din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1464 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

  Publicat: 17 Dec 2010       15544 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 17 decembrie 2010

Drept, competenta sau imputernicire conferita unei unitati, unui organ, unei functii sau persoane determinate,
Organ de stat insarcinat cu solutionarea litigiilor dintre persoane fizice sau dintre acestea si persoanele juricide.
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Alaturi de persoanele fizice, persoanele juridice apar in circuitul civil ca subiecte de drepturi si obligatii. In aceasta calitate, ele au aptitudinea generala si abstracta de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii si, in virtutea acesteia, pot dobandi drepturi si isi pot asuma obligatii.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Expresie numerica rezultata din compararea a doua niveluri ale aceluiasi indicator, proces, fenomen etc. aflat in situatii diferite (perioade sau locuri diferite).
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Imprimat emis de un organ official, folosit pentru plata unor taxe sau impozite.
Este inscris in Costitutia Romaniei si reglementat in detaliu in legea pentru organizarea judecatoreasca.
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie specializata a statului din structura M.A.I., a carei organizare si functionare este reglementata prin lege organica.
Una din institutiile fundamentale ale dreptului penal,
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Procedeu defensiv de aparare a drepturilor si libertatilor publice, aflat la dispozitia justitiabililor;
Unica autoritate de justitie din Romania, garantul suprematiei Constitutiei, care se supune numai Constitutiei si legii sale de organizare si functionare.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Mijloace de proba prevazute in cap . II, t. III, C. proc. pen., partea generala.

i) exercita functia de ordonator principal de credite, atributie pe care o poate delega cu respectarea prevederilor legale privind finantele publice;".

10. La articolul 13, dupa litera i) se introduce o noua litera, litera i^1), cu urmatorul cuprins:
"i^1) poate sesiza instanta de contencios administrativ, in conditiile legii contenciosului administrativ;".

11. La articolul 13, litera j) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"j) indeplineste alte atributii prevazute de lege."

12. La articolul 13 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Avocatul Poporului poate delega exercitarea acestor atributii adjunctilor sai sau unor persoane cu functii de conducere din cadrul institutiei."

13. Articolul 14 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 14
(1) Institutia Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor fizice, a societatilor comerciale, a asociatiilor sau a altor persoane juridice.
(2) Petitiile pot fi adresate de persoanele prevazute la alin. (1), fara deosebire de cetatenie, varsta, sex, apartenenta politica sau convingeri religioase."

14. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 15
(1) Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului trebuie sa se faca in scris si sa indice numele si domiciliul persoanei fizice lezate in drepturile si libertatile acesteia, drepturile si libertatile incalcate, precum si autoritatea administrativa ori functionarul public in cauza. Petitionarul trebuie sa dovedeasca intarzierea sau refuzul administratiei publice de a solutiona legal petitia.
(2) Nu pot fi luate in considerare petitiile anonime, iar petitiile indreptate impotriva incalcarii drepturilor si libertatilor persoanelor fizice prin acte sau fapte ale autoritatii administratiei publice se adreseaza institutiei Avocatul Poporului nu mai tarziu de un an de la data la care aceste incalcari s-au produs ori de la data la care persoana in cauza a luat cunostinta de ele.
(3) Avocatul Poporului poate respinge motivat petitiile vadit nefondate sau poate cere date suplimentare pentru analiza si solutionarea petitiilor.
(4) Nu fac obiectul activitatii institutiei Avocatul Poporului si vor fi respinse fara motivare petitiile privind actele emise de Camera Deputatilor, de Senat sau de Parlament, actele si faptele deputatilor si senatorilor, ale Presedintelui Romaniei, ale Curtii Constitutionale, ale presedintelui Consiliului Legislativ, ale autoritatii judecatoresti, precum si ale Guvernului, cu exceptia legilor si ordonantelor."

15. Articolul 16 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 16
Petitiile adresate institutiei Avocatul Poporului sunt scutite de taxa de timbru."

16. La articolul 17, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 17
(1) Conducerea penitenciarelor, a centrelor de reeducare pentru minori, a spitalelor penitenciare, precum si Ministerul Public si organele de politie sunt obligate sa permita, fara nicio restrictie, persoanelor care executa pedeapsa inchisorii sau, dupa caz, se afla arestate ori retinute, precum si minorilor aflati in centrele de reeducare sa se adreseze, in orice mod, institutiei Avocatul Poporului cu privire la lezarea drepturilor si libertatilor lor, cu exceptia restrangerilor legale."

17. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 18
In cazul in care institutia Avocatul Poporului constata ca solutionarea petitiei cu care a fost sesizata este de competenta autoritatii judecatoresti, se poate adresa, dupa caz, ministrului justitiei, Consiliului Superior al Magistraturii, Ministerului Public sau presedintelui instantei de judecata, care este obligat sa comunice masurile luate."

18. Articolul 19 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 19
In cazul sesizarii privind exceptia de neconstitutionalitate a legilor si ordonantelor care se refera la drepturile si libertatile persoanelor fizice, Curtea Constitutionala va solicita si punctul de vedere al institutiei Avocatul Poporului."

19. La articolul 20, alineatul (1) se modifica va avea urmatorul cuprins:
"Art. 20
(1) Avocatul Poporului si adjunctii acestuia au acces, in conditiile legii, la informatiile clasificate detinute de autoritatile publice, in masura in care le considera necesare pentru solutionarea petitiilor care i-au fost adresate."

20. La articolul 21, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21
(1) In exercitarea atributiilor sale, Avocatul Poporului emite recomandari."

21. La articolul 22, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 22
(1) Avocatul Poporului, adjunctii acestuia, precum si personalul de specialitate al institutiei Avocatul Poporului au dreptul sa faca anchete proprii, sa ceara autoritatilor administratiei publice orice informatii sau documente necesare anchetei, sa audieze si sa ia declaratii de la conducatorii autoritatilor administratiei publice si de la orice functionar care poate da informatiile necesare solutionarii petitiei, in conditiile prezentei legi."
Afişează Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 258/2010    Avocatul Poporului    Legea 35/1997

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.