din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1219 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil

  Publicat: 28 Sep 2021       6677 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 16 septembrie 2021.

Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Latura a capacitatii juridice, care consta in aptitudinea persoanei de a-si exercita singura drepturile
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
* serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local,
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Mod de organizare a vietii in comun a oamenilor,
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ansamblu de conditii si elemente naturale qle Terrei: aerul, apa, solul si subsolul, toate straturile atmosferice, toate materiile organice si anorganice, precum si fiintele vii, sistemele naturale �n interactiune cuprinzand elementele enumerate anterior, inclusiv valorile materiale si spirituale.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Act adoptat de organele de stat,
Act adoptat de organele de stat,
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Document justificativ care sta la baza operatiunilor de vanzare - cumparare, emisa de catre furnizor si care cuprinde:

d) consumatori vulnerabili izolati.

(2) In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de venit se incadreaza familia sau persoana singura al carei venit mediu net lunar pe membru de familie ori al persoanei singure se incadreaza in venitul prevazut la art. 7 alin. (2).

(3) In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de varsta se incadreaza persoanele prevazute la alin. (2) si care au implinit varsta standard de pensionare prevazuta de legislatia privind sistemul public de pensii.

(4) In categoria consumatorilor vulnerabili din motive de sanatate se incadreaza persoanele care, fie necesita aparate electrice pentru mentinerea in viata sau pentru mentinerea starii de sanatate, fie prezinta probleme de sanatate care impiedica sau restrictioneaza mobilitatea si/sau deplasarea acestora ori necesita modalitati de informare si comunicare adaptate nevoilor specifice, in conditiile prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) In categoria consumatorilor vulnerabili izolati se incadreaza familiile si persoanele singure ale caror locuinte se afla in zone izolate sau in asezari informale potrivit anexei nr. 2 la Legea nr. 350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Documentele pe baza carora se realizeaza incadrarea in categoria consumatorilor vulnerabili se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.

Art. 5. -

Familia, precum si oricare dintre membrii familiei sau, dupa caz, persoana singura poate fi incadrata in una sau mai multe din categoriile de consumatori vulnerabili prevazute la art. 4 alin. (1), daca indeplinesc conditiile prevazute de lege, si beneficiaza cumulativ de masurile de protectie sociala financiare si nonfinanciare corespunzatoare, acordate categoriilor in care sunt incadrate.

CAPITOLUL III

Masuri de protectie sociala de natura financiara

SECTIUNEA 1

Ajutorul pentru incalzirea locuintei - conditii de acordare si cuantum

Art. 6. -

(1) Ajutorul pentru incalzirea locuintei, denumit in continuare ajutor pentru incalzire, se acorda pentru un singur sistem utilizat pentru incalzirea locuintei, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singura, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplina de exercitiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.

(2) In functie de sistemul de incalzire utilizat in locuinta, categoriile de ajutoare pentru incalzire sunt:

a) ajutor pentru incalzirea locuintei cu energie termica in sistem centralizat, denumit in continuare ajutor pentru energie termica;

b) ajutor pentru gaze naturale;

c) ajutor pentru energie electrica;

d) ajutor pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

(3) Ajutorul pentru incalzire se acorda numai familiilor si/sau persoanelor singure care nu beneficiaza de alte forme de sprijin pentru incalzirea locuintei acordate in baza contractelor de munca sau a legislatiei specifice ramurilor economice.

(4) Cuantumul ajutoarelor pentru incalzire prevazute la alin. (2) lit. a) -c) este egal cu:

a) contravaloarea energiei termice furnizate in sistem centralizat, a cantitatii de gaze naturale si/sau a energiei electrice consumate lunar, daca valoarea consumului este mai mica decat valoarea ajutorului pentru incalzire calculata conform prevederilor art. 7 alin. (1);

b) valoarea ajutorului pentru incalzire calculata conform prevederilor art. 7 alin. (1), daca valoarea consumului este mai mare decat cuantumul ajutorului pentru incalzire acordat potrivit dispozitiilor art. 7.

(5) Contravaloarea ajutorului pentru incalzire prevazut la alin. (2) lit. a) -c) se evidentiaza in facturile emise de furnizori .

(6) Pentru stabilirea consumului inregistrat efectiv in fiecare luna din perioada sezonului rece, stabilirea cantitatii de energie electrica/gaze naturale consumata se face lunar, pe baza indicatiilor contoarelor.

(7) Contravaloarea ajutorului pentru incalzire prevazut la alin. (2) lit. d) se plateste titularului.

(8) Prin exceptie de la prevederile art. 3 alin. (1) lit. d), in cazul ajutorului pentru incalzire prevazut la alin. (2) lit. d), se are in vedere notiunea de familie astfel cum este definita la art. 2 din Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. -

(1) Ajutorul se acorda in functie de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, dupa caz, iar suma aferenta pentru compensarea procentuala se suporta din bugetul de stat, dupa cum urmeaza:

a) in proportie de 100% din valoarea de referinta, dar nu mai mult decat consumul facturat, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de pana la 200 lei;

b) in proportie de 90%, in situatia in care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 200,1 lei si 320 lei;

c) in proportie de 80%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 320,1 lei si 440 lei;

d) in proportie de 70%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 440,1 lei si 560 lei;

e) in proportie de 60%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 560,1 lei si 680 lei;

f) in proportie de 50%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 680,1 lei si 920 lei;

g) in proportie de 40%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 920,1 lei si 1.040 lei;

h) in proportie de 30%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1.040,1 lei si 1.160 lei;

i) in proportie de 20%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins intre 1.160,1 lei si 1.280 lei;

j) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins intre 1.280,1 lei si 1.386 lei;

k) in proportie de 10%, in situatia in care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins intre 1.280,1 lei si 2.053 lei.

(2) Venitul mediu net lunar pana la care se acorda ajutorul pentru incalzire este de 1.386 lei/persoana, in cazul familiei, si de 2.053 lei, in cazul persoanei singure.

(3) Valoarea de referinta, in functie de sistemul de incalzire utilizat, se actualizeaza prin hotarare a Guvernului si nu poate fi mai mica de:

a) 250 lei/luna, pentru gaze naturale;

b) 500 lei/luna, pentru energie electrica;

c) 320 lei/luna, pentru combustibili solizi si/sau petrolieri.

(4) Nivelul veniturilor pana la care se acorda ajutoarele pentru incalzire prevazute la alin. (1) si (2), precum si valoarea stimulentului pentru energie, prevazuta la art. 25, se actualizeaza prin hotarare a Guvernului.

(5) Valoarea de referinta a ajutorului pentru energie termica se stabileste, lunar, in limita consumului mediu, prevazut in anexa nr. 1, in functie de pretul local al energiei termice facturate populatiei.

(6) Cuantumul ajutoarelor pentru incalzire prevazute la art. 6 alin. (2) lit. a) -c) se scade din factura care atesta contravaloarea consumului, lunar, de catre furnizori, si nu poate fi mai mare decat valoarea consumului facturat.

(7) Daca din calculul ajutorului pentru incalzire, potrivit prevederilor alin. (1), rezulta fractiuni in bani, cuantumul se rotunjeste la leu in favoarea beneficiarului.

Art. 8. -

Afişează Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Nemotivarea deciziei de concediere. Protectia salariatilor impotriva concedierilor abuzive
Sursa: MCP avocati

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice