din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor

Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor

  Publicat: 22 Dec 2023       674 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor

Legea nr. 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor

Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit pentru a desemna activitatea instantelor judecatoresti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Reprezinta anularea, suprimarea unei legi sau a unei dispozitii legale si care are ca rezultat scoaterea din vigoare, in total sau in parte, a unui act normativ printr-un alt act normativ de aceeasi valoare juridica sau de o valoare juridica superioara.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 din GDPR,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Act adoptat de organele de stat,
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
1. Modalitate de savarsire a unei fapte ilicite, care consta in neindeplinirea de catre autorul ei a ceea ce era obligat sa faca.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Colectiv format din persoane fizice avand o organizare de sine statatoare, concretizata in structura de productie, de conceptie si functionala,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Este acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaza prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor exigibile:
Situatie in care valoarea activelor de care dispune un agent economic este mai mica decat valoarea obligatiilor acestuia fata de terti (creditori, furnizori, buget).
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Retea formata din sute de milioane de calculatoare, conectate intre ele, pe principiul \"oricine cu oricine\", pe care se gasesc cateva zeci de mii de servere care asteapta, gata sa deserveasca cereri de la oricare din milioanele de calculatoare client.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Ansamblul atributiilor stabilite de lege, care confera autoritatilor si institutiilor administratiei publice drepturi si obligatii de a desfasura,
Indeplinirea unor acte juridice de catre o persoana, reprezentant, mandatar, in numele si in interesul unei alte persoane, reprezentat, mandant.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Din punct de vedere contabil, un document contabil de sinteza care are ca obiective principale completarea si explicarea datelor inscrise in bilant si contul de profit si pierdere
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Una din conditiile pentru a fi parte in procesul civil sau pentru exercitarea actiunii civile,
Codul de procedura civila reglementeaza judecata in fond a cauzelor civile, judecata care cunoaste trei faze (etape):

Art. 1

(1) Prezenta lege stabileste cadrul legal privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor in scopul asigurarii unui nivel ridicat de protectie a acestora si al unei bune functionari a pietei interne a Uniunii Europene.

(2) Prezenta lege urmareste imbunatatirea accesului consumatorilor la justitie si ofera totodata garantii adecvate consumatorilor.

(3) Prezenta lege asigura mecanismul procedural care permite entitatilor calificate sa introduca actiuni in reprezentare in scopul obtinerii atat a masurilor de incetare, cat si a masurilor reparatorii.

(4) Drepturile si obligatiile privind protectia consumatorilor prevazute in Lista privind domeniile reglementate de actele normative nationale si de actele juridice europene, denumita in continuare Lista, prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege, se mentin indiferent de aplicarea prezentei legi.

(5) Entitatile calificate sunt libere sa aleaga orice mijloc procedural pe care il au la dispozitie, in vederea protejarii intereselor colective ale consumatorilor.

(6) Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre entitatile calificate se realizeaza cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si ale Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare.

Art. 2

(1) Prezenta lege se aplica actiunilor in reprezentare introduse impotriva incalcarilor de catre profesionisti a Listei prevazute la art. 1 alin. (4), incalcari care prejudiciaza sau pot prejudicia interesele colective ale consumatorilor.

(2) Prevederile legale reglementate in Lista prevazuta la art. 1 alin. (4) se aplica fara a tine seama de prevederile prezentei legi.

(3) Prezenta lege se aplica incalcarilor la nivel intern si transfrontalier, inclusiv atunci cand incalcarile respective au incetat inainte de introducerea actiunii in reprezentare sau atunci cand incalcarile respective au incetat inainte de ramanerea definitiva a solutiei pronuntate de instanta de judecata investita cu actiunea in reprezentare .

(4) Prezenta lege nu aduce atingere prevederilor legale care stabilesc remedieri de natura contractuala si necontractuala care sunt disponibile consumatorilor in cazul incalcarilor prevazute la alin. (1) si (3).

(5) Prezenta lege nu aduce atingere prevederilor legale de drept international privat, in special celor referitoare la competenta judiciara si de recunoastere si executare a hotararilor judecatoresti in materie civila si comerciala, si nici prevederilor legale referitoare la legea aplicabila obligatiilor contractuale si necontractuale.

Art. 3

In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) actiune in reprezentare - o actiune in vederea protejarii intereselor colective ale consumatorilor care este introdusa de o entitate calificata in calitate de parte reclamanta in numele consumatorilor pentru a solicita o masura de incetare, o masura reparatorie ori ambele;

b) actiune in reprezentare interna - o actiune de reprezentare introdusa la o instanta judecatoreasca nationala de o entitate calificata desemnata in Romania;

c) actiune in reprezentare transfrontaliera - o actiune in reprezentare introdusa de o entitate calificata intr-un alt stat membru al Uniunii Europene decat cel in care a fost desemnata entitatea calificata;

d) consumator - orice persoana fizica ce actioneaza in scopuri care nu se incadreaza in activitatea comerciala, economica, mestesugareasca sau liberala a respectivei persoane;

e) conflict de interese - un conflict intre interesele proprii ale entitatii calificate si interesele consumatorilor, in care entitatea calificata/reprezentantul/finantatorul ei, in calitatea sa de persoana privata, are interese care ar putea influenta necorespunzator indeplinirea obligatiilor si responsabilitatilor asumate in calitate de reprezentant al consumatorilor, fie prin luarea unor decizii contrare intereselor consumatorilor, fie prin calitatea entitatii calificate/reprezentantului/finantatorului ei, de concurent al profesionistului parat;

f) decizie definitiva - o hotarare a unei instante judecatoresti sau o decizie a unei autoritati administrative dintr-un stat membru al Uniunii Europene, care nu poate sau nu mai poate face obiectul niciunei cai de atac ordinare;

g) entitate calificata - orice organizatie sau organism public care reprezinta interesele consumatorilor si care a fost desemnata de un stat membru al Uniunii Europene, calificata sa introduca actiuni in reprezentare in conformitate cu prezenta lege;

h) interese colective ale consumatorilor - interesele generale ale unui grup de consumatori care vizeaza recunoasterea unui drept prevazut de prezenta lege;

i) masura reparatorie - o masura care obliga profesionistul sa le ofere consumatorilor in cauza remedieri, precum despagubirea, repararea, inlocuirea, reducerea pretului, incetarea contractului sau rambursarea pretului platit, dupa caz, in conformitate cu prevederile legale;

j) profesionist - orice persoana fizica sau juridica, publica sau privata, care actioneaza, inclusiv prin intermediul unui tert care actioneaza in numele sau in contul respectivei persoane, in scopuri legate de activitatea comerciala, economica, mestesugareasca sau liberala a respectivei persoane;

k) practica - orice actiune sau omisiune a unui profesionist.

Art. 4

(1) Actiunile in reprezentare, astfel cum sunt prevazute in prezenta lege, pot fi introduse de entitatile calificate desemnate in acest scop de autoritatile nationale sau de statele membre ale Uniunii Europene, dupa caz.

(2) Entitatile, mai ales asociatiile de consumatori, inclusiv asociatiile de consumatori care reprezinta membri din cel putin doua state membre, sunt eligibile pentru a fi desemnate drept entitati calificate in scopul introducerii de actiuni in reprezentare interne, actiuni de reprezentare transfrontaliere sau ambele.

(3) O entitate, astfel cum este prevazuta la alin. (2), este desemnata entitate calificata in scopul introducerii de actiuni in reprezentare transfrontaliere, actiuni in reprezentare interne sau ambele, daca entitatea respectiva a depus o cerere in acest sens si indeplineste urmatoarele criterii:

a) este persoana juridica infiintata potrivit art. 194 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si care dovedeste desfasurarea, in decursul a 12 luni anterioare cererii de desemnare, a unei activitati publice efective in ceea ce priveste protectia intereselor consumatorilor;

b) obiectul sau de activitate demonstreaza ca are un interes legitim de a proteja interesele consumatorilor, astfel cum este mentionat in Lista prevazuta la art. 1 alin. (4);

c) este o entitate fara scop lucrativ;

d) nu face obiectul unei proceduri de insolventa si nu este declarata insolventa sau nu se afla in stare de insolvabilitate caracterizata prin insuficienta fondurilor banesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile si impotriva sa nu a fost demarata o procedura care are ca efect dizolvarea;

e) este independenta si nu este influentata de persoane care nu sunt consumatori, in special de profesionisti, care au un interes economic in introducerea unei actiuni in reprezentare, inclusiv in cazul finantarii de catre terti, si, in acest scop, a stabilit proceduri pentru preintampinarea unei astfel de influente, precum si pentru preintampinarea conflictelor de interese intre entitatea insasi, finantatorii sai si interesele consumatorilor;

f) prezinta in mod public, intr-un limbaj simplu si inteligibil, prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv pe pagina de internet proprie, informatii care sa demonstreze ca indeplineste criteriile enumerate la lit. a)-e), precum si informatii cu privire la sursele de finantare in general, structura sa organizatorica si de conducere, structura membrilor sai, obiectul sau de activitate si activitatile sale.

(4) O entitate isi pierde statutul de entitate calificata in scopul introducerii unei actiuni in reprezentare interne daca nu respecta prevederile art. 23 alin. (3).

(5) O entitate este desemnata in mod ad-hoc drept entitate calificata in scopul introducerii unei anumite actiuni in reprezentare interne, la cererea respectivei entitati, in cazul in care indeplineste criteriile pentru desemnarea drept entitate calificata in conformitate cu prezenta lege.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (3), autoritatile si organismele prestatoare de servicii publice cu atributii in aplicarea Listei prevazute la art. 1 alin. (4) sunt, fiecare dintre ele, pe domeniul pe care are atributii conform acestor prevederi, entitati calificate in scopul introducerii de actiuni in reprezentare interne si/sau transfrontaliere.

Art. 5

(1) Autoritatile si organismele prestatoare de servicii publice cu atributii in aplicarea Listei prevazute la art. 1 alin. (4) desemneaza, fiecare dintre ele pe domeniul de competenta stabilit prin aceste prevederi, entitati calificate in scopul introducerii de actiuni in reprezentare .

(2) Autoritatile si organismele prestatoare de servicii publice cu atributii in aplicarea Listei prevazute la art. 1 alin. (4) transmit Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului lista entitatilor calificate pe care le-au desemnat in prealabil in conformitate cu prevederile alin. (1), in scopul introducerii de actiuni in reprezentare transfrontaliere, inclusiv numele si obiectul de activitate al acestor entitati calificate, pana la data de 10 decembrie 2023, precum si orice modificare ulterioara care intervine.

(3) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului transmite Comisiei Europene lista entitatilor calificate desemnate de autoritatile si organismele prestatoare de servicii publice cu atributii in aplicarea Listei prevazute la art. 1 alin. (4), in conformitate cu prevederile alin. (1), in scopul introducerii de actiuni in reprezentare transfrontaliere, inclusiv numele si obiectul de activitate ale acestora, pana la data de 26 decembrie 2023, precum si orice modificare ulterioara a datelor transmise, in scopul intocmirii de catre Comisia Europeana a unei evidente publice a entitatilor calificate sa introduca actiuni in reprezentare transfrontaliere din toate statele membre ale Uniunii Europene, pusa la dispozitia publicului.

(4) Autoritatile si organismele prestatoare de servicii publice cu atributii in aplicarea prevederilor legale din anexa publica pe site-ul propriu informatiile transmise Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului in conformitate cu prevederile alin. (2).

(5) Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului publica pe site-ul propriu lista entitatilor calificate desemnate in prealabil sa introduca actiuni in reprezentare transfrontaliere din toate statele membre ale Uniunii Europene, intocmita de Comisia Europeana .

(6) Entitatile prevazute la alin. (5), potrivit domeniului propriu de competenta, dobandesc calitate procesuala activa in litigiile introduse pe rolul instantelor de judecata .

(7) Autoritatile si organismele prestatoare de servicii publice cu atributii in aplicarea Listei prevazute la art. 1 alin. (4) publica pe site-ul propriu informatii actualizate referitoare la entitatile calificate pe care le-au desemnat in prealabil in conformitate cu prevederile alin. (1), in scopul introducerii de actiuni in reprezentare interne.

(8) Autoritatile si organismele prestatoare de servicii publice cu atributii in aplicarea Listei prevazute la art. 1 alin. (4) evalueaza cel putin o data la cinci ani daca entitatile calificate pe care le-au desemnat in prealabil in conformitate cu prevederile alin. (1), in scopul introducerii de actiuni in reprezentare, respecta in continuare criteriile enumerate la art. 4 alin. (3).

(9) Daca in urma evaluarii prevazute la alin. (8) se constata de catre autoritatile si organismele prestatoare de servicii publice prevazute la alin. (8) ca entitatea calificata nu mai indeplineste unul sau mai multe dintre criteriile enumerate la art. 4 alin. (3), acestea dispun retragerea statutului de entitate calificata, ce poate fi contestata in conditiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

Afişează Legea 414/2023 privind desfasurarea actiunilor in reprezentare pentru protectia intereselor colective ale consumatorilor pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 414/2023    protectia intereselor colective ale consumatorilor

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.