din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3077 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Civila » Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 10 Jul 2020       8086 citiri        Secţiunea: Legislatie Civila  


Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Este procesul psihic care se manifesta prin actiuni constiente indreptate spre realizarea unor scopuri stabilite.
Despre acte juridice care nu mai au putere legala,
Efecte induse - Efecte secundare (colaterale) ale unui acord sau ale unei concentrari dintre cel putin doua intreprinderi, care afecteaza concurenta dintre ele, pe o alta piata relevanta decat cea vizata de intelegerea sau de concentrarea in cauza.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca destinata a servi la deosebirea produselor
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca ce indica faptul ca produsele sau serviciile pentru care este utilizata
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,

Cauza de ineficacitate a actului juridic civil, constand in lipsirea actului juridic de orice efecte, datorita intervenirii unor cauze ulterioare incheierii sale si independent de vointa autorului actului. Caducitatea loveste, deci, un act juridic civil valid, care nu a produs in ca efecte . O astfel de situatie este, spre exemplu, decesul legatarului anterior celui al testatorului. Sursa: EuroAvocatura.ro, Cadu

Art. I. -

Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014, cu modificarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"(2) Prezenta lege se aplica marcilor de produse si servicii, individuale, colective si de certificare, ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in Romania, ca urmare a unei protectii europene ori pe cale internationala, precum si indicatiilor geografice."

2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. -

Poate constitui marca orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu conditia ca aceste semne sa fie capabile:

a) sa distinga produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi; si

b) sa fie reprezentate in Registrul marcilor intr-un mod care sa permita autoritatilor competente si publicului sa stabileasca cu claritate si precizie obiectul protectiei conferite titularului lor."

3. La articolul 3, literele c), e), f), i) si j) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

"c) marca Uniunii Europene - marca inregistrata in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.001 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 154 din 16 iunie 2017;

. . . . . . . . . .

e) marca colectiva - o marca desemnata astfel la data depunerii cererii si care este in masura sa faca distinctia intre produsele sau serviciile membrilor unei asociatii care detine drepturile asupra marcii si produsele sau serviciile altor intreprinderi;

f) marca de certificare - marca ce indica faptul ca produsele sau serviciile pentru care este utilizata sunt certificate de titularul marcii in ceea ce priveste materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici si care este apta sa distinga aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiaza de o astfel de certificare;

. . . . . . . . . .

i) titular - persoana fizica sau persoana juridica de drept public sau de drept privat pe numele ori pe denumirea careia marca este inregistrata in Registrul marcilor; in sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanelor juridice si celelalte entitati care au capacitatea, in nume propriu, de a fi titulari de drepturi si obligatii de orice natura, de a incheia contracte sau de a efectua alte acte juridice si de a sta in judecata;

j) mandatar autorizat - consilierul in proprietate industriala, care poate avea si calitatea de reprezentant in procedurile in fata OSIM, denumit in continuare mandatar;".

4. La articolul 3, dupa litera j) se introduce o noua litera, litera j1), cu urmatorul cuprins:

"j1) OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;".

5. La articolul 3, dupa litera p) se introduce o noua litera, litera p1), cu urmatorul cuprins:

"p1) Clasificarea de la Nisa - clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si modificat la 2 octombrie 1979, si la care Romania a aderat prin Legea nr. 3/1998 privind aderarea Romaniei la aranjamentele instituind o clasificare internationala in domeniul proprietatii industriale;".

6. La articolul 3, litera q) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"q) Regulamentul privind marca Uniunii Europene - Regulamentul (UE) 2017/1.001 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, denumit in continuare Regulament privind marca Uniunii Europene;".

7. Articolul 5 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 5. -

(1) Sunt refuzate la inregistrare sau pot fi declarate nule daca sunt inregistrate, pentru urmatoarele motive absolute:

a) semnele care nu pot constitui o marca in sensul art. 2;

b) marcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;

c) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii devenite uzuale in limbajul curent sau in practicile comerciale loiale si constante;

d) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii, putand servi in comert pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, provenienta geografica sau data fabricatiei produsului ori a prestarii serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

e) semnele constituite exclusiv din forma produsului sau din alta caracteristica impusa chiar de natura produsului sau care este necesara obtinerii unui rezultat tehnic ori care da valoare substantiala produsului;

f) marcile care sunt de natura sa induca publicul in eroare, de exemplu cu privire la provenienta geografica, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;

g) marcile care sunt excluse de la inregistrare potrivit prevederilor legislatiei Uniunii Europene, ale legislatiei nationale sau ale acordurilor internationale la care Uniunea Europeana sau Romania este parte, care prevad protectia denumirilor de origine si a indicatiilor geografice;

h) marcile care sunt excluse de la inregistrare potrivit prevederilor legislatiei Uniunii Europene sau ale acordurilor internationale la care Uniunea Europeana este parte, care prevad protectia mentiunilor traditionale pentru vinuri;

i) marcile care sunt excluse de la inregistrare potrivit prevederilor legislatiei Uniunii Europene sau ale acordurilor internationale la care Uniunea Europeana este parte, care prevad protectia specialitatilor traditionale garantate;

j) marcile care sunt compuse din sau reproduc in elementele lor esentiale o denumire anterioara a unui soi de plante, inregistrata in conformitate cu legislatia Uniunii Europene sau cu legislatia nationala ori cu acordurile internationale la care Uniunea Europeana sau Romania este parte, care confera protectie drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante si care se refera la soiuri de plante din aceeasi specie sau din specii inrudite indeaproape;

k) marcile care contin, fara consimtamantul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucura de renume in Romania;

l) marcile care contin semne cu inalta valoare simbolica, in special un simbol religios;

m) marcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

n) marcile care cuprind, fara autorizatia organelor competente, reproduceri sau imitatii de steme, drapele, embleme de stat, insemne, sigilii oficiale de control si garantie, blazoane, apartinand tarilor Uniunii Europene si care intra sub incidenta art. 6 ter din Conventia de la Paris;

o) marcile care cuprind, fara autorizatia organelor competente, reproduceri sau imitatii de steme, drapele, alte embleme, sigle, initiale sau denumiri care intra sub incidenta art. 6 ter din Conventia de la Paris si care apartin organizatiilor internationale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe tari ale Uniunii Europene;

p) marcile care contin, fara autorizatia organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne heraldice de interes public, altele decat cele prevazute la art. 6 ter din Conventia de la Paris.

(2) Inregistrarea unei marci nu este refuzata sau, dupa caz, inregistrarea nu este anulata in conformitate cu dispozitiile alin. (1) lit. b), c) sau d) daca inainte de data de depozit a cererii de inregistrare sau inainte de data depunerii cererii de anulare marca a dobandit caracter distinctiv ca urmare a utilizarii.

(3) Dispozitiile alin. (2) se aplica si in cazul in care caracterul distinctiv a fost dobandit dupa data depunerii cererii de inregistrare, dar inainte de data inregistrarii marcii."

8. Articolul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 6. -

(1) O marca este refuzata la inregistrare sau, dupa caz, este susceptibila a fi anulata pentru urmatoarele motive relative:

a) daca este identica cu o marca anterioara, iar produsele si serviciile pentru care marca este solicitata sau a fost inregistrata sunt identice cu cele pentru care marca anterioara este protejata;

Afişează Legea nr. 112/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 112/2020    Legea 84/1998

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Incalcarea dreptului exclusiv al titularului marcii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia I civila, decizia nr. 891 din 18 martie 2014

Inregistrarea cu rea-credinta a unui domeniu de internet
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 507 din 31 ianuarie 2012

Constatare ca denumirea de comerciant incalca dreptul de marca. Interzicere utilizare marca ca nume comercial. Obligare modificare denumire
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 231 din data 08.09.2010

Marca. Actiune privind interzicerea utilizarii nume comercial inregistrat ca marca anterior
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 492 din 25 ianuarie 2011

Decaderea din dreptul la marca. Semnificatia termenului de folosire efectiva a marcii
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - 56A din 12.03.2009

Marca. Anulare a inregistrarii pentru rea credinta. Elemente de apreciere
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a IX a Civil si Proprietate Intelectuala - Decizia 34A din 12.02.2009

Dreptul proprietatii intelectuale. Inregistrarea cu rea credinta a unei marci. Anularea inregistrarii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 6375 din 5 iunie 2009

Marca. Semn distinctiv. Inteles. Incalcarea dreptului la marca. Modalitatea de calcul a prejudiciului
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia civila si de proprietate intelectuala, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009