din anul 2007, atuul tau de DREPT!
2714 de useri onlinePrima pagină » Jurisprudenţă » Drept Civil » Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente

Anulare hotarare arbitrala. Depasirea cuantumului valoric al contractului pentru distribuirea de medicamente

  Publicat: 20 Nov 2012       2833 citiri        Secţiunea: Drept Civil  


1. Din punct de vedere financiar, o actiune de inlocuire a unui titlu dintr-un portofoliu cu alt titlu pentru a obtine un randament mai mare sau un profit mai mare in perspectiva.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Prin Hotararea arbitrala nr.14/2010 a Comisiei Centrale de Arbitraj din cadrul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, Colegiul medicilor din Romania, Ordinul asistentilor medicali generalisti, moaselor si asistentilor medicali din Romania, s-a respins cererea de arbitrare formulata de reclamanta SC U.F. SRL in contradictoriu cu parata Casa de Asigurari de Sanatate a M.T., C. si T.

Denumire generica pentru toate felurile de monede si semne ale valorii. Au aparut din necesitatea de a facilita schimburile de marfuri.
Norma de conduita consacrata si perpetuata printr-o practica indelungata.
Act adoptat de organele de stat,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Desemneaza persoana juridica, autoritatea publica locala, asociatia de persoane juridice/autoritati publice locale, care beneficiaza de finantare provenind din asistenta financiara nerambursabila, ca urmare a selectarii cererii de finantare.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Din punct de vedere contabil, totalul lichiditatilor monetare curente (piese monetare, bilete de banca nationale si traine)
Partea introductive a hotararii judecatoresti, care cuprinde: denumirea instantei; ziua, luna si anul sedintei de judecata, cu mentiunea daca aceasta a fost sau nu publica; numele si prenumele judecatorilor,
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Sunt persoanele complet straine de actul juridic, adica persoanele carora actul juridic nu le poate profita in nici un fel ori nu le poate indatora in nici un fel.
Persoana care, in schimbul muncii, primeste un salariu.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturi sociale ce iau nastere in procesul exercitarii puterii de stat.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Activitate de lamurire, de stabilire a adevaratului inteles al unei opere spirituale.
Clauze ce apar in cadrul unui antecontract, fiind cele prin care partile promitente convin ca, in temeiul promisiunii sinalagmatice asumate - si in considerarea viitoarei perfectari a contractului promis -
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Este acel raport juridic in continutul caruia intra dreptul subiectului activ, denumit creditor, de a cere subiectului pasiv, denumit debitor, sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, sub sanctiunea constrangerii de stat in cazul neexecutarii de buna voie.
Ansamblu unitar al regulilor de conduita obligatorii, susceptibile de a fi aduse la indeplinire prin puterea de stat.
Prevedere cuprinsa intr-un contract, tratat etc. ce are drept
Consimtamant la ceva, intelegere intre doua parti la incheierea unui act juridic.
Consum de resurse (mijloace de productie, forta de munca, mijloace banesti) pentru satisfacerea unor necesitati de productie sau individuale.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Totalitatea normelor juridice care reglementeaza raporturi sociale ce iau nastere in procesul exercitarii puterii de stat.
Contrarietate intre un fapt sau act juridic si prevederile actelor normative.
Ca si componenta a structurii organizatorice, totalitate a posturilor care au aceleasi caracteristici principale referitoare la obiective, sarcini, autoritate si responsabilitate.
Persoana fizica sau juridica, parte in contractul de asigurare, care, in temeiul acestui contract,
Efectuarea de incasari si pe aceasta baza lichidarea obligatiilor de plata prin intermediul conturilor deschise la banci, fara bani in numerar,
Acord liber consimtit intre doua sau mai multe persoane fizice sau juridice, in scopul nasterii, modificarii sau stingerii unor raporturi juridice, rezultat al unor negocieri.
Magistrat care, potrivit legii, are atributii de a solutiona cauze penale, civile si administrative in cadrul unei instante judecatoresti.
Desfiintarea retroactiva a unui act juridic.


S-a retinut ca cererea reclamantei de a i se achita o suma de bani peste cel convenit cu parata prin contract pentru distribuirea de medicamente nu se justifica, motivat de faptul ca pe de o parte s-ar incalca intelegerea contractuala a partilor, iar pe de alta parte s-ar depasi limitele fondului destinat furnizarii de medicamente prevazute de art.4 din Legea nr.500/2002 a finantelor publice.


Impotriva hotararii a declarat recurs reclamanta aratand ca in mod gresit i s-a respins actiunea , ca valoarea medicamentelor eliberata peste limita prevazuta in contractele incheiate de parti a fost in anii anteriori achitata pe cale amiabila, creandu-se astfel o cutuma contractuala, ca au fost incheiate acte aditionale peste valoarea initiala a contractelor si ca in anul 2008, chiar Guvernul Romaniei a emis o Hotarare prin care plafoanele valorice ale contractelor au fost eliminate tocmai pentru neconcordanta lor cu normele constitutionale si europene.


Actiunea in anulare este fondata.


Potrivit art.34 din Constitutia Romaniei, dreptul cetatenilor romani la ocrotirea sanatatii este garantat, Statul Roman asumandu-si obligatia prin acelasi text constitutional sa asigure sanatatea si igiena publica dar si sa reglementeze prin legi specifice punerea in practica a normei fundamentale.


Prin Legea nr.95/2006 au fost detaliate modalitatile si conditiile in care cetateanul sa poata beneficia de asistenta medicala dar si de medicamentele necesare, inclusiv cele compensate valoric, total sau in parte, precum si exigentele distribuirii acestor medicamente catre cetateni prin sistemul asigurarilor de sanatate.


Prin legea amintita, art.208 al.1 - 3, s-a statuat infiintarea sistemului de asigurari sociale "ca sistem de finantare a ocrotirii sanatatii populatiei", avand printre obiectivele sale si pe acela al "protejarii asiguratilor fata de costurile serviciilor medicale in caz de boala, cu precizarea ca "asigurarile sociale sunt obligatorii", la fel ca si participarea, in sens de cotizare, din partea cetateanului roman beneficiar .


Potrivit art.231 - 232 din aceeasi lege a reformei in sanatate, "asiguratii beneficiaza de medicamente, cu sau fara contributii personale, pe baza de prescriptie medicala pentru medicamentele cuprinse in lista de medicamente eliberata de Ministerul Sanatatii, Casa de Asigurari Sociale si Colegiul Farmacistilor din Romania".


Art.219 din Legea nr.95/2006 stabileste punctual obligatiile pe care asiguratul trebuia sa le indeplineasca pentru a beneficia de medicamente compensate iar art.218 detaliaza drepturile de care asiguratul beneficiaza inclusiv cel privind medicamentele, fara nici o restrictie valorica ori cantitativa.


Normele constitutionale si legale de mai sus au fost puse in practica prin numeroase hotarari de guvern, ordine ale Ministerului Sanatii sau ale Casei Nationale de Asigurari Sociale prin care s-au reglementat contractele cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale, strategiile nationale de sanatate, modul de finantare, lista medicamentelor compensate, a serviciilor medicale cu sau fara contributie personala a asiguratului, etc.


Precizam ca in speta de fata nu s-a reclamat incalcarea vreunei conditii legale sau de alta natura normativa de catre distribuitorul de medicamente, reclamanta in cauza, ori de catre asigurati, motivul refuzului de plata al sumelor de catre parata fiind doar depasirea cuantumului valoric al contractului incheiat de parti.


Parcursul legislativ de mai sus am considerat insa necesar a fi expus pentru a argumenta ca rationamentul pe care s-au bazat arbitrii pentru a respinge actiunea, este gresit.


Sub un prim aspect vom analiza relatia contractuala dintre parti, respectiv cele doua contracte ce fac obiectul litigiului incheiate.


In cadrul acestora partile au stabilit anumite drepturi si obligatii reciproce, cele mai importante, prin raportare la speta, fiind obligatia reclamantei de a distribui medicamente asiguratilor corelativ cu obligatia paratei de a acoperi plata acestora la o anumita valoare stabilita anual si defalcata pe trimestre.


Arbitrii au apreciat gresit, cum aratam, ca depasirea valorii contractuale presupune incalcarea clauzelor stabilite de parti si au decis ca parata nu poate fi obligata peste contractul incheiat cu reclamanta. Aparent art.969 Cod civil privind conventia partilor justifica hotararea arbitrala, dar contractul incheiat de parti nu poate fi analizat, doar din perspectiva celor ce l-au incheiat avand o natura juridica atipica, in sensul celor de mai jos.


Beneficiarul final al contractului, contract pentru care statul a creat un cadru normativ special de reglementare, este cetateanul. Acestui cetatean care face dovada indeplinirii conditiilor legale (are calitate de asigurat, prezinta o prescriptie medicala, eliberata de un medic autorizat , etc) nu i se poate refuza dreptul la medicatie, opunandu-i-se un contract in care nu este parte, incheiat de catre tertii care, intr-un fel sau altul, s-au angajat sa ii implineasca dreptul constitutional si legal.


In acest context, apreciem ca valoarea stabilita de parti, reclamanta si parata, in contractul ce face obiectul litigiului de fata, nu poate fi calificata decat ca o valoare estimativa, a carei depasire nu poate fi retinuta ca o incalcare a clauzelor contractului ci doar ca o depasire a unei estimari initiale.


De altfel, rationamentul de mai sus privind calificarea valorii contractului nu drept un plafon ci doar o estimare, se impune si printr-o interpretare per a contrario a acestei clauze .


Astfel, daca suma stabilita ar fi apreciata ca fiind fixa si obligatorie, s-ar putea interpreta nu doar obligatia distribuitorului de a o depasi dar si obligatia sa de a o indeplini, de a atinge acel prag valoric, ceea ce vadit, nu s-a urmarit prin incheierea contractului.


Calificarea valorii contractului drept estimare si nu plafon, a fost confirmata in timp chiar de catre parata, prin incheierea actelor aditionale si prin acceptarea cutumiara a unor plati a sumelor pentru medicamente eliberate de farmacii peste valoarea contractuala, aspecte necontestate in speta de fata.


Acelasi principiu estimativ a fost avut in vedere chiar de catre Guvernul Romaniei, care prin H.G.nr.1225/2008 a inteles sa elimine din contractele cadru clauza valorica, precizand in art.II alin.1 -2 ca se va deconta contravaloarea medicamentelor "la nivelul realizat", iar valoarea contractului "este orientativa".


Actul normativ al Guvernului Romaniei nu face decat sa puna de acord norma de aplicare cu normele legale si constitutionale si care, firesc de altfel, nu si-au propus sa previzioneze ori sa limiteze cantitativ ori valoric starea de sanatate a populatiei si nevoia acesteia de medicamente,motiv pentru care atari limitari nu sunt prevazute sau impuse prin normele legale invocate si incidente in speta.


Sub un al doilea aspect de analiza in baza caruia arbitrii au respins actiunea, referitor la incalcarea art.4 din Legea nr.500/2002 a finantelor publice, vom constata ca legea amintita stabileste, pe diversele sectoare de activitate ale societatii, anumite limite de cheltuieli si instituie conditii imperative cu privire la executarea acestora.


Dar, vom constata in acelasi timp ca, pe de o parte, aceeasi lege prevede posibilitatea unor rectificari bugetare de suplimentare a cheltuielilor in anumite domenii, iar pe de alta parte argumentul unei institutii publice a Statului Roman, de a nu implini dreptul constitutional al cetateanului la ocrotirea sanatatii din lipsa banilor, nu poate fi primit,in conditiile obligarii corelative a cetateanului la plata neconditionata catre bugetul statului a asigurarii de sanatate.


Reiteram concluziv ca in speta de fata parata nu a refuzat plata medicamentelor eliberate peste valoarea contractuala din considerente de nelegalitate a eliberarii acestora, ci numai pentru faptul depasirii valorii contractuale, aparare care, din motivele aratate nu poate fi primita.


In alta ordine de idei, acceptarea punctului de vedere al paratei ar conduce la acceptarea din partea judecatorului, a unui tratament discriminatoriu fata de asigurati, in functie de momentul imbolnavirii acestora.


Prin norme constitutionale, art.16, din Constitutia Romaniei, dar si internationale, art.7 din Declaratia Universala a Drepturilor Omului, art.14 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, este recunoscuta egalitatea cetatenilor in fata legii si interzisa discriminarea sub orice forma s-ar manifesta aceasta.


Aplicat la speta, cetateanul asigurat are dreptul la beneficiile ocrotirii sanatatii, indiferent de momentul la care apare aceasta nevoie la inceputul anului, al trimestrului sau al lunii si independent de depasirea sau nu al unui prag valoric stabilit de Statul Roman cu distribuitorul de servicii medicale.


A accepta implinirea dreptului cetateanului pana la momentul atingerii unui prag valoric, dar a refuza in acelasi timp implinirea dreptului peste acel prag valoric, constituie vadit o discriminare a cetateanului care nu a avut "sansa" de a se imbolnavi in perioada acceptata la decontare.


Din aceasta perspectiva, refuzul de a achita contravaloarea medicamentelor eliberata peste valoarea de contract nu constituie decat aparent o sanctiune a incalcarii unei clauze contractuale, fiind in realitate o incalcare deliberata a dreptului la ocrotirea sanatatii al asiguratului, care nu poate fi acceptata de judecator.


Pentru toate considerentele de mai sus, vom respinge apararea paratei , vom admite in baza art.366 Cod procedura civila rap. la art.364 lit.i Cod procedura civila actiunea in anularea Hotararii arbitrale nr.14/2010 si vom obliga parata la plata sumei solicitate,2.417.560,36 lei,cu titlu de contravaloare a medicamentelor eliberate de reclamanta in anul 2006, 1.105.052,18 lei si anul 2007, 1.311.708,18 lei, asiguratilor paratei.

Pronuntata de: Curtea de Apel Bucuresti - Decizie nr.13 din data 28.03.2011


Citeşte mai multe despre:    Curtea de Apel Bucuresti    Colegiul medicilor din Romania    Asigurat    Asigurator    Medicamente compensate    Asistenta medicala    HG 1225/2008    Servicii medicale    Distribuitor de medicamente    Cerere de arbitrare    Legea 500/2002    Legea 95/2006    Prescriptie medicala    Ministerul Sanatatii    CEDO    Colegiul Farmacistilor din Romania
Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.

Alte Speţe

Principiul non bis in idem in ceea ce priveste sanctiunile disciplinare
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Restituirea sumelor incasate de salariat ca urmare a interpretarii eronate a prevederilor legale privind salarizarea
Pronuntaţă de: Tribunalul Bucuresti

Negocierea si includerea clauzei de confidentialitate in contractul individual de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Temeinicia concedierii care in aparenta nu are la baza motive care tin de persoana salariatului
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Acordarea nejustificata a calificativului nesatisfacator. Metoda de hartuire la locul de munca
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Bucuresti

Dreptul utilizatorului de a dispune incetarea contractului individual de munca a salariatului temporar pentru motive disciplinare
Pronuntaţă de: Curtea de apel Bucuresti

Anulare Hotarare CNSSU privind instituirea carantinei si interzicerea de participare doar la evenimente religioase
Pronuntaţă de: CURTEA DE APEL SUCEAVA SECTIA DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL Sedinta publica din 24 mai 2021 Dosar nr. 479/32/2020

Restituirea, cu titlu de plata nedatorata, a drepturilor salariale incasate fara temei legal
Pronuntaţă de: Decizia civila nr.410/14.06.2018 a Curtii de Apel Galati

Comunicarea publica a fonogramelor. Obligatia utilizatorului de a achita organismelor de gestiune colectiva remuneratiile cuvenite atat artistilor interpreti sau executanti cat si producatorilor de fonograme
Pronuntaţă de: I.C.C.J., Sectia I civila, decizia nr. 2516 din 24 noiembrie 2020

Pensionarii militari decorati cu ordinul ´┐ŻMeritul Militar´┐Ż. Beneficiul semnului onorific se acorda in favoarea beneficiarului pensionar militar sub forma unui spor adaugat la cuantumul pensiei brute
Pronuntaţă de: Curtea de Apel Iasi, Sectia Litigii de munca si asigurari sociale, Decizia civila nr. 304/16.07.2020Articole Juridice

Inlaturarea inechitatilor salariale dintre functionarii publici. Anularea hotararilor Consiliilor Locale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu | MCP Cabinet avocati

Necesitate sau absurditate? Formularea plangerii prealabile la autoritatea emintenta a actului administrativ de sanctionare disciplinara, inainte de sesizarea instantei competente
Sursa: avocat Gales Iulian | MCP Cabinet avocati

Motivarea decizie de concediere versus Oportunitatea acesteia. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Emilia Alexandra Ioana | MCP Cabinet avocati

Forma si continutul contractului de munca la domiciliu, in cazul activitatii de telemunca
Sursa: MCP Cabinet avocati

Plata cheltuielilor de judecata. Aspecte practice. Netemeinicia solicitarii de cenzurare a cheltuielilor de judecata. Solutii jurisprudentiale
Sursa: avocat Andreea-Cristina Deaconu

Incidenta Deciziei CCR nr. 279/2015 asupra contractelor de munca suspendate la data pronuntarii. Neretroactivitate si neconstitutionalitate
Sursa: Irina Maria Diculescu

Legea contenciosului administrativ: atacarea ordonantelor declarate neconstitutionale ´┐Ż intre disciplinarea justitiabililor si incalcarea principiului neretroactivitatii legii
Sursa: Irina Maria Diculescu