din anul 2007, atuul tau de DREPT!
1705 de useri onlinePrima pagină » Legislaţie » Contencios Administrativ » Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului

  Publicat: 17 Dec 2010       15568 citiri        Secţiunea: Contencios Administrativ  


Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului


Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 847 din 17 decembrie 2010

Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
1. Indicatie pe scrisori, colete, etc., ce contine numele si domiciliul destinatarului.
Omul considerat in mod individual, ca membru al societatii, avand calitatea de subiect de drept.
Puterile publice existente in stat.
1. Din punct de vedere filozofic, acel fenomen care produce, genereaza efectul. Fenomenul care determina nasterea altui fenomen.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Modalitate a actului juridic, obligatie, care consta intr-un eveniment viitor si sigur, care suspenda, pana la indeplinirea lui, punerea in executare a actului sau exigibilitatea obligatiei, termen suspensiv,
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Termen folosit in t. VIII, art. 145, C. pen., partea generala, prin el intelegandu-se tot ce priveste autoritatile publice,
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Cale de atac; actiune introdusa la instanta judecatoreasca superioara celei care a pronuntat o hotarare in prima instanta, prin care se solicita anularea hotararii judecatoresti si judecarea in fond a cauzei; cerere de apel
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Relatie sociala care ia nastere in legatura cu insusirea de catre oameni a buburilor materiale, in primul rand a mijloacelor de productie.
Loc in care persoana fizica isi are locuinta statornica sau principala.
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Institutie constituita cu scopul de a apara drepturile si libertatile cetatenilor
Persoana care face parte din conducerea unei institutii,
Act normativ emis de catre organul legislativ al puterii de stat (in Romania acesta este Parlamentul), ce cuprinde norme generale, de conduita, obligatorii si impersonale.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.
Monitorul Oficial al Rom�niei este publicaţia oficială a statului rom�n, �n care se publică actele prevăzute de Constituţie, de prezenta lege şi alte acte normative.


22. Articolul 23 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 23
(1) In cazul in care, in urma examinarii petitiilor primite, se constata ca petitia persoanei fizice lezate este intemeiata, institutia Avocatul Poporului se va adresa in scris autoritatii administratiei publice care a incalcat drepturile persoanei fizice si va cere sa reformeze sau sa revoce actul administrativ si sa repare prejudiciile produse, precum si sa repuna persoana fizica lezata in situatia anterioara.
(2) Autoritatile publice in cauza vor lua de indata masurile necesare pentru inlaturarea ilegalitatilor constatate, repararea prejudiciilor si inlaturarea cauzelor care au generat sau au favorizat incalcarea drepturilor persoanei lezate si vor informa despre aceasta institutia Avocatul Poporului."

23. Articolul 24 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 24
(1) In cazul in care autoritatea administratiei publice sau functionarul public nu inlatura, in termen de 30 de zile de la data sesizarii, ilegalitatile comise, institutia Avocatul Poporului se adreseaza autoritatilor administratiei publice ierarhic superioare, care sunt datoare sa ii comunice, in termen de cel mult 45 de zile, masurile luate.
(2) Daca autoritatea publica sau functionarul public apartine administratiei publice locale, institutia Avocatul Poporului se adreseaza prefectului. De la data depunerii sesizarii la prefectul judetului curge un nou termen de 45 de zile."

24. La articolul 26, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26
(1) Institutia Avocatul Poporului va aduce la cunostinta persoanei care i-a adresat petitia modul de solutionare. Acesta poate fi facut public de catre Avocatul Poporului prin mijloace de informare in masa, cu consimtamantul persoanei sau al persoanelor interesate si cu respectarea prevederilor art. 20 privind informatiile si documentele secrete."

25. Articolul 29 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"Art. 29
(1) Institutia Avocatul Poporului va organiza birouri teritoriale, in vederea realizarii atributiilor ce ii revin, potrivit prezentei legi, conform anexei care face parte integranta din prezenta lege. Presedintii consiliilor judetene si primarii vor asigura spatiile necesare pentru functionarea birourilor teritoriale.
(2) In situatii motivate, Avocatul Poporului va putea stabili sediul biroului teritorial si in alt oras decat orasul-resedinta de judet, din raza de competenta a curtii de apel."

26. La articolul 36, alineatele (3^1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:
"(3^1) Adjunctii avocatului Poporului care nu au domiciliu si nici locuinta proprietate personala in municipiul Bucuresti beneficiaza, de la data numirii in functie, de decontarea cheltuielilor de cazare si transport de la LocalItatea de domiciliu pana la locul de munca din municipiul Bucuresti.
(4) Guvernul si COnsiliul General al Municipiului Bucuresti vor pune la dispozitia institutiei Avocatul Poporului sediul necesar funcTionarii acesteia."

27. La articolul 36, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:
"(5) Paza sediului institutiei Avocatul Poporului se asigura, in mod gratuit, de catre Jandarmeria Romana."

28. La articolul 37 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmatorul cuprins:
"(2) Daca in functia de adjunct al Avocatului Poporului este numit un judecator, un procuror, un avocat, un notar, un consilier juridic, un economist sau o persoana care indeplineste alte functii asimilate, rezervarea postului acestuia/acesteia este obligatorie."

29. In anexa, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Nr. Sediul Judetele aflate in competenta teritoriala
biroului
"7. Slobozia Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Ilfov, Teleorman"Art. II
Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. III
La data intrarii in vigoare a prezentei legi, orice alte dispozitii contrare se abroga.

Art. IV
Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 844 din 15 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

Afişează Legea 258/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului pe o singură paginăCiteşte mai multe despre:    Noutati legislative 2010    Monitorul Oficial 2010    Legea 258/2010    Avocatul Poporului    Legea 35/1997

Consultă un avocat online
MCP Cabinet avocati - Specializati in litigii de munca, comerciale, civile si de natura administrativa.