din anul 2007, atuul tau de DREPT!
4090 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Diverse Domenii juridice » Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

  Publicat: 24 Mar 2009       17306 citiri        Secţiunea: Diverse Domenii juridice  


Documente atasate
Anexa organizare.htm
Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii

Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 174 din 19/03/2009

Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
Comisia Europeana este organul executiv al Uniunii Europene. Este o institutie independenta politic de guvernele statelor membre si reprezinta interesele Uniunii in ansamblu. In cadrul orientarilor politice generale stabilite de Consiliul European, pregateste si implementeaza deciziile Consiliului Uniunii Europene si ale Parlamentului European.
Notificare prin care, in cadrul unui raport contractual, creditorul cere expres debitorului sa-si execute obligatia ajunsa la scadenta.
Potrivit Legii 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, totalitatea bunurilor care formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Socoteala scrisa sub forma de balanta cu doua parti (debit si credit) care reflecta valoric si uneori in unitati naturale, in ordine cronologica si sistematica,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Ordonanta de Urgenta a Guvernului privind modificarea Codului de procedură penală
Puterile publice existente in stat. Potrivit Constitutiei Romaniei autoritatile publice sunt:
Activitatea de portofoliu consta in a investi toate sau o parte din activele intreprinderii intr-un portofoliu de titluri,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este formata din persoanele asociate sub diferite forme, pe baza unor interese comune, si care isi dedica timpul, cunostintele si experienta pentru a-si promova si apara drepturile si interesele;
Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.
O situatie pe piata, in care vanzatorii unui produs sau serviciu actioneaza independent, pentru captarea clientelei, pentru a atinge un obiectiv comercial precis, adica un anumit nivel al beneficiilor, al volumului de vanzari si / sau al cotei de piata.
Schimbarea care se produce in realitatea obiectiva datorita unei cauze. Rezultatul.
Se refera la dezavantajul social, la pierderea si limitarea sanselor unei persoane de a lua parte la viata comunitatii la un nivel echivalent cu ceilalti membri.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.
Sistemul de facilitati, echipamente si servicii necesare operarii unei organizatii.

Luand in considerare ca in scrisoarea de punere in intarziere din data de 29 ianuarie 2009 (Cauza nr. 2008/2.366) Comisia Europeana atrage atentia asupra faptului ca au fost incalcate prevederile Directivei 2002/21/CE privind un cadru de reglementare comun pentru retelele si serviciile de comunicatii electronice (Directiva-cadru),

avand in vedere ca Guvernul Romaniei este invitat sa raspunda la scrisoarea de punere in intarziere din cadrul actiunii declansate pana la data de 2 aprilie 2009 si, in aceste conditii, elaborarea unui act normativ care sa consfinteasca infiintarea, organizarea si functionarea autoritatii de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice sub controlul Parlamentului este o solutie ce va aduce stabilitate institutionala autoritatii nationale de reglementare in domeniul comunicatiilor electronice, adoptarea proiectului de act normativ fiind in masura, totodata, sa creeze premisele inchiderii procedurii de incalcare a normelor comunitare inainte de urmatoarea faza a acestei proceduri,

tinand seama de actiunile demarate la nivelul Comisiei Europene, in vederea asigurarii stabilitatii si independentei autoritatii de reglementare din domeniul comunicatiilor electronice (principii reclamate si de necesitatea asigurarii unei impartialitati in luarea deciziilor de reglementare de catre autoritate), singura modalitate de a pune capat procedurilor de incalcare a dreptului comunitar o reprezinta adoptarea, in regim de urgenta, a unui act normativ care sa aseze pe noi principii statutul, organizarea si functionarea autoritatii de reglementare in domeniu . Urgenta adoptarii actului normativ este pe deplin justificata si prin raportare la prevederile art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata.

Avand in vedere necesitatea dezvoltarii unui concept unitar si deschis asupra tehnologiei informatiei la nivel national, astfel incat beneficiile societatii informationale sa fie materializate,

tinand seama de posibilitatea reducerii cheltuielilor printr-o actiune coordonata in scopul dezvoltarii serviciilor societatii informationale si, pentru aceasta, de necesitatea realizarii conditiilor pentru implementarea eficienta a politicilor din domeniu, activitate ce poate fi realizata numai prin intermediul unui unic coordonator al acestora,

avand in vedere lipsa unei coordonari nationale in ceea ce priveste informatizarea administratiei publice, materializata prin suprapuneri de proiecte, dezvoltari in discordanta cu cerintele utilizatorilor sau cu evolutia tehnologica,

tinand seama de impactul specific al noilor tehnologii asupra administratiei publice, incluzand reducerea cheltuielilor guvernamentale prin utilizarea de programe mai eficiente, cresterea eficientei si imbunatatirea productivitatii prin utilizarea tehnologiilor informatiei si comunicatiilor (TIC), fapt care favorizeaza simplificarea procesului administrativ si schimbul de informatii interinstitutional,

avand in vedere imposibilitatea exercitarii de catre Autoritatea Nationala pentru Comunicatii a functiei de administrare la nivel national a TLD (top level domain) ".ro" si a SLD (second level domain) ".eu" pentru numele de domenii rezervate de Romania, care, pentru a asigura continuitatea acordarii numelor de domenii, este in continuare exercitata de catre Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica - I.C.I. Bucuresti, fapt ce se situeaza in afara cadrului legal existent,

intrucat, in lipsa unor reglementari imediate, exista riscul cresterii cheltuielilor bugetare, cu implicatii asupra deficitului bugetar,

tinand cont ca aceste elemente vizeaza interesul public si constituie situatii extraordinare si de urgenta, a caror reglementare nu poate fi amanata,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta .

Art. 1. - (1) Se infiinteaza Autoritatea Nationala pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii, denumita in continuare ANCOM, ca autoritate publica autonoma cu personalitate juridica, sub control parlamentar, finantata integral din venituri proprii, prin reorganizarea Autoritatii Nationale pentru Comunicatii, care se desfiinteaza.

(2) ANCOM are sediul central in municipiul Bucuresti, precum si structuri teritoriale necesare desfasurarii obiectului sau de activitate .

Art. 2. - (1) ANCOM are ca rol punerea in aplicare a politicii nationale in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, inclusiv prin reglementarea pietei si reglementarea tehnica in aceste domenii.

(2) ANCOM administreaza si gestioneaza resursele limitate din domeniul comunicatiilor electronice, incluzand, dar fara a se limita la acestea, spectrul de frecvente radio, resursele de numerotatie si alte resurse tehnice asociate, si monitorizeaza benzile de frecvente radio cu utilizare neguvernamentala.

(3) ANCOM controleaza indeplinirea cerintelor esentiale privind compatibilitatea electromagnetica, a obligatiilor privind utilizarea eficienta a spectrului de frecvente radio cu utilizare neguvernamentala, controleaza indeplinirea obligatiilor privind utilizarea resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice asociate, realizeaza controlul pietei echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii.

(4) In vederea elaborarii politicii nationale in domeniu, ANCOM va pune la dispozitia Ministerului Comunicatiilor si Societatii Informationale, denumit in continuare MCSI, rapoarte, studii si analize realizate de aceasta. Pentru buna coordonare a reprezentarii Romaniei in organismele internationale, ANCOM are obligatia de a informa lunar MCSI despre rezultatele intalnirilor internationale unde a fost reprezentata.

Art. 3. - In vederea realizarii rolurilor sale, ANCOM indeplineste urmatoarele functii:

a) de punere in aplicare a politicii si strategiei sectoriale elaborate de MCSI in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, in special prin emiterea reglementarilor sectoriale secundare in domeniu, reglementarea activitatilor in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare prin care se pun in aplicare politicile in domeniu, de urmarire si control al respectarii acestora;

b) de administrare si de gestionare a resurselor limitate, prin care planifica, aloca, urmareste si evalueaza utilizarea acestora pentru punerea in aplicare a politicilor in domeniu prin:

1. administrarea spectrului radio prin planificarea, atribuirea, alocarea benzilor de frecvente, asignarea si monitorizarea frecventelor radio din benzile de frecvente cu utilizare neguvernamentala, precum si coordonarea la nivel national a gestionarii frecventelor radio in conformitate cu Tabelul national de atribuire a benzilor de frecventa, denumit in continuare TNABF, si cu acordurile internationale la care Romania este parte;

2. gestionarea eficienta a benzilor de frecvente radio cu atribuire neguvernamentala in conformitate cu TNABF, prin alocarea si/sau asignarea frecventelor radio, in scopul asigurarii unei utilizari rationale si eficiente a acestora;

3. administrarea si alocarea resurselor de numerotatie si a resurselor tehnice asociate pentru retele si servicii de comunicatii electronice, inclusiv prin elaborarea Planului national de numerotatie, denumit in continuare PNN, si a altor planuri in acest sens;

4. gestionarea resurselor de numerotatie la nivel national, in vederea utilizarii rationale si eficiente a acestora;

5. administrarea si gestionarea altor resurse limitate in domeniul comunicatiilor electronice;

c) de reglementare a activitatilor in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale, prin adoptarea si implementarea de decizii cu caracter normativ si individual, precum si de proceduri functionale, operationale si financiare, prin care se pun in aplicare politicile in domeniu, de urmarire si control al respectarii acestora;

d) de elaborare si adoptare de norme specifice in domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale;

e) de reprezentare in organismele si organizatiile nationale, regionale si internationale, ca autoritate de stat pentru domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, precum si de comunicare cu acestea;

f) de colaborare si comunicare cu celelalte structuri ale administratiei publice, cu societatea civila si cu cetatenii, precum si cu furnizorii de retele si de servicii in domeniul comunicatiilor electronice, comunicatiilor audiovizuale si al serviciilor postale;

g) de organ de decizie in solutionarea litigiilor dintre furnizorii de retele si de servicii in domeniul comunicatiilor electronice, in scopul asigurarii liberei concurente si al protectiei intereselor utilizatorilor pe pietele acestor servicii;

h) de supraveghere si control al respectarii de catre utilizatorii resurselor limitate a obligatiilor ce le revin potrivit legii si actelor administrative prin care au dobandit dreptul de a le utiliza;

i) de elaborare de proceduri si norme cu caracter tehnic specifice activitatii ANCOM;

j) de supraveghere a pietei echipamentelor radio si echipamentelor terminale de telecomunicatii;

k) de control pentru indeplinirea cerintelor esentiale de compatibilitate electromagnetica si de utilizare eficienta a spectrului radio.

Art. 4. - (1) In indeplinirea rolului si functiilor sale legale, ANCOM se consulta si colaboreaza cu Consiliul Concurentei si cu Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor, inclusiv prin furnizarea reciproca de informatii necesare aplicarii atat a prevederilor legislatiei concurentei, cat si a prevederilor legislatiei din domeniul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale.

(2) ANCOM promoveaza concurenta in sectorul comunicatiilor electronice si al serviciilor postale, actionand in special in urmatoarele directii:

a) prevenirea actiunilor ce au ca obiect sau pot avea ca efect distorsionarea ori restrangerea concurentei in domeniul comunicatiilor electronice, al serviciilor postale si al tehnologiei informatiei;

b) luarea tuturor masurilor necesare pentru ca utilizatorii, inclusiv cei cu handicap sau cu nevoi sociale speciale, sa obtina un maximum de beneficii in conditiile unei piete concurentiale, in ceea ce priveste diversitatea ofertei, tarifele si calitatea serviciilor;

c) incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si promovarea inovatiei;

d) incurajarea utilizarii eficiente si asigurarea administrarii eficiente a resurselor limitate pe care le gestioneaza.

Art. 5. - ANCOM asigura utilizarea eficienta a resurselor limitate din domeniul comunicatiilor electronice si serviciilor postale, actionand in special in urmatoarele directii:

a) evitarea tezaurizarii resurselor limitate, datorata neutilizarii acestora la nivelul alocarii din licente;

b) incurajarea investitiilor eficiente in infrastructura si promovarea inovatiei.

Art. 6. - (1) ANCOM contribuie la dezvoltarea pietei interne a Comunitatii Europene, in special prin:

a) inlaturarea barierelor in calea furnizarii la nivel european a retelelor si serviciilor de comunicatii electronice, a infrastructurii asociate si a serviciilor postale, inclusiv prin armonizarea TNABF, a PNN si a planurilor de perspectiva cu European Common Table for Frequency Band Allocation (ECTFBA) - Planul comun european de alocare a benzilor de frecventa, European Telephony Numbering Space (ETNS) - Planul european de numerotatie telefonica si cu alte norme paneuropene de aplicare;

b) incurajarea stabilirii si dezvoltarii de retele transeuropene, a interoperabilitatii serviciilor paneuropene si a conectivitatii dintre utilizatorii finali;

Documente Atasate
Anexa organizare.htm

Afişează Ordonanta de urgenta nr. 22/2009, privind infiintarea Autoritatii Nationale pentru Administrare si Reglementare in Comunicatii pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:   

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Articole Juridice

Oportunitatea - prerogativa angajatorului de a-si organiza activitatea. Rolul activ al instantei de judecata in aflarea adevarului
Sursa: MCP avocati

Perioada de proba si abuzul de drept in relatiile de munca. Sarcina probei
Sursa: MCP avocati

Obligatiile, drepturile si diligentele angajatorului pe parcursul evaluarii profesionale a salariatului
Sursa: MCP avocatiJurisprudenţă

In cat timp poate fi aplicata o sanctiune disciplinara unui salariat?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Concursul si perioada de proba. Modalitati diferite de verificare a aptitudinilor profesionale ale salariatului
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Executarea catre salariati a obligatiilor de plata ale institutiilor publice. Care sume pot fi esalonate?
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Ştiri Juridice