din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4428 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil

  Publicat: 28 Sep 2021       6664 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 16 septembrie 2021.

Persoana care cumpara frecvent produsele sau serviciile unei firme, sau dintr-un magazin, consumator obisnuit al unui local.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Dorinta populatiei si a companiilor de a detine active care pot fi usor schimbate contra bunurilor si serviciilor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Suma de bani provenita de la bugetul de stat,
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Mijloc de proba scris, prevazut in sectiunea V., cap. II, t. III, C. proc. pen., partea generala.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. In industrie, grup de masini care lucreaza impreuna pentru realizarea unei anumite operatii tehnice.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Lista recapitulativa de marfuri,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Asigurarea mijloacelor de existenta unui minor sau altei persoane fizice
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
1. In industrie, grup de masini care lucreaza impreuna pentru realizarea unei anumite operatii tehnice.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Lista recapitulativa de marfuri,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,

(4) In cazul ajutoarelor pentru incalzire prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) -c), situatia centralizatoare prevazuta la alin. (3) se transmite atat in scris, cat si in format electronic si furnizorilor de energie termica in sistem centralizat, de gaze naturale/energie electrica si asociatiilor de proprietari/locatari, caz in care aceasta cuprinde si valoarea ajutorului calculata in conditiile prevederilor art. 7, denumirea si datele de identificare ale furnizorului, respectiv codul de client al solicitantului.

(5) Dispozitiile primarului contin numele si prenumele titularului, cuantumul ajutorului pentru incalzire acordat in conditiile prevazute la art. 7, perioada de acordare a acestuia, iar in cazul beneficiarilor care utilizeaza combustibili solizi si/sau petrolieri, si data efectuarii platii acestuia.

(6) Pentru solicitantii care nu indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzire, in termenul prevazut la alin. (2) primarii le comunica acestora dispozitia motivata privind respingerea cererii.

(7) In situatia in care consumatorii vulnerabili indeplinesc conditiile de acordare a ajutorului pentru incalzire pe parcursul sezonului rece, stabilirea dreptului se face prin dispozitie a primarului, dupa cum urmeaza:

a) incepand cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele pana la data de 20 a lunii respective;

b) incepand cu luna urmatoare, pentru cei care au depus documentele dupa data prevazuta la lit. a);

c) incepand cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al caror drept de ajutor social este stabilit incepand cu acea luna, indiferent de data la care a fost depusa cererea .

(8) Dispozitia primarului prevazuta la alin. (7) se comunica titularului in termen de 5 zile de la emitere, prevederile alin. (3) si (4) aplicandu-se in mod corespunzator.

Art. 18. -

(1) Dreptul la ajutorul pentru incalzire poate fi solicitat odata cu cel de ajutor social si/sau cu cel de alocatie pentru sustinerea familiei, potrivit prevederilor art. 9 alin. (52) din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) In situatia in care familia beneficiara de ajutor social, conform Legii nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau de alocatie pentru sustinerea familiei, conform Legii nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, solicita, ulterior stabilirii acestor drepturi, si ajutorul pentru incalzire prevazut de prezenta lege, acesta se acorda luand in considerare documentele doveditoare privind componenta familiei si veniturile membrilor acesteia, depuse de titular pentru acordarea dreptului la ajutor social si/sau la alocatia pentru sustinerea familiei.

(3) Stabilirea dreptului la ajutorul pentru incalzire in situatia prevazuta la alin. (2) se face cu conditia ca la data depunerii cererii familia sa fie in plata a cel putin unuia dintre drepturile la ajutor social si/sau la alocatie pentru sustinerea familiei.

(4) In situatia familiilor al caror drept la ajutor social si/sau la alocatie pentru sustinerea familiei a incetat sau, dupa caz, este suspendat conform legii, dreptul la ajutorul pentru incalzire se acorda cu respectarea prevederilor art. 14 alin. (1).

(5) Formularul de cerere pentru solicitarea ajutorului pentru incalzire in situatia prevazuta la alin. (2) este cel prevazut la art. 181 alin. (5) din Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Cererea prevazuta la alin. (5) se depune potrivit prevederilor art. 16, prevederile art. 17 aplicandu-se in mod corespunzator.

(7) Pentru situatia prevazuta la alin. (1), dispozitia primarului contine acordarea tuturor drepturilor solicitate.

Art. 19. -

(1) Titularii ajutoarelor pentru incalzire sunt obligati sa comunice primarului orice modificare intervenita in componenta familiei si a veniturilor acesteia, in termen de 5 zile de la data la care a intervenit modificarea.

(2) Comunicarea modificarilor prevazute la alin. (1) se face prin depunerea unei noi declaratii pe propria raspundere, individual sau prin asociatiile de proprietari/locatari.

(3) In cazul modificarilor prevazute la alin. (1), primarul va emite o noua dispozitie cu privire la modificarea valorii ajutorului pentru incalzire calculat in conditiile prezentei legi.

(4) Modificarile sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzire, prevazute la alin. (3), se fac incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile potrivit alin. (1).

(5) Primarul comunica titularului ajutorului pentru incalzire dispozitia prevazuta la alin. (3) in termen de 5 zile de la data emiterii acesteia, direct sau, dupa caz, prin intermediul asociatiilor de proprietari/locatari.

(6) In termenul prevazut la alin. (5), primarul transmite furnizorilor, asociatiilor de proprietari/locatari, precum si agentiilor teritoriale situatia privind modificarile prevazute la alin. (3) sau, dupa caz, incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzire, atat in scris, cat si in format electronic.

Art. 20. -

(1) Lunar, pana cel tarziu la data de 3 a fiecarei luni, reprezentantul furnizorului de energie termica ori de gaze naturale/energie electrica impreuna cu reprezentantul asociatiei de proprietari/locatari, respectiv cu implicarea managerului energetic pentru localitati al primariei, atestat conform Legii nr. 121/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, daca exista angajat la nivelul primariei, dupa caz, stabilesc consumul general de energie termica sau de gaze naturale/energie electrica.

(2) In cazul in care contorizarea consumului nu este individuala la stabilirea consumului general, persoanele prevazute la alin. (1) incheie un proces-verbal constatator al carui model se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

(3) Pe baza datelor cuprinse in procesul-verbal constatator, asociatia de proprietari/locatari defalca consumul general pe consumatori individuali.

(4) In cazul prevazut la alin. (2), pana la data de 5 a fiecarei luni, asociatia de proprietari/locatari transmite furnizorilor prevazuti la alin. (1) situatia centralizatoare cuprinzand consumurile defalcate pentru beneficiarii de ajutor pentru incalzire.

(5) Prevederile alin. (1) - (4) nu se aplica furnizorilor cu un numar de peste 1.000 de clienti, precum si in situatia existentei de contoare individuale sau repartitoare de costuri pentru incalzire in cazul energiei termice ori in situatiile in care reglementarile legale in domeniul energiei termice sau al gazelor naturale dispun altfel.

Art. 21. -

(1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 17 alin. (3) si (4) si la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului efectiv inregistrat de consumatorii vulnerabili individuali, pana la data de 10 a fiecarei luni, furnizorii de energie termica calculeaza cuantumul efectiv al ajutorului pentru energie termica, cu respectarea prevederilor art. 6.

(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari, furnizorii de energie termica in sistem centralizat transmit lunar factura reprezentand consumul general de energie termica la nivel de asociatie, precum si cuantumul total al ajutoarelor pentru incalzire calculate potrivit alin. (1), in termen de maximum 2 zile de la realizarea calculului.

(3) Factura prevazuta la alin. (2) este insotita de situatia detaliata cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru energie termica si cuantumul efectiv al acestuia, defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, in conditiile art. 6 si 8, precum si suma individuala de plata .

(4) In cazul consumatorilor vulnerabili titulari de contracte individuale de furnizare, incheiate intre furnizor si proprietari, sau conventii de facturare individuala, anexe la contractul de furnizare/prestare incheiat cu asociatia de proprietari, furnizorii de energie termica in sistem centralizat transmit lunar, in termenul prevazut la alin. (2), facturile reprezentand consumul de energie termica care cuprind contravaloarea acestuia, defalcata pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, in conditiile art. 6 si 8, precum si suma individuala de plata .

(5) Pe baza situatiei prevazute la alin. (3) si a facturilor prevazute la alin. (4), furnizorii de energie termica elaboreaza borderoul centralizator care se transmite primarului pentru certificare si constituie document de plata . Dupa certificare, borderoul se transmite agentiilor teritoriale in vederea decontarii si este inclus de catre primarii in Programul anual de imbunatatire a eficientei energetice (PIEE), punand in evidenta in mod distinct nivelul agregat al consumului energetic rezidential aferent consumatorilor vulnerabili din total consum energetic rezidential.

(6) Modelul borderoului prevazut la alin. (5) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 22. -

(1) Lunar, in termen de 10 zile de la data primirii facturii, asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a defalca, pe consumatori individuali, cheltuielile privind energia termica, tinand cont de ajutorul pentru incalzire stabilit in conditiile prezentei legi.

(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari care utilizeaza pentru incalzirea locuintei energie termica furnizata in sistem centralizat, defalcarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se evidentiaza intr-un borderou care se transmite furnizorului in termen de maximum 2 zile de la intocmire.

(3) Asociatia de proprietari/locatari are obligatia de a evidentia lunar ajutorul pentru energie termica in tabelul cu cheltuielile de intretinere.

Art. 23. -

(1) Pe baza situatiilor centralizatoare prevazute la art. 17 alin. (3) si (4) si la art. 20 alin. (4), respectiv a consumului stabilit conform clauzelor contractuale ale locurilor de consum aferente consumatorilor vulnerabili individuali, lunar, furnizorii de gaze naturale si, respectiv, de energie electrica calculeaza cuantumul ajutorului pentru gaze naturale, respectiv pentru energie electrica, cu respectarea prevederilor art. 6.

(2) In cazul asociatiilor de proprietari/locatari titulare de contracte de furnizare a gazelor naturale, furnizorii transmit factura reprezentand valoarea consumului general de gaze naturale la nivelul asociatiei de proprietari/locatari si, dupa caz, suma de plata, calculata ca diferenta intre valoarea consumului general si suma totala a ajutoarelor pentru incalzire calculate potrivit prevederilor alin. (1), in termen de maximum 2 zile de la realizarea calculului.

(3) Factura prevazuta la alin. (2) este insotita de situatia detaliata cuprinzand beneficiarii ajutorului pentru gaze naturale si cuantumul efectiv al acestuia defalcat pe surse de finantare, respectiv din bugetul de stat si din bugetul local, precum si suma individuala de plata ce urmeaza a fi suportata de beneficiar ca diferenta dintre contravaloarea consumului inregistrat conform art. 20 alin. (4) si ajutorul efectiv.

(4) In cazul consumatorilor vulnerabili, titulari de contracte/conventii individuale, furnizorii de gaze naturale si, respectiv, de energie electrica transmit facturile reprezentand consumul de gaze naturale, respectiv de energie electrica, care vor contine, defalcat, ajutorul pentru gaze naturale sau ajutorul pentru energie electrica, dupa caz, precum si suma individuala de plata stabilita ca diferenta intre contravaloarea consumului si ajutorul pentru incalzire calculat in conditiile prevederilor alin. (1).

(5) Pe baza situatiei prevazute la alin. (3) si a facturilor prevazute la alin. (4), furnizorii de gaze naturale, respectiv de energie electrica intocmesc borderoul centralizator, care se transmite primarului pentru certificare si constituie document de plata . Dupa certificare, borderoul se transmite agentiilor teritoriale in vederea decontarii si este inclus de catre primarii in Programul anual de imbunatatire a eficientei energetice (PIEE), punand in evidenta in mod distinct nivelul agregat al consumului energetic rezidential aferent consumatorilor vulnerabili din total consum energetic rezidential.

(6) Modelul borderoului prevazut la alin. (5) se stabileste prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 24. -

(1) Lunar, in termenul stabilit prin contractul de furnizare/ conventie, dupa primirea facturii, asociatiile de proprietari/locatari au obligatia de a defalca, pe consumatori individuali, cheltuielile privind gazele naturale, tinand cont de ajutorul pentru incalzire stabilit in conditiile prezentei legi.

(2) Defalcarea cheltuielilor prevazute la alin. (1) se evidentiaza intr-un borderou care se transmite furnizorului in termen de maximum 2 zile de la data intocmirii acestuia, dar nu mai mult de 5 zile de la data primirii facturii.

Afişează Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice