din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice

Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice

  Publicat: 25 Sep 2020       19353 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


Legea nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice

Republicata si actualizata 2020


Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau organism altul decat persoana vizata, operatorul,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca inregistrata,
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca larg cunoscuta in Romania in cadrul segmentului de public
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Marca destinata a servi la deosebirea produselor
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Marca ce indica faptul ca produsele sau serviciile pentru care este utilizata
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Cuprinde regulile care guverneaza organizarea unui stat dat si raporturile dintre acel stat si agentii sai, pe de o parte, si ceilalti participanti la astfel de raporturi juridice, pe de alta.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Grup de cuvinte prin care se individualizeaza si se identifica o persoana fizica in societate si familie.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
In sensul legislatiei comunitare antitrust, prin �intreprindere� se intelege orice entitate angajata intr-o activitate economica, adica o activitate constand in oferirea de bunuri sau de servicii pe o piata data, independent de statutul sau juridic si de modul de finantare.
Aceasta sintagma se refera la finantarea unei activitati de doua ori, din doua surse diferite.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Semne utilizate de intreprinderi, de fabrici, de comert sau de servici, pentru a deosebi produsele, lucrarile si serviciile lor de cele identice sau similare ale altor intreprinderi si pentru a stimula imbunatatirea calitatii produselor, lucrarilor si serviciilor.
Ceea ce poate fi realizat cu usurinta.
Ramura a economiei in cadrul careia se realizeaza circulatia marfurilor de la producator la consumator prin indeplinirea functiei de echilibru dintre oferta si cererea de produse si servicii.
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
(UE). Fondata la 1 ianuarie 1993 prin aplicarea Tratatului de la Maastricht , Uniunea Europeana (UE) preia initiativa constructiei europene de la Comunitatea Economica Europeana (CEE).
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Articolul 1 Puneri in aplicare (1),

(1) Drepturile asupra marcilor si indicatiilor geografice sunt recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei, in conditiile prezentei legi.

(2) Prezenta lege se aplica marcilor de produse si servicii, individuale, colective si de certificare, ce fac obiectul unei inregistrari sau solicitari de inregistrare in Romania, ca urmare a unei protectii europene ori pe cale internationala, precum si indicatiilor geografice.

(3) Persoanele fizice sau juridice straine cu domiciliul, respectiv sediul in afara teritoriului Romaniei beneficiaza de dispozitiile prezentei legi, in conditiile conventiilor internationale privind marcile si indicatiile geografice la care Romania este parte .

Articolul 2 Puneri in aplicare (1),

Poate constitui marca orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu conditia ca aceste semne sa fie capabile:

a) sa distinga produsele sau serviciile unei intreprinderi de cele ale altor intreprinderi; si

b) sa fie reprezentate in Registrul marcilor intr-un mod care sa permita autoritatilor competente si publicului sa stabileasca cu claritate si precizie obiectul protectiei conferite titularului lor.

Articolul 3

In intelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc dupa cum urmeaza:

a) inregistrarea marcii - modul de dobandire a drepturilor asupra unei marci, in temeiul prezentei legi sau al conventiilor si tratatelor internationale la care Romania este parte;

b) marca anterioara - marca inregistrata, precum si marca depusa pentru a fi inregistrata in Registrul marcilor, cu conditia ca ulterior sa fie inregistrata;

c) marca Uniunii Europene - marca inregistrata in conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/1.001 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 154 din 16 iunie 2017;

d) marca notorie - marca larg cunoscuta in Romania in cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile carora aceasta se aplica, fara a fi necesara inregistrarea sau utilizarea marcii in Romania pentru a fi opusa;

e) marca colectiva - o marca desemnata astfel la data depunerii cererii si care este in masura sa faca distinctia intre produsele sau serviciile membrilor unei asociatii care detine drepturile asupra marcii si produsele sau serviciile altor intreprinderi;

f) marca de certificare - marca ce indica faptul ca produsele sau serviciile pentru care este utilizata sunt certificate de titularul marcii in ceea ce priveste materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici si care este apta sa distinga aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiaza de o astfel de certificare;

g) indicatia geografica - denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o tara, regiune sau localitate a unui stat, in cazurile in care o calitate, o reputatie sau alte caracteristici determinate pot fi in mod esential atribuite acestei origini geografice;

h) solicitant - persoana in numele careia este depusa o cerere de inregistrare a marcii;

i) titular - persoana fizica sau persoana juridica de drept public sau de drept privat pe numele ori pe denumirea careia marca este inregistrata in Registrul marcilor; in sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanelor juridice si celelalte entitati care au capacitatea, in nume propriu, de a fi titulari de drepturi si obligatii de orice natura, de a incheia contracte sau de a efectua alte acte juridice si de a sta in judecata;

j) mandatar autorizat - consilierul in proprietate industriala, care poate avea si calitatea de reprezentant in procedurile in fata OSIM, denumit in continuare mandatar;

k) OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci;

l) Registrul marcilor - baza de date, administrata de OSIM, care cuprinde marcile inregistrate in Romania, precum si toate datele inscrise referitoare la aceste inregistrari, indiferent de suportul pe care sunt pastrate aceste date;

m) Registrul indicatiilor geografice - colectia de date, administrata de OSIM, care cuprinde indicatiile geografice inregistrate in Romania, precum si toate datele inscrise referitoare la aceste inregistrari, indiferent de suportul pe care sunt pastrate aceste date;

n) Conventia de la Paris - Conventia pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, Paris, asa cum a fost revizuita si modificata, ratificata de Romania prin Decretul nr. 1.177/1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;

o) tarile Uniunii de la Paris - tarile carora li se aplica Conventia de la Paris si care sunt constituite in Uniunea pentru protectia proprietatii industriale;

p) Aranjamentul de la Madrid - Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de Romania prin Decretul nr. 1.176/1968, publicat in Buletinul Oficial nr. 1 din 6 ianuarie 1969;

q) Protocolul referitor la Aranjament - Protocolul de la Madrid din 27 iunie 1989 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind inregistrarea internationala a marcilor, ratificat de Romania prin Legea nr. 5/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998;

r) Clasificarea de la Nisa - clasificarea instituita prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internationala a produselor si serviciilor in vederea inregistrarii marcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 si la Geneva la 13 mai 1977 si modificat la 2 octombrie 1979, si la care Romania a aderat prin Legea nr. 3/1998 privind aderarea Romaniei la aranjamentele instituind o clasificare internationala in domeniul proprietatii industriale;

s) Regulamentul privind marca Uniunii Europene - Regulamentul (UE) 2017/1.001 al Parlamentului European si al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, denumit in continuare Regulament privind marca Uniunii Europene;

s) intreprindere - orice entitate implicata intr-o activitate economica, indiferent de natura sa juridica ori modul ei de finantare .

CAPITOLUL II

Protectia marcilor

Articolul 4 Puneri in aplicare (1),

(1) Dreptul asupra marcii este dobandit si protejat prin inregistrarea acesteia la OSIM.

(2) Marcile Uniunii Europene beneficiaza de protectie pe teritoriul Romaniei, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene.

Articolul 5

(1) Sunt refuzate la inregistrare sau pot fi declarate nule daca sunt inregistrate, pentru urmatoarele motive absolute:

a) semnele care nu pot constitui o marca in sensul art. 2;

b) marcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;

c) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii devenite uzuale in limbajul curent sau in practicile comerciale loiale si constante;

d) marcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicatii, putand servi in comert pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, provenienta geografica sau data fabricatiei produsului ori a prestarii serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

e) semnele constituite exclusiv din forma produsului sau din alta caracteristica impusa chiar de natura produsului sau care este necesara obtinerii unui rezultat tehnic ori care da valoare substantiala produsului;

f) marcile care sunt de natura sa induca publicul in eroare, de exemplu cu privire la provenienta geografica, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;

g) marcile care sunt excluse de la inregistrare potrivit prevederilor legislatiei Uniunii Europene, ale legislatiei nationale sau ale acordurilor internationale la care Uniunea Europeana sau Romania este parte, care prevad protectia denumirilor de origine si a indicatiilor geografice;

h) marcile care sunt excluse de la inregistrare potrivit prevederilor legislatiei Uniunii Europene sau ale acordurilor internationale la care Uniunea Europeana este parte, care prevad protectia mentiunilor traditionale pentru vinuri;

i) marcile care sunt excluse de la inregistrare potrivit prevederilor legislatiei Uniunii Europene sau ale acordurilor internationale la care Uniunea Europeana este parte, care prevad protectia specialitatilor traditionale garantate;

j) marcile care sunt compuse din sau reproduc in elementele lor esentiale o denumire anterioara a unui soi de plante, inregistrata in conformitate cu legislatia Uniunii Europene sau cu legislatia nationala ori cu acordurile internationale la care Uniunea Europeana sau Romania este parte, care confera protectie drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante si care se refera la soiuri de plante din aceeasi specie sau din specii inrudite indeaproape;

Afişează Legea nr. 84/1998. Republicata si actualizata 2020, privind marcile si indicatiile geografice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 84/1998    Legea 84/1998 republicata    Legea 84/1998 republicata 2020    Legea 84/1998 actualizata    Legea 84/1998 actualizata 2020

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Actiune in contrafacere. Conflict intre o marca si un nume comercial. Invocarea notorietatii marcii. Conditii
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 284 din 4 februarie 2020

Utilizarea unor fotografii in cadrul unei emisiuni tv. Nume patronimic inregistrat ca marca. Neindeplinirea cerintei legale a utilizarii semnului pentru servicii cu titlu de marca
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 104 din 22 ianuarie 2016

Actiune in anularea inregistrarii marcii pentru rea-credinta. Criterii de analiza
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia I civila, decizia nr. 652 din 22 martie 2016

Incalcarea dreptului exclusiv al titularului marcii
Pronuntaţă de: Inalta Curte de Casatie si Justitie -Sectia I civila, decizia nr. 891 din 18 martie 2014

D-na Lindqvist avea functia de instructoare pentru enoriasii unei parohii din Suedia. In scopul de a-i ajuta pe acestia pentru a obtine confirmarea, a
Pronuntaţă de: Cazul: Bodil Lindqvist c. Datainspektion, Suedia, recurs prealabil, 6 noiembrie 2003

D-l. Kist, consultant in comunicatii a utilizat melodia �Fur Elise� si cantecul de cocos in cursul unei campanii publicitare in cadrul activitatii sal
Pronuntaţă de: Cazul: Shield mark BV / Joost Kist h.o.d.n. MEMEx, 27 noiembrie 2003, recurs prealabil

In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI) sa inregistreze semnul �TDI� ca marca comunitara.
Pronuntaţă de: Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pietei interne, 3 decembrie 2003

D-na Lindqvist avea functia de instructoare pentru enoriasii unei parohii din Suedia. In scopul de a-i ajuta pe acestia pentru a obtine confirmarea, a
Pronuntaţă de: Cazul: Bodil Lindqvist c. Datainspektion, Suedia, recurs prealabil, 6 noiembrie 2003

D-l. Kist, consultant in comunicatii a utilizat melodia �Fur Elise� si cantecul de cocos in cursul unei campanii publicitare in cadrul activitatii sal
Pronuntaţă de: Cazul: Shield mark BV / Joost Kist h.o.d.n. MEMEx, 27 noiembrie 2003, recurs prealabil

In 1996 AUDI a cerut Oficiului de Armonizare a Pietei Interne (OAPI) sa inregistreze semnul �TDI� ca marca comunitara.
Pronuntaţă de: Cazul: AUDI AG/ Oficiul de armonizare a pietei interne, 3 decembrie 2003