din anul 2007, atuul tau de DREPT!
3977 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Legislatie Fiscala » Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

  Publicat: 16 Mar 2009       50327 citiri        Secţiunea: Legislatie Fiscala  


Legea nr 500/2002 privind finantele publice.
Versiune consolidata cu:
- Legea nr. 314/2003
- Legea nr. 96/2006

Suma de bani din venitul unei persoane fizice sau juridice varsata la bugetul statului sau la bugetele locale in virtutea unei legi care prevede acest lucru.
Totalitatea activitatilor desfasurate, in regim de putere publica,
Forma specifica a motivatiei care consta in orientarea activa si durabila a persoanei spre anumite domenii de activitate, fiind cel mai puternic mobil al actiunilor omenesti.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Trasatura a creantei sau obligatiei scadente, a carei executare poate fi ceruta imediat, eventual pe cale silita.
Act procedural in care procurorul sau organul de urmarire penala consemneaza o dispozitie asupra unor acte sau masuri de urmarire penala.
Lucruri utile omului, cu valoare economica si susceptibile de apropiere.
Structura functionala care actioneaza in regim de putere publica si/sau presteaza servicii publice si care este finantata din venituri bugetare si/sau din venituri proprii, in conditiile legii finantelor publice.
Hartie de valoare care reprezinta o cota fixa din capitalul unei societati pe actiuni.
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Curtea aplica prevederile Conventiei europene a drepturilor omului. Verificarea respectarii de catre state a drepturilor si garantiilor prevazute de Conventie, reprezinta misiunea Curtii.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Reprezentant al unei institutii, regii autonome, societati comerciale, care are anumite insarcinari.
Organ sau organizatie de stat care desfasoara activitati din domeniul conducerii statului sau al serviciilor publice
Persoana sau grup de persoane care desfasoara anumite activitati conform obiectului de activitate si cu care banca intra in contact.
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
In contabilitate, ca parte a capitalurilor proprii din cadrul pasivului bilantier, sunt constituite prin modalitati precis explicitate si pentru un scop precizat.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Primirea unei sume de bani de la o persoana fizica sau juridica in numerar
Suma de bani sau alte valori pe care o persoana numita creditor o acorda unei alte persoane, numita debitor,
Balanta veniturilor si cheltuielilor dintr-o anumita perioada
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).
Notiunea Stat de drept este, in general, utilizata pentru a sublinia diferentele existente intre regimurile democratice si regimurile autoritare (dictatoriale).

26. exercitiu bugetar - perioada egala cu anul bugetar pentru care se elaboreaza, se aproba, se executa si se raporteaza bugetul;
27. fonduri publice - sume alocate din bugetele prevazute la art. 1 alin. (2);
28. fonduri speciale - venituri publice constituite prin legi speciale prin care se stabilesc si destinatiile acestora;
29. impozit - prelevare obligatorie, fara contraprestatie si nerambursabila, efectuata de catre administratia publica pentru satisfacerea necesitatilor de interes general;
30. institutii publice - denumire generica ce include Parlamentul, Administratia Preziala, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autoritati publice, institutiile publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de acestea. modul de finantare a acestora;
31. lege bugetara anuala - lege care prevede si autorizeaza pentru fiecare an bugetar venituri si cheltuieli bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar;
32. lege de rectificare - lege care modifica in cursul exercitiului bugetar legea bugetara anuala;
33. lichidarea cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se verifica existenta angajamentelor, se determina sau se verifica realitatea sumei datorate, se verifica conditiile de exigibilitate ale angajamentului, pe baza documentelor justificative care sa ateste. operatiunile respective;
34. ordonanta cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare in care se confirma ca livrarile de bunuri si de servicii au fost efectuate sau alte create au fost verificate si ca plata poate fi realizata;
35. plata cheltuielilor - faza in procesul executiei bugetare reprezentand actul final prin care institutia publica achita obligatiile sale fata de terti;
36. proces bugetar - etape consecutive de elaborare, aprobare, executare, control si raportare ale bugetului, care se incheie cu aprobarea contului general de executie a acestuia;
37. program - o actiune sau un ansamblu coerent de actiuni ce se refera la acelasi ordonator principal de credit, proiectate pentru a realiza un obiectiv sau un set de obiectiv definite si pentru care sunt stabiliti indicatori de program care sa evalueze rezultatele vor fi obtinute, in limitele de finantare aprobate;
38. sistem bugetar - sistem unitar de buget care cuprinde bugetele prevazute la art. 1 alin. (2) si bugetele locale;
39. seful compartimentului financiar-contabil - persoana care ocupa functia de conducere a compartimentului financiar-contabil si care raspunde de activitate de incasare a veniturilor si de plata a cheltuielilor sau, dupa caz, una dintre persoane care indeplineste aceste atributii . in cadrul unei institutii publice care nu are in structura sa un compartiment financiar-contabil sau persoana care care indeplineste aceste atributii pe baza de contract, in conditiile legii;
40. taxa - suma platita de persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate de catre un agent economic, o institutie publica sau un serviciu public;
41. varsamant - modalitate de stinger a obligatiei legale, prin virarea unei sume de bani, efectuata unui agent economic sau al institutiei publice ori financiare;
42. venituri bugetare - resursele banesti care se cuvin bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2), in baza unor prevederi legale, formate din impozite, taxe, contributii si alte varsaminte;
43. virare de credit bugetare - operatiune prin care se diminueaza creditul bugetar de la o subdiviziune a clasificatiei bugetare care prezinta disponibilitate si se majoreaza corespunzator sau alta subdiviziune la care fondurile sunt insuficiente, cu respectarea dispozitiilor legale. de efectuare a operatiunilor respective.

Art. 3 Veniturile si cheltuielile bugetare
(1) Veniturile si cheltuielile bugetare, cumulate la nivel national, alcatuiesc venituri bugetare totale, respectiv cheltuieli bugetare totale care, dupa consolidare, prin eliminarea transferurilor dintre bugete, vor evidentia dimensiunile efortului financiar public pe anul respectiv, starea de echilibru sau dezechilibru, dupa caz.
(2) Creditele bugetare aprobate se utilizeaza pentru finantarea functiilor administratiei publice, programelor, actiunilor, obiectivelor si sarcinilor prioritare, potrivit scopurilor prevazute in legi si alte reglementari, si vor fi angajate si folosite in stricta corelare. cu gradul previzionat de incasare a veniturilor bugetare.

Art. 4 Autorizarea bugetara/Angajamentele multianuale
(1) Legea bugetara anuala prevede si autorizeaza, pentru anul bugetar, veniturile si cheltuielile bugetare, precum si reglementari specifice exercitiului bugetar.
(2) Sumele aprobate, la partea de cheltuieli, prin bugetele prevazute la art. 1 alin. (2), in cadrul carora se angajeaza, se ordoneaza si se efectueaza plati, reprezinta fi limite maxime care nu pot depasite.
(3) Angajarea cheltuielilor din aceste bugete se face numai in limita creditelor bugetare aprobate.
(4) Angajarea si utilizarea creditelor bugetare in alte scopuri decat cele aprobate atrag raspunderea celor vinovati, in conditiile legii.
(5) Pentru actiunile multianuale se inscriu in buget, distinct, creditele de angajament si creditele bugetare.
(6) In vederea realizarii actiunilor multianuale ordonatorii de credit incheie angajamente legale, in limita creditelor de angajament aprobate prin buget pentru anul bugetar respectiv.

Art. 5 Legile bugetare anuale
In cadrul legilor bugetare anuale se includ urmatoarele:
a) legea bugetului de stat, legea de rectificare a bugetului de stat;
b) legea bugetului asigurarilor sociale de stat, legea de rectificare a bugetului asigurarilor sociale de stat .

Art. 6 Legile de rectificare
Legile bugetare anuale pot fi modificate in cursul exercitiului bugetar prin legi de rectificare, elaborate cel mai tarziu pana la data de 30 noiembrie. Legilor de rectificare li se vor aplica aceleasi proceduri ca si legilor bugetare anuale initiale, cu exceptia termenelor din calendarul bugetar.

Art. 7 Legile privind contul general anual de executie
Rezultatele fiecarui exercitiu bugetar se aproba prin:
a) legea privind contul general anual de executie a bugetului de stat;
b) legea privind contul general anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat .

CAPITOLUL II - Principii, reguli si responsabilitati

SECTIUNEA 1 - Principii si reguli bugetare


Afişează Legea nr. 500/2002 privind finantele publice pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Legea 500/2002    Legea 500/2002 actualizata    Legea 500/2002 actualizata 2024

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Jurisprudenţă

Detasarea unui salariat fara acordul acestuia
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bacau � Sectia I Civila- Decizia civila nr. 470 din 12 iunie 2019

Perioada serviciului de permanenta al procurorilor fara prestarea activitatii nu constituie timp de lucru
Pronuntaţă de: Tribunalul Valcea - Sentinta Civila nr. 867 din 24.09.2020.

Functionari publici. Plata sumelor reprezentand contravaloarea tichetelor de masa
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Targu Mures, Sectia Comerciala, de contencios administrativ si fiscal, decizia nr. 580/R din 26.05.2009

Anulare procedura de atribuire a contractului de achizitii publice
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr. 1012 din data 06.05.2011

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011

Plata drepturi salariale. Exceptia prescriptiei dreptului la actiune
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Galati - Decizie nr. 760 din data 19.08.2009

Plata drepturilor salariale reprezentand sporul de confidentialitate
Pronuntaţă de: Tribunalul Vaslui - Sentinta civila nr. 183 din data 11.02.2010

Magistrati. Cerere de acordare a diferentelor salariale in raport cu procurorii D.N.A. si D.I.I.C.O.T.
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Cluj, Sectia civila, de munca si asigurari sociale, pentru minori si familie, decizia nr. 361/R din 16 februarie 2010