamentului bolnavilor cronici, care fac dovada acestei situatii.

Articolul 31

(1) Sunt scutite de prestari de servicii in interes public:

a) persoanele lipsite total de capacitate de munca;

b) persoanele lipsite partial de capacitate de munca, daca aceasta le face inapte desfasurarii activitatii pentru care au fost chemate;

c) femeile gravide, incepand din luna a 5-a de sarcina;

d) persoanele care au in ingrijire copii, parinti, frati sau surori, lipsiti total sau partial de capacitate de munca, cand prezenta lor este absolut necesara;

e) persoanele care au in ingrijire copii sub varsta de 8 ani;

f) persoanele mobilizate la locul de munca;

g) persoanele care fac parte din misiunile diplomatice sau din oficiile consulare, acreditate in Romania, precum si alte persoane straine scutite in virtutea unor acorduri internationale la care Romania este parte .

(2) Situatiile prevazute la alin. (1) lit. a) , b) , c) si d) se certifica de catre organele sanitare competente.

CAPITOLUL VI: Sanctiuni

Articolul 32

Refuzul de a pune la dispozitie bunurile legal rechizitionate, sustragerea de la indeplinirea acestor obligatii ori nedeclararea la recensamant a bunurilor supuse rechizitionarii se pedepseste potrivit legii penale.

Afişează LEGEA 132/1997, actualizata, privind rechizitiile de bunuri si prestarile de servicii in interes public pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 123/1997    rechizitionare    Decret 195/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.Articole Juridice

Carantina si forta majora. Restrangerea unor drepturi si libertati in contextul fortei majore
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Este Starea de Urgenta un caz de forta majora?
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut