din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3488 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative

OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative

  Publicat: 30 Mar 2020       5609 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Ordonanta de urgenta nr. 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
A fost promulgat la 11.09.1865
Compensatie in bani acordata printr-o reducere a unei obligatii de plata,
Aplicarea normelor juridice la fapte ori situatii concrete.
Clasificarea activitatilor din economia nationala.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Compensatie in bani acordata printr-o reducere a unei obligatii de plata,
Subdiviziune a clasificatiei cheltuielilor din bugetul unui proiect functie de caracterul economic al operatiunilor respective (salarii, echipamente etc.), indiferent de activitatea la care se refera.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
A fost promulgat la 11.09.1865
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Puterile publice existente in stat.

In contextul actual creat de raspandirea coronavirusului COVID-19, precum si al prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2020 privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, prin care se instituie masuri procedural-fiscale de sustinere a contribuabililor platitori de impozit pe profit sau de impozit pe veniturile microintreprinderilor,


in vederea stimularii platii obligatiilor fiscale scadente, avand in vedere necesitatile de finantare a cheltuielilor bugetare, se impune acordarea unor reduceri de la plata impozitului pe profit datorat, sub forma de bonificatii, pentru contribuabilii cu capacitate financiara de plata,


avand in vedere evolutia situatiei epidemiologice internationale determinata de raspandirea coronavirusului COVID-19 la nivelul statelor europene, declararea "Pandemiei" de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii la data de 11 martie 2020,


tinand cont de faptul ca, precum intreaga Europa, Romania se confrunta cu o urgenta majora cauzata de pandemia COVID-19,


luand in considerare raspandirea coronavirusului COVID-19, care reprezinta o urgenta severa de sanatate publica si faptul ca exista o lipsa acuta de mijloace pentru prevenirea raspandirii pandemiei si tratarea persoanelor afectate de virus,


avand in vedere necesitatea asigurarii medicamentelor, echipamentelor de protectie, altor dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19,


in considerarea faptului ca Romania trebuie sa dispuna in regim de urgenta de materialele necesare destinate tratarii persoanelor afectate si a celor care prezinta risc de infectare, precum si persoanelor implicate in activitatile de preventie si combatere a pandemiei COVID-19,


in vederea asigurarii, in cel mai scurt timp posibil, a necesarului de medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19 si pentru sprijinirea operatorilor economici care importa astfel de bunuri, se propune amanarea de la plata in vama a TVA pentru importurile efectuate in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta conform Decretului nr. 195/2020 si in urmatoarele 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta,


intrucat statul este obligat sa ia masuri pentru asigurarea igienei si a sanatatii publice a cetatenilor si intrucat elementele mai sus prezentate vizeaza interesul general public si constituie situatii de urgenta si extraordinare, a caror reglementare nu poate fi amanata,


in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,


Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .


Art. 1. -


(1) Contribuabilii platitori de impozit pe profit, indiferent de sistemul de declarare si plata prevazut de art. 41 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, care platesc impozitul datorat pentru trimestrul I al anului 2020, respectiv pentru plata anticipata aferenta aceluiasi trimestru, pana la termenul scadent de 25 aprilie 2020 inclusiv, beneficiaza de o bonificatie calculata asupra impozitului pe profit datorat, astfel:


a) 5% pentru contribuabilii mari stabiliti potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.609/2016 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili;


b) 10% pentru contribuabilii mijlocii stabiliti potrivit Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.610/2016 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii, cu modificarile ulterioare;


c) 10% pentru ceilalti contribuabili care nu se incadreaza la lit. a) si b).


(2) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si pentru contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Acesti contribuabili beneficiaza de bonificatia prevazuta de alin. (1) daca platesc impozitul datorat pentru trimestrul/plata anticipata trimestriala pana la termenul scadent cuprins in perioada 25 aprilie-25 iunie 2020.


(3) Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si de catre contribuabilii care intra sub incidenta Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activitati, pentru impozitul pe profit aferent trimestrului I al anului 2020, determinat pentru activitatile desfasurate, altele decat cele corespunzatoare codurilor CAEN prevazute de lege.


(4) Pentru plata impozitului pe veniturile microintreprinderilor aferent trimestrului I al anului 2020, pana la data de 25 aprilie 2020 inclusiv, contribuabilii beneficiaza de o bonificatie de 10% calculata asupra impozitului datorat pentru trimestrul respectiv.


(5) Contribuabilii care aplica prevederile alin. (1) - (4) determina impozitul pe profit/impozitul pe veniturile microintreprinderilor de plata prin scaderea din impozitul datorat a bonificatiei calculate potrivit prezentului articol .


(6) Pentru platitorii de impozit pe profit, bonificatia calculata potrivit prezentului articol se inscrie in mod distinct in declaratia anuala de impozit pe profit.


Art. 2. -


(1) Prin derogare de la prevederile art. 326 alin. (3) si (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se face plata efectiva la organele vamale de catre persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care importa, in perioada pentru care s-a instituit starea de urgenta conform Decretului nr. 195/2020, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 212 din 16 martie 2020, si in urmatoarele 30 de zile calendaristice de la data incetarii starii de urgenta, medicamente, echipamente de protectie, alte dispozitive sau echipamente medicale si materiale sanitare care pot fi utilizate in prevenirea, limitarea, tratarea si combaterea COVID-19, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta .


(2) Organele vamale nu solicita plata taxei pe valoarea adaugata pentru importurile prevazute la alin. (1).


(3) Taxa aferenta importurilor prevazute la alin. (1) realizate in cursul perioadei fiscale se evidentiaza de catre importatori in decontul prevazut la art. 323 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila, in limitele si in conditiile stabilite la art. 297-301 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.


Art. 3. -


Prin certificatul pentru situatii de urgenta, emis potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, se constata, in baza declaratiilor pe propria raspundere, diminuarea veniturilor sau a incasarilor cu minimum 25% in luna martie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie si februarie 2020 sau intreruperea partiala sau totala a activitatii ca efect al deciziilor emise de autoritatile publice competente pe perioada starii de urgenta decretate.

Afişează OUG 33/2020 privind unele masuri fiscale si modificarea unor acte normative pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Somajul tehnic    Somajul tehnic carantina    Somajul tehnic coronavirus    Reducerea normei de lucru    Munca la domiciliu    suspendare cim carantina    suspendare cim forta majora    suspendare contract de munca carantina    suspendare contract de munca forta majora    concediere 2020    concedeire    desfiintare post    desfiintare post 2020    reintegrare    reintegrare pe post    reintegrare efectiva    reintegrare reala    organigrama    desfiintare posturi 2020    organigrama    codul muncii    codul muncii 2020    Munca la domiciliu    telemunca    telesalariat    codul muncii    echipamente de tehnologia informatiei si comunicatiilor    munca la domiciliul propriu    act aditional munca la domiciliul propriu    tipologia telemuncii    salariat in regim de telemunca    munca la domiciul coronavirus    telemunca coronavirus    Legea 81/2018    munca la domiciliu si telemunca    prestarea activitatii in regim de telemunca    Ordonanta militara 3/2020    Ordonanta militara 2/2020    Decretul 195/2020    OUG 32/2020    OUG 30/2020    OUG 33/2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Salariatul aflat in somaj tehnic avea obligatia de a se prezenta la serviciu si de a indeplini sarcinile trasate de conducerea societatii
Pronuntaţă de: Tribunalul Covasna - Sentinta civila nr. 1119 din data de 23 noiembrie 2017Articole Juridice

Dialogurile MCP (V) � Legea Kurzarbeit (a somajului tehnic). Avantaje si lipsuri
Sursa: Avocat Marius-Catalin Predut

Protectia sociala a salariatilor. Drepturi si Proceduri de care acestia pot beneficia (II � pe durata starii de urgenta)
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu

Beneficiarii Legii nr. 19/2020. Conditiile de acordare a indemnizatiei
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Intrebari frecvente referitoare la somajul tehnic
Sursa: ITM

Evitati abuzurile! Informati-va despre suspendarea, modificarea si incetarea contractului individual de munca!
Sursa: av. Emilia Alexandra Ioana

Beneficiarii si procedura de atribuire a somajului tehnic pe perioada starii de urgenta
Sursa: MCP Cabinet avocati

Pastrati-va si protejati-va salariatii! Veti avea din nou nevoie de ei!
Sursa: avocat Irina Maria Diculescu