din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4325 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil

Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil

  Publicat: 28 Sep 2021       6663 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea nr. 226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 891 din 16 septembrie 2021.

1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reglementeaza in cap. I, t. I, C. proc. pen., partea speciala; sunt procurorul si organele de cercetare penala.
Cercetare pe care delegatul autoritatii tutelare o efectueaza
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
1. Din punctul de vedere al drepului civil, dreptul de dispozitie este alcatuit din dreptul de dispozitie materiala si dreptul de dispizitie juridica.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Reprezinta orice scriere care materializeaza pe hartie un act juridic, precum si orice obiect material care incorporeaza un asemenea act.
1. In industrie, grup de masini care lucreaza impreuna pentru realizarea unei anumite operatii tehnice.
Folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care antreneaza pierderea imediata sau treptata a utilitatilor lor.
Act adoptat de organele de stat,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Sanctiune administrativa, contraventionala, fiscala sau civila,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Persoana fizica sau juridica ce livreaza unui client o marfa, un produs sau presteaza un anumit serviciu.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Exceptie de la dispozitiile unui act normativ,
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Conform Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (care a abrogat Legea 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor),
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Componenta a sistemului de protectie sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau inlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.
Orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (�persoana vizata�);
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Act adoptat de organele de stat,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.

(2) In cazul in care, in urma anchetelor sociale efectuate in conditiile prevazute la art. 14 alin. (6), se constata ca la completarea cererii si declaratiei pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile acesteia, familia sau persoana singura care beneficiaza de ajutor pentru incalzire sau supliment pentru energie nu a declarat corect numarul membrilor de familie, veniturile ori bunurile detinute, dreptul la ajutorul pentru incalzire si/sau la suplimentul pentru energie inceteaza incepand cu luna urmatoare, iar sumele platite necuvenit cu acest titlu se recupereaza in conditiile legii.

(3) Agentiile teritoriale pot efectua oricand verificari cu privire la conditiile care au stat la baza acordarii ajutorului pentru incalzire si/sau a suplimentului pentru energie, precum si a indeplinirii de catre titular a obligatiei prevazute la art. 19 alin. (1).

(4) Sumele acordate necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzire sau de supliment pentru energie, platite din bugetul de stat, se recupereaza in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2014 pentru reglementarea unor masuri privind recuperarea debitelor pentru beneficiile de asistenta sociala, precum si pentru modificarea art. 101 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari prin Legea nr. 266/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Recuperarea sumelor platite necuvenit cu titlu de ajutor pentru incalzire, prevazut la art. 6 alin. (2), si de supliment pentru energie, prevazut la art. 25, se face prin decizie a directorului executiv al agentiei teritoriale.

(6) In situatia in care, cu prilejul verificarilor dispuse de primar sau efectuate de catre agentiile teritoriale, se constata ca cele declarate de solicitantul ajutorului pentru incalzire si/sau al suplimentului pentru energie nu corespund realitatii si se apreciaza ca sunt indicii cu privire la savarsirea unei infractiuni, organul constatator are obligatia sa sesizeze organele de urmarire penala.

(7) In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la ajutor pentru incalzire si la suplimentul pentru energie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 6 luni sau ori de cate ori este nevoie. In situatia in care beneficiarii de ajutor pentru incalzire si supliment pentru energie sunt si beneficiari ai ajutorului social prevazut de Legea nr. 416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, si/sau ai alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ancheta sociala se efectueaza o singura data, pentru toate beneficiile de asistenta sociala acordate.

(8) In cazul in care, in urma anchetei prevazute la alin. (7), se constata situatii ce conduc la modificarea cuantumului, suspendarea sau incetarea dreptului la ajutorul pentru incalzire si la suplimentul pentru energie, primarul emite o noua dispozitie scrisa, pe care o comunica agentiei teritoriale in termen de 5 zile de la emitere.

Art. 34. -

(1) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale monitorizeaza si controleaza, prin personalul imputernicit si prin institutiile abilitate din subordine, aplicarea prevederilor prezentei legi cu privire la acordarea ajutorului pentru incalzire si a suplimentului pentru energie.

(2) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale evalueaza si prezinta atat Guvernului, cat si Parlamentului, o data la 2 ani, pana la data de 30 iunie, o situatie privind evolutia numarului de beneficiari, valoarea de referinta a ajutorului pentru incalzirea locuintei prevazuta la art. 7 alin. (3) in raport cu evolutia preturilor la energie in functie de sursele de furnizare, cat si cuantumul pentru acordarea suplimentului pentru energie prevazut la art. 25 alin. (1) raportat la venitul beneficiarilor de ajutoare financiare si non-financiare.

(3) La solicitarea agentiilor teritoriale, primarii, furnizorii/distribuitorii de energie termica, gaze naturale si energie electrica, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a furniza date si informatii cu privire la aplicarea prevederilor prezentei legi.

(4) Primarii, precum si celelalte institutii implicate au obligatia de a pune la dispozitia organelor de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, precum si ale Agentiei Nationale pentru Plati si Inspectie Sociala documentele care au stat la baza stabilirii dreptului la ajutorul pentru incalzire, iar furnizorii/distribuitorii de energie termica, gaze naturale si energie electrica, documentele pe baza carora au inscris in facturi ajutorul pentru incalzire, inclusiv copii dupa facturile emise beneficiarilor.

(5) Organele de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale pot efectua in caz de autosesizare sau la solicitarea unor terti anchete sociale ori verificari la domiciliul beneficiarilor, pentru stabilirea veridicitatii informatiilor din anchetele sociale.

(6) Ministerul Muncii si Protectiei Sociale coordoneaza la nivel national baza de date cu beneficiarii ajutoarelor, consumul si costul energetic anual, pentru o evidenta clara la nivel national a consumului energetic total agregat aferent consumatorilor vulnerabili, din total consum energetic rezidential. Baza de date, sub forma anonimizata, va putea fi accesata de diferite entitati publice si private din Romania pentru initierea, accesarea si derularea unor proiecte de cercetare-inovare-diseminare in folosul consumatorului vulnerabil si pentru eradicarea fenomenului de saracie energetica.

SECTIUNEA a 7-a

Alte masuri de protectie sociala

Art. 35. -

Pentru consumatorii vulnerabili prevazuti la art. 4 alin. (1), masurile de protectie sociala prevazute la art. 2, altele decat ajutorul pentru incalzire si suplimentul pentru energie prevazute de prezenta lege, se stabilesc dupa cum urmeaza:

a) pe baza de programe nationale, finantate din bugetul de stat, aprobate prin hotarare a Guvernului;

b) pe baza de programe locale, suportate din bugetele locale, aprobate prin hotarari ale consiliilor locale/consiliilor judetene;

c) pe baza de proiecte sustinute din fonduri europene, conform regulilor de eligibilitate stabilite la nivelul programului si, respectiv, al ghidurilor solicitantului;

d) prin ordin al Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru masurile de sprijin non-financiare si care vizeaza facilitati acordate prin intermediul furnizorilor.

CAPITOLUL IV

Contraventii si sanctiuni

Art. 36. -

(1) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei nerespectarea de catre primar a dispozitiilor prevazute la art. 14 alin. (5) si art. 19 alin. (4).

(2) Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei la 2.000 lei urmatoarele fapte:

a) neintocmirea de catre personalul serviciului public de asistenta sociala a documentatiilor specifice, inclusiv a proiectelor de dispozitie, precum si nedepunerea acestora, spre a fi semnate de primar, in termenele prevazute la art. 14 alin. (7), art. 15 alin. (1) si art. 17 alin. (2) si (7);

b) nerespectarea de catre primar a dispozitiilor prevazute la art. 17, art. 19 alin. (3), (5) si (6);

c) nerespectarea de catre furnizor a prevederilor art. 6 alin. (5), art. 20 alin. (1) si (2), art. 21 alin. (1) - (5) si art. 23 alin. (1) - (5);

d) nerespectarea de catre asociatia de proprietari/locatari a dispozitiilor art. 20 alin. (1) - (4), art. 22 alin. (3) si art. 24 alin. (3);

e) nerespectarea de catre titular a prevederilor art. 14 alin. (3) si art. 19 alin. (1).

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac dupa cum urmeaza:

a) de catre inspectorii sociali, pentru contraventiile prevazute la alin. (1) si alin. (2) lit. a);

b) de catre primari, persoanele imputernicite de acestia, pentru contraventiile prevazute la alin. (2) lit. b), c) si e).

(4) Constatarea contraventiilor se poate efectua si de catre celelalte organe de control ale Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, in cadrul controalelor de fond sau tematice proprii dispuse de ministrul muncii si protectiei sociale, conform atributiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. e) din Hotararea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu completarile ulterioare.

(5) In situatia prevazuta la alin. (4), organul de control al Ministerului Muncii si Protectiei Sociale notifica de indata organul de control competent potrivit prevederilor alin. (3) in vederea aplicarii sanctiunilor prevazute de lege.

(6) Contravenientul poate achita, pe loc, prin derogare de la dispozitiile art. 28 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, sau in termen de cel mult 15 zile de la data incheierii procesului-verbal de contraventie ori, dupa caz, de la data comunicarii acestuia jumatate din minimul amenzii prevazute la alin. (1) si (2), agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

(7) Nerespectarea prevederilor art. 31 constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit prevederilor art. 1 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 84/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(8) Contraventiilor prevazute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(9) Procesele-verbale intocmite de personalul prevazut la alin. (3) lit. a) se depun in fotocopie la primarul comunei, orasului, municipiului sau sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz.

Art. 37. -

Dispozitiile primarului privind acordarea, respingerea, modificarea sau incetarea ajutorului pentru incalzire si/sau a suplimentului pentru energie se pot ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 38. -

(1) Aplicarea prevederilor prezentei legi se face cu respectarea prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 97/2020 pentru implementarea unor masuri de simplificare administrativa in domeniul protectiei sociale, precum si pentru acordarea unor drepturi si beneficii de asistenta sociala in domeniile de activitate in care se mentin restrictii, precum si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 38/2020 privind utilizarea inscrisurilor in forma electronica la nivelul autoritatilor si institutiilor publice.

(2) Acordarea drepturilor prevazute de prezenta lege, incadrarea in categoriile de consumatori vulnerabili prevazute la art. 4, solicitarea de informatii prevazuta la art. 14 alin. (4) si (5), precum si utilizarea comunicarii electronice intre agentiile teritoriale, furnizori, autoritatile administratiei publice locale si alte institutii care prelucreaza date cu caracter personal se realizeaza cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Art. 39. -

(1) In termen de 30 de zile de la data publicarii prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale elaboreaza normele metodologice de aplicare a prezentei legi, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

(2) Prezenta lege se aplica de la data de 1 noiembrie 2021, cu urmatoarele exceptii:

a) art. 43 pct. 28, care intra in vigoare la 3 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;

Afişează Legea 226/2021 a consumatorului vulnerabil pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice