din anul 2007, atuul tau de DREPT!


Prima pagină » Legislaţie » Legislatie Proprietate Intelectuala » 2008. Regulament de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

2008. Regulament de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie

  Publicat: 16 Mar 2009       64858 citiri        Secţiunea: Legislatie Proprietate Intelectuala  


O inventie este brevetabila daca este noua, rezulta dintr-o activitate inventiva si este susceptibila de aplicare industriala.
Hotarare nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie . Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 18/06/2008

Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Operatiune prin care o persoana fizica sau juridica depune numerar la ghiseul unei banci
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
Este un acord incheiat in scris intre subiectele de drept international si guvernat de dreptul international, incheiat in scopul de a produce efecte juridice si consemnat intr-un instrument unic sau, in doua sau mai multe instrumente conexe, oricare ar fi denumirea sa.
1. Cuvantare, discurs, expunere facuta in public referitor la o tema stiintifica, literara etc.
Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Cuprinde masurile luate pentru exercitarea dreptului persoanelor cu handicap la un regim special de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamant, de instruire si de integrare sociala a acestei categorii de persoane.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
1. Persoana careia ii apartine un drept sau ii revine o obligatie in mod direct. De exemplu, o persoana poate fi titulara a dreptului de proprietate, a dreptului de autor, a unui drept de creanta etc.
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
1. Din punct de vedere economic, o cantitate dorita dintr-un anumit bun economic, care poate fi cumparata, intr-o perioada determinata, la anumite niveluri ale pretului.
Bilet la ordin andosat in alb, emis de catre unitatile economice mari.
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
O inventie este brevetabila daca este noua, rezulta dintr-o activitate inventiva si este susceptibila de aplicare industriala.
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Plata efectuata din eroare de catre o persoana pentru o datorie inexistenta sau de care nu era tinuta sa raspunda, avand ca urmare obligatia beneficiarului de a restitui cee ce a primit in mod necuvenit.
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Titlu de protectie eliberat de Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci inventatorului sau succesorului sau in drepturi
Opera de creatie stiintifica sau tehnica, care prezinta noutate si progres fata de stadiul cunoscut al tehnicii mondiale
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Inscris oficial sau particular prin care se atesta recunoasterea unui drept, o obligatie sau un fapt.

Regulament de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie 2008


Capitolul I - Procedura de depunere a cererilor de brevet de inventie

Sectiunea 1 - Dispozitii generaleArticolul 1 - Protectia inventiilor prin brevet
Brevetarea inventiilor se face conform dispozitiilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu respectarea conventiilor, tratatelor si acordurilor la care Romania este parte.

Articolul 2 - Definitii
(1) In sensul prezentului regulament, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) lege - Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata;
b) Birou International - Biroul International al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale;
c) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Sectiunea inventii;
d) Aranjamentul de la Strasbourg - Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala a brevetelor de inventie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979, la care Romania a aderat prin Legea nr. 3/1998, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 10 din 14 ianuarie 1998;
e) Tratatul de la Budapesta - Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980, la care Romania a aderat prin Legea nr. 75/1999;
f) Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor - Tratatul de cooperare in domeniul brevetelor, adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de Romania prin Decretul nr. 81/1979;
g) examinator de stat in domeniul proprietatii industriale - specialistul din cadrul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, denumit in continuare OSIM, avand ca atributie de baza examinarea cererilor de acordare a titlurilor de protectie .
(2) In cuprinsul prezentului regulament, termenii si expresiile definite in lege au acelasi inteles.

Articolul 3 - Termene
(1) Termenele sunt stabilite pe zile, luni sau ani.
(2) Termenul stabilit pe zile nu ia in calcul nici ziua cand a inceput sa curga si nici ziua cand el se sfarseste.
(3) Termenul stabilit pe luni sau ani se implineste in ziua lunii sau anului corespunzatoare zilei de plecare.
(4) Termenul care, incepand la 29, 30 sau 31 ale lunii, se sfarseste intr-o luna care nu are o asemenea zi, se socoteste implinit in cea din urma zi a lunii; termenul care expira intr-o zi de sarbatoare legala sau cand serviciul este inchis pentru public se va prelungi pana la sfarsitul primei zile de lucru urmatoare.
(5) Termenul de raspuns acordat in notificarile OSIM transmise prin posta se calculeaza incepand cu ziua a 8-a de la data comunicarii, considerata ca fiind data la care notificarea a ajuns la destinatar.
(6) In cazul in care persoana interesata aduce dovezi ca documentul OSIM a fost primit dupa mai mult de 8 zile de la data comunicarii, termenul prevazut la alin. (5) se prelungeste cu durata intarzierii, dar nu mai mult de 3 luni.
(7) Comunicarile trimise prin posta la OSIM se considera primite in termen daca au fost predate la oficiul postal inainte de data implinirii termenului.
(8) Prelungirea de termen acordata de OSIM conform prevederilor art. 27 alin. (2) din lege este acceptata daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
a) printr-o cerere semnata de solicitant sau de titular si transmisa, dupa caz, de mandatar se solicita motivat, inainte de expirarea termenului, o prelungire a acestuia de cel putin doua luni;
b) dovada de plata a taxei legale este depusa odata cu inregistrarea cererii la OSIM.
(9) OSIM notifica solicitantului, titularului sau reprezentantului acestuia acceptarea sau respingerea cererii de prelungire a termenului.
(10) Cererea de prelungire, conform prevederilor alin. (8), nu poate fi respinsa inainte de a se notifica solicitantului, titularului sau, dupa caz, mandatarului autorizat motivele respingerii si de a se acorda un termen de maximum doua luni pentru a trimite observatiile sale.

Sectiunea 2 - Depozitul cererii de brevet de inventieArticolul 4 - Depunerea cererii de brevet de inventie
(1) Depunerea unei cereri de brevet de inventie se poate face de catre orice persoana:
a) pe suport hartie, direct la Registratura generala a OSIM, ori prin posta; sau
b) prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor art. 5.
(2) OSIM inscrie in cerere data depunerii, numarul de inregistrare si numele persoanei care a facut depunerea si confirma primirea cererii depuse, potrivit prevederilor alin. (1), si documentele primite; un exemplar al formularului cererii completat se returneaza solicitantului sau, dupa caz, mandatarului autorizat, pe suport hartie .
(3) Depunerea cererilor de brevet de inventie din domeniul apararii si sigurantei nationale, create pe teritoriul Romaniei, se face cu respectarea prevederilor legii speciale si ale art. 7.
(4) Daca sunt indeplinite conditiile prevazute la art. 15 alin. (1) sau (8) din lege, cererii de brevet de inventie i se aloca un numar la care se asociaza data de depozit; numarul alocat in ordine succesiva si data de depozit sunt inscrise in Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse si ambele se inscriu pe formularul cererii de brevet de inventie si pe fiecare pagina a descrierii, precum si a revendicarilor si desenelor, chiar daca acestea sunt depuse ulterior.
(5) Numarul din Registrul national al cererilor de brevet de inventie depuse va fi folosit in toate notificarile OSIM si in comunicarile solicitantului sau ale persoanei interesate, legate de procedurile pe care le urmeaza cererea de brevet de inventie .
(6) Taxa de inregistrare a cererii de brevet de inventie este datorata de solicitant odata cu depunerea cererii de brevet de inventie la OSIM; daca solicitantul a platit taxa de inregistrare inainte de depunerea cererii de brevet de inventie, el va preciza aceasta in cerere, anexand o copie a documentului de plata .
(7) Daca la depunerea cererii de brevet de inventie solicitantul nu a platit taxa de inregistrare, aceasta taxa poate fi platita in termen de 3 luni de la data de depozit; in caz contrar, cererea de brevet de inventie este declarata ca fiind considerata retrasa conform prevederilor art. 28 alin. (4) lit. f) din lege.
(8) Orice comunicare sau document de plata primit la OSIM trebuie sa mentioneze datele de identificare ale petentului pentru corespondenta, precum si numarul cererii sau al brevetului de inventie; in cazul in care OSIM nu poate identifica cererea sau brevetul, documentele se claseaza ca exemplar-martor, iar suma se restituie, cu diminuarea costului serviciului bancar sau postal, numai in cazul in care platitorul poate fi identificat.

Afişează 2008. Regulament de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Brevete de inventie    Legea 64/1991    OSIM

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Desfacerea contractului individual de munca. Reintegrarea salariatului in postul ocupat anterior si plata despagubirilor cuvenite
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti, Sectia a VII-a Conflicte de munca si asigurari sociale, Decizia nr. 917/2016 din 22.02.2016Articole Juridice

Impunerea veniturilor din activitati independente
Sursa: ExpertizaContabila.ro

Clauze in contractul individual de munca privind drepturile de proprietate intelectuala
Sursa: EuroAvocatura

Implicatiile asupra bevetelor prin aderarea la UE
Sursa: EuroAvocatura

Brevetul si Scopul brevetarii
Sursa: EuroAvocatura